logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

«Здоров'я, як важлива умова для якісного переходу до ФГОС ДО»

Автор: Большакова Ірина Вікторівна, завідуюча МДОУ «Дитячий сад № 1 «Дюймовочка», місто Новоалександровск.

 

«Новий стандарт дошкільної освіти -
навігатор у світі дитинства,
який повинен допомогти розвитку
дошкільного періоду»
Н.Р.Селнеч.

 

Дошкільне дитинство, є початковою сходинкою в освітній системі нашої держави. Саме в дошкільному дитинстві закладаються ті основи всебічно розвиненої дитини, який потім крокує вгору по щаблях освіти.

ДОУ будучи відкритою соціальною системою, не може бути поза процесів оновлення, які тягнуть за собою підвищення вимог до якості освітніх послуг за різними напрямками розвитку і виховання дитини.

В сучасній системі освіти багато проблем. Одна з них - це орієнтація всієї системи освіти на здоров'язберігаючий навчання і виховання. Перед дошкільною освітою в даний час гостро стоїть питання про шляхи вдосконалення роботи по зміцненню та збереженню здоров'я, розвитку рухів і фізичному розвитку дітей.

Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти визначає як одну з найважливіших задач: охорону і зміцнення здоров'я вихованців через інтеграцію освітніх галузей, створення умов безпечного освітнього середовища, здійснення комплексу психолого - педагогічної, профілактичної та оздоровчої роботи.

Охорону здоров'я дітей можна назвати пріоритетним напрямком всього суспільства, оскільки лише здорові діти в змозі засвоювати отримані знання і, в майбутньому, здатні займатися суспільно - корисною працею.

На початковому етапі роботи нашого закладу був зроблений глибокий аналіз відвідуваності дітей дошкільного віку ДНЗ, аналіз відомостей про здоров'я вихованців ДНЗ, показав неухильне зростання відсотка захворюваності дітей і зростання днів, пропущених по хворобі однією дитиною, як раннього, так і дошкільного віку.

Аналіз стану здоров'я вихованців дозволив нам прийти до висновку про те, що головне завдання, яке стоїть перед нами, найближчим часом це - зниження ризику розвитку хронічних захворювань, зміцнення і розвиток наявного ресурсу здоров'я. З допомогою аналізу нами було виявлено, що на погіршення здоров'я впливають багато фактори, пов'язані з високим рівнем соматичних захворювань у дітей і із зниженням імунітету; у тому числі і неправильне ставлення населення до свого здоров'я й здоров'ю своїх дітей і ін.

Отже, виникає необхідність створення такої системи роботи, при якій відбувалася інтеграція оздоровчої діяльності в освітню, що в кінцевому підсумку сприяло збереженню та зміцненню фізичного і психічного здоров'я дитини, формування навичок здорового способу життя.

Для роботи в даному напрямку колективом педагогів МДОУ «Дитячий сад № 1 «Дюймовочка» було розроблено довгостроковий проект «Ростемо здоровими», в рамках даного проекту був намічений комплекс заходів щодо його реалізації: була складена оздоровча програма «Острівець Здоров'я»; розроблено «Маршрут Здоров'я» для дітей; «Абетка Здоров'я» для педагогів; для батьків постійно діючий «Вісник Здоров'я», що включає в себе ряд оздоровчих рубрик: «Про здоров'я всерйоз», «Це потрібно знати...», «Секрети здоров'я», «Чарівний світ здоров'я», «Медична сестра рекомендує...», «Здоров'я очима дітей»; оновлення і поповнення розвивального предметно - просторового середовища ДНЗ, групових; оснащення медичного кабінету необхідним обладнанням, що дозволило розширити базу для медичного обслуговування; створення матеріально-технічних, кадрових, організаційних, науково-методичних умов.

Мною була розроблена «Програма управлінської діяльності керівника ДНЗ», що включає питання оздоровлення дітей, є свідоцтво про публікації даного матеріалу в електронному журналі, педагогічних матеріалів «Эдукон».
На основі програми «Острівець здоров'я» виховно - освітній процес в дитячому саду будується таким чином, що дозволяє реалізовувати ті принципи, які нам диктує життя і ті вимоги, які закладені у Федеральному законі «Про освіту в РФ», ДО ФГОС і моделі випускника дитячого садка (цільові орієнтири), згідно з якою випускник має високий рівень фізичної, освітнього, морального, комунікативного, громадянського розвитку, володіє багатим інтелектуально - творчим потенціалом.
Повноцінного, гармонійного і фізичного розвитку дитини сприяє гнучкий режим дня, дотримання гігієнічних вимог.
Для створення цілісної системи здоров'язбереження дітей одним з важливих умов важливим є організація рухової розвивального середовища в дошкільному закладі.
З цією метою в нашому дитячому садку створені необхідні умови для підвищення рухової активності дітей, а так само для їх розслаблення і відпочинку.
- Обладнаний музично - фізкультурний зал зі спортивним комплексом, необхідним інвентарем; фізкультурні центри в групах, де представлені фізкультурні обладнання, а так само посібники, виготовлені своїми руками, які підвищують інтерес до фізичної культури, розвивають життєво-важливі якості, збільшують ефективність занять.
В ДНЗ є медичний кабінет, ізолятор. Найважливішим показником є оснащення медичного кабінету, завдяки програмі оснащення в 2012р. придбано ряд обладнання: меблі для мед. кабінету; плантограф, динамометр, механічний вимірювач артеріального тиску; ваги підлогові та інше.
Комплексне рішення фізкультурно-оздоровчих завдань відбувається в контакті з медичною сестрою. Медична сестра проводить обстеження фізичного здоров'я дітей. Враховуючи індивідуальні особливості стану здоров'я, у дітей з урахуванням груп здоров'я. Медична сестра контролює санітарно-епідемічний режим у дитячому садку, а також стежить за дотриманням режиму дня, харчуванням дітей, правильним проведенням ранкової гімнастики, фізкультурних занять і прогулянок. Здійснюється контроль за заходами по загартовуванню дітей і бере участь в організації оздоровчих заходів. Веде щоденний облік дітей, відсутніх через хворобу, своєчасно ізолює хворих дітей.
У кожній віковій групі ДНЗ є кварцові лампи, дотримується режим провітрювання, кварцування приміщень ДНЗ.
Здійснюється тісний зв'язок зі спеціалістами поліклініки (ГБУЗ СК «Новоолександрівська ЦРЛ»), проводиться вивчення стану здоров'я дітей, планові профпрививки.
У дитячому саду здійснюється раціональне харчування. Для оздоровлення дітей, підвищення захисних властивостей організму проводиться вітамінізація третього страви, що включаються в раціон харчування натуральні соки, здійснюється підрахунок калорійності страв.
У період підйому захворювань використовуються природні фітонциди, які утворюються з ефірних масел цибулі, часнику і пихтового масла. з метою підвищення бактерицидності повітря.
Особлива увага приділяється часто хворіючим дітям. Для них в ДНЗ медичною сестрою проводиться робота з профілактики ГРЗ і ГРВІ, включаються вправи ігрового масажу, дихальна гімнастика. Діти мають можливість оздоровлення організму: курсами пропивания кисневого коктейлю, застосуванням полівітамінів «Ревіт», мазі «Оксалин» та ін.
Приділяється велика увага організації фізкультурно-оздоровчої роботи на свіжому повітрі:
- На ділянці ДНЗ є спортивний майданчик: міні-стадіон, смуга перешкод, спортивно-ігрове обладнання, яма з піском для стрибків сходи та ін
Щодня в усіх вікових групах передбачені різні форми рухової активності:
- Піднімають настрій і м'язовий тонус ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, бадьорить гімнастика після денного сну в поєднанні з загартовуючими процедурами стали природними і необхідними у нашому дитячому садку.
- Основною формою організованої рухової активності є фізкультурні заняття. Два заняття в залі, одне на повітрі. З метою зацікавити дітей ми використовуємо найрізноманітніші форми проведення занять (звичайного типу; заняття-тренування; інтегровані заняття; сюжетно - ігрові заняття; заняття на спортивних комплексах та ін)
- У всіх видах діяльності педагоги використовують оздоровчі паузи, що дозволяє зняти втому, активізувати увагу дітей, підвищити розумову працездатність
- Важливе значення має правильно організований здоровий сон. Для швидкого спокійного засипання використовуються релаксаційні ігри, музичний супровід.
З метою загартування природними факторами в літній період на території ДНЗ обладнана оздоровча стежка з різними подразниками на стопу дитини. Розроблено графік відвідування «Стежки Здоров'я». Ходіння босоніж по стежці є ефективним засобом загартовування.
Велику радість доставляє дітям процедура загартовування сонцем, яка здійснюється на прогулянці в літній час. Вихователі починають процес загартовування з световоздушных ванн в тіні дерев, потім переходять до місцевих сонячних ванн.
Вода є досить ефективним чинником оздоровлення і загартовування. У оздоровчої діяльності педагоги використовують велике умивання, обливання ніг, обливання рук до ліктя, в молодших групах сухе обтирання Всі загартувальні процедури здійснюються за згодою батьків (законних представників) вихованців ДНЗ.
На сьогоднішній день в результаті загартовування діти стали менш сприйнятливим до різких змін температури і простудних і інфекційних захворювань. Діти володіють хорошим здоров'ям і апетитом, спокійні, врівноважені, відрізняються бадьорістю, життєрадісністю.
- Неможливо уявити собі життя дитини в дитячому саду без веселих досугов та розваг, спортивних свят «Спорт і я - вірні друзі», змагань"Тато, мама, я - спортивна сім'я", цікавих ігор і захоплюючих атракціонів. Цікаво проводяться Малі літні і зимові олімпійські ігри «Олімпіада в Сочі-2014», "Дні здоров'я", День фізкультурника" та ін. Наші вихованці є активними учасниками районних та міських спортивних заходів, присвячених святу «Всесвітній день Здоров'я»; є учасники у відкритому міському особисто - командній першості з легкої атлетики, присвяченому 69-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
- Методичне забезпечення в ДНЗ дозволяє в повному обсязі педагогам проводити роботу з даного напрямку. Це багата скарбничка методичної літератури по оздоровчій роботі, наочний матеріал: плакати, стенди, колекція ігор з валеології, ЗСЖ та ін.
В нашому дитячому садку продумана система всебічної методичної роботи з удосконалення майстерності вихователів. Вона спрямована на професійну адаптацію, становлення, розвиток і саморозвиток педагогів у різних областях, зокрема оздоровчій роботі з дітьми. Система методичної роботи дитячого садка включає різні види діяльності, орієнтовані на усвідомлення, доведення до кожного педагога значущості поставлених завдань, людського ставлення до проблеми, на апробацію і впровадження оздоровчих програм і технологій: проведення педагогічних рад у нетрадиційних формах, семінарів, семінарів-практикумів, лекторій, консультацій, методичних рекомендацій, оглядів-конкурсів з даної тематики і т. д. Постійно здійснювався контроль за виконанням вимогою Санпін, за позитивним ставленням до своєї роботи.
Колективом ДНЗ розроблений план профілактичної роботи по збереженню і зміцненню здоров'я, план заходів по зниженню гострої захворюваності в дитячому садку;
- реалізовується фізкультурно - оздоровча система ДОУ, яка дозволила модернізувати виховно - освітній процес на основі впровадження нових форм і методів педагогіки оздоровлення, об'єднавши зусилля всіх фахівців.
Питання зміцнення здоров'я дітей, зниження захворюваності розглядаються колективом ДНЗ протягом року на педагогічних радах, педагогічних годинах, виробничих зборах, на засіданнях адміністративного та Керуючого радах ДНЗ. Щомісячний аналіз захворюваності за групами дозволяє підвищити ефективність роботи в даному напрямку і намітити шляхи зниження захворюваності вихованців.
Педагогічний колектив ДНЗ розуміє важливість і необхідність всіх оздоровчих заходів, які проводяться у нас з дітьми з позиції - «Увага кожній дитині».
Ефективність роботи по зміцненню здоров'я дітей залежить від чіткої злагодженої роботи з батьками. Ми впевнені, що реалізація навіть самого кращого оздоровчого проекту, зокрема «Ростемо здоровими» не зможе дати повноцінних результатів, якщо вона не вирішується спільно з сім'єю,якщо в дошкільному закладі не створено дитячо-доросле співтовариство (діти - батьки - педагоги), для якого характерно сприяння один одному, облік можливостей та інтересів кожного, його прав і обов'язків.
У своїй практиці ми використовуємо групові та індивідуальні форми роботи - це інформаційні вісники, бесіди, семінари-практикуми, тематичні батьківські збори з обміну досвідом виховання дітей на всіх рівнях розвитку і т. д.
У кожній групі є інформаційний стенд, де батькам надається можливість подивитися дані про зріст, вагу дитини, отримати інформацію про загартовування в дитячому садку, про захворюваннях та їх профілактиці, про надання першої медичної допомоги та багато іншого.
В нашому дитячому садку проводяться тижні "Здоров'я", де в перелік заходів входять: інформація для батьків "Проблеми оздоровлення", виставки плакатів "Спорт проти хвороби", театралізовані вистави, спортивні змагання "Поклик джунглів". Залучення батьків до спортивно-оздоровчу роботу дитячого садка стало традицією. Щорічно проводяться спільні дитячо-батьківські розваги: «Спортивна сім'я»; «Найбільш спритні, швидкі»; «Школа успішних батьків»; тренінги, семінари-практикуми: "Бережи здоров'я змолоду", "Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ", "ПРО здоров'я всерйоз", "Профілактика порушення постави" та ін.
           
Ми, педагоги і батьки, несемо відповідальність за фізичне, моральне, соціальне виховання і розвиток. Всі хочуть бачити своїх дітей здоровими, життєрадісними, активними, витривалими, сильними, розумними. Від того, як в дошкільному закладі організована робота по фізичному вихованню, значною мірою залежить, наскільки фізично міцними, загартованими, сильними і вольовими увійдуть хлопці в життя загальноосвітньої школи.
Підсумком реалізації даного проекту «Зростаємо здоровими» з'явилася позитивна динаміка стану здоров'я дітей. На сьогоднішній день в ДНЗ кількість днів, пропущених дітьми по хворобі становить 1290 днів, що на 1104 днів нижча порівняно з 2012-2013 н.р. Це сталося завдяки систематичної і цілеспрямованої профілактичної роботи персоналу, батьків.
Ми вважаємо, що створена в дитячому саду система здоровьюсбережению дозволяє якісно вирішувати мета розвитку фізично розвиненої, соціально-активної, творчої особистості.
І звичайно ж робота за даним напрямком не може бути завершеною, відпрацьованої, так як здоров'я вимагає постійної уваги і контролю.
Постійної завданням нашого колективу залишається оздоровлення та зниження захворюваності, підвищення імунітету у дітей.
Отже, ФГОС визначивши цільові орієнтири дошкільної освіти, диктує гостру необхідність у створенні моделі випускника нового покоління, як продукт оновленої системи дошкільної освіти.
Федеральні державні освітні стандарти дошкільної освіти орієнтований на нові умови розвитку дітей в дошкільних установах.
Зміни зачіпають як освітні програми, так і якість перебування дитини в ДНЗ. Від створення якісних умов в ДНЗ і сім'ї залежить якісний результат розвитку особистості дитини.
На сьогоднішній день нашої перспективою є вироблення і відповідність моделі майбутнього випускника, цільовим орієнтирам на етапі завершення дошкільної освіти, передбачені ФГОС ДО, тобто дитина має бути здоровою, соціально зрілим, мотиваційно готовим до вступу в школу і ін. Цільові орієнтири виступають підставами наступності дошкільної і початкової загальної освіти.

В кінці хотілося б сказати, що випускник дитячого садка, повинен прожити щасливе дошкільну життя, отримавши можливість для повноцінного розвитку особистості та соціалізації. А це можливо лише за однієї обов'язкової умови, що наші діти повинні бути здоровими!

Ростити дітей здоровими, сильними, емоційними - постійна завдання кожного дошкільного навчального закладу.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове