logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду

Погоджено

Голова ПК

МОУ дитячого садка N__

_________________________

"___" ______________200__г.

Затверджую

Завідувач

МОУ дитячого садка N __

________________________

"___" ______________200__г.

Посадова інструкція старшого вихователя

 

1. Загальні положення

Старший вихователь:

1.1. Призначається з числа осіб з середньою спеціальною або вищою професійним освітою.

1.2. Підпорядковується завідувачу дитячим садом.

1.3. Приймається на посаду і звільняється від посади наказом завідувача.

1.4. Проходить медичний огляд 1 раз в пів року.

1.5. У своїй роботі керується нормативними документами, цією посадовою інструкцією та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.6. Дотримується трудову дисципліну.

 

2. Посадові обов'язки.

2.1. Разом з завідувачем дитячим садом здійснюється керівництво дошкільним закладом.

2.2. Бере участь:

* у підборі кандидатів на посади вихователів, їх помічників, фахівців;

* створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, системи морального та матеріального заохочення працівників;

* у формулюванні соціального замовлення своєму дитячому саду, вироблення філософії, визначенні цілей МОУ;

* у стратегічному плануванні, розробці та впровадженні програм розвитку та плану роботи закладу;

* у створенні іміджу МОУ серед населення;

* у виборі (розробці) освітніх програм для дітей;

* в організації виховно-освітній роботи з дітьми;

* в організації експериментальної, дослідницької роботи в закладі;

* у розвитку, ефектному використанні інтелектуального потенціалу МОУ;

* у розвитку співробітництва з іншими МОУ, школами, дитячими центрами, музеями тощо

2.3. Планує виховно-освітню, методичну роботу з урахуванням професійних навичок, досвіду вихователів, передбачаючи:

* пропозиції щодо плану роботи МОУ;

* підвищення кваліфікації вихователів;

* допомогу вихователям в самоосвіті;

* атестацію вихователів;

* складання сітки занять за віковими групами;

* методичну допомогу вихователям (в першу чергу початківцям) у підготовці та проведенні занять;

* обмін досвідом роботи серед співробітників МОУ;

* ознайомлення вихователів з досягненнями педагогічної теорії і практики;

* розвиток наступності МОУ та школи;

* вдосконалення роботи з батьками;

* комплектування груп навчальними посібниками, іграми, іграшками;

* постійний аналіз стану навчально-методичної і виховної роботи і прийняття на його основі конкретних заходів щодо підвищення ефективності методичної роботи.

 

2.4. Організовує виховно-освітню роботу:

* готує і проводить засідання педагогічної ради;

* проводить для вихователів відкриті заняття, семінари, індивідуальні та групові консультації, виставки, конкурси;

* організує роботу творчих груп;

* своєчасно набуває обладнання, необхідне для навчально-виховної, методичної роботи;

* веде картотеку видається навчально-педагогічної і методичної літератури;

* комплектує і пропагує серед вихователів бібліотеку навчально-методичної і дитячої літератури, посібників тощо;

* організовує роботу вихователів з виготовлення посібників, дидактичних матеріалів;

* проводить спільні заходи зі школою;

* готує для батьків стенди, папки-пересування про досвід сімейного виховання;

* своєчасно оформлює педагогічну документацію;

* формує і узагальнює кращий досвід роботи педагогів з різним проблемам і напрямкам.

2.5. Здійснює контроль за роботою вихователів:

* систематично перевіряє плани виховно-освітньої роботи;

* за графіком відвідує заняття в групах;

* стежить за виконанням річного плану роботи, рішень, прийнятих на засіданнях педрад;

* організовує взаємодію в роботі вихователів, психолога, музичного керівника та інших фахівців;

* регулярно проводить діагностику розвитку дітей, їх знань, умінь, навичок;

* вивчає плани вихователів щодо самоосвіти.

2.6. Здійснює взаємозв'язок у роботі МОУ, сім'ї та школи.

 

3. Старший вихователь повинен знати

3.1. Дошкільну педагогіку, психологію, вікову фізіологію, анатомію.

3.2. Методики дошкільної освіти.

3.3. Санітарію і гігієну.

3.4. Індивідуальні особливості розвитку особистості дітей.

3.5. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

3.6. Порядок надання першої медичної допомоги.

3.7. Порядок дій в екстремальній ситуації.

 

4. Права

4.1. Тривалість чергової відпустки - 42 календарних дні.

4.2. Тривалість робочого тижня - 36 годин.

4.3. Має права, передбачені Трудовим кодексом РФ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Відповідальність

Несе відповідальність за виконання всіх обов'язків, покладених цією інструкцією.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а) та згоден(а).

Дата ____________________________ Підпис ________________________

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове