logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Інтерактивний музей як ефективна форма організації роботи з батьками (законними представниками) в дошкільній освітній організації.

Управління освіти і науки адміністрації р. Сочі. Муніципальне дошкільний бюджетне освітня установа центр розвитку дитини - дитячий садок N107 р. Сочі

 

Автори/розробники:

Е. Н. Пантелиади, завідувач МДОУ центру розвитку дитини-дитячого садка N107

В. о. Плюсніна, заступник завідувача з ВМР МДОУ центру розвитку дитини-дитячого садка N107

 

Науковий керівник:

Козаків Ігор Сергійович, Кандидат педагогічних наук, Доцент кафедри загальної та професійної педагогіки Сочинського державного університету.

 

ЗМІСТ

 1. Паспорт інноваційного освітнього проекту
 2. Пояснювальна записка

2.1 Актуальність і початковий стан проблеми

2.2 Новизна проекту

2.3 Цілі і завдання проекту

2.4 Очікувані результати

 1. Етапи реалізації проекту
 2. Ресурсне забезпечення
 3. Перспективи розвитку проекту

 

1. Паспорт інноваційного проекту

Назва проекту

Інтерактивний музей як ефективна форма організації роботи з батьками (законними представниками) в дошкільній освітній організації

Адресація проекту

Педагогічні працівники дошкільних освітніх організацій

Керівники проекту

Е. Н. Пантелиади, завідувач МДОУ центру розвитку дитини-дитячого садка N107,
В. о. Плюсніна, заступник завідувача з ВМР МДОУ центру розвитку дитини-дитячого садка N107

Учасники проекту

Педагогічні працівники, вихованці, батьки (законні представники) вихованців МДОУ центру розвитку дитини-дитячого садка N107, соціальні партнери (МКУ центру оцінювання якості освіти, музей історії Адлера, загальноосвітні установи Адлерському району)

Мета проекту

Створення умов для розвитку індивідуальних здібностей та творчого потенціалу кожної дитини через активне залучення батьків в освітній процес за допомогою ефективного використання інформаційних та комунікаційних технологій

Завдання проекту

1. Розробити і впровадити модель інформаційно-освітнього середовища (віртуального музею), що сприяє розвитку дошкільнят.

2. Розробити алгоритми, методи і форми інтерактивного включення батьків у виховно-освітній процес.

3. Розширити знання батьків (законних представників) з питань розвитку і виховання дітей.

4. Підвищити інформаційну компетентність педагогів з метою впровадження сучасних технологій для розвитку інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та діяльнісної сфер дитини-дошкільника.

5. Збагатити предметно-просторове середовище через створення електронної бази музейних експозицій, дидактичних і методичних матеріалів по використанню віртуального музею в роботі ДНЗ.

Терміни реалізації

вересень 2012 року - травень 2015 року

Етапи проекту

1 етап (вересень 2012 - грудень 2012 р.) - підготовчий - планування тематики міні-музеїв
2 етап (січень 2013 року - березень 2014 р.) - робота зі створення міні-музеїв
3 етап (квітень 2014 р. - вересень 2014 р.) - підготовка контенту сайту
4 етап (жовтень 2014 р. - травень 2015 р.) - створення веб-сайту віртуального музею
5 етап (червень 2015 р. - грудень 2015 р.) - підсумковий

Очікувані результати

 • створено веб-сайт-музей МДОУ центру розвитку дитини - дитячого садка N107;
 • створені віртуальні колекції, екскурсії, виставки, огляди фондів музею ДНЗ та експонатів;
 • узагальнено досвід роботи по включенню батьків дошкільнят в освітній процес через інтерактивні форми;
 • створена нова предметно-просторова середовище на основі широкого використання ІКТ-технологій.

2. Пояснювальна записка

2.1. Актуальність і початковий стан проблеми

2.1.1. Сучасні вимоги до системи освіти в цілому і, зокрема, до дошкільної освіти, передбачають вирішення таких завдань, як розвиток індивідуальних здібностей і творчого потенціалу кожної дитини. У зв'язку з цим, у відповідності з новим законом «Про освіту в Російській Федерації» одним з основних завдань, що стоять перед дитячої дошкільної організацією є «взаємодія з сім'єю для забезпечення повноцінного розвитку особистості дитини».
Сучасні підходи до роботи з сім'ями дошкільників визначені і у Федеральному державному освітньому стандарті дошкільної освіти: «робота з батьками повинна мати диференційований підхід, враховувати соціальний статус, мікроклімат сім'ї, батьківські запити і ступінь зацікавленості батьків діяльністю ДОО, підвищення культури педагогічної грамотності сім'ї».
В новому стандарті підкреслюється, що одним із принципів дошкільної освіти є співпраця Організації з сім'єю, а ДО ФГОС є основою для надання допомоги батькам (законним представникам) у вихованні дітей, охорони та зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я, розвитку індивідуальних здібностей і необхідної корекції порушень їх розвитку. Однією з вимог до психолого-педагогічних умов є вимога забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім'ї та підвищення компетентності батьків (законних представників) у питаннях розвитку та освіти, охорони і зміцнення здоров'я дітей. Батьки (законні представники) повинні брати участь у розробці частини освітньої Програми Організації, що формується учасниками освітніх відносин з урахуванням освітніх потреб, інтересів і мотивів дітей, членів їх сімей і педагогів.
2.1.2. Російські освіта і культура існують сьогодні у швидкозмінюваних умовах: інформаційні технології справляють помітний вплив на соціокультурні процеси нашої країни. Більшість сучасних батьків (законних представників) та самі дошкільнята досить впевнено використовують різні електронні пристрої в різних цілях (освіта, спілкування, гра і т. д.).
Інформаційно-телекомунікаційна мережа «Інтернет» набуває все більшого значення в житті людини, будучи важливим фактором навколишньої дійсності і формування особистості. Немає жодних сумнівів, що роль мережі «Інтернет» з року в рік буде тільки посилюватися: так, кількість користувачів мережі «Інтернет» в європейських країнах вже сьогодні становить від 70 до 97 відсотків. Збільшується і її інформаційне різноманіття: за станом на 1 травня 2012 року, в мережі «Інтернет» працювало 662 мільйони Веб-сайтів.
Одним з численних ресурсів мережі «Інтернет» є віртуальні музеї - новий динамічно розвивається феномен культури. Віртуальні музеї здійснюють безкоштовний масовий доступ відвідувачів до культурної спадщини і світовим мистецьким досягненням. Рейтинг відвідуваності сайтів і сторінок віртуальних музеїв дуже високий: вони є каналом поширення культурних цінностей та залучення населення до культури. Віртуальні музеї представляють собою фактор розвитку культури: сайти традиційних музеїв - далеко не єдина форма існування музеїв онлайн. Працює безліч віртуальних музеїв, присутніх тільки в мережі «Інтернет»: віртуальні музеї відкривають приватні особи (особливо масово цей процес йде в соціальних мережах і блог-платформах, їх створюють організації, які не є музеями - освітні установи, установи культури і адміністративні одиниці. Ряд віртуальних музеїв об'єднує відразу кілька музейних колекцій, які неможливо поєднати в реальному житті.
2.1.3. Протягом 2012-2014 навчальних років педагогічний колектив МДОУ центру розвитку дитини - дитячого садка N107 працював по темі: «Міні-музеї як одна з форм активної взаємодії з батьками (законними представниками) вихованців ДНЗ». Протягом цього часу педагогічні працівники проводили різноманітну роботу з дітьми, спрямовану на виховання основ музейної культури:

 • За активної участі педагогів, батьків та вихованців створені і функціонують 30 міні-музеїв різної тематики, представлені в таблиці:

Вікова група/
приміщення дитячого садка

Назва міні-музею

Група короткочасного перебування

Іграшки-брязкальця

Це я, знайомтесь!

Молодший дошкільний вік

Іграшки-забави

Книжки Агнії Барто

Улюблені іграшки

Мій веселий сніговик

Рости здоровим, малюк

Моя дерев'яна іграшка

Дорога безпеки

Середній дошкільний вік

Мій вусатий смугастий друг

Сніжинка пухнаста моя

Ложечка точена, ручка золочена

Зимовий ліс

Такі різні машини

Мій найкращий друг

Старший дошкільний вік

Музей родинних реліквій

Чарівниця вода

Сочі - місто біля моря

Чорне море

Музей опалого листя

Слідами наших подорожей

Культура народів Росії

Музей годинників «Тік-так»

Музичний зал

Музей музичних інструментів

Фізкультурний зал

Олімпіада в Сочі - моя олімпіада

 • Налагоджено співпрацю з музеєм історії Адлера, шкільними музеями загальноосвітніх установ Адлерському району.
 • Створений список сайтів традиційних музеїв, які здійснюють віртуальні екскурсії.
 • Для організації систематичної і цілеспрямованої роботи з батьками складено перспективний план взаємодії, визначено основні спільні заходи, відображені найбільш цікаві форми, методи і прийоми роботи, які використовуються при проведенні заходів в музеї і засобами музею.

Однак у ході реалізації проекту педагогічний колектив МДОУ центру розвитку дитини - дитячого садка N107 і зіткнувся з рядом проблем:

 • використання експонатів ряду міні-музеїв обмежена рамками однієї теми або тимчасового періоду («Музей опалого листя», «Зимовий ліс», «Мій веселий сніговик» тощо);
 • неможливість довгострокового існування міні-музею з ексклюзивними експонатами (наприклад «Музей родинних реліквій»);
 • участь у створенні і відвідувань експозицій міні-музеїв обмеженого числа вихованців та батьків (найчастіше у створенні та поповненні колекції міні-музею бере участь певна вікова група);
 • недостатньо місця для розміщення і зберігання всіх створених міні-музеїв;
 • відсутність можливості задоволення всіх побажань батьків (законних представників) вихованців за тематикою і змістом міні-музеїв;
 • неможливість 100 % активної участі батьків (законних представників) у створенні та поповненні експозицій міні-музеїв на увазі велику завантаженість.

Виходячи з вышеиздоженного проект «Інтерактивний (віртуальний) музей як ефективна форма організації роботи з батьками (законними представниками) в дошкільній освітній організації» є актуальним, так як віртуальний музей - це сучасна реальність, що виходить за рамки традиційного уявлення про музеї: експозиція віртуального музею постійна лише у своєму розвитку; час «роботи» може обчислюватися роками; кількість виставок , як правило, регламентовано не кількісними категоріями, а концепцією, пов'язаної з появою нової ідеї, цікавого проекту; віртуальний музей ніяк не пов'язаний з реальним приміщенням.

2.2. Новизна

Створення віртуального музею дошкільної освітньої організації та використання Інтернет-технологій значно розширюють рамки традиційної музейної педагогіки, сприяє розвитку інформаційної культури та максимального включення батьків у спільну проектну діяльність.
Віртуальний музей буде представляти собою спеціалізований сайт з системою веб-сторінки, пов'язані гіпертекстовими посиланнями, на яких будуть розміщуватися тематичні віртуальні виставки та екскурсії, засновані на авторських текстах і якісних цифрових зображеннях експонатів. Представлені матеріали можуть бути з самих різних областей: від предметів мистецтва, з місць бойових дій, фамільні реліквії і т. д.
Створення віртуального музею сприятиме соціалізації дошкільнят, буде стимулювати їх пізнавальну активність і підвищить ефективність використання музейної інформації в освітньому процесі.

2.3. Цілі та завдання проекту

Мета: Створення умов для розвитку індивідуальних здібностей та творчого потенціалу кожної дитини через активне залучення батьків в освітній процес за допомогою ефективного використання інформаційних та комунікаційних технологій.
Завдання:

 • Розробити і впровадити модель інформаційно-освітнього середовища (віртуального музею), що сприяє розвитку дошкільнят.
 • В рамках впровадження моделі інформаційно-освітнього середовища:
 • Розробити алгоритми, методи і форми інтерактивного включення батьків у виховно-освітній процес.
 • Розширити знання батьків (законних представників) з питань розвитку і виховання дітей.
 • Підвищити інформаційну компетентність педагогів з метою впровадження сучасних технологій для розвитку інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та діяльнісної сфер дитини-дошкільника.
 • Збагатити предметно-просторове середовище через створення електронної бази музейних експозицій, дидактичних і методичних матеріалів по використанню віртуального музею в роботі ДНЗ.

2.4. Очікувані результати

Результатом впровадження проекту стане:

 • створення веб-сайту-музею МДОУ центру розвитку дитини - дитячого садка N107;
 • удосконалення рівня професійної майстерності педагогів в галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій;
 • становлення готовності дошкільників орієнтуватися в музейній культури;
 • активну участь батьків в освітньому процесі;
 • розширення взаємодії з соціумом міста;
 • створення оновленої предметно-просторового середовища ДНЗ на основі широкого використання ІКТ-технологій.

3. Етапи реалізації

Перший етап, підготовчий (вересень-грудень 2012 р.) - планування тематики міні-музеїв.

 1. Створення творчої групи педагогів для організації роботи по створенню міні-музеїв.
 2. Визначення перспектив створення міні-музеїв і розробка алгоритму створення міні-музеїв.

Другий етап (січень 2013 року - березень 2014 р.) - практичний - робота зі створення міні-музеїв

 1. Вибір тим міні-музеїв, визначення місць розміщень міні-музеїв.
 2. Планування експозицій.
 3. Вибір дизайну оформлення міні-музеїв.
 4. Підбір експонатів, оформлення візитних карток та паспортів міні-музеїв.
 5. Розробка форм роботи з експозиціями міні-музеїв.
 6. Розробка ознайомчої екскурсії в міні-музеї.
 7. Розробка конспектів занять з використанням експозицій міні-музею.

Приступаючи до роботи, ми розуміли, що позитивного результату можна досягти тільки в тому випадку, якщо буде здійснюватися взаємодія всіх учасників виховного процесу: дітей, батьків та педагогічного колективу.
Вибір теми міні-музею відбувається виходячи з інтересів дітей, ініціативи педагога, який уміє захопити і зацікавити своїх вихованців, часто музей з'являється в групі як результат реалізації однойменного проекту. Так батьки орієнтовані на створення міні - музею, що стосується конкретно їх дитини.
Тематика створених в нашому дошкільному закладі міні - музеїв різна і не обмежується тільки пізнавально-мовним напрямком.
Місцерозташування міні-музеїв визначали з урахуванням інтерактивності і поліфункціональності музейного простору, психологічної комфортності і безпеки діяльності.
Розміщення музею в груповому приміщенні дозволяє вибудовувати матеріал музею поступово, у міру отримання нової інформації. Вихователь має можливість звернутися до матеріалів музею, а діти групи за бажанням розглядати експонати, обговорювати їх особливості, задавати питання педагогу використовувати деякі експонати для режисерських ігор, користуватися дидактичними іграми і проводити самостійні дослідження за експериментальним столиком.

Третій етап (квітень 2014 р. - вересень 2014 р.) - підготовка контенту сайту

 1. Визначення тематики перших екскурсій (веб-сторінок) на основі існуючих міні-музеїв.
 2. Оцифровка документальних та речових джерел.
 3. Створення електронної бази даних з музейної педагогіки .
 4. Розробка єдиної системи зберігання та каталогізації всіх можливих видів електронного представлення музейних експонатів.
 5. Підготовка матеріалів для інтерактивних екскурсій.

Після перегляду експозицій міні-музеїв і роботи з експонатами перед педагогами виникала проблема збереження і можливості використання експозицій іншими учасниками освітнього процесу. Так само хотілося зберегти накопичений досвід вихованців і батьків у ході створення міні-музеїв і колекцій, надати можливість поповнювати вже наявні експозиції, не лише їх творцям, а й іншим суб'єктам освіти. Зараз всі експозиції оцифровуються, до них створюються каталожні картки з інформацією про авторів (творців, власників).
У цій роботі активну участь беруть батьки вихованців.

Четвертий етап (жовтень 2014 р. - травень 2015 р.) - створення веб-сайту віртуального музею МДОУ

 1. Вибір інструментів створення сайту і його дизайну.
 2. Визначення структури сайту.
 3. Моделювання системи побудови віртуального макета музею .
 4. Наповнення контентом перших веб-сторінок.
 5. Проектування інтерактивних систем подання та навігації по віртуальних мультимедійних музейним експозиціям з можливістю перегляду матеріалів з експонатів.

Всі колекції та експозиції, створені спільно дітьми і батьками не залишаться в коробках в дитячому саду, а отримають «друге життя». Планується створити умови для вільного доступу до віртуальних експозицій і колекцій, надати можливість зареєстрованим користувачам поповнювати експозиції своїми експонатами.

П'ятий етап (червень - грудень 2015 р.) - заключний

 • Формування скарбнички методичних розробок з використання музейної педагогіки та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.
 • Формування методичної скарбнички форм, методів і прийомів активного залучення батьків в освітній процес.
 • Презентація веб-сайту на рівні муніципальної системи освіти.
 • Проведення опитування і самооцінка діяльності за проектом.

 

4. Ресурсное забезпечення проекту

Кадрові ресурси: 100% педагогів мають професійну освіту, всі педагоги МДОУ атестовані на відповідність займаній посаді, 50 % володіють комп'ютером на рівні впевненого і «просунутого» користувача, 1 працівник пройшов навчання на курсах підвищення кваліфікації за темою: «Музейна педагогіка», є системний адміністратор сайту.
         Інформаційні ресурси: МДОУ центр розвитку дитини-дитячий садок N107 має свій сайт в Інтернеті, доступ у мережу «Інтернет». В роботі використовуються педагогічні журнали і інформація, розміщена на професійних сайтах в мережі «Інтернет».
         Матеріально-технічні ресурси (наявні): В МДОУ обладнана сучасна, ергономічна, безпечна, розвиваюче середовище. Є персональні комп'ютери, багатофункціональний пристрій (сканер, принтер, копір), кольоровий сканер, принтер, цифровий фотоапарат, відеокамеру, мультимедійний проектор, екран, ЖК монітори та телевізор.

5. Перспективи розвитку проекту

 1. Вихід на мережеве співтовариство віртуальних міні-музеїв дошкільних освітніх організацій району, міста.
 2. Відкриття індивідуальних довгострокових експозицій «Ось він я» як аналога портфоліо.
 3. Підготовка методичних рекомендацій щодо створення віртуальних колекцій для педагогічних працівників ДОО, по використанню матеріалів віртуальних колекцій в освітній діяльності.
 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове