logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Програма по збереженню і зміцненню здоров'я вихованців та пропаганді здорового способу життя «Ростемо здоровими» на 2013-2014 освітній період.

Укладач: Редькіна Р. А., методист, Муніципальне дошкільний автономне освітнє установа Центр розвитку дитини - дитячий садок «Фантазія», р. Пить-Ях, ХМАО-Югра.

1.1. Обґрунтування необхідності реалізації програми по збереженню і зміцненню здоров'я вихованців, пропаганді здорового способу життя «Ростемо здоровими»

Сучасні батьки довгий час були мотивовані до безперервної освіти своїх дітей. Їх прагнення розпочати раннє навчання дитини без урахування його реальних вікових можливостей, з одного боку, і бажання вчителів школи отримати підготовленого учня - з іншого, підштовхували педагогів дошкільних установ перейти на раннє навчання дошкільнят. Так поступово дитячий сад набув вигляд міні - школи цілями, завданнями, формами і методами роботи. Але раннє навчання часто призводить до порушення здоров'я дітей, їх емоційного благополуччя, зникнення даних природою схильностей до пізнання і інтересу до ігрової діяльності.
А адже ще Ст. А. Сухомлинський вважав, що «...на чолі педагогічних заходів, проникаючи через усю виховну роботу, повинна стати турбота про зміцнення здоров'я дитини».
Пройшли роки і ідея зміцнення здоров'я дитини стає все більш популярною та затребуваною.
Здоров'я - одне з основних умов, що визначають можливість повноцінного фізичного, психічного і соціального розвитку дитини.
В останні роки стан здоров'я дітей, що ростуть і розвиваються в міських умовах, стабільно погіршується і тому є безліч пояснень і причин:

 • низький рівень здоров'я батьків;
 • деформація цінності здорового способу життя в родині;
 • погіршення екологічної обстановки;
 • зниження якості води;
 • наявність хімічних добавок у продуктах харчування;
 • зростаюче светомерцающее, електронно-променеве, «метало-звукове» опромінення дітей (комп'ютерні ігри, тривале перебування перед телевізором, перегляд відеофільмів);
 • медичне обслуговування неналежної якості;
 • обмеження рухової активності;
 • високий рівень завантаженості дітей і. т. д.

У зв'язку з цим, в числі пріоритетних напрямків в Російській Федерації на період до 2025 року позначено зміцнення здоров'я дітей і підлітків.
У Свердловській області, як і в цілому в Росії, спостерігається зростання захворюваності дітей і підлітків. У порівнянні з среднемноголетними значеннями рівень ураженості дітей хронічними захворюваннями значно зріс. У структурі хронічної захворюваності лідируючі позиції займають хвороби кістково-м'язової системи (23,3%), хвороби очей (17,0%), травної системи (12,9%). Прямим наслідком такого зростання захворюваності є зниження показників фізичного розвитку і функціональних можливостей організму.
У сформованій ситуації охорону здоров'я звертає увагу на важливість питання впровадження здоров'язберігаючих технологій та профілактичних заходів в освітніх закладах міста Єкатеринбурга і Чкаловського району зокрема.
В основу роботи по здоровьесбережению рекомендується закладати такі принципи як: отримання найбільш повних даних про стан фізичного здоров'я дітей на основі діагностики захворювань, аналізу причин їх формування, здійснення моніторингу соматичного, психічного та соціального здоров'я дітей та факторів, що його визначають; переважне використання немедикаментозних методів профілактики, які включають оптимізацію умов навчання, харчування, фізичного виховання, валеологічного супроводу навчального процесу; формування навичок здорового способу життя, активної позиції медичних працівників, педагогів, батьків і дітей по збереженню і відновленню здоров'я, підвищення рівня їх знань з даної проблеми.
МАДОУ дитячий садок N 11 розташований на кордоні Чкаловського та Ленінського районів у мікрорайоні «Південь-Центр». «Південь-центр» - молодий, що динамічно розвивається, продовжує зростати і будуватися мікрорайон, населений енергійними, інтелігентними, освіченими, забезпеченими людьми. Але проблеми здоров'язбереження, які є актуальними для Єкатеринбурга і Свердловської області в цілому не втрачають своєї значущості в нашого мікрорайону нашого дитячого садка.
Соціологічне опитування батьківської громадськості, проведений в 2013 році, показав велику заклопотаність батьків вихованців МАДОУ дитячий садок N 11 станом здоров'я своїх дітей.
В якості причин, що викликають занепокоєння були названі наступні:

 • Аналіз думок батьків з даного питання показав, що організована робота по здоровьесбережению допомогла б дітям, знову надійшли в дитячий сад легше подолати адаптаційний період.
 • За результатами опитування понад 70 % батьків вихованців МАДОУ дитячий садок N 11 не володіють достатньою кількістю вільного часу для відвідування з дитиною спортивних гуртків, секцій та інших оздоровчих заходів. У зв'язку з цим керівництву МАДОУ дитячий садок N 11 від імені батьківської громадськості був спрямований соціальне замовлення на розробку програми по збереженню і зміцненню здоров'я вихованців та пропаганді здорового способу життя.
 • Результати моніторингу стану здоров'я вихованців показали, що лише незначний відсоток дітей, які відвідують МАДОУ дитячий садок N 11 мають першу групу здоров'я, третина вихованців відносяться до частоболеющим дітям, а чверть мають які - небудь хронічні захворювання.

Таким чином, зведений аналіз наявних даних про стан здоров'я, рівень фізичного розвитку вихованців МАДОУ дитячий садок N 11, а також запит батьківської громадськості викликали необхідність у колективу МАДОУ дитячий садок N 11 поглиблено зайнятися вивченням проблеми здоров'язбереження та розробкою комплексу заходів оздоровчого характеру. Для більш успішного вирішення поставлених завдань, для збереження та зміцнення фізичного, інтелектуального та емоційного здоров'я дошкільнят, на допомогу педагогам була розроблена програма «Ростемо здоровими».

1.2. Ресурси, якими володіє муніципальне автономне дошкільний навчальний заклад дитячий садок N 11 для ефективного вирішення поставлених завдань здоров'язбереження.
 1. Кадрові

МАДОУ дитячий садок N 11 укомплектований наступними педагогічними кадрами:
- 9 вихователів;
- інструктор з фізичного виховання;
- музичний працівник;
- вчитель - логопед.

Педагоги МАДОУ дитячий садок N 11 мають вищу педагогічну або середня - професійна освіта.

Педагоги МАДОУ дитячий садок N 11 - молоді ініціативні спеціалісти, які володіють методикою дошкільного навчання і виховання. Педагогічний колектив МАДОУ дитячий садок N 11 регулярно підвищує свій професійний рівень: педагоги відвідують курси підвищення кваліфікації, методичні об'єднання, знайомляться з досвідом роботи колег інших дошкільних закладів, вивчають і аналізують новинки методичної літератури.

 1. Методичні

У розпорядженні педагогічного колективу МАДОУ дитячий садок N11 є добірка методичної літератури, наповнена енциклопедичними, довідковими, науково-популярними, періодичними виданнями, літературою універсального змісту, крім цього методична скарбничка дитячого садка оснащена дидактичними посібниками, наочними матеріалами, картинами, репродукціями по розглянутій тематиці.
Крім усього перерахованого вище в методичні ресурси можна віднести різноманітні форми методичної роботи, що здійснюються в МАДОУ дитячий садок N 11: Поради педагогів, круглі столи, робота творчих груп, проведення відкритих заходів, семінари - практикуми та багато іншого.

 1. Матеріально-технічні

У МАДОУ дитячий садок N11 обладнані і працюють:

 • методичний кабінет, оснащений необмеженим доступом інтернет ресурсів;
 • логопедичний пункт, у якому виявляється поетапна корекційна допомога дітям з виправлення вад звуковимови, консультації для батьків;
 • медичний кабінет;
 • спортивний та музичний зали;
 • 7 групових приміщень;
 • харчоблок оснащений сучасним кухонним обладнанням для забезпечення якісного, корисного і смачного харчування (на харчоблоці є: пароконвектомат, фільтри для води, овочечистки, овочерізки, кухонні комбайни, соковижималки та багато іншого).

У МАДОУ дитячий садок N11 є гідна матеріально-технічна база, що дозволяє ефективно реалізовувати програму щодо збереження і зміцнення здоров'я дошкільників.
Дитячий садок оснащений сучасним технічним обладнанням. В арсеналі МАДОУ дитячий садок N11 є: комп'ютери, ПРИНТЕР, кольоровий принтер, телевізори, музичні центри, DVD-програвачі, відеокамера, фотоапарат, мультимедійна установка з проекційним екраном, ламінатор, палітурник.
Спортивний зал дитячого садка оснащений сучасним, якісним, відповідає вимогам санітарної безпеки обладнанням. Це:

 • дитячі бігові доріжки;
 • дитячі велотренажери;
 • батути;
 • м'які модулі різноманітних розмірів і форм;
 • скакалки;
 • м'ячі;
 • обручі;
 • колода гімнастична;
 • дуги для подлезания;
 • м'ячі надувні з ріжками;
 • масажні м'ячики;
 • гімнастичні килимки;
 • канати;
 • естафетні палички;
 • прапорці;
 • гантелі;
 • масажні доріжки і багато іншого.

Дана матеріально - технічна база дозволяє проводити цікаві, корисні та пізнавальні масові спортивні заходи, дні здоров'я, спортивні змагання, свята, розваги.

 1. Інформаційні

До інформаційних ресурсів, якими володіє МАДОУ дитячий садок N 11 для ефективного вирішення поставлених завдань здоров'язбереження відноситься, в першу чергу, вся нормативно - правова документація, що регламентує діяльність дошкільного навчального закладу в рамках даного напрямку.
Нормативно - правове забезпечення програми:

 • Конвенція ООН про права дитини;
 • Конституція Російської Федерації, ст. 38,41,42,43;
 • ФЗ «Про основні гарантії прав дитини в Російській Федерації» від 24 липня 1998р N124 - ФЗ (зі змінами від 28 квітня 2009 року)
 • Федеральний закон Російської Федерації від 29 грудня 2012 р. N 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації»
 • Рекомендації Моз РФ «Асортимент основних продуктів харчування, рекомендованих для використання у харчуванні дітей і підлітків в організованих колективах» N1100/904 99-115;
 • Інструктивно - методичний лист Міносвіти РФ від 14.03.2000 р. N 65/23-16 «Про гігієнічні вимоги до максимального навантаження на дітей дошкільного віку в організаційних формах навчання»;
 • Санітарно-епідеміологічні правила і нормативи Санпін 2.4.1.3049-13 «Санітарно-епідеміологічні вимоги до улаштування, утримання і організації режиму роботи дошкільних освітніх організацій»;
 • Наказ Моз РФ «Інструкція з впровадження оздоровчих технологій у діяльність освітніх установ» від 04.04 2003 року N 139;
 • Статут муніципального автономного дошкільний навчальний заклад дитячий садок N 11;
 • Локальні акти, що регламентують діяльність МАДОУ дитячий садок N 11 (накази, положення, правила).

Крім цього, до ресурсів даного виду, можна віднести різноманітні інформаційно - комунікативні технології. МАДОУ дитячий садок N 11 володіє наступними засобами інформаційно - комунікативних технологій:

 • комп'ютери;
 • мультимедійний проектор;
 • МФУ;
 • телевізори;
 • музичні центри;
 • DVD програвачі;
 • фотоапарат;
 • відеокамера.

Також до інформаційних ресурсів відноситься організація заходів з інформування батьківської громадськості про хід та результати реалізації програми по збереженню і зміцненню здоров'я вихованців та пропаганді здорового способу життя «Ростемо здоровими». Дана робота здійснюється в наступних варіантах:

 • аналітичний звіт на загальних батьківських зборах;
 • розміщення аналітичного звіту на сайті МАДОУ дитячий садок N 11;
 • оформлення інформаційних стендів;
 • поширення серед батьків пам'яток, рекомендацій та іншого наочно - агітаційного матеріалу;
 • відкриті заходи;
 • спільні розваги і т. д.
1.3. Цілі МАДОУ дитячий садок N 11 по оздоровленню вихованців та пропаганді здорового способу життя.

Мета: зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я дітей, формування у вихованців, батьків і педагогів відповідальності у справі збереження власного здоров'я.

1.4. Завдання на 2013 - 2014 освітній період, що забезпечують досягнення заданих цілей

Завдання:

 1. Продовжувати активізувати взаємодію педагогів МАДОУ дитячий садок N 11 і батьків у питаннях збереження і зміцнення здоров'я дітей.
 2. Продовжувати здійснювати діяльність щодо зниження захворюваності вихованців МАДОУ дитячий садок N 11 за рахунок якісного поліпшення цілеспрямованої роботи по збереженню і зміцненню здоров'я.
 3. Продовжувати формувати у всіх учасників освітнього процесу інтерес і звичку до здорового способу життя.
 4. Провести аналіз використовуваних методів оздоровлення в МАДОУ дитячий садок N 11.

Основні принципи побудови програми:

 1. Науковості - використання науково-обґрунтованих і апробованих програм, технологій і методик;
 2. Доступності - використання здоров'язбережувальних технологій у відповідності з віковими та індивідуальними особливостями дітей;
 3. Активності та свідомості - участь всього колективу педагогів і батьків у пошуку нових, ефективних методів оздоровлення себе і дітей;
 4. Комплексності і интегративности - рішення оздоровчих завдань у системі всього навчально-виховного процесу і всіх видів діяльності;
 5. Системності - реалізація оздоровчих і профілактичних заходів постійно, а не від випадку до випадку;
 6. Результативності та гарантованості - реалізація прав дітей на отримання необхідної допомоги і підтримки, гарантія позитивного розвитку дітей;
 7. Принцип професійного співробітництва і співтворчості, що означає обов'язкову професійну взаємодію вихователя і фахівців у процесі організації здоровьесберегающего і здоровьеобогащающего педагогічного процесу, а також тісна співпраця з сім'єю дитини в контексті здоров'язбереження і здоровьеобогащения.

Об'єкти програми

 • вихованці дошкільного віку від 3 до 7 років;
 • сім'ї вихованців, які відвідують МАДОУ дитячий садок N 11;
 • педагогічний колектив МАДОУ дитячий садок N11.
1.5. Терміни реалізації програми

Програма по збереженню і зміцненню здоров'я вихованців та пропаганді здорового способу життя «Ростемо здоровими» розроблено на 2013 - 2014 освітній період і має пролонговану дію з урахуванням запиту батьківської громадськості та станом здоров'я контингентів вихованців МАДОУ дитячий садок N 11 .

1.6. Перелік та опис програмних заходів з формування здорового способу життя

 

 • Матеріально - технічне оснащення медичного кабінету

Медичний кабінет МАДОУ дитячий садок N 11 оснащений всім необхідним обладнанням для забезпечення медичного обслуговування вихованців. Там є:

 • стіл;
 • кушетка;
 • електронні ваги;
 • ростомір;
 • шафа медична для документів;
 • тумба для документів;
 • бактерицидний світильник ОЧП 450;
 • ширма медична.

Процедурний кабінет оснащений:

 • кушеткою;
 • процедурним столом;
 • холодильником для зберігання препаратів;
 • медичним шафою для зберігання медикаментів,
 • бактерицидною лампою;
 • водонагрівачем.

В наявності є всі необхідні медикаменти з базового набору та засоби надання першої медичної допомоги, їх зберігання відповідає вимогам Санпін 2.4.1.3049-13.
Крім того, у медичному блоці функціонують 2 ізолятора. Оснащення медичного блоку відповідає вимогам Санпін 2.4.1.3049-13
Крім медичного блоку, медичні аптечки є в кожній груповій кімнаті, на харчоблоці, в кабінетах фахівців. Перелік медикаментів, що містяться в медичних аптечках, відповідає вимогам Санпін. Контроль за вмістом і поповненням аптечок здійснює медсестра.
Крім базового обладнання в медичному блоці МАДОУ дитячий садок N 11 є:

 • апарат Ротта для дослідження гостроти зору вдалину;
 • плантограф - апарат, призначений для отримання зображення площі опори стопи;
 • опромінювач бактерицидний пересувний шестиламповый;
 • опромінювач ультрафіолетовий кварцовий «Сонечко»;
 • іонізатор (лампа Чижевського);
 • лампа інфрачервона портативна Солюкс;
 • прилад для вимірювання тиску дітей;
 • динамометр кистьовий;
 • стерилізатор повітряний;
 • спірометр.

 

 • Матеріально - технічне оснащення групових приміщень з урахуванням санітарно - гігієнічних норм.

Педагогами МАДОУ дитячий садок N 11 ретельно і скрупульозно підбирається розвиваюче середовище групових приміщень. У кожній групі МАДОУ дитячий садок N 11 створена оптимальна предметно-розвиваюче середовище з урахуванням психологічних і фізіологічних особливостей вихованців. Ігрові приміщення містять настільно-друковані ігри, іграшки, підлогові і настільні будівельні матеріали, атрибути для сюжетно-рольових ігор, дитячі меблі, куточки для гендерних ігор, що відповідають віку вихованців. Окремо обладнані зони театральної діяльності, дитяча бібліотека (куточок читання) і зона ІЗО-діяльності для розвитку творчих здібностей вихованців. У кожній віковій групі є фізкультурні куточки оснащені:

 • скакалками;
 • м'ячами різного діаметра;
 • обручами;
 • масажними доріжками;
 • масажними м'ячами;
 • прапорцями;
 • кеглями;
 • дитячим боулінгом;
 • дитячими гантелями;
 • кольцебросами;
 • мішечками для метання;
 • та іншим спортивним інвентарем.

Прийомні оснащені індивідуальними шафами для дітей (обладнаними системою опалення таким чином, що речі можна сушити безпосередньо в шафці), шафами персоналу, лавками. Усі шафи для одягу стаціонарно закріплені. Кожна шафа індивідуально промаркований. Взуття всі діти і дорослі МАДОУ дитячий садок N 11 знімають на першому поверсі і залишають на спеціально обладнаних взуттєвих полицях.
Столи і стільці групових приміщень відповідають віку і росту дітей, і відповідним чином промарковані. Підбір меблів зроблений з урахуванням антропометричних показників вихованців. У молодших і середніх групах дітей використовуються чотиримісні столи і стільці в комплекті до них. У старших та підготовчих групах дитячого садка діти сидять за двомісними столами із змінним нахилом стільниці (до 30°). Столи для занять встановлені поблизу светонесущей стіни. Робоче місце дитини освітлено ліворуч. І чотиримісні та двомісні столи встановлені в 2 ряди на відстані півметра між рядами. Відстані між столами дітей і светонесущей стіною, настінного дошкою відповідають Санпін 2.4.1.3049-13
Під час безпосередньо освітньої діяльності діти сидять за столами з урахуванням стану здоров'я, зору і слуху. Вихованці, які страждають частими простудними захворюваннями, займають місця подалі від вікон та дверей, діти зі зниженим слухом і короткозорістю сидять за першими столами, відповідними їх зростання. У кожній групі МАДОУ дитячий садок N11 є телевізор для перегляду телевізійних передач і відеофільмів в освітніх цілях. Розмір діагоналі і висота установки телевізорів відповідають вимогам Санпін.
Спальні обладнані стаціонарними ліжками. Кожна дитина забезпечений індивідуальними постільною білизною, рушником, предметами особистої гігієни. Всі постільна білизна та рушники промарковані.
Вікна в приміщеннях великі, пластикові, оснащені поворотно - відкидним механізмом.
Основні приміщення МАДОУ мають природне освітлення. Джерела штучного освітлення (люмінесцентні лампи) забезпечують додаткове достатнє і рівномірне освітлення всіх приміщень. Світлові прорізи в групових, ігрових і спальнях обладнані сонцезахисними пристроями. В нашому дитячому садку використовуються внутрішні жалюзі, а також тканинні штори світлих тонів, які поєднуються з кольором стін. Штори на вікнах у групових приміщеннях не знижують рівень природного освітлення. Вікна в спальних приміщеннях зашториваются лише під час сну дітей, в решту часу штори розсунуті. При проведенні занять в умовах недостатнього природного освітлення використовується додаткове штучне освітлення. Величина коефіцієнта природної освітленості в групових, спальнях, відповідають вимогам Санпін 2.4.1.3049-13

 • Матеріально - технічне обладнання фізкультурного залу, прогулянкових ділянок та спортивного майданчика.

Спортивний зал МАДОУ дитячий садок N11 оснащений всіма необхідними засобами для проведення фізкультурних занять з дошкільниками. В цілях безпеки вікна спортивного залу захищені спеціальною сіткою.
Ось перелік наявного в спортивному залі обладнання:

 • шведські стінки - 4 шт.;
 • ребристі дошки - 4 шт.;
 • мати - 10 шт.;
 • м'які модулі різного розміру і форми -50 шт.;
 • дитячі бігові доріжки - 4 шт.;
 • дитячі велотренажери - 4 шт.;
 • батути - 2 шт.;
 • м'ячі різного діаметра 150 шт.;
 • обручі - 60 шт.;
 • гімнастичні палиці - 30 шт.;
 • дуги для подлезания - 10 шт.;
 • гімнастична колода - 1 шт.;
 • масажні доріжки - 4 шт.;
 • масажні м'ячі - 30 шт.;
 • скакалки - 30 шт.;
 • дитячі гантелі - 50 шт.;
 • мішечки для метання - 40 шт.;
 • килимки гімнастичні - 30 шт.;
 • гімнастичні м'ячі - 15 шт.;
 • кошики для м'ячів - 4 шт.;
 • кеглі - 20 шт.;
 • і так далі.

Для занять з дітьми фізичною культурою і спортом на свіжому повітрі обладнана загальна фізкультурний майданчик.
Вона оснащена:

 • футбольними воротами;
 • дугою для лазіння;
 • вуличним колодою;
 • спортивним комплексом «Здоровань», що складається з кількох шведських стінок, спортивного каната, гімнастичних кілець, баскетбольної корзини.

Трав'яне покриття майданчика.
Санітарно-гігієнічний стан спортивної зали та майданчики для занять фізичною культурою і спортом на свіжому повітрі відповідає вимогам Санпін 2.4.1.3049-13
Відповідним чином, для забезпечення повноцінної рухової активності вихованців обладнані і прогулянкові ділянки. На них є:

 • столи з лавами;
 • лавка «Літак»;
 • лавка «Катер»;
 • лавка «Черепаха»;
 • лавка «Равлик»;
 • лавка «Гусениця»;
 • пісочниці з кришкою;
 • спортивний комплекс «Паровозик»;
 • спортивний комплекс «Малюк»;
 • спортивний комплекс «Спортсмен»;
 • спортивний комплекс «Чунга - чанга»;
 • ігровий комплекс «Теремок»;
 • будиночок - альтанка;
 • ігровий комплекс «Мішутка»;
 • ігровий комплекс «Корабель»
 • і так далі.

Все обладнання прогулянкових ділянок відповідає зростанню і віку вихованців, пофарбований стійкою до води, дезінфікуючих і миючих розчинів фарбою, належним чином закріплено і регулярно перевіряється на наявність гострих виступів, нерівностей, виступаючих болтів.

Система фізкультурно - оздоровчої роботи в дитячому саду

N

заходи

групи

відповідальний

періодичність

Моніторинг

1.

Визначення рівня фізичного розвитку, моніторинг захворюваності

всі

інструктор з ФІЗО, вихователі

2 рази на рік (вересень - жовтень,
квітень - травень)

2.

Контроль за:
- організацією здоров'єзбережувальної середовища;
-здійсненням заходів з фізичного виховання;
- організацією харчування;
- співпрацею з сім'єю, в питанні залучення дітей до здорового способу життя

 

медсестра, заст. зав. за ВиМР, інструктор з ФІЗО, вихователі

 

Рухова діяльність

1.

Ранкова гімнастика

всі

інструктор з ФІЗО або вихователі

щодня

2.

Фізична культура: у залі, на повітрі. Фізкультурні заняття всіх типів:
- традиційні;
- тренувальні;
- ігрові;
- заняття - змагання;
- інтегровані з іншими видами діяльності;
- заняття з серії «Здоров'я»

всі

інструктор з ФІЗО

3 рази в тиждень

3.

Забезпечення моторної щільності фізкультурних заняттях.

всі

інструктор з ФІЗО, медсестра

постійно

4.

Рухливі ігри на прогулянці

всі

вихователі

2 рази на день

5.

Гімнастика після денного сну

всі

вихователі

щодня

6.

Спортивні вправи

всі

вихователі

2 рази в тиждень

7.

Спортивні ігри

старші, підготує. групи

вихователі

2 рази в тиждень

8.

Динамічні паузи

всі

вихователі

постійно

9.

Оздоровчий біг (з урахуванням стану здоров'я дітей)

старші, підготує. групи

вихователі

 

10.

Малорухомі ігри в групі

всі

вихователі

постійно

Активний відпочинок

1.

Фізкультурні дозвілля

всі

вихователі, інструктор з ФІЗО

1 раз в місяць

2.

Фізкультурні свята

всі

вихователі, інструктор з ФІЗО

згідно комплексно - тематичним планування

3.

Тиждень здоров'я

всі

вихователі, інструктор з ФІЗО

січень

Профілактичні заходи

1.

Профілактика Грипу та ГРВІ (режими провітрювання, ранкові фільтри, вакцинація, робота з батьками)

всі

медсестра, вихователі

осінь - весна

2.

Щорічна планова вакцинація працівників МАДОУ дитячий садок N 11

 

медсестра

 

3.

Контроль за станом здоров'я працівників

всі

медсестра

постійно

4.

Масковий режим для співробітників в епідеміологічні періоди

всі

вихователі

У період несприятливої епідеміологічної обстановки

5.

Фитонцидотерапия (цибуля, часник)

всі

вихователі

У період несприятливої епідеміологічної обстановки

Забезпечення задовільних санітарно - гігієнічних умов

1.

Організація еколого-гігієнічних заходів: дотримання теплового режиму та режиму провітрювання, параметрів мікроклімату, достатньої освітленості, укомплектованість дитячої меблями у відповідності з віком і зростанням дітей

всі

заст. зав. по АХЧ медсестра, вихователі, вихователі мл.

постійно

2.

Поповнення МАДОУ дитячий садок N11 необхідними миючими, дезінфікуючими засобами

всі

заст. зав. по АГЧ

постійно

3.

Забезпечення контролю документації, що підтверджує якість, що поставляються в дитячий сад товарів (меблів, іграшок і т. д.)

_

заст. зав. по АГЧ

постійно

Раціональна організація режиму дня та навчально - виховного процесу

1.

Використання різних режимів дня з урахуванням сезонів (холодний - теплий період), адаптаційних процесів і стану здоров'я дітей (гнучкий і щадний режим)

всі

медсестра, вихователі

постійно

2.

Проведення щоденних ранкових і вечірніх прогулянок

всі

вихователі

постійно

Забезпечення раціонального харчування

1.

Контроль за якістю продуктів харчування, що поставляються постачальниками

_

комірник

постійно

2.

Моніторинг організації харчування в МАДОУ дитячий садок N 11

_

завідувач, медсестра

постійно

3.

Індивідуальні маршрути харчування дітей, які мають алергічні захворювання

_

медсестра

вересень - жовтень

Проведення загартовуючих заходів

1.

Загартовування:
- повітряні ванни;
- сонячні ванни;
- прогулянки;
-ходіння босоніж по масажних доріжках після денного сну;
- полегшена одяг дітей у групах;
-полоскання горла водою кімнатної температури;
- ігри з водою в літній період

всі

вихователі,
медсестра

постійно

Здоров'езберігаючи технології, застосовувані в МАДОУ дитячий садок N 11

1.

Здоровьеформирующие технології:
- Динамічні паузи;
- Рухливі та спортивні ігри;
- Пальчикова гімнастика;
- Дихальна гімнастика;
- Гімнастика для очей;
- Бадьорить гімнастика.
Технології навчання здорового способу життя:
- Фізкультурні заняття;
- Самомасаж;
-Безпосередньо освітня діяльність валеологічної спрямованості.

( в різних групах використовуються різні технології)

вихователі, заст. зав. за ВиМР

постійно

Заходи щодо гігієнічного виховання і навчання дошкільнят

1.

Проведення безпосередньо освітньої діяльності з формування у дітей знань про культуру та етику харчування, про цінності здоров'я і необхідності вести здоровий спосіб життя

 

заст. зав. за ВиМР, вихователі

протягом року

Організація других сніданків

1.

Вживання в їжу соків, свіжих фруктів

всі

молодші вихователі

щодня

Заходи щодо профілактики нервово - психічних відхилень

1.

Психо - гігієнічна робота:
- «хвилини тиші»;
- релаксація;
- музикотерапія;
- організація адаптаційних процесів;
- забезпечення сприятливого психологічного клімату та емоційного благополуччя;
- облік піків працездатності;
- врахування психофізіологічних особливостей дітей в організованих видах діяльності

всі

педагог - психолог,
вихователі

протягом року

 • Санітарно - просвітницька робота з педагогічним колективом

N

заходи

відповідальні

терміни

1.

Консультації з проблеми

заст. зав. за ВиМР
медсестра

В теч року

2.

Рада освітян

заст. зав. за ВиМР

За річним планом

3.

Круглий стіл з здоровьесбережению.

заст. зав. за ВиМР

За річним планом

4.

Навчання на курсах і самоосвіта педагогів

педагоги

постійно

5.

Робота творчих груп по наповненню змістом програми «Ростемо здоровими»

заст. зав. за ВиМР

постійно

6.

Творчий конкурс:
«Нестандартне обладнання для організації рухової активності дітей»

 

заст. зав. за ВиМР

 

квітень

План роботи з батьками на 2013 - 2014 освітній період
Завдання:
- підвищити педагогічну культуру батьків;
- визначити єдині підходи до організації харчування, сну, засобів загартовування, у проведенні культурно - гігієнічних навичок, встановлення часу для перебування дітей на свіжому повітрі, проведення статичних занять;

- залучити батьків до активної участі у вирішенні як організаційних, так і педагогічних завдань.

N

заходи

відповідальні

терміни

1.

Індивідуальні консультації з батьками з питань адаптації, зниженню тривожності у знову надійшли дітей.
Проведення батьківських зборів на теми:
«Гендерне виховання дошкільнят за допомогою взаємодії сім'ї та ДНЗ»;

 

вихователі

 

вихователі старших і підг. груп

 

вересень

 

вересень

2

Стендові консультації в батьківських куточках:

 • «Вакцинація, щеплення проти грипу дітям та дорослим» - молодша, середня групи;
 • «Грип - це серйозно», - старші, підготовчі групи.

Інструктажі для батьків з ПДР.

вихователі

жовтень

3

Санбюлетень: «Профілактика простудних захворювань».
Стендова інформація:

 • «Розвиток дрібної моторики рук» - молодша група;
 • «Коли слід звернутися до логопеда» - середня група;
 • «Розвиток слухового уваги» - старші групи;
 • «Розвиток мовлення: ігри в колі сім'ї» - підготовчі групи.

вихователі.

листопад

4

Групові батьківські збори:
«Зняття емоційної напруги через ігрову діяльність» - молодші групи;
«Вчимося граючи» - середні групи;
«Роль гри в розвитку дітей дошкільного віку» - старші групи;
«Організація самостійної ігрової діяльності» - підготовчі групи.

вихователі

грудень

5

Стендова інформація «Витаминотератия».
Консультація:
«Комп'ютер і дитина плюси і мінуси цього спілкування».

вихователі

педагог-психолог

січень

6

Випуск стіннівок «Безпека».
Консультації:
«Правильно слідкуйте за зубами»;
«Плоскостопість: легше запобігти, ніж лікувати».

вихователі

 

інструктор фізичного виховання

лютий

7

Консультації:
«Зміцнення дитячого імунітету»;
«Фітотерапія» - середні групи.

вихователі

березень

8

Консультації:
«Лікуємося спортом»;
«ЗОЖ основа профілактики хронічних захворювань»; «Безпека дітей».

вихователі

квітень

9

Стендова інформація:
«Літній оздоровчий період»;
«Будьте уважні на дорозі».

вихователі

травень

 1.7. Зміст освіти

Гігієна. Правила особистої гігієни. Правила прийому їжі, здорового сну. Оздоровчі процедури. Шкідливі звички, їх вплив на зміни в організмі людини.
Здоров'я, хвороба. Народні традиції в оздоровленні. Ліки, правила їх використання. Лісова аптека. Природні чинники здоров'я: сонце, повітря, вода. Вплив природних чинників на здоров'я. Правила прийняття сонячних ванн, загартування водою, повітрям. Правила поведінки на водоймах, у басейні.
Емоції і здоров'я. Значення для здоров'я позитивних емоцій.
Будова тіла людини, частини тіла людини: скелет, хребет, м'язи, їх значення. Власне тіло. Особливості догляду за тілом.
Способи збереження і формування тіла і постави - фізичні вправи, які підбираються залежно від змін постави, стопи. Способи створення статури: фізичні вправи, плавання, ігри, різні рухи і т. д.
Органи почуттів, їх будова і значення в пізнанні і спілкуванні з навколишнім світом. Способи догляду за органами чуття. Дихання в житті людини. Дихальна гімнастика. Серце. Робота серця в життєдіяльності людини. Вплив фізичних вправ на серце і судини, вправи, що поліпшують кровообіг. М'язова система. М'язи, їх різновид. Органи кровообігу, травлення.
Зуби, їх будова, призначення, правила відходу за ними, засоби гігієни порожнини рота. Участь зубів у травленні.
Фізичні вправи (зарядка, плавання, катання на лижах, ковзанах і так далі). Способи прояву волі і терпіння при виконанні фізичних вправ. Традиційні для Уралу види спорту, спортивні ігри.
Основні принципи організації здорового способу життя в дошкільному віці. Способи загартовування з урахуванням особливостей Середнього Уралу.
Способи організації самостійної рухової діяльності. Самостійна рухову активність і спрямованість її на збереження свого здоров'я. Правила безпечної організації рухової активності.
Вправи, рухливі ігри, використання їх самостійної та спільної з іншими діяльності. Правила рухливої гри. Рухливі народні ігри, їх вплив на здоров'я людини.
Спорт і здоров'я. Спортивні ігри і вправи. Традиційні для Уралу види спорту, спортивні ігри.
Раціональне харчування. Правила дотримання раціонального харчування. Традиційні для Середнього Уралу продукти харчування та страви. Національна кухня. Їжа, її значення в житті людини. Правильне харчування. Корисне і шкідливе. Оздоровлюючі властивості натуральних продуктів харчування. Вітаміни, їх вплив на зміцнення організму. Значення солі, цукру в харчуванні людини.
Одяг створює настрій, охороняє від шкідливих впливів природного середовища, є знаком і символом стану здоров'я людини (морального, соціального і фізичного). Одягу змінюються людиною в залежності від часу року, ситуації, виду діяльності, настрою, самопочуття, моди, за необхідності.
Дитяча мода для хлопчиків і дівчаток. Правила вибору одягу відповідно з конкретними погодними умовами Середнього Уралу. Особливості національного одягу народів Уралу.
Небезпека шкідливих звичок. Ситуації, що загрожують життю і здоров'ю людини. Основи безпеки життєдіяльності людини.

Молодший дошкільний вік

Освітні завдання

 • Виховувати у дитини:

- звичку до чистоти, порядку, акуратності, дотримання режиму дня;
- інтерес до занять фізичною культурою як організованій формі максимального прояву рухових і функціональних можливостей;
- бажання та інтерес до участі в рухливих іграх і вправах, физкультурному обладнання поза занять;
- дбайливе ставлення до свого здоров'я, бажання стежити за своїм самопочуттям;
-уміння дотримувати елементарні правила, погоджувати свої рухи, орієнтуватися у просторі.

 • Формувати у дитини:

- необхідні культурно-гігієнічні навички: вміння самостійно і правильно мити руки з милом після прогулянки, ігор та занять, перед їжею, після туалету; постійно стежити за чистотою рук; мити обличчя, його насухо витирати; чистити зуби м'якою щіткою і дитячою зубною пастою; при прийомі їжі користуватися ложкою, серветкою; ретельно пережовувати їжу; після прийому їжі полоскати рот питною водою;
- вміння самостійно усувати безлад в одязі, зачісці, користуючись дзеркалом, гребінцем; користуватися носовою хусткою;
- вміння виконувати знайомі рухи легко і вільно, ритмічно і злагоджено, орієнтуючись у просторі і зберігаючи рівновагу;
- вміння відтворювати в загальних рисах способи виконання рухів; діяти за сигналом дорослого.

 • Розвивати у дитини:

- початкові уявлення дитини про частинах свого тіла і елементарних способи забезпечення схоронності свого організму;
- уявлення про те, що корисно і що шкідливо для здоров'я;
- уявлення про себе шляхом порівняння себе з «іншими», сприйняття «інших» такими ж, як «Я»;
- довільність дій і рухів, через ходьбу, біг, лазіння тощо;
- психофізичні якості, самостійність і творчість при виконанні фізичних вправ та ігор;
- здатність до творчого самовираження в русі і рухливих іграх;
- почуття рівноваги, просторової орієнтування в статичному положенні і в русі;
- рухові якості - швидкість, спритність, силу, гнучкість, витривалість;
- позитивні емоції, «почуття м'язової радості» (у процесі фізичної активності);
- бажання брати участь в оздоровчих заходах: загартовуючих процедур, ранкової гімнастики та ін.

Рішення освітніх завдань передбачає:
- облік функціональних і адаптаційних можливостей дитини;
- задоволення біологічної потреби дитини в русі;
- підтримка і розвиток всіх систем і функцій організму дитини через спеціально підібрані комплекси фізичних вправ та ігор, загартовуючі процедури;
- інтеграцію рухів тіла і сенсорних процесів аналізаторів: слухання, орієнтація, дотик, тонка моторика кисті і мовного апарату, через сенсомоторний розвиток дитини;
- підтримка інтересу дитини до народних рухливих ігор, занять на спортивних снарядах, вправи в бігу, стрибках, лазінні, метанні та ін;
- виконання дитиною фізичних вправ, що сприяють розвитку координації рухів, спритності, гнучкості, швидкості;
- колективні форми організації рухової активності;
- збагачення рухового досвіду дитини різноманітними видами фізичних вправ і рухливих ігор;

 • вправа на розвиток різних груп м'язів;
 • включення в ігри і заняття ходьбу, біг, лазіння, стрибки;

- уважне спостереження за самопочуттям кожної дитини на заняттях, його реакцією на навантаження, на нові вправи;
- коригування руху і постави кожної дитини, яка цього потребує;
- використання ігрових образів і уявних ситуацій (тварин, рослин, води, вітру та ін), підтримка і стимулювання прагнення дитини до творчого самовираження та імпровізації в русі (міміці, пантомимике);
- варіювання навантаження у відповідності зі станом здоров'я і темпом фізичного розвитку дитини на основі медичних показань і спостережень за їх самопочуттям;
-створення сприятливого емоційно-насиченої (підтримуючої, стабілізуючої, схиляє) середовища фізичного розвитку.

Очікуваний результат

Діяльнісно-комунікативна складова освіченості
- початкові навички особистої гігієни;
- активне виконання освоюваних рухів;
- самостійне відтворення раніше освоєних рухів,
- реагування на сигнал і дію відповідно сним;
- вміння витримувати заданий темп у виконанні рухів;
- вміння прийняти ігрову задачу в рухливих іграх, діяти у відповідності з правилами;
- вміння виконувати знайомі рухи легко і вільно, ритмічно і злагоджено, різними способами, орієнтуючись у просторі і зберігаючи рівновагу;
- прагнення бути обачними у незнайомих і складних ситуаціях;
- уміння помічати зростання своїх досягнень;

Предметно-інформаційна складова освіченості
- уявлення про елементарні правила і користь особистої гігієни, занять фізичними вправами та рухливими іграми;
- уявлення про правила гри;
- елементарні уявлення про способи забезпечення схоронності свого організму;
- уявлення про елементарні способи вираження емоцій у процесі фізичної активності.

Тематичний план проведення НСД

Теми

Кількість занять

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

1. Я - людина

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Всі люди різні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Моя сім'я

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2. Водичка, водичка

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1.Як доглядати за руками

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2.Гребінець зубастий, здрастуй

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1.Якщо хлопчик любить мило

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2.Моя одяг

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1.Зберемо Машу з Ванею в гості

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2.Як берегти руки, ноги

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1.Як берегти вуха

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2.Як берегти зубки

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1.Для чого потрібен язичок

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2.Як берегти очі

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1. Як берегти ніс

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2.Що нам треба їсти

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1.Бігати, стрибати і скакати

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2.Наше тіло

 

 

 

 

 

 

 

 

1

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Середній дошкільний вік

Освітні завдання

 • Виховувати у дитини:

- особистісні якості (активність, самостійність, ініціативність, творчість);
- наполегливість у досягненні мети при вирішенні ігрової задачі;
- самостійність, ініціативність, емоційну активність в організації знайомих ігор з невеликою групою однолітків.

 • Формувати у дитини:

- навички особистої гігієни;
- правильну поставу, вміння зберігати її;
- здатність до вибору виду рухової діяльності, необхідної для свого фізичного вдосконалення;
- уміння розуміти і усвідомлювати в ігрових ситуаціях мета умовного задуму, діяти в колективі згідно з ігровими правилами, бути уважними, більш точно відтворювати дії персонажів гри;
- вміння швидко реагувати на сигнал і несподівані зміни в навколишньому середовищі, проявляти самостійність і просторове орієнтування;
- навик виконання правил без нагадування;
- здатність до зняття психоемоційного напруги, накопиченої внутрішньої тривожності;
- здатність контролювати свої емоції в русі;
- початкові навички самоконтролю та самооцінки.

 • Розвивати у дитини:

- тактильну чутливість і спостережливість;
- здатність до співпереживання, потреба в підтримці інших;
- потреба у творчому самовираженні через фізичну активність;
- елементи довільності під час виконання рухових завдань;
- вміння спостерігати і оцінювати емоційний стан однолітків в русі, помічати помилки;
- психофізичні якості: швидкість, витривалість, спритність і ін; просторову орієнтування;
- вміння правильно виконувати основні рухи;
- рухові вміння і навички, вміння творчо використовувати їх у самостійній діяльності;
- вміння проектувати черговість виконання задуму, обдумувати і виражати в слові і русі те, що хотілося б досягти;
- вміння виконувати провідну роль у рухливій грі, усвідомлено ставитися до виконання правил гри;
- творчі здібності в рухливих іграх;
- вміння зіставляти вироблені дії з пред'явленими вимогами до організації рухової діяльності, з поставленим завданням;
- вміння передбачати можливу небезпеку, знаходити способи уникати її.

Рішення освітніх завдань передбачає:
- емоційний комфорт дитини під час фізичного навантаження, рухової активності на занятті і поза занять;
- ознайомлення зі способами психологічного захисту, «виходу» психоемоційної напруги, яка скупчилася внутрішньої тривожності;
- використання різноманітних форм спілкування, на основі вибору з них тих, які найбільш адекватні виникає педагогічної ситуації (безпосередньо-емоційне, ситуативно-ділова, внеситуативно-пізнавальна, внеситуативно-особистісна);
- вправи на засвоєння дитиною мови емоцій, елементів техніки виразних рухів (гами переживань, настроїв); на придбання навичок саморасслабления.
- уважне спостереження за самопочуттям кожної дитини на заняттях, його реакцією на навантаження, на нові вправи (враховувати забарвлення шкіри обличчя, пітливість, частоту і глибину дихання і т. п.; використовувати хронометраж при визначенні характеристик рухової активності дітей тощо);
- організацію різноманітних рухливих ігор, в тому числі традиційних, народних, ігор-забав, ігор-розваг;
- поступове ускладнення змісту і правил рухливих ігор за рахунок збільшення обсягу знань, розширення кругозору та збагачення рухового досвіду дитини;
- створення сприятливого емоційно-насиченої (підтримуючої, стабілізуючої, схиляє) середовища фізичного розвитку.

Очікуваний результат

Діяльнісно-комунікативна складова освіченості
- самостійність у гігієнічних процедурах і самообслуговуванні;
- володіння провідними елементами «абетки» емоцій в русі;
- уміння діяти спільно, швидко, спритно, в загальному для всіх темпі;
- вміння за пропозицією дорослого перемикатися від спокійних до рухливим діям і навпаки;
- вміння виконувати вправи, що вимагають координації рухів, швидкісних і скоростносиловых якостей, витривалості і гнучкості, сприяють нормальній поставі і вагою тіла;
- вміння вирішувати рухові завдання, використовуючи при цьому раціональні способи рухових дій, в тому числі ходьби, бігу, стрибків, лазіння, подолання предметних перешкод, пересування на велосипеді, самокаті, лижах, ковзанах і т. д., метань (в ціль і на дальність), піднімання і перенесення предметів;
- широке використання освоєних дій, в тому числі і з предметами, в самостійній та колективній грі;
- уміння придумувати варіанти рухливих ігор, самостійно і творчо виконувати руху;
- вільне орієнтування в просторі;
- використання ігрових образів в уявних ситуаціях;
- вміння оцінювати рухи однолітків і помічати їх помилки;
- володіння навичками виконання імітаційних вправ, з демонстрацією краси, виразності, граціозності, пластичності рухів;
- вміння спостерігати і оцінювати емоційний стан однолітків в русі, помічати помилки;
- вміння керувати емоціями, долаючи бар'єри спілкування.

Предметно-інформаційна складова освіченості
- знання основних правил особистої гігієни;
- уявлення про своє тіло, його відмінні риси;
- уявлення про будову організму, функції органів та умов його гігієни;
- уявлення про корисність і доцільність фізичної активності та особистої гігієни;
- уявлення про необхідних і достатніх умов для занять фізичними вправами;
- знання основних правил техніки безпеки при використанні спортивних снарядів, обладнання;
- уявлення про своїх фізичних можливостях;
- знання елементарних правил поведінки у фізкультурному залі, на спортивному майданчику, на вулиці, на воді.
- уявлення про різноманітність способів прояву емоцій в русі.

Тематичний план проведення НСД

Теми

 

 

Кількість занять

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

1. У природи немає поганої погоди

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Казка про мікробах

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чиста і брудна одяг

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2.Частини тіла

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1. Вушка, очі й носи повинні бути здоровими

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2. Речі навколо нас

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1. Ми здоров'ям дорожимо

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2. Хай живе мило запашне

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1. Міцні, міцні зуби

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2. У гості до бабусі Поліні

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1. Сорока-Ворона кашу варила

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2. Правила особистої гігієни

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1. Ось я який

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2. Зіркі очі

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1. Тканини всякі важливі, тканини всякі потрібні

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2. Уроки Айболитя

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1. Вода - початок всіх початків

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2. Незнайко захворів

 

 

 

 

 

 

 

 

1

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Старший дошкільний вік

 

Освітні завдання

 • Виховувати у дитини:

- звички: акуратності, дотримання режиму дня, правильного харчування і т. п.;
- самоконтроль у виконанні основних правил особистої гігієни: своєчасне миття рук, умивання, чищення зубів, полоскання рота після прийому їжі та ін;
- позитивні риси характеру, моральні і вольові якості: наполегливість, самостійність, відповідальність, сміливість, взаємодопомога, працьовитість; розуміння значення та необхідності турботи про своє здоров'я;
- бажання самостійно організовувати і проводити рухливі ігри та вправи з однолітками і малюками;
- витримку, наполегливість, рішучість, сміливість, організованість, ініціативність, самостійність, творчість, фантазію.

 • Формувати у дитини:

- базові уявлення про здоровий спосіб життя та традиційних видах фізичної активності;
- потреба в щоденній руховій діяльності;
- вміння зберігати правильну поставу в різних видах діяльності;
- вміння пристосовуватися до умов природи;
- рухові якості: спритність, швидкість, силу, гнучкість, витривалість;
- самостійність в спостереженні за станом фізкультурного інвентарю, спортивної форми; активну участь у догляді за ними;
- культуру рухів і тілесну рефлексію.

 • Розвивати у дитини:

- потреба в освоєнні способів збереження і зміцнення свого здоров'я;
- здатність до самоконтролю при виконанні дій з самообслуговування та дотриманню гігієнічних норм і правил;
- техніку основних рухів, природність, легкість, точність, виразність їх виконання;
- самостійність в організації рухливих ігор, придумуванні власних ігор, варіантів ігор, комбінуванні рухів;
- усвідомлення своїх фізичних можливостей на основі уявлень про своє тіло;
- інтерес до фізичної культури, до щоденних занять і рухливих ігор, змагань;
- інтерес до фізичної культури і спорту, окремим досягненням в області спорту спортсменів своєї місцевості, Уральського регіону.

Рішення освітніх завдань передбачає:
- врахування інтересів, нахилів, здібностей дітей до рухової діяльності;
- інтеграцію організаційних форм рухової діяльності дітей: метод діалогу, дидактичні і рухливі ігри, ігрові завдання, народні ігри, середа рухової активності;
-формування підгруп дітей на основі стану їх здоров'я і темпів фізичного розвитку, їх функціонального стану у відповідності з медичними показаннями;
- варіювання навантаження та змісту занять у відповідності з індивідуальними особливостями кожної дитини (використовують фізичні вправи в різних варіантах і поєднаннях, різні вихідні положення - сидячи, стоячи, лежачи тощо);
- використання авторських і народних (традиційних) дитячих ігор, приурочених до різних часів року; організацію участі дітей у святково-ігрових забавах, іграх, спортивних ігрових змаганнях;
- розширення репертуару традиційних ігор, що розвивають не тільки спритність, швидкість реакції, але і систему взаємодії граючих, розуміння ситуації, кмітливість;
- створення сприятливого емоційно-насиченої (підтримуючої, стабілізуючої, схиляє) середовища фізичного розвитку.

Рекомендовані народні рухливі ігри:
Цикл ігрових занять сприяє розкриттю особливостей народної рухливої гри через призму народної культури. Народна рухлива гра розглядається як засіб трансформації культури народів Середнього Уралу.
Ігри народів Середнього Уралу:
Народів Росії: Росіяни - «Городки», «Гуси лебеді», «Піжмурки», «Класи», «Фарби», «Лапта», «Ляпки», «Мовчанка», «Паличка-виручалочка», «Квачі», «У ведмедя у бору», «Фанти».
 Башкирські - «Липкі пеньки», «Мідний пень», «Палиця-кидалка», «Стрілець», «Юрта».
Татарські - «Піжмурки», «Займи місце», «Хто перший», «Хто далі кине?», «Лисичка і курочки», «М'яч по колу», «Перехоплювачі», «Продам горщики», «Сірий вовк», «Скік-перескок», «Спутані коні», «Тимербай», «Хлопавки». Удмуртські - «Водяний», «Догонялки», «Гра з хустинкою», «Полювання на лося», «Сірий зайчик».
Марійські - «Биляша», «Катання м'яча». Комі - «Ловля оленів», «Невід», «Полювання на оленів», «Стій, олень!».

Очікуваний результат

Діяльнісно-комунікативна складова освіченості
- володіння навичками самообслуговування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, визначених сучасною культурою;
- навички володіння «мисленням тіла» (моторна пам'ять);
- володіння навичками виразного руху спрямованими на тренування і вдосконалення культури рухів, які в процесі занять стають більш ритмічними, вільними, виразними, координованими, пластичними;
- вміння чергувати рухливу діяльність з менш інтенсивною і відпочинком;
- здатність придумувати композицію образно-пластичного етюду за заданим сюжетом, вносячи в неї (імпровізаційно) власні деталі і оригінальні «штрихи» втілення образу;
- навички відтворення рухів, що забезпечують самовираження і імпровізацію в уявній та ігрової ситуації;
- вміння сприймати рух як символ прекрасного, природного, вільного способу самовираження;
- володіння способами самостійного накопичення свого рухового досвіду і використання його для попередження захворювань;
- використання у самостійній діяльності різноманітних за змістом рухливих ігор, які сприяють розвитку психофізичних якостей, координації рухів;
- володіння технікою рухів, на основі уявлень про різноманітні способи їх виконання;
- творче самовираження у процесі фізичної активності; красиве, граційна виконання фізичних вправ; узгодження ритму рухів з музичним твором;
- прояв дисциплінованості, витримки, самостійності в руховій діяльності;
- здатність здійснювати самооцінку, аналізувати результати рухової діяльності, виділяти послідовність дій, що приводять до бажаного результату;
- здатність реалізувати намічене, використовувати передбачені і виникають у процесі виконання рухової діяльності способи дій, здійснювати самоконтроль за процесом організації рухової діяльності, порівнювати отриманий результат із запланованою метою;
- здатність до широкого використання ігор у будь-яких ситуаціях.

 

Предметно-інформаційна складова освіченості
- уявлення про те, що корисно і що шкідливо для здоров'я; що безпека залежить і від самої дитини, від дотримання гігієнічних правил, від уміння передбачити і уникнути можливу небезпеку;
- уявлення про культуру здоров'я і шляхи її розвитку;
- уявлення про своїх фізичних можливостях, які проявляються в дитячих іграх, допомоги дорослим;
- знання рівня своїх можливостей, фізичної підготовленості та способів його поліпшення;
- знання основних прийомів самоконтролю в руховій діяльності;
- загальне уявлення про способи безпечного використання предметів повсякденної життєдіяльності;
- уявлення про основні норми безпечного прояву фізичної активності при взаємодії з іншими людьми;
- уявлення про основних способи забезпечення і зміцнення доступними засобами фізичного здоров'я в природних, кліматичних умовах конкретного місця проживання, Середнього Уралу;
- уявлення про деяких спортивних подій у своїй місцевості, регіоні, країні.

Ціннісно-орієнтаційна складова освіченості

Ставлення до себе:
- прийняття важливості і необхідності турботи про своє здоров'я;
- відчуття емоційного комфорту від спільних з дорослими і однолітками рухливих ігор, спортивних свят, фізкультурних досугов;
- інтерес до вивчення можливостей власного тіла, інтерес до природним задаткам, які проявляються при заняттях різними видами діяльності;
- стійке почуття власної статевої приналежності, полоролевое самоотнесение себе з іншими людьми.
- впевненість у власних силах, в цінності здорового способу життя;
- віра в досягнення успіху в спортивних іграх;
- здатність справедливо оцінювати власні досягнення та досягнення інших дітей.

Ставлення до інших:
- здатність оцінити спортивні досягнення іншої людини;
- здатність співпереживати одноліткам у випадках перемоги і поразки у спортивних іграх, змаганнях;
- здатність оцінити красу людського тіла, його цілісність і гармонійність;
- усвідомлення статевих відмінностей і ролей.

Ставлення до різних видів діяльності:
- переживання радості успіху в спортивних іграх, змаганнях;
- активна участь у спільних спортивних іграх з дорослими і однолітками, що демонструє прагнення враховувати інтереси оточуючих людей;
- облік індивідуальних фізичних можливостей при включенні в різні види діяльності;
- позитивний емоційний настрій на організовані заняття фізичною культурою;
- здатність до образного перевтілення;
- прагнення до виконання провідних ролей у рухливих іграх;
- усвідомлене виконання вимог техніки безпеки у різних формах і видах рухової діяльності.
- інтерес до рухливих і спортивних, народним іграм традиційним для Уралу;

Ставлення до світу (найближчим простір):
- прийняття важливість навичок безпечного виконання фізичних вправ;
- інтерес до народних, традиційних для Уралу спортивним іграм, видами спорту і сучасним рухомим іграм.

Тематичний план проведення НОД старша група.

Теми

Кількість занять

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

1. Здоровий спосіб життя

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Роль їжі в житті людини

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Що допомагає мені бути здоровим

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2. Вітаміни та їх роль в життя людини

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1. Мої захисники: шкіра, нігті, волосся

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2.Гигена

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1. Лікарські рослини нашого краю

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2. Навіщо потрібні спорт і фізкультура

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1.Частини тіла людини

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2. Моя гарна постава

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1.Зубна паста, мило і вода - наші найкращі друзі

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2. Про правильному прийомі їжі

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1. Чистота і акуратність

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2.Серце наш мотор

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1. Пийте, діти, молоко, будете здорові

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2.Хто з загартуванням дружить - ніколи не тужить

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1. Поради майстра кравця

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2.Корисні і шкідливі звички

 

 

 

 

 

 

 

 

1

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Тематичний план проведення НОД підготовча група.

Теми

Кількість занять

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

1. Сонце, повітря і вода - наші найкращі друзі

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Повітря

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Способи очищення води.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2.Довкілля та здоров'я

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1.Як влаштована дихальна система? Подорож кисневого бульбашки. Дихальна гімнастика.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2.Як ми розрізняємо запахи? Приємні і неприємні запахи. Аромати-цілителі.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1. Вуха, ніс і очі допомагають нам завжди.
Очі можуть не тільки дивитися

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2. Хто охайний, той приємний

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1. Харчування і здоров'я.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3. Комора вітамінів.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1.Натуральні і штучні продукти.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2. Маленькі лицарі і дами

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1. Як ми рухаємося

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2. Таємниці людського серця. Як зберегти і зміцнити своє серце

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1. Мої почуття, моє настрій.
Що означає бути добрим та злим? Добро та здоров'я.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2. Якщо трапилася з ким-то біда, допомога зумію я викликати завжди. 01, 02, 03 - швидко номер набери, адреса точний назви та поклич на допомогу!

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1. Гігієна тіла людини

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2.Догора до здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

1

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Список використаної літератури:

 1. Здоров'язберігаючий простір дошкільного навчального закладу: проектування, тренінги, заняття /укл. Н.І. Крилова. - Волгоград: Учитель, 2009.
 2. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю Свердловської обласної клінічної лікарні N1
 3. Оздоровча робота в ДНЗ: нормативно - правові документи, рекомендації /авт. - сост. М. С. Горбатова. - Волгоград: Учитель 2008.
 4. Оздоровлення дітей в умовах дитячого садка /Під ред. К. В. Кочеткової. - М: ТЦ Сфера, 2008.
 5. Педагогічні поради /авт. - сост. І. М. Бушнева . - Волгоград: Учитель, 2012.
 6. Постанова Уряду Свердловської області від 26.06.2009 р. N 337-ПП «ПРО Концепцію «Удосконалення організації медичної допомоги учням загальноосвітніх установ у Свердловській області на період до 2025 року».
 7. Постанова Уряду Свердловської області від 11.10.2010 N1473-ПП «Про затвердження цільової програми «Удосконалення надання медичної допомоги населенню, попередження і боротьба з соціально значущими захворюваннями на території Свердловської області» на 2011-2015 рр .. »
 8. Супутник керівника фізичного виховання дошкільного закладу: Методичний посібник для керівників фізичного виховання дошкільних закладів/Під ред. С. О. Філіпової.-СПб.: «Дитинство - прес», 2011.
 9. Хабарова Т. В. Розвиток рухових здібностей старших дошкільників. СПб.: ТОВ «Видавництво «Дитинство - прес», 2010.
 10. Харченко Тобто Фізкультурні свята в дитячому садку. Сценарії спортивних свят і розваг: Посібник для педагогів ДНЗ.- СПб.: «Дитинство - прес», 2011.
 11. Гун Р. М., Сучасні технології проблеми охорони здоров'я.: навчальний посібник - СПб.2000.
 12. Картушина М. Ю. Свята здоров'я для дітей 5-6 років: ТЦ Сфера, 2010.
 13. Картушина М. Ю. Зелений вогник здоров'я. Архангельськ, 2000.
 14. Маханева М. Д. Із спортом дружити - здоровим бути. ТЦ Сфера, 2009.
 15. Соломенникова О. А. Екологічне виховання в дитячому садку. Мозаїка - Синтез, 2008.
 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове