logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

«Музейна педагогіка в дитячому садку»

Автор: Чернікова Любов Петрівна, старший вихователь, МКДОУ ЦРР - дитячий садок N 5 р. Росоші.

Модернізація сучасної освітньої системи і необхідність виходу музейної педагогіки на рівень сучасних інформаційних технологій, гуманістична парадигма сучасної освіти та культурологічна спрямованість діяльності музеїв на сучасному етапі значно розширили сферу їх діяльності, запропонувавши їм більш тісні контакти з освітніми установами.
Роль музею в житті дошкільника визначає кілька особливостей:
- музей - це панорама людського життя, що розкриває загальнолюдські та особистісні цінності (взаємодопомога, співчуття, гідність, самоповага); в музейних матеріалах представлені характери і долі людей минулого і сьогодення, мотиви їх вчинків, моделі їх поведінки, службовці дитині культурними еталонами для наслідування;
- експонати музею сприймаються як продукти творчої діяльності людини, як результат його взаємодії з навколишнім світом, з іншими, з самим собою в різних життєвих ситуаціях;
- у музеї дитина осмислює соціальні явища та протиріччя життя, здійснює внутрішній акт самовизначення, зміни себе, співвідносячи свої погляди, уявлення, цінності з нормами людей інших епох і культур, використовуючи для цього соціокультурний потенціал пам'яток. В особистісному становленні дитини значна роль належить мистецтву, яке організовує духовний світ людини, визначає систему моральних і естетичних цінностей. Характерна особливість мистецтва - це відображення дійсності в художніх образах, які діють на свідомість і почуття дитини, виховують в ньому певне ставлення до подій і явищ життя, допомагають глибше і повніше пізнавати дійсність
Новизна полягає в розробці безпосередньо освітньої діяльності по ознайомленню з музейної педагогіки з використанням ігрових та інформаційно-комунікаційних технологій.
Музей-це місце, де зберігаються та експонуються предмети культури, побуту, історії, мистецтв. Це місце, куди приходять люди, щоб побачити, дізнатися щось рідкісне, те, чого не побачиш кожен день. Це сховище людської пам'яті. В музей люди приходять, щоб доторкнутися до чогось святого, чогось дорогого, до того, що хочеться запам'ятати. В музеї все особливе: і експонати, і обстановка. І вести себе треба не так, як можна поводитися на вулиці чи вдома. На жаль, дошкільник, навіть живе в столиці, не часто ходить в музеї. І тим самим позбавляється можливості долучатися до цієї стороні культури народу. А що якщо музей «принести» дитині, помістити його в стінах дошкільного закладу? Але такий музей має обов'язково володіти цілим рядом особливостей, щоб стати цікавим і приємним для нього. В нашому дошкільному закладі організовано музей: «Російська хата» по ознайомленню дошкільників з історією і культурою, побутом російського народу. У ньому оформлені кілька відділів: «Історія Воронезького краю»», «Народні умільці», і «Російський побут». В «Руській хаті» створені всі умови для прояву активності дітей, при організації роботи в даному просторі. Такий підхід у розвитку дошкільнят може сприяти одному з принципів особистісно - орієнтованої дидактики музеїв реалізується принцип інтерактивності - придбання особистого досвіду зіткнення з реальністю історії та культури через предметний світ « музей - лабораторія», « музей - театр», « музей - гра». Створення музею в ДНЗ дає можливість практичного втілення нових педагогічних ідей і методик. Проектна технологія в музеї стала способом організації освітнього середовища для педагогів і дітей дошкільного віку. Визначено завдання роботи:
1.Реалізація напряму «Музейна педагогіка».
2.Збагачення предметно-розвивального середовища в ДНЗ.
3.Збагачення виховно-освітнього простору новими формами.
4.Формування у дошкільників уявлення про музеї.
5.Розширення кругозору у дошкільнят.
6.Розвиток пізнавальних здібностей та пізнавальної діяльності.
7.Формування проектно-дослідницьких умінь і навичок.
8. Формування вміння самостійно аналізувати і систематизувати отримані знання.
9.Розвиток творчого і логічного мислення, уяви.
10. Формування активної життєвої позиції.

У музеї, перш за все, слід зібрати експонати, які дозволять дитині більше дізнатися про свого та інших народів, їхній побут, мистецтво, народну творчість, костюмах, іграшках, знаряддях праці, про природу та визначні місця. Пропонуючи дитині такі експонати, необхідно розвивати в ньому пізнавальні інтереси, соціальні почуття і на їх основі закладати основи патріотизму та толерантного ставлення до людей.
Другою особливістю музею в дошкільному закладі є те, що кожен експонат музею доступний дитині. Він може його не тільки розглядати, але і чіпати. Дошкільнику властиво пізнавати світ за допомогою органів чуття. Йому недостатньо лише побачити щось очима, він більше й краще запам'ятовує, коли доторкнеться до речі, візьме її в руки, може бути, посувається з нею. Збільшується повнота сприйняття, міцність запам'ятовування. Тому, приходячи в музей, діти, звичайно, з допомогою вихователя мають можливість взяти з полиці зацікавив їх предмет і розглянути його і навіть пограти, наприклад, посвистіти в свистунець, скласти матрьошку, приміряти на себе прикраси із скриньки...
Робота в музеї дуже захоплює дітей, вона природно стимулює їх творчу думку, зміцнює і розвиває пізнавальні інтереси дітей. Всі названі особливості роблять музей своїм для дитини.
У міні - музеї: «Народні умільці» дошкільнята пізнають історію, культуру і традиції свого народу. А міні - музей «Хліба» формує у дітей уявлення про Землі, життя і працю людей на Землі, таким чином, розвиває планетарне мислення дошкільнят. Великий інтерес у дітей представляє міні - музей: «Годин».
Діти відвідують музеї систематично, вони його добре знають, орієнтуються в них вільно, але експозиції міні - музеїв не залишаються стаціонарними, вони постійно оновлюються, доповнюються тематичними виставками, насичуються новим змістом.
Музеї доповнює ту велику роботу, яка проходить у дошкільному закладі по вихованню громадян своєї країни, патріотів Батьківщини і людей, що вміють ставиться до інших людей доброзичливо і з інтересом.
Над створенням наших музеїв працював весь педагогічний колектив під керівництвом старшого вихователя Чернікової Л. П. і керівника ДНЗ Муратової М. Н.
Для дітей молодшого дошкільного віку доцільно поступове введення в світ музею. Ми вважаємо, що першу екскурсію в музей, безпосереднє знайомство з поняттям «Музей», з правилами поведінки в музеї краще проводити в середній групі в березні-квітні. До цього необхідно так побудувати роботу в «предмузейном періоді» з дітьми молодших та середніх груп, щоб частина експонатів стала їм добре знайома. Тоді перше відвідування музею для них і стане багато в чому «зустріччю зі старими знайомими».
Важлива особливість музейних елементів розвивального середовища - участь у їх створенні дітей і батьків. Дошкільнята відчувають свою причетність до міні-музею: вони беруть участь в обговоренні його тематики, приносять з дому експонати. Хлопці зі старших груп проводять екскурсії для молодших, поповнюють їх своїми малюнками. У цих музеях чіпати нічого не можна, а ось у міні-музеї не тільки можна, але і потрібно! Їх можна відвідувати кожен день, самому міняти, переставляти експонати, брати їх в руки і розглядати. У звичайному музеї дитина - лише пасивний споглядач, а тут він - співавтор, творець експозиції. Причому не тільки він сам, але і його тато, мама, бабуся і дідусь.
Кожен міні-музей - результат спілкування, спільної роботи вихователя, дітей та їх сімей.
Висновки.
Таким чином, експозиції міні - музеїв дозволяє вести різнопланову роботу з дітьми, застосовувати різні методики, використовувати матеріали для всіх видів безпосередньо освітньої діяльності.
Виникає інтерес у дітей до відвідування музею впливає на розширення їхнього загального кругозору, бажання дізнатися про інших, існуючих музеях. В результаті пропагандистської роботи педагогів збільшується число, спільних з батьками відвідувань виставок міста.
Невеликий музей на території ДНЗ може стати початком великого шляху людини у світ всесвітньої культури. Вплинути на формування його особистості, виховати гідного громадянина.
Діти експериментують у створенні образу, розширився досвід дітей у застосуванні і поєднанні різноманітних образотворчих матеріалів та інструментів.
У процесі сприйняття творів мистецтва діти звертають увагу на засоби виразності (колір, лінія, ритм, композицію та ін).
Діти проявляють стійкий інтерес до музейної живопису.
Продовжена робота щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес ДНЗ.
Підвищилася компетентність і творчий потенціал педагогів у зв'язку з оновленням навчального процесу.
Створення міні - музеїв в групах дозволило зробити слово «музей» звичним і привабливим для дітей дошкільного віку.
Експонати музею використовуються для розвитку мовлення, уяви, інтелекту, емоційної сфери дитини. Старші дошкільники виступають в музеї в ролі екскурсоводів.
Багато батьки почали відвідувати з дітьми виставковий зал в нашому місті, про що потім дошкільнята із задоволенням розповідають один одному і вихователям. А міні-музеї в групах стали невід'ємною частиною предметно-розвивального середовища і показали свою значущість у вихованні і розвитку дітей.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове