logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

return_announcements(); ?>

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду.

Муніципальне бюджетне дошкільна освітнє установа
«Дитячий садок N 5 «Веселка» міста Шумерля Чуваської Республіки

Погоджено

Голова

профспілкового комітету

___________ С. А. Міхєєва

Затверджую

Керівник

МБДОУ «Д/сN 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР

______________ А. Н. Ботманова

Наказ N ___ від « __» _________ 2014р.

Правила прийому дітей
в муніципальне бюджетне
дошкільна освітнє установа
«Дитячий садок N 5 «Веселка»
міста Шумерля Чуваської республіки

 

Прийнято
на загальних зборах
трудового колективу
МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка»
р. Шумерля ЧР
Протокол N ____ від «__» ________ 2014 р.

1. Загальні положення.

Це положення регулює порядок комплектування вихованцями муніципального бюджетного дошкільного навчального закладу «Дитячий садок N 5 «Веселка» міста Шумерля Чуваської Республіки, реалізує програми дошкільної освіти (надалі МБДОУ). Правила розроблені у відповідності з Конституцією Російської Федерації, Законом «Про освіту в Російській Федерації» N 273 від 29.12.12 р., Порядку прийому на навчання за освітніми програмами дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 8 квітня 2014 р. N 293, Закону Чуваської Республіки від 30 липня 2013 року N 50 "Про освіту в Чуваської Республіці", санітарно-епідеміологічними вимогами до влаштування, утримання та організації режиму роботи дошкільних організаціях, затвердженими постановою Головного санітарного лікаря РФ N 26 від 15.05.2013 (Сан Пін 2.4.1.3049-13).
Ці Правила розроблені з метою забезпечення реалізації прав дитини на загальнодоступне, безкоштовне дошкільна освіта у відповідності з федеральними державними освітніми стандартами дошкільної освіти.

2. Порядок прийому дітей в МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР.

2.1.При виникненні необхідності визначення дитини в дитячий сад батьки (законні представники) звертаються у відділ освіти Адміністрації міста Шумерля або подають заяву через Електронні послуги в сфері освіти для реєстрації заяви на зарахування і постановку в чергу в освітній заклад.

2.2. Батьки (законні представники) представляють наступні документи згідно із законодавством Російської Федерації:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу громадянина;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • письмової заяви батьків (законних представників);

2.3.Поточне комплектування здійснюється протягом року на місця, що звільнилися, які надаються в першу чергу пільгових категорій громадян, які користуються правом позачергового та першочергового прийому дітей в муніципальне бюджетне дошкільна освітня установа.

2.4. У позачерговому порядку направлення видаються у відповідності з чинним законодавством:

 • Діти загиблих (зниклих безвісти) померлих, які стали інвалідами військовослужбовців і співробітників органів внутрішніх справ Російської Федерації, установ і органів кримінально-виконавчої системи, Державної протипожежної служби Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, що беруть участь в контртерористичних операціях і забезпечують правопорядок і громадську безпеку на території Північно-Кавказького регіону Російської Федерації
 • Діти військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, Державної протипожежної служби, кримінально-виконавчої системи, безпосередньо брали участь у боротьбі з тероризмом на території Республіки Дагестан і загиблих (зниклих без звістки), померлих, які стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків
 • Діти загиблих (зниклих безвісти) померлих, які стали інвалідами військовослужбовців та співробітників федеральних органів виконавчої влади, які брали участь у виконанні завдань щодо забезпечення безпеки та захисту громадян Російської Федерації, які проживають на територіях Південної Осетії та Абхазії
 • Діти військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, загиблих (зниклих без звістки), померлих, які стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків на території Північно-Кавказького регіону Російської Федерації
 • Діти прокурорів
 • Діти суддів
 • Діти громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС
 • Діти громадян, звільнених з військової служби
 • Діти працівників органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин
 • Діти співробітників Слідчого комітету
 • Діти працівників органів внутрішніх справ

В першочерговому порядку направлення видаються:

 • Діти військовослужбовців;
 • Діти співробітника поліції, діти співробітника поліції, загиблого (померлого) внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, одержаних у зв'язку з виконанням службових обов'язків, дітям співробітника поліції, який помер внаслідок захворювання, отриманого в період проходження служби в поліції, діти громадянина Російської Федерації, звільненого зі служби в поліції внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, одержаних у зв'язку з виконанням службових обов'язків та исключивших можливість подальшого проходження служби в поліції, дітей громадянина Російської Федерації, померлого протягом одного року після звільнення зі служби в поліції внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, одержаних у зв'язку з виконанням службових обов'язків, або внаслідок захворювання, отриманого в період проходження служби в поліції, исключивших можливість подальшого проходження служби в поліції, діти, які перебувають (перебували) на утриманні співробітника поліції, громадянина Російської Федерації, зазначених вище;
 • Діти співробітників Державної протипожежної служби Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, кримінально-виконавчої системи, митних органів, особам начальницького складу федеральної фельд'єгерською зв'язку, особам, звільненим зі служби в федеральних органах податкової поліції;
 • Діти-інваліди та діти, один з батьків (законних представників) яких є інвалідом;
 • Діти з багатодітних сімей
 • Особлива категорія громадян, яким може бути надано право на першочергове влаштування до МБДОУ, згідно рішення Комісії, створеної при управлінні освіти;
 • Діти з неповних сімей, які перебувають у важкій життєвій ситуації.

2.6. Масове комплектування МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР здійснюється щорічно з 1 червня по 1 липня поточного року.

2.7.Питання переведення дитини з одного муніципального освітнього закладу до іншого у зв'язку зі зміною місця проживання батьків (законних представників) вирішується при наявності вільних місць.

2.8. Прийом в МБДОУ «Д/с N 5 Веселка» р. Шумерля ЧР здійснюється за особистою заявою батьків (законного представника) дитини при пред'явленні оригіналу документа, що посвідчує особу батьків (законного представника), або оригінал документа, що засвідчує особу іноземного громадянина і особи без громадянства в Російській Федерації у відповідності зі статтею 10 Федерального закону від 25 липня 2002 року N 115-ФЗ "ПРО правове становище іноземних громадян у Російській Федерації".

МБДОУ «Д/с N 5 Веселка» р. Шумерля ЧР може здійснювати прийом зазначеної заяви у формі електронного документа з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування.

У заяві батьками (законними представниками) дитини зазначаються такі відомості:
а) прізвище, ім'я, по батькові (останнє - за наявності) дитини;
б) дата і місце народження дитини;
в) прізвище, ім'я, по батькові (останнє - за наявності) батьків (законних представників) дитини;
г) адресу місця проживання дитини, її батьків (законних представників);
д) контактні телефони батьків (законних представників) дитини.

Примірна форма анкети розміщена на інформаційному стенді та на офіційному сайті освітньої організації в мережі Інтернет.

Прийом дітей, які вперше надходять в освітню організацію, здійснюється на підставі медичного висновку.

2.9. Факт ознайомлення батьків (законних представників) дитини, у тому числі через інформаційні системи загального користування, з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, статутом освітньої організації фіксується у заяві про прийом і завіряється особистим підписом батьків (законних представників) дитини.
Підписом батьків (законних представників) дитини фіксується також згоду на обробку їх персональних даних та персональних даних дитини в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

3. Компетенція МБДОУ.

3.1.Прийом вихованців у МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР оформляється наказом керівника установи на підставі:
-медичного висновку про стан здоров'я дитини;
-путівки-напрямки, виданої управлінням освіти;
-письмової заяви батьків (законних представників) з зазначенням адреси реєстрації їх місця проживання та фактичного місця проживання, контактних телефонів;
-копії свідоцтва про народження дитини;
-документа, що підтверджує право на пільги;
-номери рахунки в Ощадбанку для отримання компенсації частини батьківської плати за нагляд і догляд дитини в МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР;
-документів, що засвідчують особу одного з батьків (законних представників).

3.2. При прийомі вихованця в МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР укладається договір між муніципальним бюджетним дошкільний навчальний заклад «Дитячий садок N 5 «Веселка» міста Шумерля Чуваської Республіки і батьками (законними представниками), підписання якого є обов'язковим для обох сторін.

3.3.При прийомі дитини до МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР зобов'язана:
-інформувати батьків про порядок прийому та відрахування вихованців МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР, що реалізують загальноосвітні програми дошкільної освіти;
- ознайомити батьків (законних представників) зі своїм статутом, ліцензією на здійснення освітньої діяльності, з освітніми програмами та іншими документами, що регламентують організацію та здійснення освітньої діяльності, права і обов'язки вихованців.

3.4.Виховання і навчання в установі ведеться російською мовою.

3.5.Режим роботи Закладу:
робочий тиждень - п'ятиденний;
тривалість роботи Установи - 10 годин;
режим роботи груп - з 7.00 - 17.00
(у передсвяткові дні - згідно із законодавством Російської Федерації: з 7.00 - 16.00)
Допускається відвідування дітьми Закладу за індивідуальним графіком за погодженням з адміністрацією Установи.

3.6.Порядок комплектування Закладу дітьми визначається Засновником відповідно до законодавства Російської Федерації, Статутом, Положенням про зарахування та відрахування вихованців МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР, реалізує програми дошкільної освіти в Установі, іншими локальними правовими актами. Контингент дітей формується у відповідності з їх віком і видом дошкільного навчального закладу.

3.7.Основною структурною одиницею Установи є група дітей дошкільного віку. Групи мають общеразвивающую спрямованість. В групи можуть включатися як діти одного віку, так і різних віків.

Кількість груп у Закладі визначається Засновником залежно від санітарних норм і правил, умов освітнього процесу, граничної наповнюваності. Питання розстановки педагогічних кадрів здійснює керівник установи.

3.9.До Установи приймаються діти у віці від 2 місяців до 7 років (при наявності відповідних умов).

3.10. Діти з обмеженими можливостями здоров'я, діти - інваліди приймаються в групу общеразвивающей спрямованості, з згоди батьків (законних представників) на підставі висновку психолого-медико-педагогічної комісії (ПМПК).

3.11.Тестування дітей при зарахуванні їх в Установу, переведенні у наступну вікову групу не проводиться.

3.12.Станом на 1 вересня кожного року керівник МБДОУ видає наказ про зарахування дітей в МБДОУ за групами. При вступі дитини в МБДОУ протягом навчального року так само видається наказ про його зарахування. Відрахування дитини з МБДОУ оформляється наказом.

3.13. При комплектуванні груп керівник МБДОУ дотримується нормативів наповнюваності груп, визначені ліцензією на право здійснення освітньої діяльності та рекомендовані нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.

3.14.У МБДОУ ведеться «Книга обліку руху дітей». Книга призначена для реєстрації відомостей про дітей і їх батьків (законних представників). Всі дані про дітей і їх батьків (законних представників) вносяться з письмової згоди батьків на обробку персональних даних.

4. Учасники освітнього процесу (їх права і обов'язки):

4.1.Учасниками освітнього процесу є діти, їхні батьки (законні представники), педагогічні працівники.

4.2.Відносини учасників освітнього процесу будуються на основі співробітництва, поваги особистості, пріоритету загальнолюдських цінностей.

4.3.Установа забезпечує права кожної дитини відповідно до Конвенції про права дитини, чинним законодавством, Статутом, договором між Установою і батьками (законними представниками).

Вихованці мають право:
- на охорону життя і здоров'я, захист від усіх форм фізичного і психічного насильства, повагу до його честі і гідності;
- на задоволення потреби в емоційно-особистісному спілкуванні;
- на задоволення фізіологічних потреб (у їжі, сні, відпочинку тощо) відповідно до його віком і індивідуальними особливостями розвитку;
- на розвиток творчих здібностей та інтересів;
- на отримання кваліфікованої допомоги в корекції наявних відхилень у розвитку;
- на отримання додаткових освітніх послуг;
- на отримання медичних послуг;
- на користування обладнання, ігор, іграшок, навчальних посібників.

4.4.Батьки (законні представники) є першими педагогами дитини і несуть відповідальність за його виховання.

Батьки (законні представники) мають право:
- захищати права та інтереси дитини;
- вибирати освітню програму з числа використовуваних у роботі з дітьми;
- знайомитися з ходом і змістом освітнього процесу, а також з результатами розвитку дітей;
- брати участь в управлінні Установою;
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи з дітьми, у тому числі з організації додаткових (платних) послуг, освітніх і медичних послуг;
- заслуховувати звіти завідувача Установою і педагогів щодо роботи з дітьми;
- вимагати безумовного виконання договору між Установою і батьками (законними представниками), у разі необхідності його достроково розривати;
- отримувати в установленому Законом «Про освіту в Російській Федерації» порядку компенсації частини батьківської плати за утримання дітей: на першу дитину у розмірі 20 відсотків розміру внесеної ними батьківської плати, фактично стягнутої за утримання дитини в Установі, на другу дитину - в розмірі 50 відсотків, на третю і наступних дітей - у розмірі 70 відсотків розміру батьківської плати;
- вносити добровільні пожертвування і цільові внески для розвитку Установи.

4.5. Батьки (законні представники) зобов'язані:
- закласти основи фізичного, морального та інтелектуального розвитку особистості дитини в ранньому дитячому віці;
- виконувати Статут Закладу;
- дотримуватись умов договору між Установою і батьками (законними представниками) дитини; вносити плату за утримання дитини в Установі не пізніше 10 числа поточного місяця;
- повідомити письмово Установа за 5 днів про переведення дитини в іншу Установу.

4.6.Педагогічні працівники зобов'язані:
- задовольняти вимогам відповідних педагогічних характеристик, володіти професійними вміннями, постійно їх удосконалювати;
- виконувати Статут, трудовий договір, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку Установи;
- охороняти життя і здоров'я дітей, вживати заходів до запобігання дитячого травматизму;
- захищати дитину від усіх форм фізичного та психічного насильства;
- підтримувати дисципліну в Установі на основі поваги до людської гідності;
- проходити періодичні медичні обстеження;
- співпрацювати з сім'єю з питань виховання і навчання дитини.

4.7.Застосування методів фізичного та психічного насильства по відношенню до дітей не допускається.

4.8.До педагогічної діяльності не допускаються особи:
- позбавлені права займатися педагогічною діяльністю в відповідності з вироком суду;
- мають незняту або непогашену судимість за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини;
- визнані недієздатними у встановленому законом порядку;
- мають захворювання, передбачені переліком, який затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики і нормативно-правовому регулювання у сфері охорони здоров'я, соціального розвитку, праці та захисту прав споживачів.

5. Порядок відрахування дітей з МБДОУ

5.1. Відрахування дітей з муніципального бюджетного дошкільного навчального закладу «Дитячий садок N 5 «Веселка» міста Шумерля Чуваської Республіки здійснюється при розірванні договору МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР з батьками (законними представниками) вихованця в наступних випадках:
- при виникненні медичних показань, що перешкоджають його подальшого перебування в МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР;
- за заявою батьків (законних представників);
- по досягненні вихованцем шкільного віку на 1 вересня поточного року (згідно з листом Міністерства освіти Російської Федерації від 21.03.2003 N 03-51-57ин/13-03 "Рекомендації щодо організації прийому у перший клас");
- при зміні місця проживання за заявою батьків (законних представників).

5.2. Відрахування вихованця з МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР оформлюється наказом керівника з відповідною відміткою у Книзі руху дітей з МБДОУ «Д/с N 5 «Веселка» р. Шумерля ЧР.

6. Порядок регулювання спірних питань.

Спірні питання, що виникають між батьками (законними представниками) дітей та адміністрацією муніципального освітні установи, регулюються управлінням освіти адміністрації міста Шумерля в порядку, передбаченому чинним законодавством.

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове