logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

«Екологічна стежка»

Проект.

Автор: Чайковська Оксана Олександрівна, Муніципальне бюджетне дошкільний навчальний заклад Дитячий садок N1, ЗАТЕ Озерний.

Екологічна стежка
Пояснювальна записка

Екологічна стежка - одна із сучасних форм виховання та освіти дітей - робота в екологічно значимому просторі, на освітньому маршруті, що проходить через різні природні об'єкти. Знайомлячись з природою, особливостями природного ландшафту, діти і дорослі розширюють свій кругозір, практикуються в орієнтуванні. Екологічна стежка дає можливість побачити об'єкт в різні відрізки часу.
Все це сприяє закріпленню і збагаченню мовного матеріалу, відпрацьовуються навички правильного звуковимови, розвиваються психічні процеси. У спілкуванні з природою розвивається дитяча допитливість, розширюється кругозір, проявляється інтерес до праці, пробуджується почуття прекрасного. Велике значення для виховання у дітей любові до рідного краю.
При організації роботи на екологічній стежці можна використовувати різні форми: екскурсії, заняття - дослідження, заняття-спостереження, екологічні ігри, конкурси, вікторини, свята. Екологічна стежка - це засіб морального, естетичного, трудового виховання.
Проект «Екологічна стежка» націлений на впровадження і розвиток варіативних форм роботи з дітьми дошкільного віку. Для здійснення виховно-освітньої роботи в дитячому саду є ділянка з великою кількістю різноманітних природних об'єктів.

Завдання проекту
 • Розширювати уявлення про рослини..
 • Розвивати пізнавальний інтерес.
 • Формувати практичні вміння щодо створення умов для вирощування рослин.
 • Визначати стадії зростання садових, лісових і польових культур і ролі людини у їх вирощуванні.
 • Дати уявлення про те, що рослини - живі істоти, причому дуже крихкі.
 • Сформувати пізнавальний інтерес до світу рослин.
 • Включати батьків у процес екологічного виховання дітей.
Плановані результати.
 • Залучення батьків в освітній, виховний і трудовий процеси.
 • Розширення кругозору.
 • Формування позитивної спрямованості ставлення до природи, дослідницької та трудової діяльності.
 • Відчуття задоволеності від спільної діяльності дітей, батьків та вихователів.
 • В ході колективної діяльності продуктивно взаємодіяти, слухати один одного і в соціально прийнятній формі висловлювати своє ставлення до пропозицій.
 • Згуртування дітей, батьків та вихователів.
Форми і методи роботи з дітьми
 • Співпраця дитини з дорослими в розвиваючих заняттях
 • Ігрова форма занять
 • Ознайомлення з художньою літературою
 • виставка малюнків та поробок
 • Сюжетно-рольова гра
 • Наочна пропаганда
 • Ранки, вікторини, КВК
 • Екскурсії, спостереження
 • Самостійна дитяча діяльність
 • Ігри: дидактичні, словесні, настільні, змагання
План реалізації проекту:

Об'єкт дослідження: пізнавальний інтерес дітей до рослин і тварин;

Тема:«Екологічна стежка в ДНЗ»;

Мета:Створення умов для розвитку пізнавальних і творчих здібностей дітей, мислення, уяви, дрібної моторики і трудових навичок.

Тип проекту:дослідницький, пізнавально-творчий.

Учасники проекту:діти МБДОУ, батьки, педагоги;

Терміни реалізації:3 місяці;

Проблема:формування у дітей дошкільного віку екологічного виховання;

Освітні галузі:

Фізична культура

Розвиток фізичних якостей (швидкісних, силових, гнучкості, витривалості та координації); накопичення збагачення рухового досвіду дітей (оволодіння основними рухами); формування у вихованців потреби в руховій активності та фізичному вдосконаленні;

Здоров'я

Сформувати елементарні навички особистої гігієни; навички поведінки під час їжі. Дати початкове уявлення про здоровий спосіб життя (правильне харчування, рух, сон) і фактори, які руйнують здоров'я. Розповісти про значення ранкової гімнастики, загартування організму і дотриманні режиму дня.

Соціалізація

Розвинути уміння домовлятися з партнерами, в що грати, підкорятися правилам гри. Розвиток ігрової діяльності дітей; залучення до елементарним загальноприйнятим нормам і правилам взаємини з однолітками і дорослими;

Праця

Розвиток трудової діяльності; виховання цілісного ставлення до власного праці, праці інших людей і його результатами; формування первинних уявлень про працю дорослих, його ролі в суспільстві і житті кожної людини;

Безпека

Закріпити знання про елементарні правила поведінки в дитячому садку та в інших місцях (на вулиці, в транспорті); правила дорожнього руху.

Пізнання

Закріпити вміння працювати в колективі; Розвиток елементарних математичних уявлень. Формування цілісної картини світу.

Комунікація

Закріпити вміння аргументовано і доброзичливо оцінювати відповідь, висловлювання однолітка. Розвиток вільного спілкування з дорослими і дітьми; розвиток всіх компонентів усного мовлення дітей у різних формах і видах дитячої діяльності.

Читання художньої літератури

Формування цілісної картини світу, в тому числі первинних ціннісних уявлень; розвиток літературної мови; прилучення до словесного мистецтва, в тому числі розвиток художнього сприйняття та естетичного смаку;

Розвиток інтегративних якостей:

Фізично розвинений, оволодів основними культурно-гігієнічними навичками:

 • Вміє самостійно виконувати доступні віком гігієнічні процедури
 • Дотримується елементарних правил поведінки під час їжі за столом
 • Має елементарні уявлення про цінності здоров'я, користь загартовування, дотримання правил гігієни в повсякденному житті
 • Знає про користь ранкової зарядки, фізичних вправ
 • Починає проявляти вміння піклується про своє здоров'я

Допитливий, активний:

 • Використовує різні джерела інформації, сприяють збагаченню ігри
 • Виявляє стійкий інтерес до різних видів дитячої діяльності
 • Проявляє допитливість, інтерес до дослідницької діяльності, експериментування, дослідницької діяльності

Емоційно чуйний:

 • Емоційно тонко відчуває переживання дорослих, дітей, персонажів
 • Виявляє емоційне ставлення до літературних творів
 • Виявляє естетичні почуття, емоції, естетичний смак

Оволоділа засобами спілкування та способами взаємодії з дорослими і однолітками:

 • Ігрове взаємодія супроводжує промовою
 • Мова стає головним засобом спілкування
 • Може скласти оригінальні послідовно розгортаються історії і розповідати їх одноліткам і дорослим
 • Вміє ділиться з педагогом та іншими дітьми різноманітними враженнями, посилаючись на джерело отриманої інформації
 • Виявляє бажання підтримувати бесіду, висловлює свою точку зору, згоду або незгоду з відповіддю товариша.

Здатний керувати своєю поведінкою і планувати свої дії на основі первинних ціннісних уявлень, дотримувався елементарних загальноприйняті норми і правила поведінки:

 • Виявляє вміння працювати колективно, домовлятися з однолітками про те, хто яку частину роботи буде виконувати
 • Залагоджує конфлікти з допомогою мови
 • Розуміє, що треба піклуватися про молодших
 • Дотримується элементральные загальноприйняті правила поведінки в дитячому саду, на вулиці
 • У повсякденному житті, сам без нагадування дорослого користується «ввічливими словами»

Здатний вирішувати інтелектуальні і особистісні завдання (проблеми), адекватні віком:

 • Володіє елементарними навичками самообслуговування
 • Орієнтується в навколишньому просторі
 • Здатний міркувати і давати адекватні причинні пояснення
 • Вміє швидко знаходити цікаве заняття для себе

Попередня робота

 • Підібрати методичну, науково - популярну літературу, ілюстративний матеріал по даній темі;
 • Організаційні: діяльність педагогів і дітей регулюється у відповідності з змістом навчально-виховної роботи на літній період в МБДОУ
 • Інформаційні: дитяча художня література, ресурси Інтернету, стендовий матеріал, взаємодія учасників даного проекту.
 • Матеріально-технічне забезпечення: відео, аудіо, фотоапаратура, комп'ютер, технічний інвентар.

Етапи проекту

Перший етап - підготовчий

 • Підготовка до реалізації проекту.
 • Формування стійкого інтересу до тематики проекту.
 • Актуалізація теми для батьків, зацікавленість ідеєю дітей.
 • Підготовка природного матеріалу для діяльності дітей

Другий етап - основний.
Формування партнерської діяльності дорослого з дітьми, де діти отримують можливість проявити власну дослідницьку активність, визначити причинно-наслідкові зв'язки.

Перспективний план освітньої діяльності з дітьми МБДОУ д/з N1 в рамках екологічного проекту.
Червень

 

Заходи

Всесвітній день океанів

Відгадування загадок про водному світі
Розглядання ілюстрацій
Гра - подорож «По дну океану разом з Русалочка» (в рамках екологічного проекту)
Знайомство з правилами поведінки на воді
Малювання на тему: «Водне царство»
П/в: «Море хвилюється», «Чий далі» - з м'ячем», «Хованки»
С/р гра: «У гостях у мешканців підводного царства»

 

Спортивне дозвілля «Сонце, повітря і вода - наші кращі друзі» (в рамках екологічного проекту)
Бесіди: «Яку користь приносять сонце, повітря і вода», «Як правильно засмагати», «чи Можуть сонце, повітря і вода завдати шкоди здоров'ю»,
Складання пам'яток: «Правила поведінки на воді», «Як правильно засмагати»
Відгадування загадок по темі
Виготовлення емблеми групи
Малювання «червоне Сонце»

День веселки

Читання пісеньок і речівок про веселку
Експериментування - освіта веселки (у рамках екологічного проекту)
П/в «Кольорові автомобілі», «Сонечко і дощик», «Стань на своє місце»
Д/г: «Зберемо веселку», Зберемо цветик - семицветик»
Малювання «Веселка», «Райдужна історія»
С/р гра «Зоопарк»

День
Дитячого садка

Бесіди з дітьми: «За що я люблю д/з», «Хто працює в дитячому садку»
Читання художньої літератури, що відбиває режимні моменти
Виготовлення атрибутів для ігор
Оформлення емблеми групи
Малювання «Моя улюблена іграшка»
Конкурс віршів про дитячий садок - спільно з батьками
П/в «Знайди скарб», «Скакалки», «Ловишки», «Класики»
С/р гра: «Дитячий сад»

День рибальства

 

Розглядання ілюстрацій, альбомів «Риби» (в рамках екологічного проекту)
Відгадування загадок по темі
Читання художньої літератури: «Казка про рибака і рибку» Пушкін А.
Конкурс малюнка «Золота рибка»
Д/г: «Де сховалася рибка», «Четвертий зайвий», «Птахи, риби, звірі» (в рамках екологічного проекту)
П/в: «Ловись рибка», «Знайди свій будинок», «Покатай обруч»

Липень

 

 

Музична розвага «Літо червоне» (в рамках екологічного проекту)
Бесіди: «Улюблена пора року», «Чому літо називають червоним», «Літні розваги»
Читання віршів, відгадування загадок про літо
Аплікація «Літній день» (обривання)
Малювання «Що нам літо подарувало»

 

День природи

 

Спостереження за погодними явищами
Розглядання альбомів «Пори року»
Конкурс загадок про природу
Читання художньої літератури природничого характеру
Прослуховування аудіозапису «Голоси лісу»
Ігри з природним матеріалом
Виготовлення «Червоної книги», альбому «Рідний край»
Виготовлення вертушок, султанчиков, повітряного змія
Виготовлення знаків «Правила поведінки в лісі»
Д/г: «Бережи природу», «Скажи назву» « Назвати рослину по листу»,
П/в: «Земля, вода, вогонь, повітря» - з м'ячем, «Сонячні зайчики», «Скакалки», «Хованки», «Ловишки»
С/р гра: «Лісове подорож»

День здоров'я

Бесіди: «Вітаміни я люблю - бути здоровим я хочу», «Уроки безпеки», "Бесіда про здоров'я, про чистоті" «Друзі Мойдодира»
Розглядання ілюстрацій, фотографій, картин про здоров'я.
Вивчення прислів'їв, приказок про здоров'я.
Читання художньої літератури: Ст. Лебедєв-Кумач «Загартовуйся!», С. Маршак «Дрімота і позіхання», С. Михалков «Про дівчинку, яка погано їла», Е. Успенський «Діти, які погано їдять в дитячому садку», А. Барто «Прогулянка», С. Михалков «Прогулянка», С. Михалков «Щеплення», Ст. Семернін «Забороняється - дозволяється!»
Виставка дитячих малюнків за темою здоров'я
П/в: «Роби, як я», «Школа м'яча», «Ловишки в колі»...
С/р ігри: «Поліклініка», «Аптека»...

День птахів

Бесіда на тему: «Птахи, хто вони такі?», «Птахи і майбутнє»
Відгадування загадок про птахів
Знайомство з прислів'ями та приказками про птахів
Твір оповідань дітьми про птахів
Спостереження за птахами
Д/г: «Вгадай, що за птиця?», «Четвертий зайвий»
Читання ескімоської казки: «Як ворон і сова один одного пофарбували», «Де обідав воробей» С. Маршак, Погодуйте птахів А. Яшин, «Синиця» Е. Ільїн,
П/в: «Пташки в гнездышках», «Пташки і птенчики», «Ворони і гнізда»
С/р гра «Зоопарк»

День квітів

Бесіди про квітучих рослинах
Читання Ж. Санд «Про що говорять квіти»
Оформлення альбому «Мій улюблений квітка» - малюнки дітей
П/і «Садівник», «Знайди свій колір», «Такий квітка біжи до мене»
Д/г: «Збери букет», «Квітковий магазин»
Виготовлення квітів з паперу способом оригамі)
Ліплення «Барельєфні зображення рослин»
Екскурсія на квітник
Догляд за квітами на клумбах
С/р гра «Квітковий магазин»
Цільова прогулянка на луг "Від заходу до світанку по лугах гуляє літо"

 

 

По сторінках улюблених мультфільмів: «Пластилінова ворона», «Віра і Анфіса», «Слідство ведуть колобки»
В гостях у улюбленої передачі «на добраніч, малюки»
Малюнки улюблених героїв
Розглядання ілюстрацій і читання художньої літератури сценаріїв мультфільмів
Слухання аудіозаписи пісень з мультфільмів
Малюємо нову серію мультфільмів
С/р гра: «В кіно»
Сюжетні рухливі ігри

 

Спортивне свято «День Нептуна» (в рамках екологічного проекту)
Відгадування морських загадок
Малювання «Морські мешканці»

Серпень

День комах

Бесіди про комах
Читання художньої літератури: Ст. Біанкі «Як муравьішка додому поспішав», К. Чуковський «Муха - цокотуха», А. Пушкін «Казка про царя Салтана», «Розмова з бджолою» М. Бородицкая
Малювання «Метелики на лузі»
Д/г: «Збери квітку», «Знайди помилки художника», «Перетворення гусениці»
Гра-перевтілення «Якщо б ти був метеликом»
П/в: «Ведмідь і бджоли», «День і ніч», «Спіймай комара», «Де ти живеш»
Спостереження за комахами на прогулянці
С/р гра: «На дачі»

День тварин

Бесіди: «Дикі та домашні тварини», «Чому з'явилася Червона книга Марійського краю?»
Розглядання листівок, ілюстрацій, альбомів
Читання художньої літератури, відгадування загадок
Малювання «Неіснуюче тварина», домальовування
Д/г: «Хто де живе», «Чиї дітки», «Хто як кричить», «Знайди пару», «Хто заховався»
П/в: «У ведмедя у бору», «Вовк і зайці», «Бездомний заєць», «Зайчик сірий умивається»
С/р гра: «Ветеринарна лікарня»
Екскурсія на Диво острів

 

Музична розвага «Подорож у країну квітів»
Відгадування загадок про квіти
Розглядання листівок, ілюстрацій
Малювання «Квіткова галявина» (ТРВЗ)
Оформлення папки «Який квітка повинен бути внесений у Червону книгу» - спільно з батьками

День городника

Розглядання енциклопедій
Підбір ілюстрацій, листівок по темі
Читання художньої літератури, відгадування загадок
Інсценізація «Суперечка овочів»
Оформлення газети «Дивовижні овочі»
Д/г: «Знайди за описом», «Пазли», «Розрізні картинки», «Доміно», «Чудесний мішечок», «Вершки - корінці»
П/в: «Їстівне - неїстівне», «Знайди пару», «Огуречик»
С/р ігри: «Овочевий магазин», «Сім'я»

День злакових

Розглядання: Колосків зернових рослин, Сюжетних картинок із серії «Звідки хліб прийшов»
Ілюстрацій із зображенням машин і пристосувань, використовуваних для вирощування злаків
Читання прислів'їв та приказок про хліб
Ігри: «Вгадай на смак» - визначають пшеничний або житній хліб, «Хто назве більше страв», «З чого зварили кашу», «Відгадай на дотик» (крупи), «Назви професію»
Театр «Колобок»
Конкурс дитячого малюнка «Чарівні перетворення»
П/в: «Знайди, де заховано», «Їстівне - неїстівне»
С/р ігри: «Пекарня», «Супермаркет»

День охорони навколишнього середовища

Розглядання альбомів: «Тварини», «Птахи», «Квіти»...
Розглядання/ ознайомлення зі знаками «Правила поведінки в природі»
Виготовлення знаків «Бережи природу»
Малювання: «Фарби літа», «Літній пейзаж»
Досліди з піском і водою
Будівельна гра «Терем для тварин»
Складання пам'яток з охорони навколишнього середовища
Конкурс сімейної газети «Чисте місто»
П/в: «Зайці в городі», «Ловишки», «Я знаю 5 назв...» - з м'ячем»

День юного слідопита

Досліди:
Мокрий - носовичок, газета, миска з водою (Вода сама мокра і може намочити предмети)
Прозорий - непрозорий Папір, миска з водою. Ванночка з водою, іграшки.
Чарівні перетворення Банку з водою, ложка (Коли ложка близько передньої стінки, вона виглядає як зазвичай, а коли біля задньої стінки і дивишся на неї через товстий шар води, то вона стає велика і кругла...)
Повітря та вода - Пластикова пляшка 0,5 л, ємність з водою
Малювання нетрадиційними способами - прояв раніше нанесеного малюнка свічок
П/в: «Знайди свій колір», «Хованки», «Знайди прапорець»
С/р гра»: «В похід»

День хліба

Знайомство зі злаковими культурами
Бесіди: «Звідки прийшла булочка»
Читання і вивчення віршів, прислів'їв, приказок, художніх творів про хліб
Розглядання альбому «Подорож колоска»
Малювання: «Хліб - господар дому», «Бережи хліб»
Драматизація казки «Колобок»
Ліплення із солоного тесту
Оформлення альбому «Поети про хліб» - спільно з батьками
П/в: «Миші в коморі», «Знайди пару», «Коровай»

День лікарських рослин

Бесіди: «Що таке лікарські рослини»; «Де і як використовують лікарські рослини»; «Місце зростання лікарських рослин»;
Перегляд книг, альбомів, енциклопедій про лікарських рослинах
Збір гербарію лікарських рослин.
Спільно з батьками виготовлення міні альбомів «Ліки в нашому домі» - загадки, вірші, оповідання власного виробництва.
Д/г: «Що було б якби зникли...», «Якого рослини не стало», «Слова», «Що зайве»
П/в: «1-2-3 - до рослині біжи», «Знайди пару»
С/Р ігри: «Аптека»

День сонця

Читання: «Турботливе сонечко», Ю. Марцинкявичюс «Сонце відпочиває», вірменська потешка «Де ночує сонечко»
Гра на прогулянці: «Слідопити»
Д/г: «Ляпки», «Виклади сонце»
Малювання сонечка - нетрадиційними способами
Спостереження за сонцем на прогулянці
П/в: «Сонечко і дощик», «Сонячні зайчики», «Знайди свій колір», «День - ніч»

День Землі

Бесіди: «Планета Земля - наш дім», «Особливості грунту нашої області», «Що у нас під ногами?»
Виготовлення фотоколажу: «Життя на Землі».
Естафети: «Землеміри»
Спостереження: «Колекція каменів» (розглядання каменів: великі і маленькі,
Рухливі ігри: «По купинах», «Прибирання сміття».
Серія дослідів: «Який він, пісок?» (пересипання і просіювання піску, порівняння його температури
Будівельні ігри з піску: «В пісочній країні» (використання формочок різного виду)
Гра-фантазія: «Земля - наш спільний дім» (придумування і програвання подій, що відбуваються на землі)

Третій етап - заключний.

Третій етап проекту полягає в тому, щоб визначити з дітьми різноманітні видові точки екологічній стежці дитячого саду і досліджувати їх. Таким чином, у нас намітилися наступні видові точки:

Назва точки

Мета

Стенд «Екологічна стежка»

Вчити дітей орієнтуватися на місцевості

«Ліс»

Закріпити назву дерев і кущів, їх будова, зовнішні ознаки; вчити дітей розрізняти дерева і кущі по зовнішньому ознакою; систематизувати уявлення про хвойних і листяних деревах;виховувати дбайливе ставлення

«Луг»

Знайомити дітей з різними лучними рослинами;закріпити їх назва;вчити знаходити відмінність у рослин в особливостях стебла, квіток, листя; виховувати почуття прекрасного.

«Город»

Продовжувати знайомити дітей з разнообразнымиовощными культурами і способом догляду за ними; викликати інтерес до вирощування овочевих культур.

«Квітник»

Уточнити уявлення дітей про квітниках,про різноманітність квітучих рослин, закріпити назви;закріпить будова кольору; способи догляду;умови зростання

«Пташина їдальня»

Розвивати інтерес до спостережень за зимуючими птахами, які прилітають на годівницю і бажання їх підгодовувати; виховувати дбайливе ставлення до птахів.

«Болото»

Уточнити і розширити уявлення дітей про водних рослинах; виховувати любов до навколишнього світу.

Висновок

В ході організації роботи над екологічною стежкою, нами був розроблений «Паспорт екологічної стежки». У паспорті дається опис зупинок стежки за заданими схемами. На окремих листах наводиться необхідна для вихователя інформація. Так, при описі дерева даються його біологічні, екологічні характеристики, особливості поширення, походження назви, народні назви, відображення його образу у фольклорі (казки, загадки, вірші) і т. д.

Список літератури
 1. Зубкова Н.М. Досліди і експерименти для дітей від 3 до 7 років. - М., 2007.
 2. Журавльова Л. С. Сонячна стежка - М, 2006.
 3. Миколаєва С. Н., Комарова В. А. Сюжетні гри в екологічному вихованні дошкільнят.- М., 2003.
 4. Миколаєва С. Н. Еколог в дитячому садку - М, 2003.
 5. Чомучка. \ Під ред. Дітріх А., Юрмин Р. - М, 1987.
 6. Рижова Н.А. Я і природа.- М., 1996.
 7. Енциклопедія Чомучки \ Під ред. Кутузова С. М. - М, 2003.
 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове