ansitional//EN"> Документація по організації додаткової платної освітньої послуги з пізнавального розвитку "Логіка для дошкільнят"
logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Документація по організації додаткової платної освітньої послуги з пізнавального розвитку «Логіка для дошкільнят»

Склала: Вихователь МБДОУ N87 Красильникова Ст. Л., Нижньокамськ.

Зміст :

 • Список дітей
 • Графік роботи гуртка
 • Пояснювальна записка
 • Перспективне планування роботи гуртка
 • Діагностика
 • Конспекти підсумкових занять
 • Договору та заяви батьків

1.Список дітей на 2014 -2015 навчальний рік

N

Ф. В. Про дитину

1.

Анисахарова Яна

2.

Аскарова Ясміна

3.

Ахметшина Аделіна

4.

Бурганов Айдар

5.

ГабдрахмановАрслан

6.

Гаврилов Марк

7.

ГильмутдиноваСамира

8.

Кучеев Кирило

9.

Макаров Данило

10.

Мешалкин Тимофій

11.

Муллина Аріна

12.

Сабіров Алмаз

13.

Тудиярова Валерія

14.

Плаксін Максим

15.

Мінєєв Ілля

16.

Саетова Альфія

17.

Бабихина Аліна

 

Графік роботи гуртка

Дні тижня

Час проведення гуртка

Середа

15.30

Четвер

15.30

 

1.Інформаційна частина програми
Тип програми - авторська.
Вид програми - розвиваюча
Період навчання - 1 рік.
Склад учнів вихованців - постійний
Використовувані методи:
- практичні (ігрові);
- розвитку;
- дослідження;
- експериментування;
- моделювання;
- відтворення;
- перетворення;
- конструювання.
Форма реалізації програми: регламентована освітня діяльність в рамках гуртка «Логіка».
Розвиваюче середовище:
Палички для моделювання.
Навчальні настільно-друковані ігри.
Дрібні конструктори і будівельний матеріал з набором зразків. Геометричні мозаїки та головоломки.
Завдання з зошита на друкованій основі для самостійної та колективної роботи.
Прості олівці.
Набір кольорових олівців.
Шаблон з геометричними фігурами.
2.Умови реалізації програми - природна для дитини середовище життєдіяльності в режимі дитячого садка.
II.Пояснювальна записка
Програма «Логіка» розрахована на 1 рік навчання. 1 рік навчання - вік дітей 4 - 5 років; Програма складена у відповідності з ФГТ.
Ефективний розвиток інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку - одна з актуальних завдань сучасності. Діти з розвинутим інтелектом швидше запам'ятовують матеріал, більш впевнені в своїх силах, легше адаптуються в новій обстановці, краще підготовлені до школи. Сучасні вимоги до дошкільної освіти орієнтують педагогів на розвивальне навчання, диктують необхідність використання нових форм його організації, при яких синтезувалися б елементи пізнавального, ігрового, пошукового та навчальної взаємодії.
В інтелектуальному розвитку дитини велику роль відіграє математика. Вона відточує розум, розвиває гнучкість мислення, вчить логіці. Для успішного освоєння програми шкільного навчання дитині необхідно не тільки багато знати, але і послідовно і доказово мислити, відчувати, виявляти розумову напругу, логічно мислити. Навчання розвитку логічного мислення має важливе значення для майбутнього школяра і дуже актуально в наші дні. Оволодіваючи любим способом запам'ятовування, дитина вчиться виділяти мету і здійснювати для її реалізації певну роботу з матеріалом. Він починає розуміти необхідність повторювати, зіставляти, узагальнювати, групувати матеріал в цілях запам'ятовування. Навчання дітей класифікації сприяє успішному оволодінню більш складним способом запам'ятовування - смислової угрупованням, з якої діти зустрічаються в школі. Використовуючи можливості розвитку логічного мислення та пам'яті дошкільників, можна більш успішно готувати дітей до рішення тих задач, які ставить перед нами шкільне навчання. Організація педагогічного процесу в різновіковій групі ( діти 4 -6 років) має свої особливості і складності, вимагає від педагога знання програм усіх вікових груп, уміння зіставляти програмні вимоги з віковими та індивідуальними особливостями дітей, здатності правильно розподіляти увагу, розуміти і бачити кожну дитину і всю групу в цілому, забезпечувати розвиток дітей відповідно до їх можливостями.
Батьки і професійно підготовлені педагоги дійсно зацікавлені в ранньому розвитку дитини.
Вікові особливості дітей середнього віку
У середньому дошкільному віці найбільш характерно для дитини формою мислення є наочно-образне, яке визначає якісно новий щабель у розвитку. У цьому віці дитина вже може вирішувати завдання не тільки в процесі практичних дій з предметами, але і в розумі, спираючись на свої образні уявлення про предмети.
Наочно-образне мислення в дошкільному дитинстві є основним і до старшого дошкільного віку стає більш узагальненим. Діти можуть розуміти складні схематичні зображення, представляти на їх основі реальну ситуацію і навіть самостійно створювати такі зображення. На основі образного мислення в дошкільному віці починає формуватися словесно-логічне мислення, яке дає дитині можливість розв'язувати задачі, засвоювати складніші елементарні наукові знання. Розвивається передбачення. На основі просторового розташування об'єктів діти можуть сказати, що відбудеться в результаті їх взаємодії. Однак при цьому їм важко стати на позицію іншого спостерігача і у внутрішньому плані зробити уявне перетворення образу. Для дітей цього віку особливо характерні відомі феномени Ж. Піаже: збереження кількості, обсягу та величини. Наприклад, якщо дитині пред'явити три чорних гуртка з паперу і сім білих гуртків з паперу і запитати: «Будь гуртків більше - чорних чи білих? »більшість відповідять, що білих більше. Але якщо запитати: «Які більше - білих або паперових? »відповідь буде таким же - більше білих.
Продовжує розвиватися уява. Формуються такі його особливості, як оригінальність і довільність. Примітною особливістю дітей є фантазування. Яскравість фантазій розширює рамки розумових можливостей дітей. Діти можуть самостійно придумати невелику казку на задану тему. До 4 - 5 років у процес уяви включається планування. Дитина планує один крок своїх дій, виконує його, бачить результат, а потім планує наступний крок. Можна сказати, що змінюється системне місце уяви в загальній структурі свідомості дитини. Дитина дошкільного віку стає здатний діяти в плані загальних уявлень. Діти виявляються здатними назвати форму, на яку схожий той чи інший предмет. Вони можуть виокремлювати в складних об'єктах прості форми і з простих форм відтворювати складні об'єкти. Діти здатні упорядкувати групи предметів по сенсорному ознакою - величиною, кольором; виділити такі параметри, як висота, довжина і ширина. Розбирають і складають трискладового і четырехсоставную матрьошку, пірамідку, складають розрізну картинку з 2 і 3 частин шляхом зорового співвіднесення. Удосконалюється орієнтація в просторі.
Зростає обсяг пам'яті. Діти запам'ятовують 5-6 предметів або картинок. Починає складатися довільне запам'ятовування: діти здатні прийняти завдання на запам'ятовування.
Крім того, продовжують удосконалюватися узагальнення, що є основою словесно логічного мислення. У дошкільному віці у дітей ще відсутні уявлення про класи об'єктів. Діти групують об'єкти за ознаками, які можуть змінюватися, однак починають формуватися операції логічного додавання і множення класів
Актуальність: Актуальність розробки програми гуртка «Логіка для дошкільнят» зумовлена пошуком шляхів удосконалення процесу математичної підготовки до навчання дітей старшого дошкільного віку.Необхідність роботи в даному напрямку обґрунтовується потребою підготовки дітей до школи, замовленням батьків. Заняття гуртка будуються на принципах розвиваючого навчання, які реалізуються через організацію діалогового спілкування, освоєння дитиною способів пізнавальної діяльності, передумов навчальної діяльності. Одним з найбільш значущих компонентів інтелекту є здатність логічно мислити. Для формування логічного мислення у дошкільнят краще всього використовувати «стихію дитини» - гру (Ф. Фербель). Нехай діти думають, що вони тільки грають. Але непомітно для себе в процесі гри дошкільники вважають, обчислюють, порівнюють предмети, займаються конструюванням, вирішують логічні завдання. Це їм цікаво, тому що вони люблять грати. Розвивати логічне мислення дошкільника доцільніше всього в руслі математичного розвитку. Ще більше підвищує процес засвоєння дитиною знань у цій галузі використання завдань, що активно розвивають дрібну моторику, тобто завдань логіко-конструктивного характеру. Крім того, існують різні прийоми розумових дій, які допомагають посилити ефективність використання логіко-конструктивних завдань. У формуванні у дітей математичних уявлені широко використовуються цікаві за формою і змістом різноманітні дидактичні ігрові вправи. Вони відрізняються від типових навчальних завдань і вправ незвичністю постановки завдання (знайти, здогадатися), несподіванкою піднесення її від імені якого-небудь літературного казкового героя. Роль педагога в цьому процесі - підтримувати інтереси дітей. Навчаючи середніх дошкільнят у грі, педагог прагнути до того, щоб радість від ігрової діяльності поступово перейшла в радість навчання. Вчення повинно бути радісним! Одна з найважливіших завдань виховання маленької дитини - розвиток її розуму, формування таких розумових умінь і здібностей, які дозволяють легко освоювати нове. На вирішення цього завдання спрямована система з розвитку у дошкільників логіко-математичних уявлень і вмінь, заснована на використанні ігор. Особлива роль при цьому відводиться нестандартним дидактичним засобам. Нетрадиційний підхід дозволяє розкрити нові можливості цих засобів.
Мета програми:формувати пізнавальні здібності дітей старшого дошкільного віку на основі розвитку логічних структур мислення. Вирівнювання стартових умов майбутніх першокласників до початку навчання в школі.
Виконання поставленої мети сприяє рішення наступних завдань:

 • Розвивати уміння дітей виділяти суттєві ознаки предметів, порівнювати, узагальнювати, класифікувати на математичному і життєвому матеріалі;
 • Удосконалювати довільну увагу, пам'ять;
 • Розвивати вміння висловлювати найпростіші власні судження і висновки на підставі набутих знань;
 • Виховувати прагнення до придбання нових знань і умінь.

Зміст програми сприяєпрактичної підготовки дітей до навчання в початковій школі. Проблемно-пошукові ситуації, які використовуються в реальному навчанні, сприяють розвитку математичних уявлень на основі евристичних методів, коли поняття, властивості, зв'язки і залежності відкриваються дитиною самостійно, коли їм самим встановлюються найважливіші закономірності. Долучати дитину до ігрової взаємодії, інтелектуально розвивати дошкільника. Заняття гуртка сприяють формуванню активного відношення до власної пізнавальної діяльності, розмірковувати про них, об'єктивно оцінювати її результати.
Педагогічна доцільність.
Методики, прийоми і технології, форми роботи з дітьми, які використовуються педагогом в процесі реалізації Програми, підібрані з числа адаптованих до особливостей фізіології і психології дитини.Вікові особливості дошкільників визначили насиченість навчального матеріалу ігровими завданнями. «Стихія дитини - гра», тому основний принцип програми - граючи-навчати. Навчаючи дошкільників за допомогою гри, необхідно прагнути до того, щоб радість від ігрової діяльності поступово переросла в радість навчання. У роботі гуртка більше використовуються задачі-жарти, загадки, лічилки, ребуси, цікаві задачі математичного змісту, завдання на розвиток логічного мислення та ін. На вивчення кожної теми відводиться певна кількість часу, необхідне для її повного засвоєння, при цьому враховується зміст і ступінь складності матеріалу.Наочні посібники, роздатковий матеріал, робочі зошити служать як для пояснення нового матеріалу, так і для контролю, за розумінням дітьми всіх тем програми. Такі завдання, як срисовывания, домальовування, порівняння предметів за ознаками.
Основними методами, використовуваними в період підготовки дітей до навчання математики в школі, є практичний метод, метод дидактичних ігор, метод моделювання. Ці методи використовуються в різному поєднанні один з одним, але провідним залишається практичний метод, що дозволяє дошкільнятам засвоювати та осмислювати математичний матеріал, проводячи експерименти, спостереження, виконуючи дії з предметами, моделями геометричних фігур, замальовуючи, розфарбовуючи і т. д.
Для того, щоб переключити активність дітей (розумову, мовленнєву, рухову), не виходячи з навчальної ситуації, на заняттях проводяться фізкультхвилинки. Під керівництвом педагога діти застосовують ті чи інші способи наочного доказу: метод зіставлення, порівняння, прийоми накладання, вимірювання. Крім того, дошкільнята вчаться узагальнювати, конкретизувати, використовувати індуктивний і дедуктивний методи доведення будь - якого положення.
Велика увага приділяється формуванню вмінь спілкуватися з педагогом, з іншими дітьми, працювати в одному ритмі з усіма, працювати з лічильним і геометричним роздатковим матеріалом, користуватися зошитом. Використання спеціально відібраного матеріалу і методів роботи з ним допоможе і дозволить дітям успішно підготуватися до навчання в школі.
Вік дітей: програма розрахована на дітей середнього дошкільного віку (4 -6 років).
Терміни реалізації: програма розрахована на один рік навчання 58занятий.
Режим занять: 2 рази на тиждень по 20-30 хв. Тривалість занять не перевищує час, передбачений фізіологічними особливостями віку дітей і «Санітарно-епідеміологічними правилами і нормами»
Способи перевірки результатів.
Оцінка ефективності реалізації гурткової діяльності проводиться на основі:
- даних планового моніторингу рівня математичного розвитку дітей у МБДОУN87(листопад травень);
- спостережень за дитиною ;
- бесіда з вихованцями та їх батьками; анкетування батьків.
Форми підведення підсумків реалізації програми:
1 етап - виступ на батьківських зборах, відкрите заняття гуртка, анкетування;
2 етап - виступ на батьківських зборах, спільне з батьками заняття, фоторепортаж фрагментів занять.
Ефективність роботи визначається чіткою організацією дітей у період їх перебування у дитячому садку, правильним розподілом навантаження протягом дня.
Основна форма організації роботи з дітьми - організована діяльність із здійсненням диференційованого підходу при виборі методів навчання залежно від можливостей та індивідуальних особливостей дітей. Діяльність будуються в цікавій, ігровій формі.
Форми і методи проведення занять: індивідуальна робота, робота в малих групах; колективна робота; робота за зразком різної складності; узагальнення і порівняння; актуалізація особистісного досвіду в бесіді, спонукання до рефлексивної діяльності.
Умови реалізації програми.
Організація освітнього середовища в рамках гурткової діяльності повинна бути захоплюючою, що містить проблемно-ігрові ситуації. Програма сприяє розвитку допитливості, пізнавальної активності, самостійності кожної дитини для найбільш повного розкриття його індивідуальних вікових здібностей. Діяльність починається в ігровій формі, у процесі тривалої розумової діяльності використовуються вправи на релаксацію, рухливі фізхвилинки. Насичуючи групове простір, вихователі піклуються в першу чергу про те, щоб діти могли в групі задовольнити свої важливі життєві потреби в пізнанні, в русі й у спілкуванні.
Група оснащена сучасним ігровим обладнанням, яке включає ТЗН, наочний, ігровий і демонстраційний матеріал, що забезпечує більш високий рівень пізнавального та інтелектуального розвитку дітей.
Основна мета: оволодіння дітьми дошкільного віку на елементарному рівні прийомами логічного мислення через систему занять пізнавальної спрямованості гуртка «Логіка для дошкільнят».
Завдання:
1. Дитина повинна вміти знаходити відмінності і подібності між двома картинками (або між двома іграшками).
2. Дитина повинна вміти складати за зразком споруди з конструктора. 3. Дитина повинна вміти складати розрізану картинку з 2-4 частин.
4. Дитина повинна вміти, не відволікаючись, протягом 5 хвилин виконувати завдання.
5. Дитина повинна вміти складати пірамідку (чашечки, вкладаючи їх один в одного) без сторонньої допомоги
. 6. Дитина повинна вміти вкладати в отвори відсутні фрагменти картинок.
7. Дитина повинен уміти називати узагальнюючим словом групу предметів (корова, кінь, коза-домашні тварини; зима, літо, весна - пори року). Знаходити зайвий предмет у кожній групі. Знаходити пару кожного предмета.
8. Дитина повинен уміти відповідати на такі питання як: чи Можна влітку кататися на санках? Чому? Навіщо взимку одягають теплі куртки? Для чого потрібні вікна та двері в будинку? І т. д.
9. Дитина повинен уміти добирати протилежні слова: стакан повний - порожній стакан, дерево високе дерево низьке, йти повільно - йти швидко, пояс вузький - широкий пояс, дитина голодний - дитина ситий, холодний чай - чай гарячий і т. д.
10. Дитина повинна вміти запам'ятовувати пари слів, після прочитання дорослим: склянку-вода, дівчинка-хлопчик, собака-кішка і т. д. 5
11. Дитина повинна вміти бачити на картинці неправильно зображені предмети, пояснювати, що не так і чому.

Програма гуртка побудована на основі основних принципів, які вирішують сучасні освітні завдання з урахуванням запитів майбутнього:
1. Принцип діяльності включає дитину в пізнавальний процес.
2. Принцип цілісного уявлення про світ у діяльному підході тісно пов'язаний з дидактичним принципом науковості. У дітей формується особистісне ставлення до отриманих знань та уміння застосовувати їх в своїй практичній діяльності.
3. Принцип психологічної комфортності передбачає зняття, по можливості, всіх стрессообразующих факторів на заняттях гуртка.
4. Принцип варіативності передбачає розвиток у дітей варіативного мислення, тобто розуміння можливості різних способів вирішення завдань і вміння здійснювати систематичний перебір матеріалів.
5. Принцип творчості (креативності) передбачає максимальну орієнтацію на творче початок в діяльності дітей, набуття ними власного досвіду творчої діяльності. Ефективність занять гуртка досягається через використання сучасних освітніх технологій.
В роботі використовуються наступні технології навчання:
·здоров'езберігаючи технології (фізкультхвилинки під час занять на зміцнення м'язів очей, шиї, хребта);
· проблемне навчання (використання вправ, що дозволяють знайти самостійний шлях рішення);
· технології особистісно - орієнтованого підходу (діти одержують завдання відповідно до свого індивідуального розвитку);
· ІКТ.
Очікувані результати:
В результаті проведення занять гуртка діти будуть вміти:
· виділяти властивості предметів, знаходити предмети схожі і різні за зовнішніми ознаками;
· порівнювати, класифікувати, узагальнювати, систематизувати предмети навколишньої дійсності (виділяти властивості предметів, знаходити предмети схожі і різні за зовнішніми ознаками);
· орієнтуватися в просторі, розрізняти предмети, які знаходяться праворуч, ліворуч, вгорі, внизу;
· розбивати множину на підмножини, що характеризуються загальною властивістю;
· зіставляти частини і ціле для предметів і дій;
· називати головну функцію (призначення) предметів;
· розставляти події в правильній послідовності;
· виконувати перераховується або зображену послідовність дій;
· застосовувати будь - яку дію по відношенню до різних предметів;
· описувати простий порядок дій для досягнення заданої мети;
· знаходити помилки в неправильній послідовності простих дій;
· проводити аналогію між різними предметами;
· запам'ятовувати, відтворювати засвоєний матеріал, доводити, міркувати.·працювати в парах, підгрупах; виявляти доброзичливе ставлення до сверстнику, вислухати, допомагати по необхідності.
Участь батьків є невід'ємною умовою успішної роботи. Взаємодія здійснюється в різних формах:

 • Рекомендації у ширмах і папках-передвижках;
 • Проведення бесід;
 • Виготовлення посібників;
 • «Методична скарбничка»

Програма організації додаткової платної освітньої послуги з пізнавального розвитку «Логіка для дошкільнят»

Навчально-тематичний план гуртка

місяць

N заняття

Найменування теми програм

Цілі

листопад

1-2

Кольори веселки
«Игралочка» стор 21 -24

1.Уточнити уявлення про кольори веселки. 2.Сформувати вміння визначати і називати колір предметів, розподіляти предмети на групи за кольором.
3. Закріпити уявлення про колір як про ознаку.
4.Розвивати уяву, артикуляційний апарат, мовлення, логічне мислення.

3 -4

Відтінки кольорів
«Игралочка» с 36-38

1.Сформувати уявлення про відтінках кольорів, сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя на основі рефлексивного методу (фіксації труднощі, розуміння його причини, самостійного побудови способу виходу з нього) і досвід самоконтролю;
2.Тренувати вміння групувати предмети за кольором і відтінкам квітів, тренувати розумові операції аналізу і порівняння, 3.розвивати увагу, мовлення, логічне мислення.

5-6

Великий і маленький
«Игралочка» стор 35,36

1.Закріпити вміння розрізняти і називати розміри предметів, тренувати вміння розрізняти і називати розміри предметів-великий, поменше, маленький.
2.Сформувати уявлення про взаємозв'язок між плоскими і об'ємними предметами і про квадраті як плоскому зображенні кубика. 3.Тренувати розумові операції аналізу, порівняння і аналогію, сформувати досвід самоконтороля.
4. Тренувати розумові операції аналізу, порівняння, аналогію, розвивати увагу, мовлення, творчі здібності, вміння користуватися мімічними м'язами, логічне мислення.

7

Введення у геометрію.
Колір і форма
«Игралочка» стор 39

1.Сформувати уявлення про форму предметів і порівняння предметів за формою (однакова, різна), тренувати вміння, знаходити предмети однакові і різні за формою;
2.Ввести в мовну практику назви різних форм плоских фігур - квадрат, овал, трикутник, прямокутник;
3. Закріпити вміння визначати і називати колір предметів, групувати предмети за кольором.
4.Тренувати розумові операції аналізу, порівняння, аналогію, розвивати увагу, мовлення, творчі здібності, вміння користуватися мімічними м'язами, логічне мислення.

 

8

Один багато
«Игралочка» стор 40

1.Уточнити уявлення дітей про поняття «один», «багато», вміння визначати, де багато предметів, а де один.
2.Сформувати досвід самостійного подолання труднощів на основі рефлексивного методу;
3.Тренувати розумові операції аналізу, порівняння, аналогію, розвивати увагу, мовлення, логічне мислення.

грудень

9 - 11

Порівняння груп предметів за кількістю на основі складання пар. Збереження кількості.
«Игралочка» стор 44-47

1.Сформувати уявлення про встановлення равночисленности груп предметів за допомогою складання пар, розширити словниковий запас дітей словами «стільки ж», «більше», «менше». Побудувати спосіб зрівнювання груп предметів.
2.побудувати під керівництвом вихователя спосіб порівняння груп предметів за кількістю з допомогою складання пар.
3. закріпити вміння визначати та називати кольори предметів, сформувати досвід складання найпростішої закономірності зміни кольору;
4. Тренувати розумові операції аналізу, порівняння, аналогію, розвивати увагу, мовлення, творчі здібності, вміння користуватися мімічними м'язами, логічне мислення.

 

12

Числа 1 і 2. Цифри 1 і 2.
«Игралочка» стор 58-63

1. ознайомлення з цифрами 1,2, сформувати вміння співвідносити цифры1 і 2 з кількістю.
2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя. 3. закріпити рахунок до двох, вміння порівнювати групи предметів за кількістю, використовуючи числа. 4. тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності.

13

Просторові відносини: довший - коротший. Порівняння по довжині.
«Игралочка» стор 171-175

1.уточнити розуміння слів «довгий» і «короткий», закріпити порівняння по довжині, сформувати уявлення про впорядкування по довжині кількох предметів, розвивати окомір. 2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя. 3.закріпити вміння визначати і називати властивості предметів, уявлення про числовий ряд, рахунок до 6, порядок слідування чисел 1-6. 4. тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності.

 

14

Уявлення про коло. Розпізнавання кола. Візок для ведмедя.
«Игралочка» стор 66-71

1.сформувати уявлення про коло як загальної форми деяких предметів, уміння розпізнавати коло в предметах навколишньої обстановки. 2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя. 3. закріпити рахунок до двох, вміння порівнювати предмети за властивостями.
4. тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності.

 

15

Уявлення про кулі. Розпізнавання кулі.
«Игралочка» стор 71-75

1. уточнити уявлення про кулі, сформувати уявлення про його властивості, вміння розпізнавати кулю в предметах навколишньої обстановки.
2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя. 3.закріпити уявлення про коло, рахунок до двох, уміння виділяти властивості предметів і порівнювати предмети за властивостями.
4. тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності, дрібну моторику рук.

 

16

Цирк приїхав
«Игралочка» стор 75-86

1.Сформувати уявлення про трикутник як загальної форми деяких предметів, уміння розпізнавати трикутну форму в предметах навколишньої обстановки
2. сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя.
3. закріпити рахунок до 3, вміння порівнювати предмети за властивостями
4. тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності, дрібну моторику рук.

січень

17

Просторові відносини : - над - під. «Игралочка» стор 87-90

1.уточнити уявлення про просторові відносинах на-над-під, тренувати вміння розуміти і правильно вживати слова на,над,під в мовленні. 2.актуалізувати уявлення про просторові відносинах між,вгорі,внизу, тренувати вміння розрізняти ліву і праву руки. 3. закріпити рахунок до 3, вміння співвідносити цифри 1,2,3 з кількістю предметів, вміння виділяти, називати властивості предметів. 4.тренувати розумові операції аналізу, порівняння і класифікацію, розвивати увагу, мовлення, уяву, логічне мислення, сформувати досвід складання найпростішої закономірності та досвід самоконтролю.

 

18

Просторові відносини : вище - нижче. Порівняння по висоті. «Игралочка» стор 90-94

1.уточнити уявлення про просторові відносинах вище-нижче, тренувати вміння розуміти і правильно вживати слова на,над,під, сформувати уявлення про порівняння предметів по висоті. 2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя. 3. закріпити рахунок в межах 3, вміння співвідносити цифри 1-3 з кількістю, вміння виділяти, називати і порівнювати властивості предметів. 4. тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності.

 

19

Просторові відносини : ліворуч - праворуч - посередині.«Игралочка» стор 95-97

1. уточнити просторові відносини ліворуч-праворуч-посередині, сформувати уявлення дітей про стан предмета справа, зліва , посередині. 2.закріпити вміння виділяти і називати властивості предметів.
3.тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності.

 

20

Просторові відносини : раніше-пізніше «Игралочка» стор 102-105

1.уточнити уявлення про зміну предметів з часом, про тимчасових відносинах раніше-пізніше, тренувати вміння розуміти і правильно вживати у мовленні слова раніше - пізніше, складати сериационный ряд за даними тимчасовим відносин. 2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя. 3.закріпити вміння використовувати в ігровій діяльності поняття " один - багато, вміння виділяти, називати і порівнювати властивості предметів, порівнювати чисельність груп предметів за допомогою складання пар. 4.тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності.

лютий

21

Рахунок до чотирьох. Число і цифра 4.«Игралочка» стор 106-110

1.сформувати уявлення про число і цифру 4, вміння рахувати до 4, співвідносити цифру 4 з кількістю.
2. сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя. 3.закріпити рахункові вміння, вміння виділяти і порівнювати властивості предметів, вміння порівнювати групи предметів за кількістю, використовуючи рахунок і складання пар, уміння порівнювати й упорядковувати предмети за висотою, вміння бачити і продовжувати закономірність чергування фігур,що відрізняються кольором. 4.тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності, сформувати досвід самоконтролю.

 

22

Квадрат. «Игралочка» стор 111-116

1. сформувати уявлення про квадраті як загальної форми деяких предметів, уміння розпізнавати квадрат в предметах навколишньої обстановки і серед інших фігур, познайомити з деякими властивостями квадрата. 2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя. 3.закріпити рахунок до 4, уявлення про коло і трикутник, вміння визначати та називати властивості предметів, порівнювати предмети за довжиною. 4.тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності.

 

23

Куб«Игралочка» стор 116-120

1.сформувати уявлення про кубу як загальної форми деяких предметів, уміння розпізнавати куб в предметах навколишньої обстановки і серед інших фігур. 2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя. 3.закріпити уявлення про вивчених постатей, рахунок до 4, вміння визначати та називати властивості предметів, порівнювати предмети за висотою. 4.тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності, сформувати досвід самоконтролю.

 

24

Просторові відносини: вгорі - внизу.«Игралочка» стор 120-123

1. уточнити просторові відносини вгорі-внизу, верхній-нижній, тренувати вміння розуміти і правильно використовувати в мовленні слова, що виражають ці відносини. 2.закріпити рахунок до 4, вміння співвідносити цифры1-4 з кількістю предметів, уміння розпізнавати вивчені геометричні фігури, визначати, називати і порівнювати властивості предметів, порівнювати чисельність груп предметів. 3.тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності, сформувати досвід самоконтролю.

 

25

Просторові відносини: ширше-вже. Порівняння по ширині.«Игралочка» стор 123-127

1. уточнити просторові відносини ширше-вже, сформувати вміння порівнювати предмети по ширині шляхом прикладання та накладання, тренувати вміння розуміти і правильно використовувати в мовленні слова широкий-вузький. 2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя. 3.закріпити рахункові вміння, уміння визначати,називати і порівнювати властивості предметів, бачити і продовжувати закономірність чергування фігур за формою.
4.тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності, сформувати досвід самоконтролю.

 

26

Рахунок до 5. Число і цифра 5.«Игралочка» стор 127 - 132

1.сформувати уявлення про число і цифру 5 з кількістю. 2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя. 3.закріпити рахункові вміння , вміння виділяти,називати і порівнювати властивості предметів, вміння порівнювати і порівнювати групи предметів за кількістю. 4.тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності, сформувати досвід самоконтролю.

 

27

Овал«Игралочка» стор 132-137

1.сформувати уявлення про овалі, вміння розпізнавати овал в предметах навколишньої обстановки, виділяти фігури форми овалу серед фігур різної форми. 2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя. 3.закріпити рахунок до 5, вміння визначати та називати властивості предметів і фігур, порівнювати предмети за властивостями. 4.тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності, сформувати досвід самоконтролю.

 

28

Просторові відносини: всередині - зовні.«Игралочка» стор 137-141

1.уточнити розуміння сенсу слів всередині-зовні і грамотно вживати їх у мовленні. 2.закріпити знання про овалі, рахункові уміння в межах 5, уміння співвідносити цифру з кількістю предметів, визначати,називати і порівнювати властивості предметів, упорядковувати предмети за розміром. 3.тренувати розумові операції аналізу, розвивати увагу, пам'ять, мову, уяву, фантазію, уяву, дрібну моторику і міміку обличчя.

березень

29

Просторові відносини: попереду - позаду - між.«Игралочка» стор 141-144

1. уточнити розуміння сенсу слів попереду-позаду-між і грамотно вживати їх у мовленні. 2. закріпити просторові відносини праворуч-ліворуч, закон збереження кількості, рахункові уміння в межах 5, уміння співвідносити цифру і кількість предметів, вміння впорядковувати предмети за заданим ознакою, уявлення про колі, квадраті, трикутнику. 3.тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу , мовлення, уяву, логічне мислення, творчі здібності, сформувати досвід самоконтролю і взаємоконтролю.

 

30

Пара«Игралочка» стор 144-148

1.уточнити розуміння дітьми значення слова »пара» як двох предметів,об'єднаних спільною ознакою;
2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя (на основі рефлексивного методу);
3.закрепитьсчетные вміння,геометричні та прстранственныепредставления,умениепреодолять,називати і сравниватьсвойствапредметов,вміння порівнювати предмети за довжиною;4.тренувати розумові операції-аналіз,синтез,порівняння і узагальнення, розвивати увагу ,пам'ять,мову,логічне мислення

 

31

Прямокутник«Игралочка» стор 148-154

1.сформувати уявлення про прямокутнику,вміння розпізнавати прямокутник в предметах навколишньої обстановки,виділяти фігури форми прямокутника серед фігур різної форми;2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя (на основі рефлексивного методу),закріпити вміння долати утруднення способом «запитати у того,хто знає»;3.закріпити геометричні і просторові уявлення,рахунок до п'яти,уміння співвідносити цифру з кількістю,вміння визначати та називати властивості предметів і фігур,порівнювати предмети за властивостями; 4.тренувати розумові операції аналізу,порівняння і узагальнення,развиватьвнимание,пам'ять,мовлення ,дрібну моторику рук,уяву, фантазію,уяву,кмітливість,логическоемышление,творчі здібності.

 

32

Числовий ряд «Игралочка» стор 154-159

1.Сформувати уявлення про числовий ряд,закріпити вміння рахувати до п'яти,співвідносити цифри 1-5 з кількістю,сформувати досвід зворотного рахунку від 5 до 1;2.сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя(на основі рефлексивного методу);3.закріпити уявлення про вивчених геометричних фігурах і просторових відносинах,умениевыделять,називати і порівнювати властивості предметів,орієнтуватися в просторі;4.тренувати розумові операції аналізу,порівняння,развиватьпамять,мова логічне мислення сформувати досвід контролю.

 

33

Ритм (Пошук і складання закономірностей)«Игралочка» стор 159-163

2. сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя (на основі рефлексивного методу
3. тренувати розумові операції-аналіз, синтез, порівняння, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення, сформувати досвід контролю

 

34

Прогулянка в ліс
Игралочка стор 163-168

1. сформувати уявлення про число і цифру 6, вміння рахувати до 6 і назад, співвідносити цифру 6 з кількістю. 2.закріпити уявлення про збереження кількості, вміння розпізнавати форму геометричних фігур, організовувати групу предметів по висоті.
3. тренувати розумові операції-аналіз, синтез, порівняння, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення, сформувати досвід контролю.

 

35

Порядковий рахунок
«Игралочка» стор 168-171

1.сформувати уявлення про порядковому рахунку, закріпити вміння рахувати до 6, вміння співвідносити цифри 1-6 з кількістю
2. сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя (на основі рефлексивного методу)
3. закріпити вміння визначати і називати властивості предметів, уміння орієнтуватися в просторі (ліво, право)
4. тренувати розумові операції-аналіз, синтез, порівняння, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення, сформувати досвід контролю, ініціативність.

 

36

Порівняння по довжині
«Игралочка» стор 171-175

1.Уточнити розуміння слів «довгий» і « короткий», закріпити порівняння по довжині, сформувати уявлення про впорядкування по довжині, розвивати окомір.
2. сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя (на основі рефлексивного методу)
3. закріпити вміння визначати і називати властивості предметів, уявлення про числовий ряд, рахунок до 6, порядок цифр 1-6
4 тренувати розумові операції-аналіз, синтез, порівняння, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення, сформувати досвід контролю та взаємоконтролю.

квітень

37

В гостях у Гномика
«Игралочка» стор 175-179

1.Удосконалювати навички лічби в межах 7 і назад, а також навички порядкового рахунку;
2. Продовжувати вчити порівнювати 2 групи предметів, співвідносити число з кількістю предметів;
3. Закріпити знання геометричних фігур, уміння виділяти подібності та відмінності;
4. Вправляти в закріпленні про дні тижня, розвивати логічне мислення, пізнавальну активність.

 

38

В гостях у Білосніжки
«Игралочка» стор 179-182

1. сформувати уявлення про число і цифру 7, вміння рахувати до семи і назад, співвідносити цифру 7 з кількістю. 2.закріпити уявлення про збереження кількості, вміння розпізнавати форму геометричних фігур, організовувати групу предметів по довжині
3. тренувати розумові операції-аналіз, синтез, порівняння, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення, сформувати досвід контролю.

 

39

Веселий рахунок
«Игралочка» стор 179

1.Закріпити вміння рахувати до 7 в прямому і зворотному порядку, співвідносити цифри 1-7 з кількістю, знаходити місце числа в числовому ряду
2. сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя (на основі рефлексивного методу)
3. тренувати розумові операції-аналіз, синтез, порівняння, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення, сформувати досвід контролю, ініціативність.

 

40

Будуємо теремок
«Игралочка» стор 182

1.уточнити розуміння слів «товстий» і " тонкий, сформувати вміння порівнювати предмети по товщині.
2. сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя (на основі рефлексивного методу)
3. закріпити рахункові вміння, вміння визначати та називати властивості предметів, порівнювати предмети за довжиною.
4. тренувати розумові операції аналізу, порівняння і анлогию, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення, сформувати досвід контролю

 

41

Порівняння по висоті
«Игралочка» стор 186

1.Уточнити розуміння слів «високий» і «низький», закріпити вміння порівнювати предмети за висотою, уявлення про впорядкування по висоті кількох предметів, розвивати окомір.
2.Закріпити вміння порівнювати чисельність груп предметів двома способами, уявлення про числовий ряд, прямий і зворотний рахунок до семи, вміння визначати та називати властивості предметів
3 тренувати розумові операції аналізу, порівняння і аналогію, розвивати увагу, пам'ять, мова, варіативна й логічне мислення, самостійність і комунікативні уміння.

 

42

План (карта подорожей)
«Игралочка» стор 190

1.сформувати вміння орієнтуватися по елементарному плану, правильно визначати взаємне розташування предметів у просторі
2. сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя
3.закріпити вміння визначати і називати властивості предметів, геометричні і просторові уявлення
4 тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу, пам'ять, мова, варіативна і логічне мислення, фантазію.

 

43

Поїздка на бал
«Игралочка» стор 194

1. сформувати уявлення про число і цифру 8, вміння рахувати до 8, співвідносити цифру 8 з кількістю.
2. сформувати досвід целепологания та закріпити вміння долати труднощі способом « запитати у того, хто знає»
3.закріпити уявлення про просторові геометричні фігури, рахункові вміння, вміння виділяти і порівнювати властивості предметів, порівнювати і порівнювати групи предметів за кількістю, вміння бачити і продовжувати закономрность.
4 тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення, фантазію.

 

44

Поїздка в магазин
«Игралочка» стр 199

1.закріпити вміння виділяти, називати і порівнювати предмети за довжиною, ширині і товщині.
2. закріпити порядковий рахунок до 8, знання цифр 1-8
3. тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне уяву.

травень

45

Циліндр
«Игралочка» стор 202

1. сформувати уявлення циліндрі і деяких його властивості, вміння розпізнавати циліндр в предметах навколишньої обстановки і серед інших фігур
2. сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя, закріпити вміння долати утруднення способом « запитати у того, хто знає»
3.закріпити рахунок до 8, вміння виділяти і називати загальна властивість предметів, уявлення про вивчених геометричних фігурах, вміння співвідносити плоскі геометричні фігури з просторовими тілами.
4 тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне

 

46

Конус
«Игралочка» стор 207

1. сформувати уявлення про конусі та деяких його властивості, вміння розпізнавати конус в предметах навколишньої обстановки і серед інших фігур
2. сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя, закріпити вміння долати утруднення способом « запитати у того, хто знає»
3 тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне

 

47

Призма і піраміда
«Игралочка» стор 211

1. сформувати уявлення про призми і піраміди і деякі його властивості, вміння розпізнавати циліндр в предметах навколишньої обстановки і серед інших фігур.
2. сформувати досвід самостійного подолання труднощів під керівництвом вихователя, закріпити вміння долати утруднення способом « запитати у того, хто знає»
3.закріпити рахунок до 8, вміння виділяти і називати загальна властивість предметів, уявлення про вивчених геометричних фігурах, вміння співвідносити плоскі геометричні фігури з просторовими тілами.
4 тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення.

 

48

Геометричні тіла
«Игралочка» стр216

1. закріпити уявлення дітей про просторових геометричних фігурах, просторових відносинах, уміння орієнтуватися на плані, карті.
2. Порядковий рахунок, уявлення про числа та цифри 1-8, тренувати уміння співвідносити цифру з кількістю.
3. тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення.

 

49

«Що таке глобус?»
Т. Кирюшкин стор 63

1.дати початкове уявлення про те, що планета земля коло.
2. Формувати найпростіші уявлення про будову Землі.
3. тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення.

 

50

«Зоряне небо» Т. Кирюшкин стор 15

1.формувати знання про те, що зірки з'єднуються в сузір'я
2Формировать уміння придумувати і конструювати зоряне небо
3. розвивати вміння орієнтуватися на площині
4. виховувати інтерес до конструктивної діяльності.

 

51

«Тварини різних країн, материків»
Т. Кирюшкин стор 67

1.Знайомити дітей з мешканцями різних материків, з умовами їх життя. Закріплювати знання про глобусі, земній кулі.
2.Закріпити рахунок
. тренувати розумові операції аналізу, порівняння і узагальнення, розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне мислення.

 

52

Повторення
Гармонія 73-75

1.Узагальнити отримані знання, закріпити вміння по всьому пройденому матеріалу.

Додаток 1

Діагностика

Критерії оцінки засвоєння програми: «Логіка для дошкільнят»

Високий рівень. Дитина володіє основними логічними операціями. Вміє подумки встановлювати подібності та відмінності предметів за істотними ознаками. Здатний об'єднувати і розподіляти предмети на групи. Вільно оперує узагальнюючими поняттями. Вміє подумки ділити ціле на частини і з частин формувати ціле, встановлюючи між ними зв'язок. Дитина знаходить закономірності явища, вміє їх описувати. Може за допомогою суджень робити умовиводи. Здатний орієнтуватися в просторі і на аркуші паперу. У дитини досить великий словниковий запас, широкий спектр побутових знань. Він спостережливий, уважний, усидливий, зацікавлений у результатах своєї роботи. Володіє навичками співпраці, вміє працювати в парі і микрогруппе.
Середній рівень.Дитина володіє такими логічними операціями, як порівняння, узагальнення, класифікація, систематизація. Вміє подумки встановлювати подібності та відмінності предметів, але не завжди все бачить їх істотні ознаки. Вміє об'єднувати предмети в групи, але відчуває труднощі у самостійному розподіл їх за групами, т. к. не завжди оперує узагальнюючими поняттями. Поділ цілого на частини і навпаки викликає труднощі, але з допомогою дорослого справляється з завданнями. Дитина не завжди бачить закономірності в явищах, але здатний скласти описову розповідь про них. Може самостійно робити висновки. Дитина має достатній словниковий запас. Здатний орієнтуватися в просторі і на аркуші паперу. Дитина найчастіше уважний, спостережливий, але не посидющий. Вміє працювати в парі, але відчуває труднощі при роботі в микрогруппах.
Низький рівень.Дитина не володіє такими логічними операціями, як узагальнення, класифікація, систематизація. Іноді може встановлювати подібність і відмінність предметів, але не завжди все бачить їх істотні ознаки. Не вміє об'єднувати предмети в групи, оскільки не оперує узагальнюючими поняттями. Поділ цілого на частини і навпаки викликає труднощі, але з допомогою дорослого справляється з завданнями. Дитина не бачить закономірності в явищах, не здатний скласти описову розповідь про них. Не здатний робити умовиводи. Дитина не має достатнього словникового запасу. Не здатний орієнтуватися в просторі і на аркуші паперу. Дитина найчастіше неуважний і неусидчив. Не вміє працювати в парі, відчуває труднощі при роботі в групі.
Методики, диагностирующие рівень розвитку логічного мислення
Проводячи діагностичне дослідження, пропонуючи дитині тестове завдання необхідно враховувати деякі психологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку. Насамперед, слід пам'ятати про порівняно низький рівень свідомості та самосвідомості дітей. Мислення, пам'ять, уяву, увагу знаходяться на порівняно низькому рівні розвитку. Проводячи діагностику дітей дошкільного віку тестові завдання не повинні вимагати від дитини високорозвинутого довільного управління своїми пізнавальними процесами, вони повинні бути розраховані одночасно і на мимовільний та довільний рівень регуляції пізнавальної сфери. Дошкільнята тільки в тому випадку будуть показувати результати, що достовірно відображають рівень розвитку, коли пропоновані дитині завдання викликають і підтримують інтерес протягом усього часу дослідження. Втративши інтерес до виконуваних завдань, дитина перестає проявляти здібності, якими реально володіє.
Час виконання тестового завдання - 1-5 хвилин. Чим більше вік дитини, тим коротшим має бути час

 1. «Пояснення складних картин», Дитині показують картинку і просять розповісти, що на ній намальовано. Цей прийом дає представлення про те, наскільки вірно дитина розуміє зміст зображеного, чи може виділити головне чи губиться в окремих деталях, наскільки розвинута її мова.
 2. «Послідовність подій». Серія сюжетних картинок, на яких зображені етапи якоїсь знайомої дитині дії. Він повинен вибудувати з цих малюнків правильний ряд і розповісти, як розвивалися події. Виявляється розуміння дитиною причинно - наслідкових зв'язків.
 3. Узагальнення й абстрагування, послідовність умовиводів і деякі інші аспекти мислення вивчаються за допомогою методики предметної класифікації. Дитина складає групи карток із зображеними на них неживими предметами і живими істотами. Класифікуючи різні об'єкти, він може виділяти групи по функціональній ознаці і давати їм узагальнені назви, може - по зовнішньому ознакою, за ситуативним ознаками.
 4. «Визначення понять». Дитині пропонується один з наборів слів, у кожному з яких 5 слів. Йому необхідно дати визначення кожного з запропонованих слів
 5. «Нісенітниці». З допомогою цієї методики можна оцінити уявлення дитини про навколишній світ, про логічні зв'язки між об'єктами цього світу: людьми, тваринами, природою. Дитині показується картинка, на якій зображені кілька безглуздих ситуацій з тваринами або з людьми. Йому пропонується уважно подивитися на картинку і сказати, чи все тут правильно. Знайшовши безглуздя, треба пояснити, чому це не так.

 

Методичне забезпечення

 1. Л. Р. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. «Игралочка»
 2. Е. В. Колеснікова «Я вирішую логічні завдання»,
 3. Л. Ф. Тихомирова «Логіка діти 5-7 років»,
 4. Е. В. Колеснікова «Математика для дошкільнят»,
 5. Т. А. Ткаченко «Обведи і поясни»,
 6. Е. А. Носова, Р. Л. Непомняща «Логіка і математика для дошкільнят»,
 7. І. в. Стародубцева, Тощо Зав'ялова «Ігрові заняття з розвитку пам'яті, уваги, мислення та уяви у дошкільників»,
 8. Л. Р. Петерсон «Игралочка»
 9. Л. Ф. Тихомирова «Вправи на кожен день: логіка для дошкільнят»
 10. Л. Ф. Тихомирова, А. В. Басів «Розвиток логічного мислення», В. Р. Гоголєва «Логічна абетка»,
 11. З. А. Михайлова. «Ігрові завдання для дошкільнят»

Дидактичний матеріал:

 1. Геометричні фігури і тіла.
 2. Набори розрізних картинок.
 3. Сюжетні картинки із зображенням частин доби і пір року.
 4. Смужки, стрічки різної довжини і ширини.
 5. Цифри від 1 до 9.
 6. Іграшки: ляльки, мишко, півник, зайченята, лисиця, вовченя, білка, пірамідка та ін.
 7. Фланелеграф, мольберт.
 8. Чудесний мішечок.

9. Пластмасовий, дерев'яний будівельний матеріал.
10. Геометрична мозаїка.
11. Рахункові палички.
12. Предметні картинки.
13. Конструктор «Лего».
14. Знаки - символи.
15. Конспекти.


Конспекти занять

Заняття N1
Тема: Кольори веселки
Мета: вправляти дітей у розпізнаванні основних кольорів; співвідносити кольору з предметами навколишнього світу, розподіляти предмети на групи за кольором, розширювати спектр кольорів;розвивати увагу, мислення, пам'ять, Артикуляційний апарат, логічне мислення; виховувати доброзичливе ставлення до оточуючих.
Обладнання: у дітей - набір кольорових олівців (12 штук)
Хід:
Відгадайте, будь ласка, загадку.
Дощ закінчується -
Вона з'являється,
Семибарвна дуга
Під названьем ...
(Веселка)
Можливо, вам, хлопці, пощастило бачити незвичайно красиву картину: тільки що відшумів і пішов геть літній дощ, з-за хмар з'явилося сонечко - і через усе небо від краю до краю постала яскрава різнобарвна дуга. Сім смужок. Це веселка. Побачивши веселку, люди загадують бажання, посміхаються, радіють. Якщо вслухатися в слова «веселка» та «радість», то можна почути щось спільне. Що?
Дощик, дощик, не дощі,
Не дощі ти, почекай!
Вийди, вийди, сонечко,
Золоте денце!
Я на веселку-дугу
Полюбуюся побіжу -
Семицветную цвітну
На лузі підстережу.
Я на червону дугу
Надивитись не можу,
За оранжевої, жовтої
Бачу нову дугу.
Ця нова дуга
Зеленішою, ніж луги.
А за нею блакитна,
Точно мамина сережка.
Я на синю дугу
Надивитися не можу,
А за цією фіолетовою
Візьму так побіжу...
Сонце сіло за копиці,
Де ти, радуга-дуга?
Е. Благинина
Кольори веселки ідуть у строго визначеному порядку і ніколи не змінюють своїх місць.
Зараз я буду називати ці кольори, а ви, хлопці, викладайте олівці такого ж кольору зліва направо.
Червоний, помаранчевий, жовтий, блакитний, синій, фіолетовий.
Завдання 1. «Зафарбуй клітини». Ви бачите в зошиті сім порожніх клітин. Зафарбуй кожну клітину по черзі сім'ю лежать перед вами олівцями. (Самостійна робота.Повторення назв кольорів у зазначеному порядку.)
К О Ж З Р С Ф
Скажіть, які предмети червоного кольору ви зустрічали? Помаранчевого? Жовтого? І так далі.
Завдання 2. «Намалюй веселку». А тепер кольоровими олівцями, що лежать перед вами, намалюйте веселку, дотримуючись потрібну послідовність кольорів. (Самостійна робота. Перевірка. Повторення назв кольорів у зазначеному порядку.)
Які ще кольори, крім квітів, присутніх у веселці, ви знаєте?
Завдання 3. «Пошук». А зараз пропоную вам відгадати загадки, в яких описуються предмети певного кольору.
Хлопчик сидить на кухні за столом, малює олівцями крота, що вилазить з-під землі, траву. На столі-ваза з апельсинами. На холодильнику магніт «кавун». Поруч кішка хлепче молоко з блюдця. У відкриту кватирку заглядає воробей.
Оранжевий Фрукт, красивий,
З'їж його - додасть сили,
Багатий вітаміном С
І корисний для хлопців.
(Апельсин.)
На лузі росте вона,
Висока і зелена.
З лугом проститься -
В сіно перетвориться.
(Трава.)
Немов вугілля, чорний,
Працівник моторний.
Під землею, як шахтар,
Риє довгий коридор.
(Кріт.)
Смугастий і великий,
З зеленої товстою шкіркою,
М'якоть червона всередині
І море насіння, дивись!
(Кавун.)
Тільки народившись, немовля
Його починає пити;
Цей напій білий
Дає йому сили жити.
(Молоко.)
Я буваю червоний, синій...
Мій костюм з деревини.
Якщо ти мене отточишь -
Намалюєш все, що хочеш.
(Олівець.)
У сірій шубці перової
І в морози він герой.
Скаче, на льоту пустує.
Не орел, а все ж птах.
(Горобець.)
Закрийте зошит. Напружте свою пам'ять і спробуйте повторити слова-відгадки таким чином: я називаю колір - ви відгадку.
Зелений - ? (Трава.) Білий - ? (Молоко.) Помаранчевий - ? (Апельсин.) Чорний - ? (Кріт.) Сірий - ? (Горобець.) Зелений, червоний - ? (Кавун.) Червоний, синій ? (Олівець.)
Завдання 4. «Цветик-семицветик». Може бути, хтось з вас вже чув про чарівному цветике-семицветике з казки Ст. Катаєва. Його пелюстки мають такі ж кольору, як у веселці.
Педагог дуже коротко переказує казку.
Чарівниця подарувала дівчинці Дружині чудовий цветик-семицветик. Якщо відірвати один з його семи пелюсток, кинути і сказати:
Лети, лети, пелюстка,
Через захід на схід,
Через північ, через південь,
Повертайся, зробивши коло.
Лише торкнешся ти землі -
Бути по-моєму вели.
Вели, щоб зробилося те-то і те-то. І це негайно зробиться.
Женя так і вчинила. Вона попросила квітка виконати бажання, які не принесли їй радості, тому що вони були загадати по дурості або з заздрості до інших дітей. А ось коли у Нього залишився останній пелюстка і вона всерйоз задумалася над тим, як його використовувати, тут вона і познайомилася з дуже милим хлопчиком Віктором, який не міг грати, бігати, як інші хлопчики, тому що був кульгавим. І тоді Женя, не замислюючись, загадала останнє бажання: «Вели, щоб Вітя був здоровий!»
Хлопчик одужав, і тільки це подія принесла Жінці задоволення.
Як ви думаєте, чому вчить ця казка? (Бути добрим, допомагати іншим, думати не тільки про своє благополуччя.)
А тепер я пропоную вам прикрасити цветик-семицветик, поміщений у ваших зошитах. Починати прикрашати можна з будь-якого пелюстки, але при цьому намагайтеся дотримуватися тієї ж послідовності. (Діти хором повторюють: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.)

Завдання 5. «Підіб'ємо підсумок заняття». Згадайте, про що ми говорили на початку заняття. Продовжіть, будь ласка, фразу: «Сьогодні я дізнався ...

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове