logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

«Паростки Кузнецької землі»

Педагогічний проект з формування духовно-моральних орієнтирів у старших дошкільнят за допомогою ігор-драматизаций.

Автор: Мелькова Тетяна Володимирівна, вчитель-логопед, Муніципальне бюджетне дошкільний навчальний заклад «Дитячий садок N 53», Кемеровської обл., р. Ленінськ-Кузнецький.

Скачати методичне забезпечення для даного проекту.

Паспорт педагогічного проекту.

Актуальність проекту.

У сучасному суспільстві виник непідробний інтерес до питань духовно-морального виховання. У підростаючого покоління спотворені уявлення про моральні цінності суспільства.
Зміщення акцентів у розвитку маленьких дітей в бік ранньої інтелектуалізації, не сприяють духовному розвитку, в гонитві за розвитком інтелекту береться виховання душі, моральний і духовний розвиток маленької людини, без яких всі накопичені знання можуть виявитися марними. І як результат - емоційна, вольова та духовна незрілість.
Дитину треба озброїти моральним досвідом, зразками моральної поведінки, ставлячи його в ситуації практичного здійснення реальних вчинків. Накопичення дитиною досвіду моральної поведінки відводиться особливе місце в духовно - моральному розвитку.
Багатий багаж моральних традицій, народного досвіду взаємин криється у російському фольклорі. Чого тільки варті з дитинства знайомі всім потішки, примовки, чистомовки, казки, де жадібність і лінь не в пошані, де засуджується злість, користь, і вітається взаємовиручка, бажання поділитися останнім з нужденним.
Закон РФ «Про освіту» передбачає захист і розвиток системою освіти національних культур, регіональних культурних традицій і особливостей в умовах багатонаціональної держави. [1. 7]. У Кузбасі проживає багатонаціональне населення, з різноманітними традиціями, мовою, місцями проживання. Багатий багаж моральних традицій, досвіду взаємин криється у народному фольклорі, це і слід використовувати прилучення дітей старшого дошкільного віку до духовно-моральних цінностей рідного краю.
Програма «Я і моя сім'я» [14], розроблена нашою установою, реалізується вже третій рік. В ході її реалізації з'ясувалося, що старші дошкільники не завжди успішно засвоюють матеріал програми внаслідок того, що не знайомі з культурою і способом життя корінних народів Кузбасу, не розуміють лексичний матеріал, тому тема про традиції та життя народів рідного краю дітям незрозуміла і малоцікава. Перед нами постало завдання розширити уявлення дітей про традиції і звичаї корінних народів Кузбасу.
Варто врахувати, що наш дошкільний заклад, тісно співпрацюючи з МОУ «Основна школа N 73» отримало замовлення на поглиблене вивчення історії рідного краю, так як в програмі початкової освіти краєзнавства приділяється значна увага [3,245].
Враховуючи пропозиції співпрацюють сторін, створений проект по залученню дітей до культури Кузнецького краю, старших дошкільників пропонується долучити до духовно-моральним цінностям багатонаціонального населення Кузбасу допомогою народної гри-драматизації.
Проект розроблено відповідно до вимог Закону україни «Про освіту», Федеральних державних вимог, на підставі Концепції духовно-морального розвитку і виховання особистості громадянина, програми духовно-морального виховання дітей дошкільного віку «Я і моя сім'я».
Проект може бути трансформований для дітей молодшого дошкільного віку, дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
Новизна проекту в реалізації системи по залученню старших дошкільників до духовно-моральних цінностей і традицій корінних народностей Кузбасу через гру-драматизацию.

Мета і завдання проекту

Мета: Залучення дітей старшого дошкільного віку до культурних народних традицій, виховання духовно - моральних якостей засобами народної гри - драматизації.

Завдання:

 1. Створити умови для розширення уявлень дітей про духовно - моральних традиціях і цінностях рідного краю допомогою народних ігор - драматизаций.
 2. Сприяти формуванню духовно-моральних уявлень і культури взаємин старших дошкільників у повсякденному житті через народні ігри - драматизації.
 3. Сприяти створенню стійких сімейних зв'язків через підвищення культури взаємин у сім'ях вихованців.

Очікувані результати
В процесі реалізації Проекту передбачається:
1.Створено умови для розширення уявлень про духовно-моральних традиціях і цінностях рідного краю.
2. Освоєна культура взаємин дітьми старшого дошкільного віку в повсякденному житті через народну гру - драматизацию.
3. Сформований стійкий інтерес батьків до створення сімейних зв'язків і підвищення культури взаємин старших дошкільників з оточуючими.

Терміни і етапи реалізації проекту
Реалізація проекту розрахована на один навчальний рік з 01.09 2011 року по 31.05.2012 року.
Перший етап. Підготовчий (вересень - жовтень 2011 року)

 1. Вивчення науково-методичної літератури;
 2. Укладення договорів з культурними установами міста і області
 3. Добірка матеріалу, складання плану реалізації проекту;
 4. Залучення фахівців культурних організацій міста для організації духовно-просвітницької діяльності;
 5. Моніторинг з метою встановлення рівня культури взаємовідносин;
 6. Визначення плану роботи з батьками.

Другий етап. Основний (листопад 2011 - квітень 2012 року)

 1. Поповнення матеріально-технічної бази для реалізації проекту;
 2. Проведення екскурсій, розваг, спільної діяльності педагога з дітьми і батьками.
 3. Цикл бесід, НОД, розваг по залученню старших дошкільників до духовно-моральних традицій і цінностей рідного краю.
 4. Організація режимних моментів за допомогою засобів народного фольклору
 5. Стінгазета «Ми - паростки Кузнецької землі».
 6. Портфоліо дитини «Я - росточок Кузбасу».

Третій етап. Заключний (травень 2012 року)

 1. Проведення заключного моніторингу щодо виховання духовно - моральних якостей засобами народної гри-драматизації у старших дошкільників.
 2. Аналіз результатів реалізації проекту «Паростки Кузнецької землі»; обговорення результатів реалізації проекту;

Витрати необхідні для реалізації проекту

Обладнання

Всього

Є

Потрібно

Папір для ксерокопій

500 рублів

500 рублів

0

Папір для ксерокопій
кольорова

500 рублів

0

500 рублів

Картриджі

3200 рублів

0

3200 рублів

Фарба для принтера

2500 рублів

0

2500 рублів

Мультифоры

400 рублів

0

400 рублів

Папки швидкозшивачі

200 рублів

0

200 рублів

Фотоапарат

3500 рублів

3500 рублів

0

Відеокамера

8000 рублів

8000

0

Тканина для пошиття костюмів

2000 рублів

200

1800 рублів

Фарба (гуаш)

350 рублів

50

300 рублів

Кисті для малювання

540 рублів

90

450 рублів

Бісер, ґудзики, замки - " блискавки", тасьма

500 рублів

450

50 рублів

Папір, картон для малювання декорацій

450 рублів

450

0

Грим, маски

1000 рублів

0

1000 рублів

Музичний супровід (аудіозаписи)

500 рублів

500 рублів

0

разом

24140 рублів

13740 рублів

10400 рублів

 

Виконавці проекту та основних заходів
Діти старшого дошкільного віку Муніципального бюджетного дошкільного навчального закладу N 53 (МБДОУ N 53),
батьки, педагоги.

Партнери проекту
1. МУК Центральна дитяча бібліотека
2. МУК «Краєзнавчий музей» р. Ленінськ - Кузнецького
3. МУК «Палац культури ім. Е. Ярославського»
4. МУК «Центральний палац вугільників»
5. МУК «Музична школа № 12»
6. МУК р. Новокузнецька «Кузнецька фортеця»
7. МОУ «Основна школа N 73»
8. МУК «Художня школа « N 2»

 

Робочий план реалізації проекту

Дата

Захід

Місце проведення

Хто проводить

Очікувані результати

Вересень 2011 р.

Добірка матеріалу, складання плану реалізації проекту
Підготовка консультацій по залученню батьків до підвищення культури взаємин дітей засобами народних ігор-драматизаций

МБДОУ N53

вихователь

Визначення форм, методів роботи з дітьми та батьками.
Видання консультативного матеріалу по залученню батьків до реалізації проекту, пам'яток.

Жовтень 2011

Моніторинг «Значення ігор - драматизаций в духовно - моральному вихованні старших дошкільнят»
Організація батьківських зборів «Роль ігор - драматизаций в залученні дитини до духовних джерел», «Де добре, там і скарб»

МБДОУ N53

вихователь

Визначення напрямку педагогічної роботи

Підвищення інформованості та педагогічної культури батьків.

Листопад 2011 р.

Створення театрального куточка, куточка національного костюма,
Створення театральних масок, шапочок, декорацій,
Створення картотеки ігор - драматизаций; бібліотечки аудіокниг

Зустріч з цікавими людьми «Дитяча письменниця»

Виставка «Природа рідного краю»

МБДОУ N53

 

МБДОУ N 53

 

 

 

 

Художня школа N 2

Вихователь, діти, батьки

 

 

 

Співробітники МУК бібліотеки

Співробітники школи

Поповнення матеріальної бази групи

Поповнення уявлень дітей спадщині жителів Кузбасу

Поповнення уявлень дітей про культурну спадщину жителів Кузбасу

Грудень 2011 р.

Перегляд театральної вистави «Гуси - лебеді»

Перегляд вистави «Три порося по-новому»

Екскурсія «Народні традиції Кузбасу».

Розвага «Казка наш друг і помічник»

 

Відвідування концерту вихованців музичної школи

Виступ клубу «Веселинки»

Видеожурнал «Загадки Кузнецької фортеці»

Читання казок «Легенди гори Зеленої» укладач Р. П. Калишева, «Казки Шапкая» С. Торбоков.

Екскурсія в музей «Побут стародавнього народу».

ДК ім. Ярославського

 

ЦДК вугільників

 

МУК «Краєзнавчий музей»
МУК Центральна дитяча бібліотека
МУК Музична школа N 12
МБДОУ N 53

 

МБДОУ N 53

 

МБДОУ N 53

 

 

Музей «Чол Кою»

Музичний театр ім. Боброва

 

 

Співробітники музею

Співробітники бібліотеки

 

Педагоги школи

Вихованці школи мистецтв
Вихователь

 

Вихователь

 

 

Співробітники музею

Поповнення уявлень старших дошкільнят та батьків про культурну спадщину народів Кузбасу

Розширення уявлень про історію освоєння краю Кузнецького
Знайомство з усною народною творчістю корінних народів Кузбасу

 

Знайомство з культурними традиціями та побутом телеутами

Січень 2012 р.

Цикл занять з дітьми (бесіди, етюди, розігрування проблемних ситуацій)

Організація режимних моментів в народних традиціях

Конкурс творчих робіт «Казка мого народу».

МБДОУ N53

 

 

МБДОУ N53

 

МБДОУ N53

Вихователь

 

 

Вихователь

 

Вихователь

Удосконалення культури взаємин, зміцнення сімейних відносин.

Розвиток творчих здібностей за допомогою народних ігор - драматизаций

Лютий 2012

Виготовлення елементів національних костюмів для вистав.

Свято «Народні богатирі».

Конкурс творчих робіт батьків «Національне блюдо нашої сім'ї».

МБДОУ N53

 

МБДОУ N53

 

МБДОУ N53

Вихователь

 

Вихователь

 

Вихователь

 

Удосконалення уявлень старших дошкільнят про особливості шорський, телеутских і російських костюмах 19 століття.

Березень - квітень 2012 р.

Сюжетно - рольова гра «Театр»

Показ спектаклю «Гуси - лебеді»

Драматизація казки «Ледачий бурундук»
Драматизація казки «Кузнецький угольок»

Стінгазета «Ми - паростки Кузнецької землі»

Портфоліо дитини «Я - росточок Кузбасу»

МБДОУ N53

Вихователь

 

Вихователь

 

Вихователь

 

 

Вихователь

 

Батьки

 

Травень 2012 р.

Заключний моніторинг

Аналіз результатів реалізації проекту

Презентація проекту педагогам МБДОУ, батькам старших дошкільників.

Літературна композиція «Край, в якому я живу»

Фотоальбом «Ми - кузбассовцы»

МБДОУ N53

Вихователь

 

Вихователь

 

Вихователь

 

 

Вихователь

 

Вихователь

Визначення сформованості духовно - моральних якостей засобами народних ігор - драматизаций у старших дошкільників

 

Планування перспектив проекту
Розвиток проекту передбачається у співробітництві з МОУ «Основна школа N73» у сфері патріотичного виховання підростаючого покоління.
Опис роботи над проектом
В даний час актуальним питанням теорії і практики дошкільного виховання є допомога педагогам і батькам прилучення дітей старшого дошкільного віку до культурних народним традиціям.
Наш дошкільний заклад, тісно співпрацюючи з муніципальним освітнім закладом «Основна школа N73» отримало замовлення на поглиблене вивчення історії рідного краю, так як в програмі початкової освіти краєзнавства приділяється значна увага.
Відповідно до плану співпраці між освітніми установами Дитячий садок N53 і Основна школа N73 нами були проаналізовані Основна освітня програма школи N73 і основна загальноосвітня програма дитячого садка N53.
Таблиця1

Муніципальне бюджетне дошкільний освітній заклад N 53

Муніципальне освітній заклад Основна школа N 73

Соціалізація. Пізнання

Навколишній світ

Знати назву свого міста, адресу проживання, наводити приклади пам'яток

Знати назву свого населеного пункту, адреса проживання, наводити приклади пам'яток

Називати столицю, розрізняти державну символіку Росії

Називати столицю, наводити приклади її пам'яток, розрізняти державну символіку Росії (на прикордонних, грошових знаках)

Розрізняти і оцінювати характер взаємин, припустимих і неприпустимих в дитячому колективі

Розрізняти і оцінювати характер взаємин, припустимих і неприпустимих в суспільстві, сім'ї

Знати видатних людей рідного міста

Називати край проживання, історичні особливості, знати видатних людей рідного краю

Розповідати про результати екскурсій по місту до пам'ятників історії і культури рідного міста

Розповідати про результати екскурсій по області до місць історичних подій і пам'ятників історії і культури рідного краю

Проявляти повагу один до одного

Проявляти повагу один до одного, готовність виконувати традиції в родині, місті, області, країні

У таблиці 1 представлені параметри, які є ціннісними орієнтирами змісту курсу «Соціалізація. Пізнання» і «Навколишній світ» з виховання у старших дошкільників і молодших школярів духовно-моральних цінностей. Вони складені у відповідності з Федеральними державними вимогами, а також Федеральними державними освітніми стандартами початкової загальної освіти.
З таблиці слід, що ціннісні орієнтири дошкільної установи і школи схожі. Але завдання наступності освіти нашим освітнім установою виконуються частково: не торкнуться краєзнавчий компонент. Для того щоб усунути цю невідповідність, дитячим садом була розроблена Програма патріотичного виховання дошкільників «Я і моя сім'я». При підготовці програми виявлено протиріччя: в нашій області проживають різні народності, а виховання духовно-моральних цінностей у дошкільнят формується на основі російської культури.
Також з'ясувалося, що дошкільники не завжди успішно засвоюють матеріал з краєзнавства внаслідок того, що не знайомі з культурою корінних народностей Кузбасу, тому тема про спосіб життя народів рідного краю дітям незрозуміла. Слід розширити уявлення дітей.
На наш погляд, вирішення цього питання сприяють ігри-драматизації на основі казок корінних народів Кузбасу, які дозволяють збагатити уявлення дітей морально-ціннісним змістом. Так був розроблений проект «Паростки Кузнецької землі».
На першому етапі реалізації проекту зібраний матеріал з історії Ковальського краю, складено план реалізації проекту, укладені договори з культурними організаціями міста та області для співпраці. Визначено рівень зацікавленості батьків залученням старших дошкільників до духовно-моральних цінностей рідного краю
Далі підготовлена матеріальна база: атрибути, картотека ігор.
Організовані екскурсії та підібраний відеоматеріал по пам'ятним місцям Кузбасу.
Підготовлений цикл бесід з історії Кузбасу: «Народ Шор», «Скарб телеутами», «Загадки Кузнецької фортеці» співробітниками бібліотеки імені Крупської, при їх підтримці організовані розваги і бесіди. З метою ознайомлення дітей з народною творчістю організовані відвідування виставкового залу міста, дитячої художньої школи. Діти мають уявлення про особливості костюмів сибіряків.
Створений цикл занять і розваг з елементами народних ігор-драматизаций. Зближення з персонажами, перетворення їх на добре знайомих дітям друзів або недругів, рольове зображення, щоденне введення казки в життя, є способом, який використовується для глибокого розуміння морального сенсу твору і його впливу на формування духовно-моральних орієнтирів дошкільнят.
Щоб навчити дітей брати участь у театральних постановках, проведені відвідування театральних вистав, організована сюжетно-рольова гра «Театр». На закінчення основного етапу спільно з дітьми підготовлені для малюків театралізовані вистави «Гуси-лебеді», «Кузнецький угольок», «Ледачий бурундук», «Могутній Мустакай».
Діти, володіючи багажем духовно-моральних традицій рідного краю, виробивши норми і правила, аналізували сюжети казок, висловлювали свою думку про вчинки персонажів. Старші дошкільники за допомогою асоціацій навчилися встановлювати зв'язки між вчинками персонажів і вчинками оточуючих людей, співвідносити свої інтереси з інтересами суспільства. Музично-літературна композиція «Край, в якому ми живемо» узагальнила дитячі вистави, діти показали знання про історію, культуру та традиції народів рідного краю.
Дитячі портфоліо «Я - росточок Кузнецької землі», виконані за підсумками реалізації проекту, показали інтерес до культури рідного краю як у дітей так і у батьків.
Оцінка ефективності реалізації проекту
Для визначення динаміки вдосконалення духовно - морального зростання особистості дитини розроблений моніторинг. Проводиться первинний і підсумковий аналіз. (Додаток 1-6)

Діаграма

Малюнок 1
За результатами моніторингу отримані такі результати: на підготовчому етапі низький і середній бал засвоєння знань становили - 50% дітей, то в результаті реалізації проекту уявлення дітей значно поповнені - 90% дітей мають високий результат.
Дослідження духовно-моральних уявлень старших дошкільників. (Лаврентьєва Л. В., Єріна Е. Р., Цацинская Л. В.). уявлення дітей на підготовчому етапі знаходилися на рівні 48%, то на заключному - 87%.
Методика (Фрідман Р. М., Пушкіна Т. А., Каплунович І. Я.) виявляє уявлення про моральні орієнтири старших дошкільників. Моніторинг показав, що на підготовчому етапі - 43% дітей мали низький або середній рівень духовно-моральних орієнтирів, на заключному - 83% дітей мають середній або високий рівень духовно-моральних уявлень.
Аналіз моніторингу показує, що показник низького рівня уявлень моральних орієнтирів дітей знижений на 54%, кількість дітей із середнім рівнем розвитку духовно-моральних орієнтирів підвищився на 9%, а кількість дітей з високим рівнем розвитку духовно-моральних орієнтирів у ході реалізації проекту збільшилася на 47%.

Діаграма 2

Малюнок 2
З упевненістю можна сказати, що в ході реалізації педагогічного проекту «Паростки Кузнецької землі» підвищився рівень духовно-моральних уявлень старших дошкільників про культуру і традиції рідного краю, відбулося вдосконалення морального досвіду взаємин у дітей засобами народної гри - драматизації. Сформувався стійкий інтерес батьків до створення сімейних зв'язків і підвищення культури взаємин старших дошкільників з оточуючими.
Подальший розвиток проекту ми плануємо у вихованні патріотичних уявлень у старших дошкільників засобами ігор-драматизаций.

 

Список літератури

 1. Федеральні державні вимоги до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти, М., 2009 р. Наказ N 655
 2. Програми з навчальних предметів/ План і програми позаурочній діяльності [Текст]:1-4 клас: у 2 ч./ Упоряд. Р. Р. Churakova - М.: Академкнига/Підручник,2012. - Ч. 2: 344 с.
 3. Артемова Ст. Л. «Театралізовані ігри дошкільників». М., 1991
 4. Куцакова Ст. Л., Мерзлякова С. В. «Виховання дитини - дошкільника». М., 2003
 5. Волобуєва Л., Авілова, Тобто Ранній і дошкільний вік: питання морального виховання в педагогічних концепціях І. А. Сікорського і В. М. Бехтерева [Текст]: Л. Волобуєва, Тобто Авілова // Дошкільне виховання.- 2007.-N3.- с. 88-91.
 6. Виховання дітей у грі [Текст] / Упоряд. А. К. Бондаренко, А. В. Матусик. - М., 1993.
 7. Губанова Н. Педагогічні можливості гри - драматизації [Текст] // Дитячий садок від А до Я. 2008. N4. С. 28-35.
 8. Витоки. Базис розвитку дитини дошкільника [Текст] / під ред. Н.А. Парамонової, Р. А. Алієвої, Т. В. Антонової // М. - 2003. 335 с.
 9. Карпінська Н.С. Гра - драматизація дітей дошкільного віку [Текст] // Дошкільне виховання. 1999. N12. С. 17-22.
 10. Мінаєва Ст. Знайомимо дітей з емоційним світом людини [Текст]: Ст. Мінаєва, Л. П. Стрєлкова // Дошкільне виховання.-2003.- N2.- с. 13-20.
 11. Смирнова Е. Дошкільний вік: формування доброзичливих відносин [Текст]: Е. Смирнова // Дошкільне виховання. -2003.- N9.- с. 68-74.
 12. Малиновська А. А. Програма духовно-морального виховання дошкільників «Я і моя сім'я»

Презентація "Паростки Кузнецької землі"

Скачати презентацію.

слайд 1
Шановні члени журі, колеги, за однією з проблем дошкільної освіти «Особливості сучасних освітніх програм і технологій дошкільної освіти» представлений проект «Паростки Кузнецької землі».
В даний час актуальним питанням теорії і практики дошкільного виховання є допомога педагогам і батькам прилучення дітей старшого дошкільного віку до культурних народним традиціям.
Наш дошкільний заклад, тісно співпрацюючи з муніципальним освітнім закладом «Основна школа N 73» отримало замовлення на поглиблене вивчення історії рідного краю, так як в програмі початкової освіти краєзнавства приділяється значна увага.
слайд 2
слова на слайді
слайд 3
Відповідно до плану співпраці між освітніми установами Дитячий садок N 53 і Основна школа N 73 нами були проаналізовані Основна освітня програма школи N73 і основна загальноосвітня програма дитячого садка N 53. На слайді представлені параметри, які є ціннісними орієнтирами змісту курсу «Соціалізація. Пізнання» і «Навколишній світ» з виховання у старших дошкільників і молодших школярів духовно-моральних цінностей. Вони складені у відповідності з Федеральними державними вимогами, а також Федеральними державними освітніми стандартами початкової загальної освіти.
З даної таблиці випливає, що ціннісні орієнтири дошкільної установи і школи схожі.Але завдання наступності освіти нашим освітнім учреждениемвыполняются частково: не торкнуться краєзнавчий компонент. Для того щоб усунути цю невідповідність, дитячим садом була розроблена Програма патріотичного виховання дошкільників «Я і моя сім'я». При підготовці програми виявлено протиріччя: в нашій області проживають різні народності, а виховання духовно-моральних цінностей у дошкільнят формується на основі російської культури.
Також з'ясувалося, що дошкільники не завжди успішно засвоюють матеріал з краєзнавства внаслідок того, що не знайомі з культурою корінних народностей Кузбасу, тому тема про спосіб життя народів рідного краю дітям незрозуміла. Слід розширити уявлення дітей.
На наш погляд, вирішення цього питання сприяють ігри-драматизації на основі казок корінних народів Кузбасу, які дозволяють збагатити уявлення дітей морально-ціннісним змістом.Так був розроблений проект «Паростки Кузнецької землі».
слайд 4
Метою проекту є Залучення дітей старшого дошкільного віку до культурних народних традицій, виховання духовно - моральних якостей за допомогою народної гри - драматизації. Завдання представлені на слайді.
Новизна проекту в реалізації системи по залученню старших дошкільників до духовно-моральних цінностей і традицій корінних народностей Кузбасу через гру-драматизацию.
5 - 6 слайд
Реалізація проекту розрахована на один навчальний рік.
слайд 7
На першому етапі реалізації проекту зібраний матеріал з історії Ковальського краю, складено план реалізації проекту, укладені договори з культурними організаціями міста та області для співпраці. Визначено рівень зацікавленості батьків залученням старших дошкільників до духовно-моральних цінностей рідного краю
8 слайд
підготовлена матеріальна база: атрибути. Картотека ігор
9 слайд
були організовані екскурсії вони показано на слайді.
10 слайд
Підготовлений цикл бесід з історії Кузбасу «Народ Шор», «Скарб телеутами», «Загадки Кузнецької фортеці».
11 слайд
За сприяння співробітників бібліотеки імені Н.До.Крупської організовані розваги та бесіди для дошкільнят.
12 слайд
З метою знайомства дітей з народною творчістю організовані відвідування виставкового залу міста, дитячої художньої школи. Діти мають уявлення про особливості костюмів сибіряків.
13 слайд
Створений цикл бесід і розваг з елементами народних ігор-драматизаций.
Зближення з персонажами, перетворення їх на добре знайомих дітям друзів або недругів, рольове зображення, щоденне введення казки в життя, є способом, який використовується для глибокого розуміння морального сенсу твору і його впливу на формування духовно-моральних орієнтирів дошкільнят.
слайд 14
Щоб навчити дітей брати участь не тільки в іграх-драматизациях, але і театральних постановках, проведені відвідування театральних вистав, організовано проведення сюжетно-рольової гри «Театр». В укладенні основного етапу - театралізовані постановки народних казок. Діти, володіючи багажем духовно-моральних традицій рідного краю, виробивши норми і правила, навчилися аналізувати тексти казок, висловлювати свою думку про вчинки персонажів. Старші дошкільники за допомогою асоціацій навчилися встановлювати зв'язки між вчинками персонажів і вчинками оточуючих людей, співвідносити свої інтереси з інтересами оточуючих.
слайд 15
Музично-літературна композиція «Край, в якому ми живемо» узагальнила дитячі вистави, в ній діти показали свої знання про історію, культуру та традиції народів рідного краю.
16 слайд
Дитячі портфоліо «Я - росточок Кузнецької землі», виконані за підсумками реалізації проекту, показали інтерес до культури рідного краю як у дітей так і у батьків.
слайд 17
Для визначення динаміки вдосконалення духовно - моральних уявлень старших дошкільників розроблена програма моніторингу.
За результатами моніторингу отримані результати: на підготовчому етапі низький і середній бал становили - 50% дітей, то в результаті реалізації проекту уявлення дітей значно поповнені - 90% дітей мають високий результат.
Дослідження духовно-моральних уявлень старших дошкільників. (Лаврентьєва Л. В., Єріна Е. Р., Цацинская Л. В.)Якщо на підготовчому етапі результати становили - 48%, то на заключному - 87% дітей.
Методика (Фрідман Р. М., Пушкіна Т. А., Каплунович І. Я.) виявляє уявлення про моральні орієнтири старших дошкільників. Моніторинг показав, що на підготовчому етапі - 43% дітей мають низький або середній рівень духовно-моральних орієнтирів, на заключному - 83% дітей мають середній або високий рівень духовно-моральних уявлень.
18 слайд
Аналіз моніторингу показує, що показник низького рівня уявлень моральних орієнтирів дітей знижений на 54%, кількість дітей із середнім рівнем розвитку духовно-моральних орієнтирів підвищився на 9%, а кількість дітей з високим рівнем розвитку духовно-моральних орієнтирів у ході реалізації проекту збільшилася на 47%.
слайд 19
Діти відрізняються інтересом до історії своєї Батьківщини, до культури і традицій рідного краю; позитивним ставленням до оточуючих, представникам інших народів; вмінням співпрацювати; готовністю до надання допомоги оточуючим; активною участю у всіх справах, що дозволяють реалізувати свій потенціал на благо Батьківщини, рідного краю, сім'ї.
У батьків сформований стійкий інтерес до створення сімейних зв'язків і підвищення культури взаємин старших дошкільників з оточуючими.
З упевненістю можна сказати, що в ході реалізації педагогічного проекту підвищився рівень духовно-моральних уявлень старших дошкільників про культуру і традиції корінних народностей рідного краю, відбулося вдосконалення морального досвіду взаємин у дітей через народну гру - драматизацию.
слайд 20
Подальший розвиток проекту ми плануємо у вихованні патріотичних уявлень у старших дошкільників засобами ігор-драматизаций.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове