logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Використання башкирської казки в комунікативно-особистісному розвитку дітей старшого дошкільного віку.

Автор: Аралбаева Айгуль Равілівна, вихователь Муніципального автономного дошкільного навчального закладу "Центр розвитку дитини - дитячий садок N 126"

Комунікативно-особистісний розвиток дітей - поняття досить широке і багатоаспектне, оскільки включає в себе різні компоненти, наприклад, такі як включення дитини в суспільні відносини, трудові навички, сприйняття прийнятих норм і моральних установок, власні психологічні особливості та багато інших елементів.

На наш погляд, успішному комунікативно-особистісного розвитку дітей у старшому дошкільному віці сприяє саме спільна діяльність вихованців і вихователя в рамках реалізації тематичних проектів з урахуванням різних напрямів, засобів, форм і методів роботи, за якої кожен дитина зміг себе проявити.

Тому при вивченні впливу башкирських народних казок на комунікативно-особистісний розвиток дітей старшого дошкільного віку нами був розроблений комплекс заходів по ознайомленню з башкирскими народними казками з урахуванням наступних блоків:

 1. Блок 1. «Я»-концепція. Формування уявлень про себе;
 2. Блок 2. Засвоєння елементарних соціальних норм і правил поведінки;
 3. Блок 3. Формування гендерної, сімейної та громадянської належності. Формування патріотичних почуттів.

До кожного блоку були підібрані чотири башкирських народних казки з відповідної виховної ідеєю.

Наприклад, для формування патріотичних почуттів (Блок 3) була підібрана казка «Алп-батир», в якій розповідається легенда освіти Уральських гір, а також легенда про походження башкирського народу від семи головних пологів.

Кожній казці приписувалася характеристика, в якій казка розкладалася на:

 1. Кластер ідей і цінностей (які виховні ідеї містить і проголошує, залучення до яким цінностям закликає?);
 2. Стосунки у казці (відносини героїв між собою розглядаються з точки зору їх соціальних ролей);
 3. Емоційні стани (яке поле емоційних відносин і почуттів розкривається перед дитиною?);
 4. Ключові слова (на чому зробити акцент при транслюванні основний виховної ідеї).

Другим етапом роботи з казкою є розмежування її педагогічних завдань на навчальні, розвиваючі і виховні. В цілому, можна сказати, що навчальні завдання спрямовані на формування відповідних моральних уявлень блоку (наприклад, основна завдань блоку 2 - формування основних елементарних соціальних норм і правил поведінки, будь то шанобливе ставлення до старших, слухняності). Розвиваючі завдання спрямовані на розвиток певного відносини (наприклад, підвищення допитливості до башкирскому усної народної творчості або інтересу до башкирскому прикладного мистецтва). Виховні завдання спрямовані на впровадження правильних моделей поведінки, наприклад, доброзичливості, поваги до чужої праці і т. п.
Сама робота над казками (виховний процес) включає в себе три обов'язкових пункту:

1) Розповідання казки;

2) Словникова робота над новими словами з казки;

3) Активне обговорення - винесення морального уроку з прочитаного або почутого.

Після цих занять слідують інші різноманітні, не повторювані прийоми роботи з казкою (наприклад, складання картинок з сюжетами казки в правильному порядку на розвиток логіки і пам'яті, або малювання башкирського національного орнаменту на паперовому шаблоні горщика меду з казки «Ведмідь і бджоли») та багато інших.

Комплекс заходів по ознайомленню з башкирскими народними казками представлений в таблиці.

Блок «Я-концепція»

Казка

Завдання

Ключові поняття

Характеристика роботи

1) «Лінива дівчинка»
2) «Егет, звавший на допомогу нужду»
3) «Золота краплина»

1) На прикладі трьох казок дати зрозуміти, до чого може призвести лінь і неробство.
2) Розповісти дітям сформувати уявлення у дітей про таких протилежних понять, як «лінь-працьовитість», «повага до старших - байдужість», «послух-норовливість», «молодість-старість»
3) Дати зрозуміти, що для того, щоб щось отримати, потрібно докласти зусилля на основі приказок про працю та ілюстрацій до них
4) Виховувати у дітей навички до праці, звички до занять, корисної діяльності, непраздному проведення часу

Відносини:
1) бабуся - онука
2) батько - син
3) егет-старий
Цінності: працьовитість та старанність
Емоційні стани:
Лінь, приреченість, пасивність, радість від виконаної роботи і результатів праці
Ключові слова: лінь, потреба, праця, життєвий урок

Форма: читання казки з послідуючою колективною роботою з дітьми
Засоби:
1. Обговорення - винесення морального уроку
2. ТРИЗ (драматизація, постановка проблемних ситуацій та питань) - виховання почуттів
3. Знайомство з елементами національної культури свого народу
4. Знайомство з башкирскими словами, які фігурують у казці - мовленнєва зарядка
5. Творча діяльність (малювання,ліплення) - розвиток уяви, дрібної моторики рук

Блок «Засвоєння елементарних соціальних норм і правил поведінки»

1) «Озеро щастя»
2) «Мисливець Юлдыбай»
3) «Три сина у трьох матерів»

1) На прикладі поведінки героїв казок показати різні моделі поведінки в суспільстві.
Важливо показати на правильному прикладі поведінки молодшого брата Елгырбая як може виручити людини у важкій ситуації взаємодопомога/взаємовиручка і навпаки залишення друзями Юлдыбая в біді. Взаєморозуміння і хороші відносини в родині і є основою сімейного щастя в скзке «Три сина у трьох матерів»
2) Формувати моральні уявлення як еталони для розрізнення таких протилежних якостей як «допомога-байдужість», «добро-зло», «сила-слабкість», «радість-горе»

Відносини:
батько-мати, діти-сини, брати (старший брат, середній брат, молодший брат), друзі
Цінності: допомога, підтримка, взаємовиручка, добро, справедливість
Емоційні стани: безсилля, плач, радість, «добре на душі», щастя
Ключові слова: допомога, байдужість, біда, спасіння, радість, сила, щастя

Форма: читання казок, бесіда
Засоби: 1.Обговорення - винесення морального уроку.
2.Творчі завдання (розігрування, розповідання казки по колу)
3.Робота з прислів'ями та приказками про працю, лінощів, взаємовиручки
4.Творча діяльність (малювання) розвиток уяви
5.Д/і «Зашифровану мудрість», «Добре і погано»
6.Словесна гра: Закінчи пропозицію

Блок «Навколишній світ»

1) «Сарыбай»
2) «Як собака знайшов собі господаря»
3) «Ведмідь і бджоли»

На прикладі трьох казок, які розповідають про взаємини людини і тварин, продемонструвати шанобливе, дбайливе поводження і добре ставлення до «братів наших менших

Відношення: людина-тваринний світ (собака/вовк)
Цінності: сила і мудрість людини, дружба, вірність, увагу, «відповідальність за тих, кого приручили»
Емоційні стану: «важке життя», боягузтво, слабкість, страх, радість
Ключові слова: слабкість-сила, увагу, вірність

Форма: НОД, читання, бесіда
Засоби:
1.Моделювання казок (використання геометрич.фігур)
2.Драматизація казки «Як собака знайшов собі господаря»
3.П/в «Ведмідь і бджоли»
4.Д/і «Збери картину», Пазли
5.Виготовлення масок для ігор і для драматизації казки

Блок «Формування гендерної, сімейної та громадянської належності. Формування патріотичних почуттів»

1) «Алп-батир»
2) Камыр - батир»
3) «Акбузат»

 

1) Сформувати уявлення про сім'ю, стосунками між батьками і дітьми
2) Сформувати інформаційну обізнаність людини про себе: ім'я, стать, сім'я, країна свою сім'ю і довкілля
3) Сформувати уявлення про сім пологах, від яких стався башкирський народ
4) Формувати гендерні уявлення про батырах як втілення мужності, сили та дівчат (Бархын, Нэркес, Хумай) як зразок жіночності, краси і мудрості
5) Розширити кругозір через ознайомлення з Уральськими горами
6) Познайомити дітей з новими словами башкирскими

Відносини: «старий зі старою», батько/мати і син, хлопець-дівчина, сім синів - сім пологів
Цінності: сила і мудрість людини, дружба, вірність, увагу, «відповідальність за тих, кого приручили»
Емоційні стани: горе, розпач, радість від перемоги
Ключові слова: сила, краса, ім'я, перемога, сім синів-сім пологів, Уральські гори, серце, весілля

Форма: читання, бесіда, НСД
Засоби:
1.Обговорення - винесення морального уроку
2.Постановка і рішення проблемних ситуацій
3.Твір «Я і моя сім'я»
4.Розглядання ілюстрацій
5.Д/і «Назви, з якої казки», «Зашифровану мудрість», «Чарівний куб», «Батир і богатир»
5.Творча діяльність (малювання)- Намалюй сюжет сподобалася казки. Розвиток уяви, пам'яті, дрібної моторики рук.

2) «Чому вода в озері Атауды солона?»

1) Познайомити дітей з казковою версією, легендою про сольовий воді озера Атауды
2) Розширити кругозір дітей, розповівши їм про сучасний озері Атауды

Відношення: людина-людина
Цінності: працьовитість, винахідливість
Емоційні стани: слава за працю, відчай
Ключові слова: «майстер на всі руки», слава, ремесло, бай, дивина

Форма: читання казки з подальшої роботи з дітьми
Засоби:
1.Розглядання карти Башкирії, перебування на ній озер.
2.Експериментальна діяльність
3.Знайомство з націон. культурою свого народу

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове