logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Розробка і зміст робочої програми фахівця дошкільної організації.

Автор: Сургаева Олена Федорівна, Державне бюджетне дошкільна освітнє установа дитсадок N63 комбінованого виду Кіровського району Санкт-Петербурга.

Розробка робочої програми є новим у сфері дошкільної освіти та пред'являє особливі вимоги до педагогам і керівникам дошкільних організацій. Планування має бути цілісним, мати чітку систему і відображати ті напрямки роботи, які передбачає дошкільна освітня організація.

Робоча програма - це програма педагогів дошкільної освітньої організації, розроблена для вікової групи на основі основної освітньої програми дошкільної освіти і включає зміст, планування та організацію навчального процесу з кожної освітньої галузі.

Структура робочої програми є єдиною для всіх педагогічних працівників, які працюють у дошкільній освітній організації. Відповідальність за повнотою реалізації робочих програм покладається на завідувача або заступника завідувача дошкільної освітньої організації.

При написанні даної робочої програми я керувалася нормативними правовими документами:

1.Федеральним законом від 29 грудня 2012 р. N 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації;

2. Наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17 жовтня 2013р. N 1155 "Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти";

3. Постановою Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації від 15 травня 2013 року N 26 "Про затвердження Санпін 2.4.1.3049-13 "Санітарно епідеміологічні вимоги до влаштування, утримання та організації режиму роботи дошкільних освітніх організацій" .

4. Основною освітньою програмою дошкільної освітньої організації.

5. Статутом ДОО.

6. Положення про робочу програму педагогів дошкільної освітньої організації.

При написанні робочої програми необхідно враховувати систему принципів дошкільної освіти:

повноцінне проживання дитиною всіх етапів дитинства (дитячого, раннього і дошкільного віку), збагачення дитячого розвитку;

побудова освітньої діяльності на основі індивідуальних особливостей кожної дитини, при якому сама дитина стає активним вибір змісту своєї освіти, стає суб'єктом освіти;

сприяння і співробітництво дітей і дорослих, визнання дитини повноцінним учасником освітніх (суб'єктів) відносин;

підтримка ініціативи дітей у різних видах діяльності;

Співпраця Організації з сім'єю;

Залучення дітей до соціокультурних норм, традицій сім'ї, суспільства і держави;

Формування пізнавальних інтересів і пізнавальних дій дитини різних видах діяльності;

Облік етнокультурної ситуації розвитку дітей

 

Структура робочої програми

1. Пояснювальна записка

2. Плановані результати освоєння Програми

3. Особливості віку і організації життя дітей сьомого року життя

4. Режими дня в дитячому садку для дітей підготовчої групи

5. Приблизний розподіл освітньої діяльності

6. Комплексно-тематичне планування

7. Зміст психолого - педагогічної роботи

8. Перспективний план по 5 областях на Вересень місяць.

9. Взаємодія з батьками

10. Список використаної літератури

 

Пояснювальна записка

Справжня робоча програма розроблена на основі Федерального державного стандарту дошкільної освіти, на прикладі програми «Від народження до школи» під ред. М. А. Васильєвої, В. о. Гербовою, Т. З. Комарової, освітньої програми ДНЗ для дітей старшого дошкільного віку. Робоча програма визначає зміст і організацію виховно-освітнього процесу для дітей старшої групи та спрямована на збереження і зміцнення здоров'я дітей, визнання дитини повноцінним учасником освітніх відносин, формування загальної культури, розвиток фізичних, інтелектуальних і особистісних якостей, побудова освітньої діяльності на основі індивідуальних особливостей кожної дитини, сприяння і співробітництво дітей і дорослих, які забезпечують соціальну успішність.

Виходячи з поставленої мети, формуються наступні завдання:

 • Охорона і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, у тому числі їх емоційного благополуччя.
 • -забезпечення рівних можливостей для повноцінного розвитку кожної дитини в період дошкільного дитинства
 • Формування загальної культури вихованців тому числі здорового способу життя.
 • Створення сприятливих умов розвитку дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і схильностями, розвиток особливостей творчого потенціалу кожної дитини.
 • Розвиток естетичних почуттів дітей, творчих здібностей, емоційно-ціннісних орієнтацій, залучення вихованців до мистецтва і художньої літератури.
 • Забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім'ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку та освіти, охорони і зміцнення здоров'я дітей.
 • Розвиток пізнавальної активності, пізнавальних інтересів, інтелектуальних здібностей дітей, самостійності та ініціативи, прагнення до активної діяльності і творчості.

Основні принципи програми

 • Підтримка розмаїття дитинства
 • Особистісно - розвиваючий і гуманістичний характер взаємодії дорослих і дітей
 • Освітня діяльність побудована на основі індивідуальних особливостей дитини
 • Залучення дітей до соціокультурних норм, традицій сім'ї, суспільства і держави

Реалізація мети здійснюється в процесі різноманітних видів діяльності:

 1. Освітня діяльність здійснюється в процесі організації різних видів дитячої діяльності (ігрової, комунікативної, трудової, пізнавально-дослідницької, продуктивної, музично-художньої, читання).
 2. Освітня діяльність здійснюється в ході режимних моментів;
 3. Самостійна діяльність дітей.
 4. Взаємодія з сім'ями дітей щодо реалізації робочої програми.

Таким чином, рішення програмних задач здійснюється спільної діяльності дорослих і дітей і самостійної діяльності дітей не тільки в рамках безпосередньо освітньої діяльності, але і при проведенні режимних моментів у відповідності зі специфікою дошкільної освіти.

Зміст робочої програми включає сукупність освітніх галузей, які забезпечують різнобічний розвиток дітей з урахуванням їх вікових і індивідуальних особливостей за основними напрямками:

 1. Соціально - комунікативний розвиток
 2. Пізнавальний розвиток
 3. Мовленнєвий розвиток
 4. Художньо - естетичний розвиток
 5. Фізичний розвиток.

 

Особливості віку і організації життя дітей сьомого року життя

Діти підготовчої до школи групи починають освоювати складні взаємодії людей, що відображають характерні значущі життєві ситуації, наприклад весілля, народження дитини і т. д.

Ігрові дії дітей стають більш складними, знаходять особливий сенс. Який не завжди відкривається дорослому.

Малюнки набувають більш деталізований характер, збагачується їх колірна гамма.

До підготовчої до школи групі діти значною мірою освоюють конструювання з будівельного матеріалу.

Здатні виконувати різні за ступенем складності побудови як за власним задумом, так і за умовами.

У цьому віці діти вже можуть освоїти складні форми складання з паперу, придумувати власні, але цього їх треба спеціально навчати.

Даний вид діяльності не просто доступний дітям - він важливий для поглиблення їх просторових уявлень.

Ускладнюється конструювання з природного матеріалу.

Продовжують розвиватися навички спілкування і міркування, але вони значною мірою обмежуються наочними ознаками ситуації.

Продовжує розвиватися увагу дошкільнят, воно стає довільним.

У дошкільнят продовжує розвиватися мова: її звукова сторона, граматичний лад, лексика.

 

Плановані результати освоєння програми.

Дитина оволодіває основними культурними засобами, способами діяльності, проявляє ініціативу і самостійність у різних видах діяльності.

Дитина має установкою позитивного ставлення до світу, до різних видів праці, іншим людям і самому собі. Володіє почуттям власної гідності.

Здатний співпрацювати і виконувати як лідерські, так і виконавчі функції у спільній діяльності.

Дитина володіє розвиненою уявою. Яке реалізується в різних видах діяльності, і насамперед у грі.

Дитина досить добре володіє усною мовою, може висловлювати свої думки і бажання, використовувати мову для вираження своїх думок, почуттів і бажань.

У дитини розвинена велика і дрібна моторика; він рухливий, витривалий, володіє основними рухами.

Проявляє відповідальність за розпочату справу.

Відкритий новому, тобто проявляє прагнення до отримання знань, позитивної мотивації до подальшого навчання в школі.

Емоційно відгукується на красу навколишнього світу, твори народного та професійного мистецтва.

Виявляє патріотичні почуття, відчуває гордість за свою країну, її досягнення.

Має початкові уявлення про себе, сім'ї, традиційних сімейних цінностях.

Дотримується елементарних загальноприйняті норми, має первинні цінності уявлення про те, «що таке добре, що таке погано», прагнути чинити добре; проявляє повагу до старших і турботу про молодших.

Має початкові уявлення про здоровий спосіб життя.

 

Режими дня в дитячому садку для дітей підготовчої групи

Режим роботи підготовчої до школи групи N11 ГБДОУ «Дитячий садок N 63 р. Санкт - Петербурга»:

 • п'ятиденний робочий тиждень;
 • тривалість роботи ГБДОУ - 12 годин;
 • щоденний графік роботи - з 07.00 до 19.00 годин
 • вихідні дні - субота, неділя, святкові, неробочі - святкові дні.

Безпосередня освітня діяльність (НОД) починається з 9.00 годин.

Тривалість НОД у підготовчій групі - 30-35 хвилин.

Режим будується в суворій відповідності з санітарно-гігієнічними вимогами. Він передбачає різноманітну спільну розвиваючу діяльність і спілкування дошкільнят з педагогом, а також самостійну діяльність за інтересами.

Режим дня може бути скоректований з урахуванням роботи конкретного дошкільного закладу (контингенту дітей, клімату у регіоні, пори року, тривалість світлового дня тощо)

Прийом, огляд, ігри, щоденна ранкова гімнастика, чергування

7.00 - 8.30

Підготовка до сніданку, сніданок

8.30 - 8.50

ігри

8.50 - 9.00

Безпосередня організована діяльність по підгрупах

9.00 - 9.30

9.40 - 10.10

10.30 - 11.00

Другий сніданок

10.10 - 10.20

Ігри. Підготовка до прогулянки, прогулянка (ігри, спостереження, праця)

11.00 - 12.35

Повернення з прогулянки, ігри

12.20 - 12.30

Підготовка до обіду, обід,

12.30 - 13.00

Підготовка до сну, денний сон

13.00 - 15.00

Поступовий підйом, повітряні, водні процедури

15.00 - 15.25

Підготовка до полуденка, полуденок

15.25 - 15.40

Ігри, самостійна діяльність дітей

15.40 - 16.20

Читання художньої літератури

16.20 - 16.40

Підготовка до прогулянки, прогулянка

16.40 - 18.00

Повернення з прогулянки, ігри, поступовий відхід дітей додому

18.00 -19.00


Приблизний розподіл освітньої діяльності

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1. Розвиток мовлення
1 підгрупа:
9.00 - 9.30
2 підгрупа:
9.30 - 10.00

2.Образотворча діяльність
1 підгрупа:
10.00 - 10.30
2 підгрупа:
10.30 - 10.55

3. Фізична культура на прогулянці

1.Пізнавальна діяльність
1 підгрупа:
9.00 - 9.30

2 підгрупа:
9.30 - 10.00

 

2. Музична діяльність
10.20 - 10.50

1.Пізнавальна діяльність
1 підгрупа
9.00 - 9.30
2 підгрупа
10.05 - 10.35

2 Музична діяльність
9.30 - 10.00

3. Мовленнєвий розвиток
10.15 - 10.55

1. Пізнавальна діяльність
9.00 - 9.25

2. Фізична культура
10.30 - 11.00

3. Образотворча діяльність
1 підгрупа
10.30 - 11.00

1.Позновательная діяльність
9.00 - 9.30
2. Фізична культура
9.30 - 10.00
3. Художня творчість
1 підгрупа:
10.00 - 10.25
2 підгрупа:
10.25 - 10.50

Комплексно-тематичне планування.

У пропонованій робочій програмі при складанні комплексно-тематичного планування враховується: тематичний принцип, регіональний та етнокультурний компоненти, специфіка дошкільної установи; одній темі приділяється увага не менше одного тижня. Тема відображена в підборі матеріалів, які знаходяться в групі і куточках розвитку.

Місяць

Провідна тема ГБДОУ

Тиждень

Зразкові теми

Варіанти підсумкових заходів

З
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

 

Здрастуй Дитячий садок

1 тиждень

День знань

Фоторепортаж «Як я провів літо»

2 тиждень

Дорога без небезпеки

Рольова гра з ПДР
«Дитина на вулиці»

3 тиждень

Фрукти

Конкурс для батьків «Випічка своїми руками»

4 тиждень

Овочі

Ярмарок з природного матеріалу «Художниця - осінь»

Про
До
Т
Я
Б
Р
Ь

Золота осінь

1 тиждень

Я і моя сім'я

Фотоколажі «Я і моя сім'я»

2 тиждень

Тварини нашої планети

Виставка малюнків «Чотириногий друг»

3 тиждень

Птахи

Свято осінь

4 тиждень

Гриби, ягоди

Н
Про
Я
Б
Р
Ь

«Світ, в якому я живу»

1 тиждень

Мій будинок

Гра «Давайте жити дружно»

2 тиждень

Меблі

Виставка малюнків «Моя Батьківщина»

3 тиждень

Я людина у світі

Знайомство зі скелетом людини «Ось який Я»

4 тиждень

Моя мама

Вечір дозвілля з мамою

Д
Е
До
А
Б
Р
Ь

«Зимонька - зима»

1 тиждень

Зимонька - зима

Виставки поробок «Зимові забави»

2 тиждень

Зимові ігри

3 тиждень

Зимові види спорту

Виставка малюнків

4 тиждень

Новий рік

Свято «Новий рік»

Я
Н
В
А
Р
Ь

«Моє місто»

1 тиждень

канікули

 

2 тиждень

Місто Санкт - Петербург

Виставка аплікацій «Краси нашого міста»

3 тиждень

Під час Блокади

Тематичний вечір «Пам'яті Героям Блокадного Ленінграда»

4 тиждень

Зняття Блокади

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

Всі роботи гарні

1 тиждень

Що таке Зебра

Спільне заняття з ПДР

2 тиждень

Обережно - вогонь

Стінгазета «Обережно - вогонь»

3 тиждень

Наша Батьківщина

Спортивне свято «23 лютого»

4 тиждень

Професія - Батьківщину захищати

М
А
Р
Т

Світ мистецтва

1 тиждень

Міжнародний жіночий день

Свято «8 березня»

2 тиждень

Весна - красна

Аплікація «Весняна гілка»

3 тиждень

Тиждень театру

Конкурс «Найкраща лялька»

4 тиждень

Тиждень дитячої книги

Книга своїми руками

А
П
Р
Е
Л
Ь

Планета Земля

1 тиждень

Тиждень здоров'я

Спортивне змагання

2 тиждень

Тиждень авіації і космонавтики

Виставка дитячих робіт

3 тиждень

Великдень

Ах, які вони - розписні яйця

4 тиждень

Птахи, Комахи

Виставка виробів

М
А
Ї

Весна - красна

1 тиждень

Професії

Вечір дозвілля з батьками

2 тиждень

День Перемоги

Зустріч з Ветераном

3 тиждень

Мама, тато , я чудова родина

Сімейна спортивна вікторина

4 тиждень

День міста

Випускні свята

 

Зміст психолого - педагогічної роботи

Зміст психолого - педагогічної роботи з дітьми 2 - 7 років дається за освітніми галузями: «Соціально - комунікативний розвиток», «Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток», «Художньо - естетичний розвиток», «Фізичний розвиток».

Зміст психолого - педагогічної роботи орієнтоване на різнобічний розвиток дошкільників з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей. Завдання психолого - педагогічної роботи з формування фізичних , інтелектуальних і особистісних якостей дітей вирішуються інтегровано в ході освоєння всіх освітніх галузей поряд із завданнями, що відбивають специфіку кожної освітньої галузі, з обов'язковим психологічним супроводом.

При цьому рішення програмних освітніх завдань передбачається не тільки в рамках безпосередньо освітньої діяльності, але і в ході режимних моментів - як у спільну діяльність дорослого і дітей, так і самостійної діяльності дошкільників.

Основні цілі та завдання освітньої галузі «Соціально - комунікативний розвиток»:
- Соціалізація, розвиток спілкування, моральне виховання
- Дитина в родині, суспільстві, патріотичне виховання.
- Самообслуговування, самостійність, трудове виховання.
- Формування основ безпеки.

Основні цілі та завдання освітньої галузі «Пізнавальний розвиток»:
- Розвиток пізнавально - дослідницької діяльності.
- Залучення до соціокультурних цінностей.
- Формування елементарних математичних уявлень.
- Ознайомлення з світом природи.

Основні цілі та завдання освітньої галузі «Мовленнєвий розвиток»
- Розвиток мови.
- Художня література.

Основні цілі та завдання освітньої галузі «Художньо - естетичний розвиток»:
- Залучення до мистецтва.
- Образотворча діяльність.
- Конструктивно - модельна діяльність.
- Музична діяльність.

Перспективний план по 5 областях на Вересень місяць.

Фізичний розвиток
- Вдосконалювати вміння тримати виделку великим і середнім пальцями, притримуючи зверху вказівним пальцем, не змінюючи положення вилки в руці, а лише злегка повертаючи кисть.
- Вдосконалювати вміння самостійно одягатися і роздягатися в певній послідовності
- Удосконалювати навички вмивання: намилювати руки до утворення піни, ретельно змивати, вмиватися, насухо витирати руки та обличчя рушником

Соціально-комунікативний розвиток
- Виховувати дружні взаємини між дітьми
- Закріплювати знання домашньої адреси та телефону, імен та по батькові батьків, їх професії.
- Виховувати звичку швидко і правильно вмиватися, насухо витиратися, користуючись індивідуальним рушником, полоскати рот після їжі, користуватися носовичком і гребінцем.

Пізнавальний розвиток
- Продовжувати розширювати й уточнювати уявлення дітей про предметному світі; про найпростіші зв'язки між предметами найближчого оточення.
- Розвивати зір. Слух, нюх, дотик, смак, сенсомоторні здібності.
- Розвивати проектну діяльність усіх типів (дослідну, творчу, нормативну).
- Продовжити навчати дітей грати в різні дидактичні ігри. Розвивати вміння організовувати ігри. Виконувати роль ведучого.
- Розширювати і уточнювати уявлення дітей про предметному світі.
- Розвивати загальні уявлення про безліч: вміння формувати множини з заданими підстав, бачити складові частини множини.
- Вчити рахувати за заданою мірою. Коли за одиницю рахунку приймається не один, а кілька предметів або частина предмета.
- Уточнити знання відомих геометричних фігур, їх елементів та деяких властивостей.
- Вчити дітей орієнтуватися на обмеженій території.
- Розширювати і уточнювати уявлення дітей про деревах, чагарниках; рослинах луки, лісу, саду.
- Закріплювати знання дітей про те, що вересень - перший осінній місяць

Мовленнєвий розвиток.
- Удосконалювати мова як засіб спілкування.
- Продовжити формувати вміння відстоювати свою точку зору.
- Продовжити вдосконалювати діалогічне і монологічне форми мовлення.
- Дати уявлення про пропозиції (без граматичного визначення)
- Продовжити розвивати інтерес дітей до художньої літератури. Поповнювати літературний багаж казками, оповіданнями, віршами, загадками, лічилками, скоромовками.

Художньо - естетичний розвиток.
- Розвивати естетичне сприйняття, почуття ритму, художній смак, естетичне ставлення до навколишнього, до мистецтва і художньої діяльності.
- Формувати інтерес до класичного та народного мистецтва (музиці, образотворчому мистецтву, літературі, архітектурі).
- Формувати в дітей стійкий інтерес до образотворчої діяльності.
- Удосконалювати вміння зображати предмети по пам'яті і з натури.
-Продовжити навчати дітей розміщувати зображення на аркуші у відповідності з їх реальним розташуванням (ближче або далі від малює).
-Продовжити розвивати декоративне творчість дітей.
- Розвивати прийоми вирізування симетричних предметів з паперу, складеної вдвічі.
- Закріплювати вміння створювати фігури людей, тварин, птахів з жолудів, шишок, насіння і т. д.
- Вчити дітей споруджувати різні конструкції одного і того ж об'єкта у відповідності з їх призначенням (міст для пішоходів, міст для транспорту).
- Продовжити залучати дітей до музичної культури, виховувати художній смак.
- Продовжувати збагачувати музичні враження дітей.
- Знайомити з елементарними музичними поняттями (темп, ритм).
- Удосконалювати співочий голос і вокально - слухову координацію.

Взаємодія з сім'єю.

Найважливішою умовою забезпечення цілісного розвитку особистості дитини є розвиток конструктивної взаємодії з сім'єю.

Провідна мета - створення необхідних умов для формування відповідальних взаємин з родинами вихованців та розвитку компетентності батьків ; забезпечення права батьків на повагу і розуміння, на участь у житті дитячого саду.

Успішне взаємодія можлива лише в тому випадку, якщо дитячий сад знайомий з виховними можливостями сім'ї дитини, а родина має уявлення про дошкільному установі, якій довіряє виховання дитини.

Основні напрями та форми взаємодії з родиною:

Таблиця

Список використаної літератури

 1. Від народження до школи. Приблизна загальноосвітня програма дошкільної освіти. /Під редакцією Н.Е Веракси, М. А. Васильєвої, Т. З. Комарової. -М.: Мозаїка-Синтез, 2014. - 352 с.
 2. Виховання і навчання дітей у підготовчій групі дитячого саду. /Під редакцією М. А. Васильєвої, В. о. Гербовою, Т. З. Комарової М.: Мозаїка-Синтез, 2006.
 3. «Ознайомлення дошкільника з навколишнім і соціальною дійсністю» Н.В. Альошина
 4. «Розвиток правильного мовлення дитини в сім'ї». Максаков А. В. .-М. Мозаїка-Синтез.2005.
 5. «Залучення дітей до художньої літератури» Гербова Ст. Ст. - М. Мозаїка-Синтез.2005
 6. «Свята та розваги в дитячому садку» Зацепіна М. Б., Антонова Т. В. - М. Мозаїка-Синтез.2005
 7. «Ігрова діяльність в дитячому садку» ГубановаН.Ф. .- М. Мозаїка-Синтез.2006
 8. «Фізичне виховання в дитячому садку» Степаненкова Е. Я. .- М. Мозаїка-Синтез.2005
 9. Сайт: Все для дитячого садка. Методичні рекомендації.
 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове