logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Питання для самоаналізу вихователя ДНЗ.

1. Проведіть аналіз поліпшення здоров'я дітей у порівнянні з вихідними даними. (Порівнюються вихідні та кінцеві показники: індексу здоров'я; кількості дітей, що часто хворіють).

2. Проаналізуйте середовище розвитку в умовах реалізації варіативності освіти (творче перетворення середовища, розробка авторських ігор, посібників, засобів навчання).

3. Покажіть здійснення особистісно-орієнтованого взаємодії з дітьми (володіння засобами діагностики індивідуальних особливостей, діагностики розвитку дітей).

4. Розкрийте результати індивідуальної корекційно-розвиваючої роботи з дітьми.

5. Покажіть організацію оптимального рухового режиму в групі, результати роботи з дітьми малої та великої рухливості.

6. Розкрийте участь батьків у житті групи, заходів в ДНЗ.

7. Оцініть рівень своєї професійної майстерності (володіння набором педтехнологий, технологією розвивального навчання і виховання, розробка нових педтехнологий і методик, участь у дослідницькій експериментальної діяльності).

8. Проаналізуйте створення емоційного комфорту і психологічної захищеності дитини.

Питання для самоаналізу музичного керівника ДНЗ.

1. Проведіть аналіз умов для організації музично-ритмічної діяльності і творчого самовираження дітей (творче перетворення середовища розвитку в групах, розробка методичних посібників, музичних ігор, спеціального обладнання).

2. Розкрийте організацію розвитку музичних здібностей дитини (формування підгруп дітей з урахуванням їх здібностей, володіння діагностикою розвитку музичних здібностей, формування творчих здібностей кожної дитини).

3. Покажіть результати індивідуальної, подгрупповой музично-ритмічної роботи з дітьми.

4. Розкрийте участь батьків у заходах ДНЗ

5. Оцініть організацію взаємодії музичного керівника та вихователів.

6. Проаналізуйте створення емоційного комфорту і психологічної захищеності дитини.

7. Розкрийте підвищення своєї професійної майстерності (оволодіння різноманітними сучасними методиками музичного виховання і навчання, застосування власних методик, розробка власних оригінальних методик музичного розвитку дітей).

 

Приблизна пам'ятка для самоаналізу заняття

1. Які особливості та можливості дітей були вами враховані при плануванні занять?

2. Була зроблена з дітьми попередня робота? Яка зв'язок тематики цього заняття з попередніми?

3. Які вирішувалися завдання: освітні, виховні, розвиваючі? Чи була забезпечена їхня комплектність, взаємозв'язок?

4. Раціонально обрана структура, час, місце, форма організації заняття?

5. Оцінити зміст, використані методи та прийоми. Дайте обґрунтування вибраних методів навчання.

6. У чому проявився диференційований підхід до дітей? Які засоби ви використовували?

7. Перелічіть форми організації дитячої діяльності, за рахунок яких забезпечувалися працездатність, зацікавленість дітей протягом усього заняття?

8. Чи вдалося повністю реалізувати поставлені завдання? Якщо не вдалося, то які і чому?

Самоаналіз і самооцінка педагогічної діяльності старшого вихователя (заступника керівника з навчально-виховної роботи)

1. Проаналізуйте систему планування методичної роботи.

2. Покажіть кінцеві результати методичної роботи ОУ.

3. Проведіть аналіз умов продуктивної діяльності.

4. Покажіть ступінь задоволеності результатами своєї праці та педагогів.

5. Розкрийте форми методичної роботи. Які форми і механізми використовуються в ОУ для підвищення творчої активності педагогічних працівників та їх відповідальності за кінцевий результат.

6. Сформуйте показники, за якими Ви судите про успішність методичної роботи. Які Ви бачите тут проблеми?

7. Співвіднесіть отриману оцінку системи методичної роботи з пропонованими критеріями К. Ю. Білої.

Перший критерій результативності методичної роботи можна вважати досягнутим, якщо результати розвитку дітей ростуть, досягаючи оптимального рівня для кожного дитини або наближаючись до нього, за відведений час без перевантаження дітей.

Другий критерій соціальних витрат часу, економічності методичної роботи досягається там, де зростання майстерності вихователів відбувається при розумних витратах часу і умов на методичну роботу і самоосвіта.

Третій критерій стимулюючий ролі методичної роботи, полягає в тому, що в колективі спостерігається покращення психологічного мікроклімату, зростання творчої активності педагогів та їх задоволеність результатами своєї праці.

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове