logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Організація процесу соціальної адаптації дітей в дитячому садку як основа для реалізації програми ФГОС дошкільної освіти.

Автор: Галочкіна Наталія Євгенівна, соціальний педагог, Муніципальне бюджетне дошкільна освітнє установа дитсадок N388 Нижегородська область, р. Нижній Новгород.

 

Питання щодо соціальної адаптації дітей до ДНЗ завжди займала в дошкільній педагогіці провідне місце. Особливої актуальності це питання набуває з 2013 року, коли відбуваються важливі зміни в структурі дошкільної освіти. Прийняті Закон про освіту від 29 грудня 2012 р. N 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» [1], Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17 жовтня 2013 року N 1155 «Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти» [2] значно змінили сформовану систему роботи педагогів у дошкільних установах. Як зазначає А. Н. Кулайкова, «призначення дошкільної освіти на сучасному етапі полягає не тільки у формуванні певної суми знань, але і в розвитку базових здібностей особистості, її соціальних і культурних навичок, здорового способу життя. [3, с. 16].
Програма ФГОС покликана забезпечувати розвиток особистості, мотивації і здібності дітей дошкільного віку в різних видах спілкування і діяльності з урахуванням їх вікових, індивідуальних фізіологічних і психологічних особливостей Вона охоплює такі освітні області: соціально-комунікативний розвиток; пізнавальний розвиток; мовленнєвий розвиток; художньо-естетичний розвиток; фізичний розвиток. [2. II. 2. 1].
Однак, щоб реалізувати вимоги стандарту ФГОС в ДНЗ необхідно створити умови для соціальної адаптації дітей, без яких втілення програми стане неможливим.
Процес адаптації являє собою певну цілісну систему, що включає в себе ряд структурних взаємозалежних елементів або рівнів: психофізіологічних, соціально-психологічних і педагогічних. Співвідношення цих складових багато в чому визначає специфіку перебігу адаптаційних механізмів.
Соціальна адаптація дитини раннього віку визначає його успішне соціально-особистісний розвиток у наступні періоди [4]. На думку Т. К. Кончаніна, такого роду адаптація являє собою один з етапів соціалізації, яку кожна людина проходить у своєму житті [5]. Б. Д. Парыгина характеризує адаптацію як складову соціалізації, що представляє собою багаторівневий процес з життя людини, яка включає в себе передумови біологічного характеру, а також пристосування людини до соціуму[6]. Соціально-психологічний рівень адаптації характеризується ступенем загартованості і сформированностью навичок самообслуговування, комунікативного спілкування з дорослими і однолітками, особистісними особливостями самого малюка, а також рівнем тривожності і впливом сім'ї на дитину [7, с. 15].
Середній строк адаптації за віком становить: 1) діти ясельного віку-7-10 днів; 2) діти трирічного віку-2-3 тижні; 3) діти дошкільного віку-1 місяць. Однак практика показує, що у багатьох дітей на адаптацію йде більше часу. Також в процесі адаптації виділяють 3 стадії психо-емоційного стану дитини: 1) стадія тривоги 2) стадія опірності 3) стадія або стабілізації і одужання, або виснаження
Одне із завдань адаптаційного періоду - допомогти дитині як можна швидше і безболісніше освоїться в новому середовищі, відчути себе впевненіше, комфортніше, стабілізувати його психо-емоційний стан, що є необхідною умовою розвитку соціальної активності дитини. Для формування почуття впевненості в навколишньому світі перше знайомство з вихованцями ДНЗ Трофімова О. В. рекомендує проводити в ігровій формі [8, с 140]. Спираючись на положення ФГОС Н. В. Коробейникова [9] виділяє три групи необхідних умов для процесу адаптації дітей в молодшій групі:
1. Перша група умов пов'язана з створенням просторової предметно-розвивального середовища: важливо відзначити, що правильно організована розвиваюче середовище з точки зору психолого-педагогічних вимог повинна сприяти швидшій адаптації дитини, підтримання емоційного благополуччя малюка і створювати умови для його розвитку. Для цього в адаптаційній групі важливо виділити наступні змістовно-діяльнісні зони:
Зона пізнавальної діяльності- сприяє ознайомленню малюка з навколишнім, математика, розвиток мовлення: вироби-подарунки з різних матеріалів, «скарбниці» - чудові мішечки, коробочки; предмети з різних матеріалів (хутро, тканини тощо).
         Художня зона - зображувальна діяльність, ручна праця: матеріали для занять малюванням (кольорові олівці, фломастери, гуаш, кольорова туш, пензлі, підручний матеріал для нетрадиційного малювання); матеріал для ліплення (тички, пластилін або глина).
Конструктивно-ігрова зона - конструювання, гра: усі види конструкторів «Будівельник», м'які модулі, дуги для подлезания, столи і стільці, коробки, великі і маленькі.
2. Друга група умов, як зазначає Н. В. Карабейниковой [9], характеризує вимоги до професійної компетентності педагога. Для успішної організації процесу адаптації малюків педагогу необхідно добре знати особливості розвитку дитини раннього віку, враховувати соціальну ситуацію розвитку кожного малюка, орієнтуватися на наявний досвід організації процесу адаптації дітей, існуючий в дитячому саду.
Ефективним діагностичним інструментом стає метод спостереження за дитиною. Аналіз результатів спостереження передбачає обмін інформацією між вихователями і батьками дитини, обговорення отриманої інформації з фахівцями. Відомості про розвиток дитини, отримані в результаті проведення систематичних спостережень, є невід'ємною основою для побудови конструктивної взаємодії між педагогами дитячого садка та сім'ями дітей, що сприяє активному залученню сім'ї і залучення батьків до процесу прийняття рішень, що стосуються всіх аспектів розвитку їхньої дитини.
У педагогіці дитина розглядається в якості суб'єкта. Суб'єктність людини проявляється в його життєдіяльності, спілкуванні, самосвідомості [10, с. 100]. Суб'єктність дитини як соціально-цілісна якість особистості необхідно спеціально формувати у процесі педагогічної взаємодії, не тільки з дитиною, але і з сім'єю. Для успішної адаптації необхідна злагоджена робота педагогів і батьків, встановлення взаєморозуміння між ними. У висновку відзначимо, що соціальна адаптація дитини перших трьох років життя, відбувається шляхом наслідування і запозичення, зіставлення себе з іншими. Так як життєвий досвід дитини невеликий, для успішної соціальної адаптації він потребує уваги, педагогічний супровід та підтримку.

Список літератури:

1. Закон про освіту від 29 грудня 2012 р. N 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації».

2. Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17 жовтня 2013 року N 1155 «Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти».

3. Кулайкова, А. Н. Пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку в контексті запровадження ФГОС ДО // Дошкільна освіта в контексті реалізації ФГОС: матеріали обласної заочної науково-практичної конференції педагогів дошкільних освітніх організацій. 18 квітня 2014 р. [Електронний ресурс] - Мурманськ: ГАОУ МО СПО «МПК», 2014. - C. 15 - 17.

4. Корольова, С. В. Соціально-педагогічне проектування процесу соціальної адаптації дітей раннього віку в дошкільному освітньому закладі: автореферат дисертація ... кандидата педагогічних наук : 03.00.02 / Корольова, Світлана Вікторівна; - Москва, 2011. - 202 с.

5. Кончанин, Т. К. До питання щодо соціальної адаптації молоді / Т. К. Кончанин. Тарту. - 2009. - 163 с.

6. Паригін, Б. Д. Основи соціально - психологічної теорії / Б. Д. Паригін. - М. 2008. - 541 с.

7. Волобуєва, Н. А. Адаптація дітей до умов дошкільного закладу / Н. А. Волобуєва, Т. В. Климова, В. М. Ширшова // Вісник Новосибірського державного педагогічного університету. - 2012. - N 5. - Т. 9. - С. 16 - 19.

8. Трофімова О. В. Організація успішної адаптації дітей до дошкільного закладу допомогою створення цілеспрямованого комплексу заходів [Текст] / О. В. Трофімова, Т. М. Волкова, Н. А. Галка // Педагогічна майстерність: матеріали міжнар. навч. конф. (р. Москва, квітень 2012 р.). - М.: Буки-Веди, 2012. - С. 139 - 142.

9. Коробейникова, Н. І. Організація процесу адаптації дітей раннього віку в дитячому саду в умовах ФГОС дошкільної освіти / Н. В. Коробейникова. - [Електронний ресурс]. - http://aneks.spb.ru/index.php/publikacii/45-preschool/2088-2014-07-13-14-23-53.

10. Кульневич, С. В. Педагогіка особистості: Від концепцій до технологій [Текст] : навчально-практ. посібник Для вчителів, класних керівників,студентів, магістрантів і аспірантів пед.навчальних закладів, слухачів ІПК / С. В. Кульневич. - Ростов-на-Дону: Вчитель, 2001. - 159с.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове