logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

«Можливості використання ІКТ в діяльності дошкільної освітньої організації»

Автор: Куракіна Наталія Павлівна, старший вихователь, МДОУ дитячий садок «Ромашка» комбінованого виду, Нижегородська область, Ковернинский район, п. Ковернино.

В сучасних умовах діяльність дошкільних освітніх організацій заснована на застосуванні інноваційних технологій. Однією з таких технологій є інформаційно-комунікаційна технологія.

Основною передумовою її застосування в ДНЗ стала стратегія розвитку інформаційного суспільства. Серед задач ІКТ для дошкільних освітніх організацій можна виділити наступні:

 1. Управління установою;
 2. Організація мережевої взаємодії з вищестоящими організаціями, всередині організації з батьками;
 3. Організація виховного процесу;
 4. Соціальна самореалізація;
 5. Спосіб комунікації;
 6. Забезпечення звітності.

У зв'язку з цим особливу значимість набуває ІКТ-компетентність педагогів. Вона являє собою готовність і здатність педагога самостійно використовувати сучасні ІКТ у педагогічній діяльності для вирішення широкого кола освітніх завдань і проектувати шляху підвищення кваліфікації у цій сфері.

ІКТ-компетентність включає в себе декілька компонентів: когнітивний, мотиваційно-оцінний, комунікативний, технологічний, рефлексивний.

Використання ІКТ в ДОО відбувається за декількома напрямками: в управлінні (ведення електронного документообігу), у професійній діяльності педагога (освоєння програм, використання мережі Інтернет, участь в мережевих спільнотах), в освітньому процесі (використання сенсорної дошки, презентацій, комп'ютерних ігор).
В дошкільній організації застосовуються різні типи ресурсів: управлінські, методичні, навчальні, довідкові, рекламні.

Класифікуються електронні ресурси за різними критеріями:

 1. По виду джерел: статті, пісеньки, книги, казки, програми, малюнки, товари і т. п.
 2. По споживачеві (для кого створені): для керівників, для вихователів, для батьків, для дітей.
 3. По виробнику (ким створені): державні, регіональні, муніципальні, дитячих садків, торгових фірм, наукових і медичних центрів, окремих фахівців та ін.
 4. За метою створення: для управління системою освіти, в комерційних цілях, для просування програм, для просування продукції, для створення команди однодумців та ін.
 5. По повноті інформації.
 6. За темами і т. п.

Широко використовуються в ДОО електронна наочність. Вона являє собою програмне комп'ютерне засіб представлення комплексу візуальної гіпертекстової інформації різних типів, що надається слухачу на екрані комп'ютера, як правило, в інтерактивному (діалоговому). Компонентами електронної наочності можуть бути як статичні (картини, схеми, таблиці), так і динамічні (відео, анімація) зображення. Основними характеристиками електронної наочності є: інтерактивність, динамізм, мультимедійність.

З метою створення умов для збагачення пізнавальної, творчої, ігрової діяльності дошкільників, розвитку їх здібностей, застосовуються мультимедійні презентації. До створення презентацій пред'являється ряд вимог.

Презентація повинна:

 1. Носити виховує і розвиваючий характер.
 2. Бути спрямована на розширення і поглиблення уявлень, збагачення пізнавального і творчого досвіду; розуміти ускладнення і варіативність ігрової, пізнавальної і творчої задачі.
 3. Гармонійно поєднувати інформаційний, діяльнісний та оцінний компоненти.
 4. Представляти інформацію в доступній формі за допомогою анімації, аудиоописания, образно-символічних позначень.
 5. Спиратися на наявний досвід дітей, містити близькі досвіду дітей завдання, сюжети.

В освітньому процесі ДОО стали широко використовуватися комп'ютерні програми двох видів: розважальні та розвиваючі. Дані програми класифікуються за типами: програми закритого типу: відпрацювання навички (знання рахунку, алфавіту, звуків мови; знання про навколишній світ; розрізнення форми, фігури, розміру; клавіатурний тренажер); тренування пізнавальних процесів, зорової пам'яті, концентрації уваги, довільної уваги і т. п.; діагностика рівня розвитку або перевірка знань (завдання тестового плану і програми відкритого типу: конструювання, моделювання з готових об'єктів, форм, предметів; малювання, розфарбовування з допомогою спеціальної палітри і набору інструментів; експериментування з властивостями об'єктів і предметів (досліди); проектування сюжетів, мультфільмів.

Комп'ютерні розвиваючі програми можуть оцінюватися за ергономічним критеріям (художнє та звукове подання інформації, тексти і символи на екрані, організація «діалогу» з дитиною) і психолого-педагогічним критеріям (психологічна безпека, відповідність санітарним нормам, розвиваючий потенціал, адекватність віком, педагогічна значущість).

Поширена така форма взаємодії педагогів як професійне співтовариство. Воно являє собою формальну чи неформальну групу професіоналів, що працюють в одній предметній або проблемної професійної діяльності в мережі. Розвиток і постійна підтримка професійних мережевих спільнот на основі соціальних сервісів сприяють створенню умов самореалізації педагогів, професійного росту, обміну ефективними педагогічними практиками.

Отже, ІКТ в ДНЗ являє собою сукупність наступних складових: засобів збору, накопичення і передачі інформації; людей, що забезпечують передачу інформації і володіють навичками використання інформації у виховних процесах, а також ті, на кого спрямована ця інформації та виховні процеси; технологій передачі інформації і її трансляцію в виховний процес, процес управління дитячим садом, зовнішніх і внутрішніх зв'язків для забезпечення життєдіяльності дитячого садка; інформації.

Таким чином, можливості застосування ІКТ в діяльності ДГО досить широкі. Вони дозволяють впливати на інтелектуальний і особистісний розвиток дитини-дошкільника, вирішувати широке коло освітніх завдань.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове