logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

«Технології самовиховання і самоосвіти педагога в ДНЗ»

Автор: Шестопалова Ірина Геннадіївна, вихователь, Муніципальне Бюджетне Дошкільний навчальний Заклад дитячий садок «Зірочка», ЯНАО Тюменська обл р. Ноябрьск.

Дитина виховується різними випадками,
його оточуючими. Педагогіка повинна дати
напрямок цим випадкам.
В. Ф. Одоєвський

Скачати презентацію.

Що таке технології? Технологія походить від грецького слова «майстерність, мистецтво» і «закон, наука» - це наука про майстерність. Ядро будь-якої технології: це - мета - засоби - правила їх використання - результат. Педагогічна технологія функціонує і в якості науки, що досліджує і проектуючій найбільш раціональний шлях навчання, і в якості системи алгоритмів, способів і результатів діяльності, і в якості реального процесу навчання і виховання.
Педагогічна технологія - це цілісний науково - обґрунтований проект певної педагогічної системи від її теоретичного задуму до реалізації в освітній практиці. Педагогічна технологія відображає процесуальну сторону навчання і виховання, охоплює цілі, зміст, форми, методи, засоби, результати і умови їх організації.
Структура педагогічної технології:
-концептуальна основа (наукова база)
-змістовна частина (цілі та зміст навчання і виховання)
-процесуальна частина (форми, методи, засоби, умови організації навчально-виховного процесу, результати).
Технологія - це інструмент професійної діяльності педагога. Сутність педагогічної технології полягає в тому, що вона має виражені етапи (послідовність), включає в себе набір певних професійних дій на кожному етапі, дозволяючи педагогу ще в процесі проектування передбачати проміжні та підсумкові результати власної професійно-педагогічної діяльності.
 Педагогічну технологію відрізняють:
- конкретність та чіткість мети і завдань;
наявність етапів: - первинної діагностики; - відбору змісту,форм, способів і прийомів його реалізації; - використання сукупності засобів в певній логіці з організацією проміжної діагностики досягнення мети, оцінки.
Технології, що використовуються в роботі з дітьми:
Здоров'езберігаючи освітні технології в дитячому садку - це, насамперед, технології виховання валеологічної культури або культури здоров'я дошкільнят.
 Мета цих технологій - становлення усвідомленого ставлення дитини до здоров'я і життя людини, накопичення знань про здоров'я і розвиток уміння оберігати, підтримувати і зберігати його, набуття валеологічної компетентності, що дозволяє дошкільнику самостійно і ефективно вирішувати завдання здорового способу життя і безпечної поведінки, завдання, пов'язані з наданням елементарної медичної, психологічної самодопомоги та допомоги.
Напрямки здоров'язберігаючих технологій
1. Технології збереження і стимулювання здоров'я.
2. Технології навчання здорового способу життя.
3. Корекційні технології.
- динамічні паузи;
- рухливі та спортивні ігри;
- релаксація,
-гімнастика (пальчикова, для очей, дихальна та ін);
-динамічна гімнастика, коригувальна, ортопедична
- проблемно-ігрові: игротренинги, ігро - терапія;
-комунікативні ігри;
- серія занять«Уроки здоров'я»;
- точковий самомасаж;
-технології музичного впливу;
-казкотерапія;
-технології впливу кольором;
-психогімнастика;
-ігротерапія;
-кольоротерапія.
Технології збереження і стимулювання здоров'я
-Рухливі та спортивні ігри - як частина фізкультурного заняття, на прогулянці, в груповій кімнаті - малої, середньої й високого ступеня рухливості. Щодня для всіх вікових груп. Ігри підбираються у відповідності з віком дитини, місцем і часом її проведення. У дитячому садку ми використовуємо лише елементи спортивних ігор.
-Релаксація - в будь-якому відповідному приміщенні, в залежності від стану дітей і цілей, педагог визначає інтенсивність технології. Для всіх вікових груп. Можна використовувати спокійну класичну музику (Чайковський, Рахманінов), звуки природи.
-Пальчикова гімнастика - з молодшого віку індивідуально або з підгрупою щодня. Рекомендується всім дітям, особливо з мовними проблемами. Проводиться в будь-який зручний відрізок часу (у будь-який зручний час.
- Гімнастика для очей - щодня по 3-5 хв. у будь-який вільний час в залежності від інтенсивності зорової навантаження з молодшого віку. Рекомендується використовувати наочний матеріал, показ педагога.
-Дихальна гімнастика - в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи. Забезпечити провітрювання приміщення, педагогу дати дітям інструкції про обов'язкову гігієні порожнини носа перед проведенням процедури.
- Динамічна гімнастика - щодня після денного сну, 5-10 хв.
-Коригуюча гімнастика - в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи. Форма проведення залежить від поставленого завдання і контингенту дітей.

Технології навчання здорового способу життя:
- Фізкультурне заняття 2-3 рази на тиждень у спортивному або музичному залах. Ранній вік - у груповій кімнаті, 10 хв. Молодший вік - 15-20 хв., середній вік - 20-25 хв., старший вік - 25-30 хв. Перед заняттям необхідно добре провітрити приміщення.
- Проблемно-ігрові игротреннинги, ігротерапія - у вільний час, можна в другій половині дня. Час строго не фіксовано, залежно від завдань, поставлених педагогом. Заняття може бути організовано не-помітно для дитини, за допомогою включення педагога в процес ігрової діяльності.
- Комунікативні ігри - 1-2 рази в тиждень по 30 хв. зі старшого віку. Заняття будуються за певною схемою і складаються з декількох частин. У них входять бесіди, етюди та ігри різного ступеня рухливості, заняття малюванням, ліпленням та ін.
- Заняття з серії «Уроки здоров'я» -1 раз в тиждень по 30 хв. зі старшого віку. Можуть бути включені в сітку занять в якості пізнавального розвитку.
- Самомасаж. В залежності від поставлених педагогом цілей, сеансами або в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи Необхідно пояснити дитині серйозність процедури та дати дітям елементарні знання про те, як не завдати шкоди своєму організму.
- Точковий масаж. Проводиться напередодні епідемій, в осінній і весняний періоди в будь-яке зручне для педагога час зі старшого віку. Проводиться строго за спеціальною методикою. Рекомендується дітям з частими простудними захворюваннями та хворобами органів дихання. Використовується наочний матеріал (спеціальні модулі).
Корекційні технології
-Технології музичного впливу - в різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи; або окремі заняття 2-4 рази на місяць в залежності від поставлених цілей. Використовуються в якості допоміжного засобу як частина інших технологій; для зняття напруги, підвищення емоційного настрою та ін.
- Казкотерапія - 2-4 заняття в місяць за 30 хв. зі старшого віку. Заняття використовують для психологічної терапевтичної та розвивальної роботи. Казку може розповідати дорослий, або це може бути групове розповідання, де оповідачем є не одна людина, група дітей, а інші діти повторюють за оповідачами необхідні рухи.
Технології впливу кольором - як спеціальне заняття 2-4 рази на місяць в залежності від поставлених завдань. Правильно підібрані кольори інтер'єру в групі знімають напругу і підвищують емоційний настрій дитини.
-Психогімнастика - 1-2 рази в тиждень зі старшого віку по 25-30 хв. Спрямована на розвиток і корекцію різних сторін психіки дитини.

2. Технологія розвивального навчання (освітня програма ДОУ). Розвиваюче навчання - напрямок в теорії і практиці освіти, що орієнтується на розвиток фізичних, пізнавальних і моральних здібностей вихованців учнів шляхом використання їхніх потенційних можливостей. Це мотивація на конкретну дію, на пізнання, на нове.
До них відносяться
1.розвиваюче середовище ДНЗ,
2. програми ДНЗ.
3. Метод проектів
4. Розвиток дослідницьких умінь
5. Технологія проблемного навчання - ТРИЗ.
6.Технологія різнорівневого навчання
7.Технологія колективного способу навчання (індивідуальна, парна, групова, колективна)
8. Інтерактивна технологія в ДНЗ, технологія ІКТ
9.Ігрова технологія (технологія імітаційного моделювання)
10. Технологія інтегрованого заняття
11. Нетрадиційні техніки малювання.
12. Педагогічна технологія розвитку емоційної чутливості до музики в процесі її слухання.
Технології, що використовуються в роботі з педколективом
1. Технологія формування індивідуального стилю управлінської діяльності керівника (старшого вихователя). Розвитку індивідуального стилю управлінської діяльності сприяють технології:- ділової гри,- психолого-педагогічні аутотренинги з співробітниками, - семінари - практикуми, - мозкові штурми, усні журнали, - інтелектуальні сторінки, - тестове завдання, тренінги.

Технологія самовиховання і самоосвіти педагога.
Технологія самовиховання:

-самодіагностика;-самоаналіз діяльності вихователя;-аналіз стану проблеми;-усвідомлення необхідності самовиховання;-визначення цілей і завдань;-визначення основних напрямків;-вивчення літератури по проблемі;-створення програми самовиховання;-розробка критеріїв якісних змін;-вибір форм і методів самовдосконалення;-стимулювання; -діяльність вихователя щодо виконання виховно-освітніх програм;-підведення підсумків самовиховання і самовдосконалення.
Технологія самоосвіти педагогів: -самодіагностика педагога;-аналіз діяльності по проблемі;-розробка програм самоосвіти;-коригування плану;-підсумкова діагностика;- закріплення досягнутих результатів;-визначення більш складних завдань на майбутнє.
КПК, ІКТ
З педагогами:
1.3. Педагогічна рада.
Педагогічний годину
Медико-педагогічні наради
Міські методичні об'єднання
У засобах ЗМІ
Діти:
Трансляція досвіду роботи (відкритий показ МОД)
Батьки.
Робота з батьками.
1.4. Дискусія.1.5 Мозковий штурм. 1.6 Проектна діяльність педагога. 1.7 Аналіз конкретних ситуацій. 1.8. Майстер-клас.1.9. Ділова гра. 1.10 Педагогічна студія.
1.11. Портфоліо-технологія і портфоллио - продукт.
В основі використовується метод автентичного оцінювання результатів освітньої та професійної діяльності.
Етапи:
1. Мотивація і цілепокладання по створенню портфоліо.
2. Розробка структури матеріалів портфоліо.
3. Планування діяльності щодо збирання, оформлення і підготовці матеріалів до презентації. Вироблення критеріїв оцінювання матеріалів портфоліо.
4. Збір та оформлення матеріалів. Рефлексія діяльності на етапі.
5. Проби у презентації портфоліо.
6. Презентація в рамках мети створення і використання.
7.Оцінка результатів діяльності. Підсумкова рефлексія. Як тільки закінчується процедура атестації, відразу ж починається підготовка до наступного, і циклічність повторюється.
Портфоліо - це звіт по процесу діяльності, заснований на принципі «добровільності».
Розглянемо деякі педагогічні технології
Технологія дослідницької діяльності
Мета дослідницької діяльності в дитячому саду - сформувати у дошкільнят основні ключові компетенції, здатності до дослідницького типу мислення. Треба зазначити, що застосування проектних технологій не може існувати без використання ТРВЗ-технології (технології розв'язання винахідницьких завдань). Тому при організації роботи над творчим проектом вихованцям пропонується проблемна задача, яку можна вирішити, щось досліджуючи або проводячи експерименти.
Методи і прийоми організації експериментально - дослідницької діяльності: евристичні бесіди; постановка та вирішення питань проблемного характеру; спостереження; моделювання (створення моделей про зміни в неживій природі); досліди; фіксація результатів: спостережень, дослідів, експериментів, трудової діяльності;«занурення» у фарби, звуки, запахи і образи природи; наслідування голосів та звуків природи; використання художнього слова; дидактичні ігри, ігрові навчальні і творчо розвиваючі ситуації; трудові доручення, дії.
Зміст пізнавально-дослідницької діяльності
Інформаційно-комунікаційні технології
Світ, в якому розвивається сучасна дитина, корінним чином відрізняється від світу, в якому виросли його батьки. Це пред'являє якісно нові вимоги до дошкільного виховання як першої ланки безперервної освіти: освіти з використанням сучасних інформаційних технологій (комп'ютер, інтерактивна дошка, планшет та ін).
Інформатизація суспільства ставить перед педагогами-дошкільниками завдання: йти в ногу з часом, стати для дитини провідником у світ нових технологій, наставником у виборі комп'ютерних програм, сформувати основи інформаційної культури його особистості, підвищити професійний рівень педагогів і компетентність батьків. Рішення цих завдань не можливе без актуалізації та перегляду всіх напрямків роботи дитячого садка в контексті інформатизації.
Вимоги до комп'ютерних програм ДНЗ
Дослідницький характер. Легкість для самостійних занять дітей. Розвиток широкого спектра навичок і уявлень. Вікове відповідність. Цікавість. Класифікація програм.
Розвиток уяви, мислення, пам'яті. Говорять словники іноземних мов. Найпростіші графічні редактори. Ігри-подорожі. Навчання читання, математики. Використання мультимедійних презентацій.
Переваги комп'ютера
пред'явлення інформації на екрані комп'ютера в ігровій формі викликає у дітей великий інтерес;
несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий дошкільнятам;
рухи, звук, мультиплікацію надовго привертає увагу дитини;
володіє стимулом пізнавальної активності дітей;
надає можливість індивідуалізації навчання;
в процесі своєї діяльності за комп'ютером дошкільник набуває впевненості в собі;
дозволяє моделювати життєві ситуації, які не можна побачити в повсякденному житті.
Помилки при використанні ІКТ
Недостатня методична підготовленість педагога;
неправильне визначення дидактичної ролі та місця ІКТ на заняттях;
безплановість, випадковість застосування ІКТ;
перевантаженість заняття демонстрацією.
ІКТ в роботі сучасного педагога
1. Підбір ілюстративного матеріалу до занять та для оформлення стендів, групи, кабінетів (сканування, інтернет, принтер, презентація).
2. Підбір додаткового пізнавального матеріалу до занять, знайомство зі сценаріями свят та інших заходів.
3. Обмін досвідом, знайомство з періодикою, напрацюваннями інших педагогів Росії і зарубіжжя.
4. Оформлення групової документації, звітів. Комп'ютер дозволить не писати звіти та аналізи кожен раз, а достатньо набрати один раз схему і надалі тільки вносити необхідні зміни.
5. Створення презентацій в програмі Рower Рoint для підвищення ефективності освітніх занять з дітьми та педагогічної компетенції батьків у процесі проведення батьківських зборів.
Особистісно - орієнтована технологія
Особистісно-орієнтовані технології ставлять у центр усієї системи дошкільної освіти особистість дитини, забезпечення комфортних умов у сім'ї та дошкільному закладі, безконфліктних і безпечних умов її розвитку, реалізацію наявних природних потенціалів. Особистісно-орієнтована технологія реалізується в розвиваючому середовищі, що відповідає вимогам змісту нових освітніх програм.
Відзначаються спроби створення умов особистісно-орієнтованих взаємодій з дітьми в розвивальному просторі, що дозволяє дитині проявити власну активність, найбільш повно реалізувати себе. Проте, сьогоднішня ситуація в дошкільних установах не завжди дозволяє говорити про те, що педагоги повністю приступили до реалізації ідей особистісно-орієнтованих технологій, саме надання можливості дітям для самореалізації в грі, режим життя перевантажений різними заняттями, на гру залишається мало часу.
Напрямки особистісно-орієнтованих технологій
-Гуманно-особистісні технології відрізняються своєю гуманістичною сутністю психолого-терапевтичної спрямованістю на надання допомоги дитині з ослабленим здоров'ям, у період адаптації до умов дошкільного закладу.
-Технологія співпраці реалізує принцип демократизації дошкільної освіти, рівність у стосунках педагога з дитиною, партнерство в системі взаємовідносин «Дорослий - дитина».
-Педагогічні технології на основі гуманізації і демократизації педагогічних відносин з процесуальної орієнтацією, пріоритетом особистісних відносин, індивідуального підходу, демократичним управлінням і яскравою гуманістичною спрямованістю змісту. Таким підходом володіють нові освітні програми «Дитинство», «Від народження до школи», «Веселка», «З дитинства в отроцтво». Сутність технологічного виховно-освітнього процесу конструюється на основі заданих вихідних установок: соціальне замовлення (батьки, суспільство) освітні орієнтири, цілі і зміст освіти. Ці вихідні установки повинні конкретизувати сучасні підходи до оцінки досягнень дошкільнят, а також створювати умови для індивідуальних та диференційованих завдань.
Виявлення темпів розвитку дозволяє вихователю підтримувати кожної дитини на його рівні розвитку. Таким чином, специфіка технологічного підходу полягає в тому, щоб виховно-освітній процес повинен гарантувати досягнення поставлених цілей. У відповідності з цим, у технологічному підході до навчання виділяються:
- постановка цілей та їх максимальне уточнення (виховання і навчання з орієнтацією на досягнення результату;
- підготовка методичних посібників (демонстраційний і роздатковий) згідно з навчальними цілями і завданнями;
- оцінка актуального розвитку дошкільника, корекція відхилень, спрямована на досягнення цілей;
- заключна оцінка результату;
- рівень розвитку дошкільника.
Технологічний підхід, тобто нові педагогічні технології, що гарантують досягнення дошкільника. Особистісно-орієнтовані технології протиставляють авторитарного, знеособленому і обездушенному підходу до дитини в традиційній технології - атмосферу любові, турботи, співробітництва, створюють умови для творчості особистості.
Технологія портфоліо дошкільника
Портфоліо - це скарбничка особистих досягнень дитини у різноманітних видах діяльності, його успіхів, позитивних емоцій, можливість ще раз пережити приємні моменти свого життя, це своєрідний маршрут розвитку дитини.
Існує ряд функцій портфоліо:
-діагностична (фіксує зміни і зростання за певний період часу),
-змістовна (розкриває весь спектр виконуваних робіт),
- рейтингова (показує діапазон умінь і навичок дитини) та ін. Процес створення портфоліо є свого роду педагогічною технологією.
Варіантів портфоліо дуже багато. Зміст розділів заповнюється поступово, у відповідності з можливостями і досягненнями дошкільника. Портфоліо має свою структуру, складається з розділів. Ряд авторів пропонують власні структуру і зміст портфоліо дитини дошкільного віку.
Так, В. Руденко пропонує приблизний зміст цих розділів.
Розділ 1 «Давайте познайомимося». У розділі міститься фотографія дитини, зазначаються його прізвище та ім'я, номер групи; можна ввести рубрику «Я люблю...» («Мені подобається...», «Обожнюю, коли...»), в якій будуть записані відповіді дитини.
Розділ 2 «Я росту!». В розділ вносяться антропометричні дані (у художньо-графічному виконанні): «Ось я який!», «Як я росту», «Я виріс», «Я великий».
Розділ 3 «Портрет моєї дитини». У розділі містяться твори батьків про свого малюка.
Розділ 4 «Я мрію...». У розділі фіксуються висловлювання самої дитини на пропозицію продовжити фрази: «Я мрію про...», «Я б хотів бути...», «Я чекаю, коли...», «Я бачу себе...», «Я хочу бачити себе...», «Мої улюблені справи...»; відповіді на запитання: «Ким і яким я буду, коли виросту?», «Про що я люблю думати?».
Розділ 5 «От що я можу». У розділі містяться зразки творчості дитини (малюнки, розповіді, книги-саморобки).
Розділ 6 «Мої досягнення». У розділі фіксуються грамоти, дипломи (від різних організацій: дитячого садка, ЗМІ, проводять конкурси).Розділ 7 «Порадьте мені...». В розділі даються рекомендації батькам вихователем і всіма фахівцями, які працюють з дитиною.
Розділ 8 «Запитуйте, батьки!». У розділі батьки формулюють свої запитання до фахівців ДНЗ.

Л. Орлова пропонує такий варіант портфоліо, вміст якого в першу чергу буде цікава батькам, портфоліо можна заповнювати як у дитячому садку, так і вдома і можна представляти як міні-презентацію на день народження дитини. Автором пропонується наступна структура портфоліо. Титульний лист, на якому міститься інформація про дитину (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження), фіксується дата початку та дата закінчення ведення портфоліо, зображення долоньки дитини на момент початку ведення портфоліо і зображення долоньки на момент закінчення ведення портфоліо.
Розділ 1 «Познайомтеся зі мною» містить вкладки «Подивіться на мене», куди послідовно вклеюються портрети дитини, зроблені в різні роки в дні його народження, і «Про мене», де міститься інформація про час і місце народження дитини, про значення імені дитини, про дату святкування його іменин, невеликий розповідь батьків, чому було вибрано ім'я, звідки пішло прізвище, інформація про знаменитих тезках і однофамільців відомих, персональна інформація дитини (знак зодіаку, гороскопи, талісмани та ін).
Розділ 2 «Я росту» включає вкладиші «Динаміка зростання», де дається інформація про зростання дитини з першого року життя, і «Мої досягнення за рік», де вказується, на скільки сантиметрів виріс дитина, чого навчився за минулий рік, наприклад рахувати до п'яти, перекидатися і ін.
Розділ 3 «Моя сім'я». У зміст цього розділу включаються короткі розповіді про членів сім'ї (крім особистих даних, можна згадати професію, риси характеру, улюблені заняття, особливості спільного проведення часу з членами сім'ї).
Розділ 4 «Чим можу - допоможу» містить фотографії дитини, на яких він зображений за виконанням домашньої роботи.
Розділ 5 «Світ навколо нас». В даний розділ вносяться невеликі творчі роботи дитини за екскурсій, пізнавальних прогулянок.
Розділ 6 «Натхнення зими (весни, літа, осені)». В розділі розміщуються дитячі роботи (малюнки, казки, вірші, фотографії з ранків, записи віршів, які дитина розповідав на ранках і ін)
Ст. Дмитрієва, Тобто Єгорова також пропонують певну структуру портфоліо:
Розділ 1 «Інформація для батьків», в якому є рубрика «Давайте познайомимося», що включає в себе відомості про дитину, його досягнення, які зазначили самі батьки.
Розділ 2 «Інформація педагогів» містить інформацію про спостереження педагогів за дитиною під час перебування його в дитячому саду у чотирьох ключових напрямках: соціальні контакти, комунікативна діяльність, самостійне використання різних джерел інформації і діяльність як така.
Розділ 3 «Інформація дитини про себе» містить інформацію, отриману від самої дитини (малюнки, ігри, які дитина сам придумав, розповіді про себе, про друзів, нагороди, дипломи, грамоти).
Л. В. Адаменко пропонує наступну структуру портфоліо:
блок «Який дитина хороший», який містить інформацію про особистісні якості дитини і включає в себе: твір батьків про дитину; роздуми вихователів про дитину; відповіді дитини на питання в процесі неформальної бесіди «Розкажи про себе»; відповіді друзів, інших дітей на прохання розповісти про дитину; самооцінку дитини (підсумки тесту «Драбинка»); психолого-педагогічну характеристику дитини; «кошик побажань», у зміст якої входять подяку дитині - за доброту, щедрість, хороший вчинок; листи подяки батькам за виховання дитини;
блок «Який дитина уміла» містить інформацію про те, що дитина вміє, що знає, і включає в себе: відповіді батьків на запитання анкет; відгуки вихователів про дитину; розповіді дітей про дитину; розповіді педагогів, до яких дитина ходить на гуртки та секції; оцінка участі дитини в акціях; характеристика психолога пізнавальних інтересів дитини; грамоти за номінаціями допитливість, вміння, ініціативу, самостійність;
блок «Який дитина успішний» містить інформацію про творчі здібності дитини і включає: відгук батьків про дитину; розповідь дитини про свої успіхи; творчі роботи (малюнки, вірші, проекти); грамоти; ілюстрації успішності та ін.
Таким чином, портфоліо (папка особистих досягнень дитини) дозволяє здійснити індивідуальний підхід до кожної дитини і вручається при випуску з дитячого садка як подарунок дитині і його сім'ї.
Технологія «Портфоліо педагога»
Сучасна освіта потребує новий тип педагога: творчо думає, володіє сучасними технологіями освіти, прийомами психолого-педагогічної діагностики, способами самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної діяльності, умінням прогнозувати свій кінцевий результат.
У кожного педагога має бути досьє успіхів", в якому відбивається все радісне, цікаве і гідне з того, що відбувається в житті педагога. Таким досьє може стати портфоліо педагога. Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті педагогом у різноманітних видах діяльності (виховної, навчальної, творчої, соціальної, комунікативної), і є альтернативною формою оцінки професіоналізму та результативності роботи педагога.
Для створення комплексного портфоліо доцільно запровадити наступні розділи:
Розділ 1 «Загальні відомості про педагога»Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального особистісного розвитку педагога (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження); освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом); трудовий і педагогічний стаж, стаж роботи в даному навчальному закладі; підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика курсів); копії документів, підтверджуючих наявність вчених і почесних звань і ступенів; найбільш значимі урядові винагороди, грамоти, листи подяки; дипломи різних конкурсів; інші документи на розсуд педагога.
Розділ 2 «Результати педагогічної діяльності» Зміст даного розділу формує уявлення про динаміку результатів діяльності педагога за певний період. До розділу можуть бути включені: матеріали з результатами освоєння дітьми реалізованої програми; матеріали, що характеризують рівень розвитку уявлень і вмінь дітей, рівень розвитку особистісних якостей; порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за три роки на підставі результатів педагогічної діагностики, результатів участі вихованців у різноманітних конкурсах і олімпіадах; аналіз результатів навчання вихованців у першому класі та ін.
Розділ 3 «Науково-методична діяльність» В зміст даного розділу містяться матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога. Це можуть бути: матеріали, в яких описуються технології, використовувані педагогом діяльності з дітьми, обґрунтовується їх вибір; матеріали, що характеризують роботу в методичному об'єднанні, творчій групі; матеріали, що підтверджують участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах; в тижнях педмайстерності; у проведенні семінарів, «круглих столів», майстер-класів; авторські програми, методичні розробки; творчі звіти, реферати, доповіді, статті та інші документи
Розділ 4 «Предметно-розвиваюче середовище» Містить інформацію про організації предметно-розвивального середовища в групах і кабінетах: плани щодо організації предметно-розвивального середовища; ескізи, фотографії і т. д.
Розділ 5 «Робота з батьками» Містить інформацію про роботу з батьками вихованців (плани роботи; сценарії заходів і ін). Таким чином, портфоліо дозволить самому педагогу проаналізувати і представити значущі професійні результати, досягнення, забезпечить моніторинг його професійного зростання.
Ігрова технологія
Будується як цілісне утворення, що охоплює певну частину навчального процесу та об'єднане загальним змістом, сюжетом, персонажем. У неї включаються послідовно: ігри та вправи, що формують уміння виділяти основні, характерні ознаки предметів, порівнювати, зіставляти їх; групи ігор на узагальнення предметів за певними ознаками; групи ігор, у процесі яких у дошкільнят розвивається вміння відрізняти реальні явища від нереальних; групи ігор, які виховують вміння володіти собою, швидкість реакції на слово, фонематичний слух, кмітливість та ін. Складання ігрових технологій з окремих ігор і елементів - турбота кожного вихователя.
Навчання у формі гри може і повинно бути цікавим, цікавим, але не розважальним. Для реалізації такого підходу необхідно, щоб освітні технології, що розробляються для навчання дошкільнят, містили чітко позначену і покроково описану систему ігрових завдань та різних ігор з тим щоб, використовуючи цю систему, педагог міг бути впевненим в тому, що в результаті він отримає гарантований рівень засвоєння дитиною того чи іншого предметного змісту. Безумовно, цей рівень досягнень дитини має діагностуватися, а використовувана педагогом технологія повинна забезпечувати цю діагностику відповідними матеріалами.
Діяльності з допомогою ігрових технологій у дітей розвиваються психічні процеси. Ігрові технології тісно пов'язані з усіма сторонами виховної та освітньої роботи дитячого саду і вирішення його основних завдань. Деякі сучасні освітні програми пропонують використовувати народну гру як засіб педагогічної корекції поведінки дітей.
Технологія «ТРІЗ» (теорія рішення винахідницьких завдань)
Метою використання даної технології в дитячому садку є: розвиток, з одного боку, таких якостей мислення, як гнучкість, рухливість, системність, діалектичність; з іншого - пошукової активності, прагнення до новизни; мовлення та творчої уяви. Основне завдання використання ТРВЗ - технології у дошкільному віці - це прищепити дитині радість творчих відкриттів.
Основний критерій у роботі з дітьми - дохідливість і простота подачі матеріалу та формулюванні складною, здавалося б, ситуації. Не варто форсувати впровадження ТРВЗ без розуміння дітьми основних положень на найпростіших прикладах. Казки, ігрові, побутові ситуації - ось те середовище, через яку дитина навчиться застосовувати тризовские рішення, які постають перед ним проблем. По мірі знаходження протиріч, він сам буде прагнути до ідеального результату, використовуючи численні ресурси. Можна застосовувати в роботі тільки елементи ТРВЗ (інструментарій), якщо педагог недостатньо опанував ТРИЗ-технологію.
Схема з застосуванням методу виявлення протиріч:
Перший етап - визначення позитивних і негативних властивостей якості якого-небудь предмета або явища, що не викликають стійких асоціацій у дітей. Другий етап - визначення позитивних і негативних властивостей предмету або явища в цілому. Лише після того, як дитина зрозуміє, чого від нього хочуть дорослі, слід переходити до розгляду предметів і явищ, що викликають стійкі асоціації.
Найчастіше, педагог вже проводить тризовские заняття, навіть не підозрюючи про це. Адже, саме, розкутість мислення і здатність йти до кінця в вирішенні поставленого завдання - суть творчої педагогіки.
Технологічний підхід, тобто нові педагогічні технології гарантують досягнення дошкільника і надалі гарантують їх успішне навчання в школі. Кожен педагог - творець технології, навіть якщо має справу із запозиченнями. Створення технології неможливе без творчості. Для педагога, який навчився працювати на технологічному рівні, завжди буде головним орієнтиром пізнавальний процес у його розвиненому стані. Все в наших руках, тому їх не можна опускати.
Людина не може по-справжньому удосконалитися, якщо не допомагає вдосконалюватись іншим. Чарльз ДиккенсТворите самі. Як немає дітей без уяви, так немає і педагога без творчих поривів. Творчих Вам успіхів!

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове