logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

«Інтеграція в реалізації освітньої галузі «Комунікація»

Автор: Батьківщина Ст. Л., старший вихователь МДОУ «ЦРР - дитячий садок № 7 «Оленка» п. Срібні Ставки.

Основоположний принцип розвитку сучасної дошкільної освіти - принцип інтеграції освітніх областей. Інтеграція передбачає гармонійне взаємопроникнення і взаємодоповнення. Вона здійснюється на основі календарно - тематичного планування: вибір визначеної теми визначає і підбір до неї освітніх галузей, які всебічно розкривають її зміст.

Специфіка моделі інтеграції полягає в тому, що рішення основних психолого-педагогічних задач області «Комунікація» здійснюється у всіх областях Програми.

Інтегрований підхід дозволяє:

- дати ребенкувозможностьреализовать свої творчі здібності, так як тут вона вигадує, фантазує, думає, що пізнає закони та хитрості рідної мови;

- у цікавій, ігровій формі збагатити словник дітей, формувати граматичні структури їх мовлення, а головне, розвинути комунікативні вміння - вільно висловити свою думку, поділитися враженнями, розповісти про щось;

- розвинути у дітей пізнавальну активність, оскільки питання і завдання вимагають від дітей активізації наявного мовного досвіду і застосування досвіду реального життя в нестандартній ситуації інтегрованого заняття;

- дозволяє значно підвищити ефективність і результативність роботи вихователів з розвитку мовлення.

Для вирішення завдань ми використовуємо різноманітні форми роботи.

Однією з форм організації спільної діяльності з дітьми є ранковий збір. Ранковий збір починаємо з вітання. Використовуємо найрізноманітніші форми: поетичні, пісенні. Діти вітаються долоньками, плічками, дарують різноманітні побажання, компліменти. При цьому використовують різні предмети (сердечка, м'ячі, сонечко) загалом, ігри, які створюють емоційно - позитивний настрій на весь день. Вранці діти обмінюються новинами на різні теми. Наступний етап ранкового збору різноманітні ігри: пальчикові, словесні, ігри-бесіди, ігри-фантазії, дидактичні, комунікативні. Таким чином, діти вчаться правилам ведення мовного діалогу, уміння виражати свої почуття; розвиваються всі компоненти зв'язного мовлення; збагачується та активізується словниковий запас. У дітей розвивається емоційна чуйність, доброзичливість, впевненість у тому, що їх люблять і приймають такими, якими вони є.

В освітній галузі «Пізнання» при ознайомленні з природою і навколишнім світом використовуємо експериментальну і опытническую діяльність, яка допомагає збагатити, активізувати і актуалізувати словник. Маніпулюючи предметами, спостерігаючи за явищами, дитина швидше знаходить мовні закономірності і оволодіває ними. Наприклад: сніг в приміщенні тане, тому що тепло, взимку сонце світить, але не гріє. Діти вчаться порівнювати предмети, групувати їх за способом використання. При цьому розширюється словниковий запас дітей, вдосконалюється вміння дітей зіставляти, порівнювати, робити висновки - розвивається монологічна, зв'язкова мова. Діти вчаться знаходити і правильно визначати словом причинний і тимчасову залежність, послідовність, взаємозв'язок предметів і явищ природи, відповідають на поставлені запитання. Це створює передумови для формування таких цінних якостей зв'язного мовлення, як достовірність, доказовість, послідовність, чіткість. Природа і навколишній світ є джерелом збагачення лексики, своєрідним стимулятором розвитку мовлення, діалогічної та монологічної.

Освоєння математичних уявлень особливий вплив надає на граматичний лад мовлення дітей. Багато математичні поняття закріплюємо у відповідних формах слів, словосполученнях і реченнях. Наприклад, освоюючи просторове розташування предметів (щодо один одного), діти обов'язково засвоюють їх словесне позначення. При освоєнні рахунки активно відпрацьовується узгодження числівників і іменників в роді, числі і відмінку(один гриб - два гриба - п'ять грибів). Також використовуємо дидактичні ігри, пальчикові ігри. Заучуємо вірші про геометричні фігури, цифри, частинах діб, використовуємо загадки, палички Кюинезера.

Організована освітня діяльність по конструюванню має велике значення для розвитку мовлення дітей. Створюючи споруди, часто діти працюють в парах. В процесі роботи діти перемовляються за типом «а-я діалогів», коментують свої дії. Налагоджується емоційне, ситуативно-ділове спілкування. Часом діти починають конфліктувати, не можуть поділити будівельний матеріал, інструменти, обладнання. Їм надається можливість навчитися самостійно вирішувати протиріччя, домовлятися, поступатися, ділитися з товаришем, вводити діалог в мирне русло.

В освітній галузі «Читання художньої літератури» основним джерелом збагачення мовлення дітей стає текст художнього твору, який вихователь читає або розповідає дітям, а додатковим джерелом залишається мова самого вихователя, який коментує текст. Художня література збагачує емоції, розвиває уяву, дає дитині прекрасні зразки російської літературної мови. Після прочитання художнього твору, обов'язково проводимо словникову роботу, в процесі якої збагачується словниковий запас дітей. Потім проводиться бесіда за питаннями. Задаємо питання, які змушують дитину міркувати, приходити до правильних висновків і, в той же час, помічати і відчувати художню форму твору, розвивати мовлення. Часто розглядаємо з дітьми ілюстрації, пропонуємо дітям складати по ним розповіді. Використовуємо драматизацию уривків з творів, що сприяє розвитку діалогічного мовлення та його інтонаційної виразності. Найважливішими джерелами розвитку виразності дитячого мовлення є твори усної народної творчості, в тому числі і малі фольклорні форми (прислів'я, приказки, загадки, потішки, лічилки). Пропонуємо дітям для заучування. Також проводимо з дітьми літературні вікторини, в процесі яких діти читають уривки з творів, інші діти відгадують з якого твору цей уривок. Обговорюємо з дітьми емоційний стан героїв творів (злий, веселий, добрий). Спонукаємо дітей до висловлювань, яке у героїв настрій і чому. Проводимо динамічні паузи зі словесним супроводом, використовуємо ігри.

Значення освітньої галузі «Художня творчість» для розвитку мовлення велике і багатогранно. На кожній НОД створюємо мотивацію для створення продукту діяльності. Для цього використовуємо образні порівняння, вірші, загадки, музику, пісні, які допомагають створювати характеристики об'єктів, сприяють розвитку у дітей образного сприйняття і збагачення мови виразними засобами. На кожній безпосередньо освітньої діяльності використовуємо пальчикову гімнастику зі словесним супроводом, що сприяє розвитку мови. Величезне значення для розвитку мовлення дітей мають колективні роботи з изодеятельности. Тут відбувається активізація словника дітей, так як мовленнєвому спілкуванню між дітьми надається природний характер, діти вчаться будувати діалог, перепитують, уточнюють сказане.

В освітній галузі «Фізична культура» також приділяємо увагу вирішенню завдань мовленнєвого розвитку. Словниковий запас дітей поповнюється, коли вони називають спортивний інвентар, види рухів, рухливі ігри, визначають своє місце в строю. Пропонуємо дітям словесне коментування при виконанні загальнорозвиваючих вправ ( руки в сторони, вгору, в сторони, опустити), при прийнятті вихідних положень . Перед проведенням рухливих ігор використовуємо лічилки для вибору ведучого. Їх використання викликає у дітей емоційний відгук. Вони легко запам'ятовуються і використовуються в самостійних іграх. Проводимо сюжетні рухливі ігри, в яких рухи супроводжуються мовою у віршованій формі. Перед початком гри пропонуємо дітям розповісти про її правила. Використовуємо загадки до рухливих ігор, з допомогою яких діти відгадують, в яку гру вони будуть грати і хто є персонажем цієї гри. Це сприяє розвитку мислення і мови. Проводимо бесіди, розвиваємо у дітей уміння придумувати варіанти рухливих ігор і розповідати про це. Проводимо ігри та вправи, які сприяють розвитку фразового мовлення з включенням прийменників. Наприклад: назви тих, хто стоїть ліворуч, праворуч від тебе, хто йде за тобою; вживання дієслів у потрібному числі згідно з особовими займенниками.

В освітній галузі «Здоров'я» діти знайомляться зі схемою власного тіла. Називають частини тіла і співвідносять їх з діями: очі дивляться, вуха слухають, ніс нюхає і т. д. Проводимо бесіди: «Як треба доглядати за частинами тіла», «Корисні та шкідливі продукти», «Як берегти своє здоров'я». Проводимо ігри: «Добре, погано», «Назви види спорту», «Відгадай за запахом» ін, розваги. Використовуємо читання художньої літератури, пальчикову гімнастику, що сприяє розвитку мови.

Музичне виховання дітей у дитячому садку має велике значення для розвитку мовлення дітей. В освітній галузі «Музика» основним принципом проведення музичних занять є взаємозв'язок мови, музики і руху. Розучування танцювальних рухів супроводжуємо ритмічними словами. Чітке вимова ритмічного тексту і віршів під музику, розвиває музичний слух, уяву, почуття слова. Чим чіткіше вимовляють, тим краще рухаються діти. Така методика допомагає осягати мовленнєву культуру, сприяє координації. Одним з найважливіших видом музичної діяльності дітей є - спів. Спів допомагає виправляти ряд мовних недоліків: невиразна вимова, проковтування закінчень слів, особливо твердих, - а спів на склади сприяє автоматизації звуку, закріпленню правильної вимови, розвитку мовленнєвого дихання, умінню володіти голосом. Музично - дидактичні ігри, дидактичні завдання, деякі ігри зі співом сприяють розвитку фонетика - фонематичного слуху. Дітям дуже подобаються розвиваючі ігри з голосом. Це наслідують гри зі звуками світу ( голоси тварин і птахів, неживої природи: годинник, дощик, скрип дверей, звук автомашини). У цих іграх мимоволі формується звукообразование.

В освітній галузі «Праця» також вирішуємо завдання мовленнєвого розвитку. При проведенні праці в природі, господарсько-побутової праці, прищеплювання навичок самообслуговування, ручної праці поповнюється словниковий запас дітей, розвивається діалогічна і монологічна мова. Під час занять ручною працею діти засвоюють називання форм, кольорів і відтінків, просторових позначень сприяє збагаченню словника.

В ОО «Безпека» для розширення словникового запасу, розвитку діалогічної і монологічної мови проводимо дидактичні, словесні, сюжетно-рольові ігри, читання художньої літератури, бесід з картин, ілюстрацій. У бесідах, при програванні різних ситуацій, під час цільових прогулянок спонукаємо дітей до висловлювань, підводимо дітей до засвоєння правил безпечної поведінки на дорозі, в природі, в інших життєвих ситуаціях. Проводимо з дітьми розваги, дозвілля, заучуємо вірші, це сприяє інтонаційній виразності мовлення.

Освітня область «Соціалізація» відіграє величезну роль у розвитку мовлення дітей. Гра є провідним видом діяльності дошкільника. Саме через гру дитина пізнає світ, готується до дорослого життя. Всі види ігор: сюжетно-рольова, дидактична, театралізована, рухлива сприяють розвитку мовлення дітей. У процесі театралізованих ігор у дітей розвивається діалогічна і монологічна мова, формується інтонаційна виразність мовлення, У процесі рухливих, дидактичних ігор розвивається словниковий запас дітей. Сюжетно - рольова гра являє собою вправи для оволодіння навичками і вміннями компонентів мовлення в умовах міжособистісного спілкування.

У другу половину дня виникають різні види діяльності з ініціативи дітей. Це спільні різноманітні ігри, малювання, конструювання, розповідання або переказ за власною ініціативою дітьми оповідань, казок, читання віршів, загадування і відгадування загадок, розглядання картинок, ілюстрацій та ін Діти застосовують знання, отримані в спільній діяльності з педагогом, тому якісний результат освітньої діяльності багато в чому залежить від особистості дорослого. Необхідно, щоб мова вихователя відповідала нормам літературної мови, літературної розмовної мови і відносно звукової сторони і стосовно багатства словника, точністю слововживання, граматичної правильності, зв'язності. Педагог повинен створити емоційно насичену предметно-розвиваюче середовище для освоєння дитиною знань, надає пряме і непряме вплив на всебічний розвиток дитини в дошкільному закладі. В нашому саду обладнання приміщень естетично привабливе, розвивальна. Меблі та іграшки забезпечують максимальний розвиваючий ефект. Простір груп організовано у вигляді розмежованих зон, оснащених великою кількістю розвиваючих матеріалів (книги, іграшки, матеріали для творчості). Всі предмети доступні дітям.

Таким чином, оволодіння конструктивними способами і засобами взаємодії з оточуючими людьми залежить від правильно організованих форм і видів дитячої діяльності в ході рішення задач всіх освітніх галузей.

Завдяки інтеграції освітніх областей і використання в роботі ігрових технологій, спостерігається поліпшення у розвитку всіх компонентів усного мовлення дітей. Високий рівень за 2011-2012 - 61%, за 2012-2013 - 61%, в 2013-2014 - 71%

Важливо розуміти, що грамотна, чиста і чітка мова - це не обдарованість, а результат планомірної та комплексної роботи.

І закінчити свій виступ я хочу словами Е. І. Тихеевой: "Розвиток мовлення і мови повинно лежати в основі всієї системи виховання в дитячому садку"

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове