logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Проект "Сучасний дошкільник - міцний союз взаємодії сім'ї та ДНЗ"

Соціально-особистісний розвиток дошкільника за допомогою взаємодії ДНЗ з сім'єю.

Автор: Леонтьєва Лариса Іванівна, старший вихователь, Муніципальне дошкільний навчальний заклад дитячий сад загальнорозвиваючого виду N 246 Радянського району р. Волгограда.

Актуальність:
Дитина підростає і надходить в дитячий сад. Тепер в його оточенні з'являються нові люди - дорослі і діти. І від того, як зустрінуть дитину дорослі, нові для нього люди, від їх старань і зусиль залежить емоційний комфорт і захищеність малюка, його своєчасне розвиток, уміння спілкуватися з однолітками і дорослими. Як би не були хороші педагогічні методики навчального закладу, вирішальним фактором становлення особистості є сім'я. Сім'я - це перший колектив дитини, природне середовище його існування, з усім різноманіттям відносин між її членами, багатством і безпосередністю почуттів, великою кількістю форм їх прояву - всім тим, що створює сприятливе середовище для емоційного і морального формування особистості.
Батьки часто відчувають певні труднощі в тому, що не можуть знайти достатньо вільного часу для занять з дітьми вдома, бувають не впевнені в своїх можливостях. Ми часто стикаємося з позицією самоусунення багатьох батьків від вирішення питань виховання дітей. Певна частина батьків, зайнята повсякденними життєвими турботами, сприймає дошкільний період як час, не вимагає від них спеціальних виховних зусиль, і такі батьки перекладають справу виховання на дошкільну освітню установу, а вдома передоверяют дитини телевізору, іграшок-монстрам, комп'ютера. Розмірковуючи при цьому таким чином: «Чим би дитя не тішилося, лиш би було зайнято».
З іншого боку, самі працівники дошкільних установ беруть на себе всі турботи про виховання та навчання дітей, забуваючи, що і батьки повинні проявляти зацікавленість у спілкуванні з педагогічним колективом закладу.
Перед розробкою проекту були виявлені проблеми, які обумовили вибір теми проекту:

 • необхідність удосконалення системи взаємозв'язку ДНЗ і сім'ї та пошуком нових форм взаємодії;
 • необхідність формування педагогічної компетентності батьків щодо реалізації даної проблеми.

Динні проблеми зумовили висновок: недостатня ефективна взаємодія ДНЗ і сім'ї.
Залучення батьків у сферу педагогічної діяльності, їх зацікавлену участь у виховно-освітньому процесі абсолютно необхідно для їх власної дитини. Таким чином, аналіз стану даної проблеми взаємодії фахівців ДНЗ з батьками і визначили актуальність теми проекту: «Сучасний дошкільник - міцний союз взаємодії сім'ї та ДНЗ".

У цьому випадку метою нашого проекту стала:
- організація методичної роботи по залученню батьків у сферу педагогічної діяльності, їх зацікавлену участь у виховно-освітньому процесі;
-удосконалення системи взаємозв'язку ДНЗ і сім'ї та пошук нових форм взаємодії;

 

Проектна частина

Тип проекту: практико-орієнтований, довгостроковий, відкритий, колективний

Мета проекту: організація методичної роботи по залученню батьків у сферу педагогічної діяльності, їх зацікавлену участь у виховно-освітньому процесі; удосконалення системи взаємозв'язку ДНЗ і сім'ї та пошук нових форм взаємодії.

Завдання проекту:

 • Підвищити рівень професійної компетентності педагогів по організації роботи з сім'єю.
 • Залучити батьків до активної участі у виховно-освітньому процесі.
 • Створити умови для формування сприятливого зовнішнього виховного простору ДНЗ.

Учасники проекту: педагоги ДНЗ, вихованці та їх батьки

Умови реалізації проекту: зацікавленість учасників проекту в досягненні кінцевого результату, регулярність і систематичність роботи.

        Для вирішення поставлених завдань може бути використаний наступний комплекс методів: вивчення і аналіз психолого-педагогічної літератури; цілеспрямовані спостереження; індивідуальні бесіди з дітьми, батьками, різними спеціалістами ДНЗ, анкетування, інтерв'ювання, вивчення дитячих робіт; аналіз документації, обробка результатів, отриманих в ході проекту та ін.

Очікуваний результат: сконструйована модель взаємодії педагогічного колективу ДНЗ та батьків вихованців, де відносини учасників побудовані на взаємодії. А батьки - активні і рівноправні партнери в процесі виховання дітей , так як ціннісні установки і атмосфера сім'ї, її традиції, культура взаємин стають ґрунтом для дозрівання особистості і основою її життєвих орієнтирів.

Презентація проекту:
-Створення банку консультаційно-просвітницької роботи для батьків
-Презентація на підсумковому батьківських зборах «Ось так ми прожили рік! Наші будні і свята.» (фотогалерея, слайди, виставка сімейних робіт).
-Нагородження сімей, що брали активну участь у життєдіяльності дитячого садка
-Створення книги «Сімейних ідей і традицій».

Внутрішня середовище

Сильні сторони

Слабкі боку

Нормативно-правова база:

 • -наявність ліцензії на право ведення освітньої діяльності
 • -наявність Статуту ДНЗ
 • -наявність атестації та акредитації
 • -положення про батьківський комітет
 • -договір між МДОУ та батьками вихованців

1. Слабка зв'язок із соціумом.

2.Відсутній опікунська рада

Педагогічні кадри:

 • Вища освіта - 51%
 • Середньо - спеціальна - 31%
 • Вищу категорію -6 %
 • Першу категорію - 50%
 • Другу категорію -6%

Наявність фахівців - вчитель-логопед, ПДО, педагог-психолог.

1. Слабка мотивація педагогів.

Методична робота:
Проведення консультацій
Проведення семінарів
Самоосвіта педагогів

1.Відсутність моніторингу ефективності роботи з батьками

Педагогічна просвіта батьків через різні форми роботи (таблиця N 4)

1.Низька активність батьків.

2.Одноманітність форм роботи

Матеріально-технічна база:
-Музичний зал
-Музичний центр
-Фотоапарат
-Комп'ютер
-Ноутбук
-Проектор

1.Недостатня кількість методичної літератури

2. Недостатня кількість тех. засобів

Зовнішнє середовище

Можливості

Обмеження

1.Поглиблення зв'язків із соціумом
2. Платні освітні послуги

1.Відсутність інтересу і бажання батьків брати участь в роботі ДНЗ

Swot-аналіз взаємодії ДНЗ і сім'ї
Аналіз проблем

Таблиця 1

Відсутність ефективної взаємодії ДНЗ з сім'єю

Недостатньо відкритий характер управління освітнім установою

Недостатній рівень компетентності вихователів по організації роботи з сім'єю

Низька активність батьків у виховно-освітньому процесі

-низький рівень участі батьків в управлінні ОУ
- не проводиться контроль

-недостатній рівень володіння педагогами знаннями з питань взаємодії з батьками
-Недостатня мотивація педагогів
-Недостатня поінформованість батьків
-Відсутність системи роботи вихователя з родиною
-Недостатнє володіння і використання педагогами комп'ютерних технологій.

-Низький відсоток відвідування батьками зборів
-Відсутність вивчення запитів батьків
-Педагогами мало використовується Інтернет, комп'ютерні технології , що створює невміння створити рекламну продукцію групи
-Недостатня кількість інформаційних стендів наочної агітації в батьківських куточках
-У деяких випадках віддаленість місця роботи батьків від ДНЗ

 

Методика вивчення сімей вихованців
Таблиця 2

Мета

Інформація

Форми і методи

Вивчення сім'ї

Соціологічна характеристика

Анкети та тести для батьків, малюнки дітей "Моя сім'я", твори батьків, психолого-педагогічні бесіди, консультації.

Моніторинг всередині дитячого садка

Про задоволеність батьків якістю виховання і навчання

Спостереження, анкети, бесіди, інтерв'ю, відкриті заняття для батьків з подальшим обговоренням, "круглі столи" (з батьками)

Залучення батьків до співпраці

Про інформаційних запитах батьків; про орієнтації батьків у сфері освіти, наявність у них вільного часу, матеріальних та професійних можливостей.

Анкети, бесіди, "круглі столи", «ящик сімейних ідей»

Інформаційно-просвітницька робота з батьками

Про правовий психо-педагогічної компетентності батьків і проблеми навчання та виховання

Тести, спостереження за усіма суб'єктами освітнього процесу, бесіди, обговорення педагогічних ситуації, консультації.

 

Технологія організації взаємодії ДНЗ з сім'єю
Таблиця 3

Система роботи ДНЗ з родиною

Принципи роботи з батьками
-Цілеспрямованість, систематичність, плановість;
-Диференційований підхід до роботи з урахуванням специфіки кожної сім'ї;
-Віковий характер роботи з батьками;
-Доброзичливість, відкритість

 

Методи вивчення сім'ї
-Анкетування;
-Спостереження за дитиною;
-Вивчення сім'ї
-Бесіда з дитиною;
-Бесіда з батьками

Форми роботи з батьками
Загальні, групові, індивідуальні:
-Педагогічні консультації, бесіди, тренінги;
-Спільне проведення занять, досугов;
-Участь батьків у методичних заходах: виготовлення костюмів, організація відеозйомки;
Дні відкритих дверей...

Форми роботи з сім'єю

Таблиця 4

Батьківські обрания в групах

Завдання: сформувати спільні інтереси у дітей і батьків, навчити батьків самостійно вирішувати педагогічні проблеми.

Газета для батьків

 

Завдання: привернути увагу батьків до виховних подій в дитячому саду, активізувати їх участь в житті ДНЗ.
Один раз в квартал випускається газета, в якій розповідається про життя дитячого садка, даються консультації фахівців, інформація про доходи і їх розподіл, пропонується ігровий матеріал для сімейних ігор.

Фотоальбом "Давай познайомимось"

 

Завдання: познайомити дитину і його батьків з дитячим садом ще до приходу дитини в дитячий сад.

При першому відвідуванні батьками пропонуємо для перегляду фотоальбом з фотографіями та інформацією про дитячий садок.

Фотоальбом "Моя сім'я"

 

Завдання: привнести частину сімейного тепла в стіни дитячого садка.

В куточку усамітнення лежить сімейний альбом. Якщо дитині сумно, він завжди може взяти його і подивитися на фотографію своєї сім'ї.

Ваші добрі справи

Завдання: заохочувати участь батьків у тому чи іншому заході, висловлювати подяку за будь-яку надану допомогу.

  "Зустріч з цікавими людьми"

 

Завдання: виховувати у дітей повагу до праці дорослих, навчити пишатися досягненнями батьків.

Батьки розповідають про свої захоплення, досугах, досягнення, організовують гурткову роботу.

"Родинна майстерня"

 

Завдання: сприяти співпраці батьків і дітей у спільній діяльності.
Організація виставок, на яких представлені результати художньо-естетичної діяльності батьків і дітей (малюнки, фотоматеріали, вироби).

Анкетування

Завдання: збір інформації про задоволеність батьків якістю виховання і навчання

Інформаційні стенди загальні

Завдання: інформаційна та просвітницька робота

"Наш день"

Завдання: інформувати батьків про сталися за день заходах в дитячому саду, в групі

Етапи проведення психолого-педагогічного просвітництва батьків

Перший етап - демонстрація батькам позитивного образу дитини, завдяки чому між батьками та вихователями складаються доброзичливі відносини з установкою на співробітництво. Значимість даного етапу визначається тим, що найчастіше батьки фіксують свою увагу лише на негативних проявах розвитку і поведінки дитини.

На другому етапі батькам дають практичні знання психолого-педагогічних особливостей виховання дитини. При цьому використовуються різні форми і методи. Це можуть бути загальні батьківські збори, групові тематичні виставки дитячих робіт, конкурсні програми, проекти і т. д.

Третій етап передбачає ознайомлення педагога з проблемами сім'ї у питаннях виховання дитини. Тут проявляється активність батьків, які можуть не тільки поділитися сімейним досвідом виховання, розповісти про індивідуальних проявах дитини, але і попросити поради у вихователів з потрібних проблем.
Таким чином, встановлення довірчих відносин з батьками плавно веде до спільного дослідження та формування гармонійно розвиненої особистості дитини. У цьому процесі важливу роль відіграє професійна компетентність педагогів ДНЗ, що має на увазі під собою не тільки сукупність знань і досвіду, але і особистісні якості вихователя

 

План заходів взаємодії МОУ з родиною

Мета - створення ефективних умов для взаємодії ДНЗ з сім'єю

Захід

Термін

Відповідальний

Завдання - Створити умови для формування сприятливого зовнішнього виховного простору ДНЗ.
- Залучити батьків до активної участі у виховно-освітньому процесі

Батьківські збори за групами

Вересень
Січень
Травень

Вихователі , вузькі фахівці

Проведення анкетування з вивчення попиту на освітні послуги

Вересень

Завідуюча,

Старший вихователь

Консультація
«Адаптація дітей молодшого віку до умов дитячого садка»

Вересень

Педагог-психолог

Консультація «Темперамент дитини і особливості прояву емоційності в поведінці»

Жовтень

Педагог-психолог

Анкетування «чи Знаєте Ви емоційні особливості дитини в період адаптації в д/з?»

Жовтень

Старший вихователь

Оформлення стенду «Про психологічну службу МДОУ»

Листопад

Старший вихователь, педагог-психолог

Оформлення наочної інформації:
- «Як гуляти з користю для здоров'я»
-«Обережно, грип!»

Листопад

Старший вихователь

Старша медсестра

Випуск газети з рекомендаціями для батьків

Жовтень,
Лютий,
Березень
Квітень

Старший вихователь,
фахівці

Проведення відкритих занять для батьків

Листопад
 

Вихователі

Участь батьків у новорічних святах

Грудень

Музичний керівник, ст. вихователь

Консультація «Спілкуватися з дитиною-як? Позитивне спілкування і безумовне прийняття дитини»

Грудень

Вихователі групи пор.

Оформлення наочної інформації «На порозі школи»

Січень

Вихователі підг. гр.

Участь батьків у святі 23 лютого

Лютий

Музичний керівник, ст. вихователь

Оформлення наочної інформації
-«Ведення здорового способу життя»

Лютий

Старша медсестра

Участь батьків у святі 8 березня

Березень

Музичний керівник, старший вихователь

Участь у конкурсі «Тато, мама, я-спортивна сім'я»

Березень

Старший вихователь

Консультація
-«Психологічна готовність дітей до школи»
-«Забезпечення психологічної безпеки особистості дитини»

Квітень

Педагог - психолог

Виставка дитячо-батьківських робіт «Весняна капель»

Квітень

Вихователі

Допомога батьків в організації випускного вечора

Квітень

Батьківський комітет

Оформлення наочної інформації у всіх групах «Організація літнього відпочинку дітей»

Травень

Вихователі, старший вихователь

Завдання - Підвищити рівень професійної компетентності педагогів по організації роботи з сім'єю

Вивчення запитів сім'ї

Вересень

Старший вихователь

Придбання методичної літератури по темі «Дитячий садок-сім'я»

Вересень

Старший вихователь

Консультація
- «Поняття ЗСЖ»
-Постійно діюча рубрика: Знаю сам - поясню батькам:
«Психологічні причини кризи 7 років.»

Вересень

Педагог-психолог

-Постійно діюча рубрика: Знаю сам - поясню батькам:
«Особливості роботи з тривожними дітьми»

Жовтень

Педагог-психолог

Вивчення нормативно-правової документації з проблеми захисту прав дітей

Жовтень

Уповноважений з прав дітей

Постійно діюча рубрика: Знаю сам - поясню батькам:
«Неврози дітей. Причини і наслідки»

Листопад

Педагог-психолог

Ділова гра «Знавці права»

Грудень

Старший вихователь

Консультація «Вплив сім'ї на розвиток дитини»

Грудень

Педагог-психолог

Консультація «Основні прийоми роботи логопеда, вихователів і батьків для успішного закріплення звуків»

Січень

Старший вихователь

Діагностика особистісних особливостей вихователя

Січень

Педагог-психолог

Проведення семінару "Вчимося спілкуватися з батьками"

лютий

Старший вихователь,
Педагог-психолог

Проведення огляду-конкурсу батьківських куточків

березень

Старший вихователь

Узагальнення досвіду роботи з проблеми

квітень

Старший вихователь

Створення пам'яток для вихователів по роботі з батьками

Грудень, квітень

Старший вихователь

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове