logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Розвиток пізнавальної активності у дітей молодшого дошкільного віку через пізнавально - дослідницьку діяльність.

Автор: Аитова Ольга Миколаївна, вихователь, Муніципальне бюджетне дошкільна освітнє установа дитсадок комбінованого виду N27 «Лісовичок» міського округу Тольятті.

 

«Чим більше дитина бачив, чув, переживав, чим більше він знає і засвоїв, чим більшою кількістю елементів дійсності він має у своєму досвіді, то більша і продуктивніше за інших рівних умов буде його творча, дослідницька діяльність»,- писав класик вітчизняної психологічної науки Лев Семенович Вигодський.

В даний час перед системою дошкільної освіти стоїть актуальне завдання: пошук обґрунтованої системи досягнення якості дошкільної освіти, спрямованої на розвиток комунікативних, інтелектуальних і особистісних якостей дитини; формування у дітей передумов навчальної діяльності, що вимагає від дітей не тільки володіння знаннями, але й уміння здобувати ці знання самостійно і оперувати ними.

Пізнавальний розвиток дітей - одне з важливих напрямків у роботі з дітьми дошкільного віку. Будь-яка дитина з'являється на світ з природженою пізнавальною спрямованістю, що допомагає йому адаптуватися до нових умов своєї життєдіяльності. Поступово пізнавальна спрямованість переростає в пізнавальну активність - стан внутрішньої готовності до пізнавально-дослідницької діяльності, що виявляється у дітей в пошукових діях, спрямованих на отримання нових вражень про навколишній світ.

Саме експериментування є провідним видом діяльності у маленьких дітей: «Фундаментальний факт полягає в тому, що діяльність експериментування пронизує усі сфери дитячого життя, всі дитячі діяльності, в тому числі і ігрову».

Маля - природний дослідник навколишнього світу. Світ відкривається дитині через досвід його особистих відчуттів, дій, переживань.

Розвиток пізнавальної активності у дітей дошкільного віку особливо важливо, так як вона розвиває дитячу допитливість, допитливість розуму і формує на їх основі стійкі пізнавальні інтереси через дослідницьку діяльність. Можливо організація дослідницької діяльності з дітьми молодшого дошкільного віку?

У процесі практично-пізнавальної діяльності (обстеження, досліди, експерименти, спостереження та ін) вихованець досліджує навколишнє середовище. Важливий результат цієї діяльності - знання, здобуті нею.

У молодшому дошкільному віці дослідна діяльність спрямована на предмети живої і неживої природи через використання дослідів і експериментів.

Експериментування здійснюється у всіх сферах дитячої діяльності: прийом їжі, нод, гра, прогулянка, сон, умивання.

У ході досвіду діти висловлюють свої припущення про причини спостережуваного явища, вибирають спосіб вирішення пізнавальної задачі.

Завдяки дослідам діти порівнюють, зіставляють, роблять висновки, висловлюють свої судження і умовиводи. Велику радість, здивування і навіть захват вони зазнають від своїх маленьких і великих відкриттів, які викликають у дітей почуття задоволення від виконаної роботи.

При організації дослідницької роботи з дітьми необхідно дотримуватися певні правила:
1.Розвивати у дітей уміння діяти самостійно і незалежно, уникати прямих інструкцій;
2.Не стримувати ініціативу дітей;
3.Не робити за них те, що вони можуть зробити;
4.Не поспішати з винесенням оціночних суджень;
5.Допомагати дітям управляти процесом засвоєння знань;
6.Простежувати зв'язки між предметами, подіями і явищами;
7.Формувати навички самостійного вирішення проблем дослідження;
8.Аналізувати і синтезувати, класифікувати, узагальнювати інформацію.

Для молодшого дошкільника характерний підвищений інтерес до усього, що відбувається навколо. Щодня діти пізнають все нові і нові предмети, прагнуть дізнатися не тільки їх назви, але і риси подібності, замислюються над простими причинами спостережуваних явищ. Підтримуючи дитячий інтерес, треба вести їх від знайомства з природою до її розуміння.

Для цього дуже важливо збагачувати уявлення дітей про рослини, тварин, об'єкти неживої природи, що зустрічаються, перш за все в найближчому оточенні. У період дошкільного дитинства завдяки пізнавальної активності дитини відбувається зародження первинного образу світу. Образ світу формується в процесі розвитку пізнавальної сфери, яка складається з 3компонентов:
1. Пізнавальні процеси (сприйняття, увага, пам'ять, уява,
мислення);
2. Інформація (досвід і досягнення, накопичені людством на шляху
пізнання світу);
3. Ставлення до світу (емоційна реакція на окремі об'єкти, предмети, явища та події нашого світу).

Однак слід пам'ятати, що процес пізнання маленької людини відрізняється від процесу пізнання дорослого. Дорослі пізнають світ розумом, а маленькі діти емоціями. Основою світосприйняття трирічну дитину є предметний зміст дійсності, його світ - окремі, конкретні, реальні предмети, об'єкти, явища. Дитина пізнає світ за принципом: що бачу, з чим дію, то і пізнаю. Він дивиться на предмети як би з різних сторін; його цікавлять їх зовнішні (Що? Хто? Який?) і внутрішні характеристики (Для чого? Як?). Але самостійно осягати приховані характеристики предметів трирічна дитина не може (оскільки в його арсеналі один спосіб пізнання: бачу - дію), йому необхідна допомога дорослих.

Діти четвертого року життя починають встановлювати перші зв'язку та залежності (співвідношення зовнішніх і внутрішніх характеристик предмета), усвідомлювати роль і значення предметів у житті людини.

У другій молодшій групі як мінімум один раз на місяць ми проводимо екскурсії по дитячому садку), знайомимо дітей з будовою власного тіла, предметами (іграшки, меблі), птахами, кімнатними рослинами.

Діти люблять подарунки - це подарунки осені, зими, весни (осінь - красиві листя, ягоди горобини, насіння рослин, замальовки осіннього дощу і т. п., зима - сніжинки, голі дерева і зелені ялинки, замальовки дитячих зимових забав і т. д., весна - ласкаве сонечко, перші листя і квіти тощо).

Проводяться пізнавальні свята: «Насіння - крилатки», «Шишки», «Фантики - метелики», «Мильні бульбашки», «Різнокольорові стрічечки», «Паперові кораблики», «Наші гості».

У молодшій групі для того, щоб підвести дітей до розуміння таких природних явищ, як дощ, сніг, потрібно провести найпростіші досліди зі снігом, водою, льодом. Спостерігаючи сильний дощ з вікна, діти побачать, як стікає вода по склу, які калюжі після дощу на дорогах. Після кількох спостережень зроблять висновки: дощ буває різний (холодний, теплий, дрібний, великий, змінна). Найчастіше дощ іде тоді, коли на небі з'являються хмари, але іноді буває і при гарній погоді, коли світить сонечко, такий дощик називають «грибний». Він теплий і швидко проходить. Для формування у дітей інтересу до цього явища можна використати вірш З. Александрової «Дощик», російську народну потешку «дощик» та ін

Для показу взаємозв'язку живої і неживої природи, потрібно звертати увагу, яка стає зелень після дощу, як легко дихається. Діти переконалися, що дощ - це вода. Порівняли воду з під крана і з калюжі, відзначили: у калюжі вода брудна, а з під крана - чиста. Якщо воду з під крана закип'ятити, то вона підходить для пиття, а з калюжі для пиття не підходить, зате в цій калюжі може помити свої крильця воробей (ми з дітьми спостерігали це не раз). Використовували читання вірша А. Барто «Воробей».

Дуже важливо, що в процесі проведення дослідів ми задіємо кожного ребенка.

Для того щоб у дитини з'явилося бажання самостійно використовувати елементи дослідницької діяльності - проводити досліди та експерименти, потрібно створювати в групах дитячих садів певну розвиваюче середовище. В куточку продуктів для режимного моменту - випробування знаходяться різноманітні зернових культур (пшениця, жито, овес, рис, гречка та ін); - насіння городніх культур, сухофрукти та інші продукти, які змінюються в залежності від поставленої задачі дослідження. Щоранку перед сніданком з дітьми дослідити продукт, виділяти його властивості та якості.

Для активізації дитячої дослідницької діяльності ми використовуємо обладнання:
- різноманітні ємності (гуртки, колби, графини, тарілочки, пробірки, склянки, пісочні формочки і т. д.);
- шприци, трубочки (гумові, пластмасові), воронки, сито; - збільшувальні стекла, лупи (мікроскоп);
- вимірювальні прилади (термометри, ваги, годинники, лінійки, термометр тощо);
- компас, бінокль; - пилочки, наждачний папір, піпетки;
- губка, пінопласт, поролон, вата і т. д. Добірка матеріалу здійснюється по мірі вивчення теми і по мірі ознайомлення дітей з тими чи іншими матеріалами, логічно мислити, робити правильні висновки про взаємозв'язки живої і неживої природи.

Таким чином, в організації і проведенні дослідів ми виділяємо кілька етапів:

 1. Постановка проблеми (завдання).
 2. Пошук шляхів вирішення проблеми.
 3. Проведення дослідів.
 4. Фіксація спостережень.
 5. Обговорення результатів і формулювання висновків.

Аналізуючи все вищесказане можна зробити висновок, про те, що спеціально організована дослідницька діяльність дозволяє вихованцям самим добувати інформацію про досліджуваних об'єктах або явищах, а педагогу зробити весь процес максимально ефективним та більш повно задовольняє природну допитливість дошкільнят, розвиваючи їх пізнавальну активність.

 

Слайд 2

слайд 2

Слайд 3

Слайд 3

Останнім часом у дошкільних закладах все більше уваги приділяється дослідницької діяльності дітей.

Слайд 4

Слайд 4

Експериментальна діяльність, поряд з ігровою, є провідною діяльністю дитини-дошкільника.

Слайд 5

Слайд 5

«Дитяча наукова лабораторія».

Слайд 6

Слайд 6

Послідовність дитячого експериментування:Проблемна ситуація.Цілепокладання.Висунення гіпотез.Експеримент.Фіксування результатовАнализ отриманих даних.Словесний звіт про побачене.Формулювання висновків

Слайд 7

Слайд 7

При організації дослідницької роботи з дітьми необхідно дотримуватися певні правила:Вчити дітей діяти самостійно і незалежно, уникати прямих інструкцій.Не стримувати ініціативу дітей.Не робити за них те, що вони можуть зробити. Не поспішати з винесенням оціночних суджень.Допомагати дітям вчитися керувати процесом засвоєння знань:Простежувати зв'язки між предметами, подіями і явищами;Формувати навички самостійного вирішення проблем дослідження;Аналізувати і синтезувати, класифікувати, узагальнювати інформацію.

Слайд 8

Слайд 8

Отже, заохочуючи дитячу допитливість, тамуючи спрагу пізнання маленьких «чомучок» і направляючи їх активну рухову діяльність, ми сприяємо розвитку пізнавальних інтересів у дітей через експериментальну діяльність

Слайд 9

Слайд 9

Література

Слайд 10

Слайд 10

Спасибі за увагу!

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове