logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

«Проектування педагогічного процесу в ДНЗ на основі інтеграції освітніх галузей»

Семінар - практикум.

Автор: Саутіна Олена Володимирівна, Старший вихователь, МБОУ «Середня загальноосвітня школа N 1 р. Вельска» структурний підрозділ «Дитячий садок N 27 «Сонечко».

Мета семінару - підвищення рівня компетентності педагогів ДНЗ в питаннях проектування педагогічного процесу на основі інтеграції освітніх областей в рамках реалізації Федерального державного освітнього стандарту.

Завдання семінару:

 1. Формувати мотиваційну готовність у всіх учасників освітнього процесу до апробації нових форм, видів і змісту дитячої діяльності.
 2. Сприяти підвищенню рівня теоретичної та методичної підготовки вихователів у питаннях інтеграції та реалізації освітніх областей загальноосвітньої програми.
 3. Удосконалювати професійний рівень педагогів через використання творчих форм активації та осмислення своєї педагогічної діяльності.
 4. Формувати творчий підхід в роботі з педагогічним колективом щодо оновлення змісту освіти на основі ФГОС ДО.
 5. Розвивати професійні навички та вміння вихователів у розробці комплексно-тематичного планування роботи з дітьми.

Основні принципи семінару:

 • Принцип безоценочности дій і особистості учасників;
 • Принцип пріоритету діяльності над її формальним результатом;
 • Принцип активності;
 • Принцип усвідомлення поведінки;
 • Принцип партнерського спілкування.

Попередня робота: учасникам семінару було запропоновано підготувати відповіді на питання:
- Які почуття вас долають, вирішуючи проблему проектування педагогічного процесу, відповідно до ФГОС?
- Які проблеми виникають у Вас при проектуванні педагогічного процесу на основі інтеграції освітніх областей в рамках реалізації ФГОС?

Зміст семінару:

 1. Розглянути поняття «проектування в освіті», «інтеграція» та ознайомитись із сутністю та особливостями інтегративного підходу як методу проектування цілісної картини світу.
 2. Виділити потенційні проблеми, використовуючи метод «Шість капелюхів».
 3. Провести «Мозковий штурм» для пошуку рішень проблем.
 4. Познайомитися зі способами розробки проектів, сконструювати модель реалізації змісту освітніх галузей на основі інтегративного підходу з допомогою «Системної павутинки».

Обладнання: м'яч, 6 капелюхів різних кольорів, магнітна дошка, кошик з осінніми дарами, картки з овочами, фруктами, геометричні фігури, дитячі книги з віршами про овочах, листи для запису, фломастери, картки з класифікації проектів, картки з освітніми галузями та формами освітньої діяльності, слайдовая презентація, картки для комплексно - тематичного планування, мішень для рефлексії.

Хід семінару.

I. Вступна частина (Учасники семінару стоять по колу)
Добрий день, дорогі колеги. Вітаємо вас на семінарі «Проектування педагогічного процесу в ДНЗ на основі інтеграції освітніх галузей». Давайте налаштуємося на роботу. Я почну фразу, а ви, піймавши м'яч, продовжите цю фразу. Вправа «Асоціація» (див. Додаток N 1)

II. Основна частина.

Федеральний державний освітній стандарт встановлює норми і положення обов'язкові при реалізації основної освітньої програми дитячого садка. Основна освітня програма повинна будуватися з урахуванням принципу інтеграції освітніх галузей, у відповідності з віковими можливостями та особливостями вихованців, специфікою і можливостями освітніх галузей; ґрунтуватися на комплексно-тематичному принципі побудови освітнього процесу; передбачати вирішення програмових освітніх завдань у спільній діяльності дорослого і дітей і самостійної діяльності дітей не тільки в рамках безпосередньо освітньої діяльності, але і при проведенні режимних моментів. Однак розширення обсягу змісту в різних областях знань педагогічного процесу може привести до перевантаженості, що в першу чергу, відбивається на дитині. Складається протиріччя між бажанням «більше дати дитині» (кожен фахівець розширює обсяг змісту) і дійсними психічними і фізичними можливостями дитини дошкільного віку. Завдяки реалізації інтегрованого підходу, можливо, уникнути перевантажень дітей, звільнивши час для гри, зберігши їх фізичне, психічне і соціальне здоров'я, розвиваючи всі сторони особистості.

1. Почнемо з того, що з'ясуємо, що ж таке інтеграція? (відповіді педагогів). Вірно, інтеграція - це стан (або процес, що веде до такого стану) зв'язаності, взаємопроникнення і взаємодії окремих освітніх галузей змісту дошкільної освіти, що забезпечує цілісність освітнього процесу.

В даний час перед дитячим садом поставлена абсолютно інше завдання - розробити не інтегровані заняття через синтез освітніх галузей, а запропонувати цілісний інтегративний процес взаємодії дорослого і дитини на певну тему протягом одного дня або тижня, в якому будуть гармонійно поєднані різні освітні області для цілісного сприйняття навколишнього світу.

2. Як здійснити інтеграцію освітніх областей? Що для цього потрібно зробити? Нам розібратися в цьому допоможе гра «Осінній кошик» (див. Додаток N 2).

Використання проектного методу в дошкільних організаціях - один з методів інтегрованого навчання дошкільнят. Використання даного методу в навчальному процесі допомагає навчитися працювати в команді, виробляється власний алгоритм дій для досягнення поставленої мети. Педагоги вільні у виборі способів і видів діяльності.

Таким чином, педагогічне проектування - це процес створення проекту, який відображає рішення тієї чи іншої проблеми. Являє собою діяльність, здійснювану в умовах освітнього процесу і спрямовану на забезпечення його ефективного функціонування і розвитку.

3. Дайте визначення «Що таке проект?».

Проект - це спеціально організований дорослим і виконується дітьми комплекс дій, що завершується створенням творчих робіт.

Метод проектів - система навчання, за якої діти здобувають знання в процесі планування і виконання постійно ускладнюються практичних завдань - проектів. Метод проектів завжди припускає рішення вихованцями якоїсь проблеми.

Метод проектів описує комплекс дій дитини і способи (техніки) організації педагогом цих дій, тобто є педагогічною технологією. Він став результатом "педагогізації", включення в освітній процес (в якому провідною діяльністю дитини є пізнавальна діяльність) проектування як виду діяльності.

4. Пропоную педагогам скласти типологію проектів в днз (вихователям дана класифікація проектів, до даної класифікації треба підібрати тип проекту) (див. Додаток N 3). Кисільова Л. В. всі проекти розділила на типи: дослідницько-творчий, ролево - ігровий, інформаційно-практико-орієнтований, творчий. Пропоную педагогам визначити тип проекту за змістом (див. Додаток N 4)

5. Проаналізувати і сприйняти проблему проектування педагогічного процесу та інтеграції ми спробуємо, використовуючи метод «Шість капелюхів». Перед вами капелюха різного кольору, з відповідним аспектом мислення.

Чому саме капелюхи? Це той предмет, який легко, приміряти на себе. «Одягаючи» на себе ту чи іншу капелюх ми будемо розглядати нашу проблему в обраному кольорі.

ЧЕРВОНА КАПЕЛЮХ виражає почуття й інтуїцію. В режимі Червоної капелюхи в учасників з'явиться можливість висловити свої почуття, які їх оточують, вирішуючи проблему проектування педагогічного процесу, відповідно до ФГОС (пропоную педагогам висловити свої почуття).

Знімемо Червоний капелюх і приміряємо Білу.

БІЛА КАПЕЛЮХ інформаційна.

Звернемося до фактів.

В червні 2013 року вийшов проект Федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти. 15.07.2013 р. вийшов доопрацьований варіант ФГОС за результатами громадського обговорення.

Стандарт розроблений на основі Конвенції ООН про права дитини, Конституції Російської Федерації, законодавства Російської Федерації, згідно з якими затверджуються наступні базові цінності російського дошкільної освіти:
- підтримки специфіки і різноманітності дитинства;
- збереження унікальності і самоцінності дошкільного дитинства як важливого етапу в загальному розвитку людини;
- особистісно - розвивальний і гуманістичний характер взаємодії дорослих і дітей;
- повага особистості дитини як обов'язкова вимога до всіх дорослим учасникам освітнього процесу;
- здійснення освітнього процесу у формах, специфічних для дітей даної вікової групи, насамперед, у формі гри, пізнавальної і дослідницької діяльності.

Це перший в історії російської освіти документ, який на федеральному рівні визначає яким має бути дошкільної освіти, направлене на досягнення кожною дитиною оптимального для його віку рівня розвитку з урахуванням його індивідуальних, вікових особливостей.

Основоположний принцип ФГТ до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти - принцип інтеграції освітніх областей. Їх п'ять:
- соціально - комунікативний розвиток;
- пізнавальний розвиток;
- мовленнєвий розвиток;
- художньо - естетичний розвиток;
- фізичний розвиток.

Соціально - комунікативний розвиток спрямовано на засвоєння норм і цінностей, прийнятих у суспільстві, включаючи моральні цінності; розвиток спілкування і взаємодії дитини з дорослими і однолітками; становлення самостійності, цілеспрямованості та саморегуляції власних дій; розвиток соціального та емоційного інтелекту, емоційної чуйності, співпереживання, формування готовності до спільної діяльності з однолітками, формування шанобливого ставлення і почуття приналежності до своїй родині, малій батьківщині і Вітчизні, уявлень про соціокультурних цінностях нашого народу, про вітчизняних традиціях і святах; формування основ безпеки у побуті, соціумі, природі.

Пізнавальний розвиток передбачає розвиток допитливості та пізнавальної мотивації; формування пізнавальних дій, становлення свідомості, розвиток уяви і творчої активності; формування первинних уявлень про себе, інших людей, об'єктах навколишнього світу, про властивості і відносини об'єктів навколишнього світу, про планету Земля як спільному домі людей, про особливості її природи, різноманітті країн і народів світу.

Мовленнєвий розвиток включає володіння мовою як засобом спілкування; збагачення активного словника; розвиток зв'язного, граматично правильної діалогічної і монологічної мови; розвиток звукової та інтонаційної культури мовлення, фонематичного слуху, формування звуковий аналітико - синтетичної активності як передумови навчання грамоті.

Художньо - естетичний розвиток передбачає розвиток передумов ціннісно-смислового сприйняття і розуміння творів мистецтва, світу природи; становлення естетичного ставлення до навколишнього світу; формування елементарних уявлень про види мистецтва; сприйняття музики, художньої літератури, фольклору; стимулювання співпереживання персонажам художніх творів; реалізацію самостійної творчої діяльності дітей.

Фізичний розвиток включає придбання досвіду в наступних видах поведінки дітей: руховому, в тому числі пов'язаному з виконанням вправ, спрямованих на розвиток таких фізичних якостей, як координація і гнучкість сприяють правильному формуванню опорно-рухової системи організму, розвитку рівноваги, координації рухів, великої і дрібної моторики обох рук, а також з правильним, такому, що не завдає шкоди організму, виконанням основних рухів, формування початкових уявлень про деяких видах спорту, оволодіння рухливими іграми з правилами; становлення цілеспрямованості і саморегуляції в руховій сфері; оволодіння елементарними нормами і правилами здорового способу життя.

Однією з підстав, за якими складався перелік освітніх областей - діяльнісний підхід. Кожна освітня галузь спрямована на розвиток якої-небудь діяльності:

«Фізичний розвиток» - рухова діяльність;

«Соціально - комунікативний розвиток» - ігрова діяльність;

«Пізнавальний розвиток» - пізнавально-дослідницька діяльність;

«Мовленнєвий розвиток» - комунікативна;

«Художньо-естетичний розвиток» - продуктивна діяльність

Налаштуємося на оптимізм, віру в успіх, пошук переваг. Змінимо Білу капелюх на Жовту.

ЖОВТИЙ КАПЕЛЮХ: логічний позитив.

Сформулюйте всілякі вигоди і переваги ФГОС в дошкільну освіту, зокрема принципу інтеграції освітніх областей, комплексно - тематичного принципу побудови освітнього процесу.

Висловлювання педагогів.

Підводячи підсумок висловлювань педагогів можна зробити висновок, що введення ФГОС в дошкільна освіта спрямована в першу чергу на забезпечення кожній дитині того самого рівного старту, який дозволить йому успішно навчатися в школі. Для цього необхідно певним чином стандартизувати зміст дошкільної освіти, в якому б навчальному закладі (або сім'ї) дитина його не отримував. Однак, специфіка дошкільного віку така, що досягнення дітей дошкільного віку визначаються не сумою конкретних знань, умінь і навичок, а сукупністю особистісних якостей. Випускник, який опанував основну освітню програму ДО, повинен мати, насамперед, інтегративними якостями особистості, які дозволять йому в подальшому успішно навчатися в школі.

ЧОРНА КАПЕЛЮХ: критика.

Кажучи про позитивні сторони, неможливо обійтися і без критичного погляду. Примірявши ЧОРНИЙ капелюх, поговоримо про проблеми, що виникають у багатьох педагогів при проектуванні педагогічного процесу на основі інтеграції освітніх областей в рамках реалізації ФГОС.

Висловлювання педагогів.

Отже, проблеми, які виникають у багатьох педагогів при проектуванні педагогічного процесу на основі інтеграції освітніх областей в рамках реалізації ФГОС пов'язані з відсутністю Зразкових програм, методичних розробок, які враховували б основоположні принципи, що пред'являються до освітнього процесу ДО на сучасному етапі. Тому багато в чому ми діємо за натхненням. Поки не закінчився перехідний період, ми працюємо, враховуючи рекомендації наших регіональних і муніципальних методичних служб.

ЗЕЛЕНИЙ КАПЕЛЮХ: креативність.

Зараз ми проведемо «Мозковий штурм», який дозволить знайти кошти, необхідні для здійснення інтеграції освітніх областей. Завдання цього тренінгу - знайти рішення проблеми, використовуючи засоби, форми і методи. (див. Додаток N 5).

Залишилася остання, не примеренная сьогодні капелюх - СИНІЙ КАПЕЛЮХ (управління процесом). Вона передбачає системне мислення, організацію творчого процесу. Надівши Сині капелюхи, ви повинні будете виконати наступне завдання: розробити проект. Але спочатку давайте розглянемо способи розробки проектів.

 • Системна павутинка за проектом.

Пізнавальний розвиток
провідна діяльність - пізнавально-дослідницька,
форми:

Мовленнєвий розвиток
провідна діяльність - комунікативна,
форми:

Фізичний розвиток
провідна діяльність-рухова,
форми:

Соціально-комунікативний розвиток
провідна діяльність - ігрова,
форми:

Художньо-естетичний розвиток
провідна діяльність - продуктивна,
форми:

Форми взаємодії з сім'єю і соц. партнерами
форми:

 • «Модель трьох питань».

ЩО ЗНАЮ?

ЩО ХОЧУ ДІЗНАТИСЯ?

ЯК ДІЗНАТИСЯ?

Зміст, те що діти вже знають

План тема проекту)

Джерела нових знань, тобто кошти

 • Метод «Розумових карт» (Тоні Бьюзен) - це зручна і ефективна техніка візуалізації мислення та альтернативної запису.

Саме цей прийом - обрамлення думок в графічні образи і є механізмом, що запускає в роботу розумову діяльність!

Це не дуже традиційний, але дуже природний спосіб організації мислення, що має кілька незаперечних переваг перед звичайними способами запису.

Завдання педагогам.

Вам треба розробити і записати проект способом «Системна павутинка» (див. Додаток N 6).

Таким чином: робота над проектом має велике значення для розвитку пізнавальних інтересів дошкільника. У цей період відбувається інтеграція між загальними способами рішення навчальних і творчих завдань, загальними способами розумової, мовленнєвої, художньої та інших видів діяльності. Через об'єднання різних галузей знань формується цілісне бачення картини навколишнього світу.

Проектна діяльність допомагає пов'язати навчання з життям, формує дослідницькі навички, розвиває пізнавальну активність, самостійність, творчі здібності, вміння планувати, працювати в колективі. Все це сприяє успішному навчанню дітей у школі.

III Заключна частина.

Рефлексія. Вправа «Мішень» (див. Додаток N 7)

Список літератури:

 1. Кисільова Л. С., Даніліна Т. А., Лагода Т. З., Зуйкова М. Б. Проектний метод у діяльності дошкільного закладу: Посібник для керівників і практичних працівників ДНЗ. - М.: АРКТИ, 2005.
 2. Євдокимова Е. С. Технологія проектування в ДНЗ. - М.: Сфера, 2006.
 3. Виноградова Н. А., Микляева Н. Ст., Родіонова Ю. «Методична робота в ДНЗ: ефективні форми і методи», - М.: Айріс - прес, Москва, 2008 р.
 4. Виноградова Н.А., Панкова Е. П. Освітні проекти в дитячому саду. Посібник для вихователів. М.: Айріс-прес, 2008.
 5. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектна діяльність дошкільників. Посібник для педагогів дошкільних установ. - М.: Мозаїка-синтез, 2008
 6. Штанько В. В. Проектна діяльність з дітьми старшого дошкільного віку. // Управління дошкільним освітнім закладом. 2004, N 4.
 7. Скоролупова, О. Про комплексно - тематичному принципі побудови освітнього процесу в дошкільній освіті. [Текст] / О. Скоролупова, Н.Федина //Дошкільне виховання. - 2010. N5
 8. Скоролупова, О. Освітні галузі основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та їх інтеграція. [Текст] / О. Скоролупова, Н.Федина //Дошкільне виховання. - 2010 N7
 9. Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти.

Додаток N 1

Вправа «Асоціація».

Мета: налаштувати педагогів на роботу, зняти психологічне напруження.

Я почну фразу, а ви, піймавши м'яч, продовжите цю фразу.
Якщо педагог - це колір, то який?
Якщо педагог - це геометрична фігура, то яка?
Якщо педагог - це настрій, то яке?
Якщо уявити, що педагог - це казковий герой, то хто?
Якщо час року, то яке?
Якщо педагог - це вид спорту, то який?
Якщо педагог - це квітка, то це...
Якщо педагог - це дорогоцінний камінь, то який?
Якщо педагог - гра, то яка?
Якщо педагог - це планета?

 

Додаток N 2.

Гра «Осінній кошик».

Мета гри: Практично показати поняття «Інтеграції», на прикладі «осінній кошик».

Обладнання: Кошик з осінніми дарами, картки з овочами, фруктами, геометричні фігури, дитячі книги з віршами про овочах, пори року «Осінь», тканини і т. д., аркуш А4, фломастери.

Учасники: Педагоги, соціальний педагог, музичний керівник, вихователь з фізичного виховання та ін.

Ведучий: Подивіться на предмети нашої гри. Тема «Осінній кошик». Кожен фахівець, педагог може запропонувати форми і методи роботи по даній темі.

Протягом 5 -10 хвилин придумайте, як через різні види діяльності можна впровадити дану тему в різні освітні області.

А тепер візьміть аркуш, фломастер. Я називаю освітню галузь, а Ви записуєте, як там можна розкрити дану тему, потім підписуєте вікову групу, спеціальність. Потім складаєте листочок, закриваючи свій текст, і передавати по колу сусідові справа.

Називаються освітні області: («Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток», «Художньо-естетичний розвиток», «Фізичний розвиток», «Соціально-комунікативна»).

Після цього аркуші відкриваються і зачитуються по черзі кожним педагогом.

Підбиваються результати, робляться висновки.

 

Додаток N 3

ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ У ДНЗ

Класифікація

Типи

За кількістю

 

індивідуальні; парні;

групові, фронтальні

За змістом

 

моно проекти (1 освітня область)

 

Інтегративні (2 і більше освітніх областей)

За тривалістю

 

короткострокові (міні-проекти - кілька занять, 1-4 тижні); середньострокові (від 1 місяця);

довгострокові проекти (півріччя, навчальний рік)

По домінуючому виду проектної діяльності

Дослідні - діти разом з дорослими формулюють проблему дослідження, позначають завдання, визначають методи, джерела інформації, вивчають, обговорюють отримані результати, висновки, оформлюють результати дослідження.

Творчі діти домовляються про заплановані результати і форму їх представлення (спільна газета, відеофільм, свято).

Ролево - ігрові - з елементами творчих ігор, коли діти входять в образ персонажів казки і вирішують по-своєму поставлені проблеми.

Інформаційні - цей тип проектів спочатку спрямований на збір інформації про якийсь об'єкт, явище; передбачається ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів.

Практико - орієнтовані (прикладні) - діти збирають інформацію і реалізують її, орієнтуючись на соціальні інтереси (оформлення групи, проект изоуголка, проект правил групи, вітражі і т. д.)

Комбіновані (універсальні) - подання
з використанням попередньо виготовлених виробів
(покази моделей одягу, ляльковий спектакль і т. д.).

 

Додаток N 4.

Типи проектів в ДО (за Ст. Л. Кисельової)

Тип проекту

Зміст

Дослідницько-творчий

Діти експериментують, досліджують, а потім оформляють результати у вигляді газет або журналів, звітів, доповідей.

Ролево-ігровий

Використовуються елементи творчих ігор, коли діти входять в образ персонажів казки і вирішують по-своєму поставлені проблеми

Інформаційно-практико-орієнтований

Діти збирають інформацію і реалізують її,
орієнтуючись на соціальні інтереси. Результатом можуть бути предмети, які використовуються в реальному житті
(цибуля на підвіконні) або використовуються в оформленні групи (вирощування квітів).

Творчий

Оформлення результатів роботи у вигляді дитячого свята, дитячого дизайну, вистави, постановки.

 

Додаток N 5.

«Мозковий штурм».

Зараз ми проведемо «Мозковий штурм», який дозволить знайти кошти, необхідні для здійснення інтеграції освітніх областей. Завдання цього тренінгу - знайти рішення проблеми, використовуючи засоби, форми і методи. Вирішувати проблему будемо на основі вирішення проблеми «Як змусити людину є зелений салат».

Давайте складемо певний алгоритм дій по вирішенню нашої проблеми, умовивши людини є зелений салат:
- Ретельно очистити його
- Прикрасити салат
- Подати в незвичайній сервіровці
- Додати в салат незвичайні продукти, наприклад трюфелі
- Придумати інтригуюча назва
- Переконати в простоті приготування в домашніх умовах
- Переконати в корисності складу інгредієнтів.

А тепер давайте спробуємо розібрати схожу ситуацію, але вміщену в інший контекст і застосуємо знайдені рішення до реальних обставин - знайдемо кошти, необхідні для здійснення інтеграції освітніх галузей за аналогією, тобто вирішити наш головний пошуковий питання.

Ретельно очистити його

Ретельно готуватися до здійснення освітньої діяльності в режимні моменти

Прикрасити салат

Використовувати наочність, в тому числі сучасні засоби (ІКТ, мультимедіа)

Подати в незвичайній сервіровці

Проводити освітню діяльність у нестандартній формі

Додати в салат незвичайні продукти, наприклад трюфелі

Інтегрувати з іншою діяльністю

Придумати інтригуюча назва

Перетворити нудні теми організованої діяльності в захоплюючі, «смачні» для дітей

Переконати в простоті приготування в домашніх умовах

Давати цікаві і захоплюючі самостійні завдання, які дитина зможе виконати

Переконати в корисності складу інгредієнтів.

Зробити здобуваються знання актуальними і корисними в житті.

Додаток N 6.

Завдання педагогам.

Вам треба розробити і записати проект способом «Системна павутинка»

1 команда: скласти системну павутинку (молодша група)

Назва проекту «Світ краси»

Тема проекту «Диво - коробочка з олівцями і фарбами».

Проблема: для чого потрібні нам олівці і фарби.

Мета: сприяти розвитку інтересу до зображувальної діяльності, через освоєння дітьми образотворчих матеріалів.

Результат проекту: складання колективної композиції «Ми малюємо пальчиками і олівцями».

Пізнавальний розвиток
провідна діяльність - пізнавально-дослідницька,
форми:

Мовленнєвий розвиток
провідна діяльність - комунікативна,
форми:

Фізичний розвиток
провідна діяльність -,рухова,
форми:

Соціально-комунікативний розвиток
провідна діяльність - ігрова,
форми:

Художньо-естетичний розвиток
провідна діяльність - продуктивна,
форми:

Форми взаємодії з сім'єю і соц.партнерами
форми:

2 команда: скласти системну павутинку (старша група)

Назва проекту «Світ краси»

Тема проекту «Хто такий художник або як народжується картина?»

Проблема: що необхідно для того, щоб намалювати картину.

Мета: уточнити і систематизувати уявлення дітей про творчість митця, формування позиції «творця».

Результат проекту: устаткування «Майстерні художника».

Пізнавальний розвиток
провідна діяльність - пізнавально-дослідницька, форми:

Мовленнєвий розвиток
провідна діяльність - комунікативна,
форми:

Фізичний розвиток
провідна діяльність -,рухова,
форми:

Соціально-комунікативний розвиток
провідна діяльність - ігрова, форми:

Художньо-естетичний розвиток
провідна діяльність - продуктивна,
форми:

Форми взаємодії з сім'єю і соц.партнерами
форми:

Додаток N 7.

Рефлексія. Вправа «Мішень»

мішень
 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове