logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

«Особливості організації дидактичних ігор дітей дошкільного віку»

Семінар - практикум

Автор: Мурадымова Олена Михайлівна - старший вихователь, МКДОУ д/з N9 (Муніципальне казенне дошкільний навчальний заклад дитячий садок N 9), Еманжелинского муніципального району, р. Еманжелинска, Челябінської області.

 

План:

  • Основні функції дидактичної гри.
  • Дидактична гра як ігровий метод навчання.
  • Дидактична гра як самостійна ігрова діяльність
  • Дидактична гра виступає і як засіб всебічного виховання особистості дитини.
  • Основні види ігор:

а)ігри з предметами;сюжетно-дидактичні ігри та ігри-інсценізації;
б)настільно-друковані ігри;
в) словесні ігри.
6. Практичне завдання: розробити картотеку дидактичних ігор.

1.Основні функції дидактичної гри.
Дидактична гра являє собою багатопланове, складне педагогічне явище: вона є і ігровим методом навчання дітей дошкільного віку, і формою навчання, і самостійною ігровою діяльністю, та засобом всебічного виховання особистості дитини.

2.Дидактична гра як ігровий метод навчання
Розглядається в двох видах: ігри - заняття і дидактичні або автодидактические, ігри. У першому випадку провідна роль належить вихователю, який для підвищення в дітей інтересу до занять використовує різноманітні ігрові прийоми, створює ігрову ситуацію, вносить елементи змагання та ін. Використання різних компонентів ігрової діяльності поєднується з запитаннями, вказівками, поясненнями, показом. З допомогою ігор - занять вихователь не тільки передає певні знання, формує уявлення, але і вчить дітей грати.
Основою для ігор дітей служать сформульовані уявлення про побудову ігрового сюжету, про різноманітних ігрових діях з предметами. Важливо, щоб були створені умови для перенесення цих знань і уявлень в самостійні, творчі ігри. Дидактична гра використовується при навчанні дітей математики, рідної мови, ознайомлення з природою та навколишнім світом, у розвитку сенсорної культури. Дидактична гра як форма навчання дітей містить два начала: навчальний (пізнавальна) та ігрова (цікава). Вихователь одночасно є і вчителем, і учасником гри. Він вчить і грає, а діти, граючись, навчаються. Якщо на заняттях розширюються і поглиблюються знання про навколишній світ, то в дидактичній грі (іграх - заняттях, власне дидактичних іграх) дітям пропонуються завдання у вигляді загадок, пропозицій, запитань.

3.Дидактична гра як самостійна ігрова діяльність.
Самостійна ігрова діяльність здійснюється лише в тому разі, якщо діти виявляють інтерес до гри, її правилами і дій, якщо її правила засвоєні ними. Вихователь піклується про ускладнення ігор, розширення їх варіативності. Якщо у дітей згасає інтерес до гри (а це більшою мірою відноситься до настільно - друкованих ігор), необхідно разом з ними придумати більш складні правила. Самостійна ігрова діяльність не виключає управління з боку дорослого. Участь дорослого носить непрямий характер: наприклад, вихователь, як і всі учасники гри "лото", отримує картку і намагається виконати завдання в строк, радіє, якщо виграє, тобто є рівноправним учасником гри. Самостійно діти можуть грати в дидактичні ігри як на заняттях, так і поза ними.
Дидактичні ігри, особливо в молодших вікових групах, розглядаються в дошкільній педагогіці як метод навчання дітей сюжетно - рольовим іграм: вміння взяти на себе певну роль, виконати правила гри, розгорнути її сюжет.
Дидактичні ігри мають велике значення для збагачення творчих ігор і більш старших дітей. Такі ігри, як "Розумні машини", "Молочна ферма", "Кому що потрібно для роботи", не можуть залишити хлопців байдужими, у них з'являється бажання грати у будівельників, хліборобів, доярок.
4.Дидактична гра виступає і як засіб всебічного виховання особистості дитини.
Розумове виховання. Зміст дидактичних ігор формує у дітей правильне ставлення до явищ суспільного життя, природи, предметів навколишнього світу, систематизує і поглиблює знання про Батьківщину, армії, професії, трудової діяльності. З допомогою дидактичних ігор вихователь привчає дітей самостійно мислити, використовувати отримані знання в різних умовах відповідно з поставленим завданням. Знання про навколишнє життя дають дітям по певній системі. Так, ознайомлення дітей з працею проходить у такій послідовності: дітей спочатку знайомлять з вмістом певного виду праці, потім - з машинами, які допомагають людям у їхній праці, що полегшують працю, з етапом виробництва при створенні необхідних предметів, продуктів, після чого розкривають перед дітьми значення будь-якого виду праці.
Дидактичні ігри розвивають сенсорні здібності дітей. Процеси відчуття і сприймання лежать в основі пізнання дитиною навколишнього середовища. Ознайомлення дошкільників з кольором, формою, величиною предмета дозволило створити систему дидактичних ігор і вправ для сенсорного виховання, спрямованих на вдосконалення сприйняття дитиною характерних ознак предметів. Дидактичні ігри розвивають мова дітей: поповнюється і активізується словник, формується правильне звуковимову, розвивається зв'язна мова, уміння правильно виражати свої думки. У процесі ігор розвиток мислення і мовлення здійснюється в нерозривному зв'язку. У грі "Відгадай, що ми задумали" необхідно вміти ставити питання, на які діти відповідають лише двома словами "так" або "ні".
Моральне виховання. У дошкільнят формується моральне уявлення про дбайливе ставлення до оточуючих предметів, іграшок як продуктів праці дорослих, про норми поведінки, про взаємовідносини з однолітками і дорослими, про позитивних і негативних якостях особистості. У вихованні моральних якостей особистості дитини особлива роль належить змісту і правил гри. У роботі з дітьми молодшого віку основним змістом дидактичних ігор є засвоєння дітьми культурно - гігієнічних навичок. Використання дидактичних ігор у роботі з дітьми більш старшого віку вирішує дещо інші завдання - виховання моральних почуттів і відносин.
Трудове виховання. Багато дидактичні ігри формують у дітей повагу до трудящого людині, викликають інтерес до праці дорослих, бажання самим трудитися. Деякі навички праці діти набувають при виготовленні матеріалу для дидактичних ігор.
Естетичне виховання. Дидактичний матеріал повинен відповідати гігієнічним та естетичним вимогам: іграшки повинні бути розмальовані яскравими фарбами, художньо оформленими. Такі іграшки привертають увагу, викликають бажання грати з ними.
Фізичне виховання. Гра створює позитивний емоційний підйом, викликає хороше самопочуття, і разом з тим вимагає певного напруження нервової системи. Особливо важливі ігри з дидактичними іграшками, де розвивається і зміцнюється дрібна мускулатура рук, а це позначається на розумовому розвитку, підготовки руки до письма, образотворчої діяльності, тобто до навчання в школі.
5. Основні види ігор.
Всі дидактичні ігри можна розділити на три основні види: ігри з предметами (іграшками, природним матеріалом), настільно-друковані та словесні ігри.
А) Ігри з предметами.
В іграх з предметами використовуються іграшки і реальні предмети, Граючи з ними, діти вчаться порівнювати, встановлювати подібність і відмінність предметів. Цінність цих ігор у тому, що з їх допомогою діти знайомляться з властивостями предметів та їх ознаками: кольором, величиною, формою, якістю. В іграх вирішують завдання на порівняння, класифікацію, встановлення послідовності у вирішенні завдань. У міру оволодіння дітьми новими знаннями про предметної середовищі завдання в іграх ускладнюються: хлопці вправляються у визначенні предмета по якому-небудь одній якості, об'єднують предмети за цією ознакою (кольором, формою, якістю, призначенням та ін), що дуже важливо для розвитку абстрактного, логічного мислення. Дітям молодшої групи дають предмети, які різко відрізняються один від одного за властивостями, так як малюки ще не можуть знаходити ледь помітні відмінності між предметами.
У середній групі використовують такі предмети, у яких різниця між ними стає менш помітною. В іграх з предметами діти виконують завдання, що вимагають усвідомленого запам'ятовування кількості та розташування предметів, знаходження відповідного предмета. Граючи, діти набувають вміння складати ціле з частин, нанизувати предмети (кульки, намисто), викладати узори з різноманітних форм. Ігри з природним матеріалом (насіння рослин, листя, різноманітні квіти, камінчики, черепашки) вихователь застосовує при проведенні таких дидактичних ігор, як "Чиї це дітки?", "Від якого дерева листок?", "Збери букет з осіннього листя", та ін. Вихователь організовує їх під час прогулянки, безпосередньо стикаючись з природою. В таких іграх закріплюються знання дітей про навколишнє їх природному середовищі, формуються розумові процеси (аналіз, синтез, класифікація) і виховується любов до природи, дбайливе до неї ставлення.
До ігор з предметами належать сюжетно-дидактичні ігри та ігри-інсценізації. У сюжетно-дидактичної гри діти виконують певні ролі, продавця, покупця в іграх типу "Магазин", пекарів в іграх "Пекарня" та ін. Ігри-інсценізації допомагають уточнити уявлення про різних побутових ситуаціях, літературних творах "Подорож в країну казок", про норми поведінки "Що таке добре і що таке погано?".
Б) Настільно-друковані ігри.
Настільно-друковані ігри - цікаве заняття для дітей. Вони різноманітні за видами: парні картинки, лото, доміно. Різні і розвиваючі завдання, які вирішуються при їх використанні.
Підбір картинок по парам. Найпростіше завдання в такій грі - перебування серед різних картинок абсолютно однакових: дві шапочки, однакові за кольором, фасоном та ін. Потім завдання ускладнюється: дитина об'єднує картинки не тільки за зовнішніми ознаками, але й за змістом: знайти серед всіх картинок два літаки. Літаки, зображені на картинці, можуть бути різні і за формою, і за кольором, але їх об'єднує, робить їх схожими приналежність до одного виду предметів.
Підбір картинок за спільною ознакою. Тут потрібне певне узагальнення, встановлення зв'язку між предметами. Наприклад, у грі "Що росте в саду (лісу, місті)?" діти підбирають картинки з відповідними зображеннями рослин, співвідносять з місцем їх зростання, об'єднують за однією ознакою картинки. Або гра "Що було потім?": діти підбирають ілюстрації до якоїсь казки з урахуванням послідовності сюжету.
Запам'ятовування складу, кількості та розташування картинок. Наприклад, у грі "Відгадай яку картинку сховали" діти повинні запам'ятати зміст картинок, а потім визначити, яку з них перевернули вниз малюнком. Ця гра спрямована на розвиток пам'яті, запам'ятовування і пригадування. Ігровими дидактичними завданнями цього виду ігор є також закріплення у дітей знання про кількісному і порядковому рахунку, про просторовому розташуванні картинок на столі, уміння зв'язно розповісти про ті зміни, які відбулися з картинками, про їх зміст.
Складання розрізних картинок і кубиків. Завдання цього виду ігор - вчити дітей логічно мислити, розвивати у них вміння з окремих частин складати цілий предмет. У молодших групах картинки розрізають на 2 -4 частини, то в середній і старших групах ціле ділять на 8 - 10 частин. При цьому для гри в молодшій групі на картинці зображується один предмет: іграшка, рослина, предмети одягу та ін. Для більш старших на картинці зображується сюжет із знайомих казок, художніх творів, знайомих дітям.
Опис, розповідь про картину з показом дій, рухів. В таких іграх вихователь ставить навчальну завдання: розвивати не тільки мова дітей, але й уяву і творчість. Часто дитина, для того щоб гравці відгадали, що намальовано на картині, вдається до імітації рухів, або наслідування рухам тварини, до його голосу. У цих іграх формуються такі цінні якості особистості дитини, як здатність до перевтілення, до творчого пошуку в створенні необхідного образу.
В) Словесні ігри.
Словесні ігри побудовані на словах і діях граючих. В таких іграх діти навчаються, спираючись на наявні уявлення про предмети, поглиблювати знання про них. Так як в цих іграх потрібно використовувати набуті раніше знання в нових зв'язках, в нових обставинах. Діти самостійно вирішують різноманітні розумові завдання; описують предмети, виділяючи характерні їх ознаки; відгадують за описом; знаходять ознаки подібності та відмінності; групують предмети за різними властивостями, ознаками. Для зручності використання словесних ігор у педагогічному процесі їх умовно можна об'єднати в чотири групи.

 • У першу з них входять ігри, за допомогою яких формують вміння виділяти суттєві ознаки предметів, явищ: "Відгадай-ка?", "Магазин", "Так - ні" і ін
 • Другу групу становлять ігри, які використовуються для розвитку у дітей вміння порівнювати, зіставляти, робити правильні умовиводи: "Схожий - не схожий", "Хто більше помітить небилиць?".
 • Ігри, за допомогою яких розвивається вміння узагальнювати і класифікувати предмети за різними ознаками, об'єднані в третій групі: "Кому що потрібно?" "Назви три предмети", "Назви одним словом", та ін.
 • В особливу четверту групу, виділені ігри на розвиток уваги, кмітливості, швидкості мислення, витримки, почуття гумору: "Зіпсований телефон", "Фарби", "Літає - не літає" та ін.

Структура дидактичної гри.
Обов'язковими структурними елементами дидактичної гри є: навчає і виховує завдання, ігрові дії і правила.
Дидактична завдання.
Для вибору дидактичної гри необхідно знати рівень підготовленості вихованців, так як в іграх вони повинні оперувати вже наявними знаннями і уявленнями.
Визначаючи дидактичну задачу, треба, насамперед, мати на увазі, які знання, уявлення дітей про природу, про оточуючих предметах, про соціальних явищах) повинні засвоюватися, закріплюватися дітьми, які розумові операції у зв'язку з цим повинні розвиватися, які якості особистості в зв'язку з цим можна формувати засобами даної гри (чесність, скромність, спостережливість, наполегливість та ін).
У кожній дидактичній грі своя навчальна завдання, що відрізняє одну гру від іншої. При визначенні дидактичної задачі слід уникати повторень у її утриманні, трафаретних фраз ("виховувати увагу, мислення, пам'ять і ін).. Вихователь заздалегідь повинен знати і відповідно визначати дидактичну задачу. Так гру "Що змінилося?" використовувати для вправ у запам'ятовуванні, "Магазин іграшок" - для розвитку мислення, "Відгадай що задумали" - спостережливості, уваги.
Ігрові правила.
Основна мета правил гри - організувати дії, поведінку дітей. Правила можуть дозволяти, забороняти, наказувати щось дітям у грі, робить гру цікавою, напруженою. Дотримання правил у грі вимагає від дітей певних зусиль волі, уміння поводитися з однолітками, долати негативні емоції, які проявляються з-за негативного результату. Важливо, визначаючи правила гри, ставити дітей в такі умови, при яких вони отримували радість від виконання завдання. Використовуючи дидактичну гру у виховно-освітньому процесі, через її правила і дії у дітей формується коректність, доброзичливість, витримку.
Ігрові дії.
Дидактична гра відрізняється від ігрових вправ тим, що виконання в ній ігрових правил подається, контролюється ігровими діями. Розвиток ігрових дій залежить від вигадки вихователя. Іноді і діти, готуючись до гри, вносять свої пропозиції: "Давайте ми сховаємо, а хто-небудь буде шукати!", "Давайте я лічилки виберу ведучого!"

Список літератури:

 • Амонашвілі, Ш. А. Здрастуйте, діти!
 • Бондаренко, А. К. Дидактичні ігри в дитячому садку.
 • Жуковська, Н. В. Гра та її педагогічне значення
 • Максаков, А. В. Навчайте граючись.
 • Сорокіна, А. В. Дидактичні ігри в дитячому садку
 • Столяр, А. Давайте пограємо!
 • Смоленцева, А. А. Сюжетно-дидактичні ігри з математичним змістом
 • Швайко, Р. С. Ігри та ігрові вправи для розвитку мови
 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове