logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Тематичний контроль на тему: «Стан розвитку ігрової діяльності дітей молодшого та раннього віку»

Автор: Тарасова Юлія Миколаївна, старший вихователь, Державне бюджетне освітня установа середня загальноосвітня школа N2107 структурний підрозділ N1277, р. Москва.

 1. Назва. «Стан розвитку ігрової діяльності дітей молодшого та раннього віку»
 2. Мета. З'ясувати стан роботи з ігрової діяльності в дошкільному закладі N
 3. Терміни поведінки. З ___ по ___
 4. План тематичного контролю.

N

Розділи плани

Зміст

Методи

1

Обстеження рівня розвитку дітей

-Відповідність рівня розвитку ігрової діяльності дітей програмним цілям і завданням
-Вміння дітей вчиняти дію в уявному плані як засіб розвитку символічної функції мислення і формування плану уявлень.
-Вміння дітей відтворювати в грі людські взаємини
-Вміння дітей узгоджувати свої ігрові дії з партнерами по грі.

-Обстеження рівня розвитку ігрової діяльності дітей шляхом тривалого спостереження за самостійною дитячою грою, організації сюжетно-дидактичних ігор.
Аналіз спілкування дітей у процесі гри.

2

Оцінка професійної майстерності вихователя

-Вміння застосовувати знання програмних цілей і завдань у практичній роботі з дітьми
-Володіння методами і прийомами організації дитячої гри.
Знання класифікації дитячих ігор (ігри, що виникають з ініціативи дорослого; ігри, що виникають з ініціативи дітей; народні ігри) і уміння організовувати кожен з цих видів ігор.

-Аналіз організації вихователем дитячих ігор
-Аналіз вміння вихователя впливати на дитячу гру шляхом створення і збагачення ігрового середовища
-Аналіз вміння вихователя застосовувати ігрові прийоми на заняттях з різних видів діяльності дітей.
-Співбесіда з вихователем .
-аналіз самоосвіти вихователя.
-аналіз прдметно-розвивального середовища в групі (компетентність вихователя при її створенні)

3

Створення умов:
-в групі
-у методичному кабінеті
В ДНЗ

-Вміння вихователя створити предметно-розвиваюче ігрову середу в групі, що відповідає віку та рівню розвитку дітей і програмним завданням.
-Укомплектованість методичного кабінету діагностичним матеріалами з розвитку ігрової діяльності дітей.

- Відвідування груп
-Аналіз предметно-ігрового середовища (з точки зору її змісту)

4

Планування роботи

-Ефективність планування (стратегічного, тактичного та оперативного) з розвитку гри для дітей.

-Перевірка планів з точки зору планування дитячих ігор: сюжетно-рольових ( шляхом створення і збагачення відповідної ігрового середовища, збагачення досвіду дітей); сюжетно-дидактичних та дидактичних ігор; ігри з правилами; рухливих ігор; ігор-драматизаций; народних ігор та ігрових забав.

5

Робота з сім'єю

-Ефективність взаємодії дошкільного закладу з батьками з питань розвитку ігрової діяльності дітей: розуміння батьками важливості розвитку ігрової діяльності дітей для їх успішного розвитку.
-Наявність наглядної та довідкової інформації для батьків щодо організації ігор дітей в домашніх умовах

-Аналіз наочної інформації для батьків у групі.
-Опитування або анкетування батьків.

Робочі матеріали контролю:
- Показники розвитку ігрової діяльності на різних етапах дошкільного дитинства.
-Діагностика розвитку гри.
-Анкета професійної майстерності вихователя.
-Картка аналізу самоосвіти вихователів
-Протокол обстеження предметно-розвивального середовища.
-Картка аналізу наочної інформації для батьків.

 

Карта аналізу наочної інформації для батьків

 

N

 

Критерії аналізу

Групи

N 1

N 2

N 3

N 4

1

Конкретність інформації

 

 

 

 

2

Доступність пропонованого матеріалу

 

 

 

 

3

Стислість матеріалу

 

 

 

 

4

Естетичне оформлення наочних матеріалів

 

 

 

 

5

Педагогічна доцільність запропонованих матеріалів

 

 

 

 

6.

Форма подачі матеріалу

 

-папки - пересування

 

 

 

 

-стенди

 

 

 

 

-ширми

 

 

 

 

-Інформаційні листи-пам'ятки для батьків

 

 

 

 

7.

Затребуваність пропонованого матеріалу у батьків

 

 

 

 

 

 

Карта аналізу самоосвіти вихователів

N

Критерії аналізу

 

Ф. В. О. педагогів

 

 

 

 

 

1.

Тема самоосвіти

 

 

 

 

 

2.

Зміст роботи

 

 

-Відвідування проблемних семінарів

 

 

 

 

 

 

-Відвідування курсів кваліфікації, пов'язаних з темою освіти(72часа)

 

 

 

 

 

 

-Відвідування модульних (12-36)курсів підвищення кваліфікації по темі самоосвіти

 

 

 

 

 

 

-Самостійне вивчення варіативних програм

 

 

 

 

 

 

-Вивчення публікацій у періодичній пресі

 

 

 

 

 

3.

Форма звітності

 

 

 

 

 

 

-Підготовка тематичної консультації

 

 

 

 

 

 

-Підготовка семінару-практикуму

 

 

 

 

 

 

-Відкритий показ занять з дітьми

 

 

 

 

 

 

-Виставка результатів продуктивної діяльності дітей

 

 

 

 

 

 

-Виступ на педагогічній раді

 

 

 

 

 

4.

Результат самоосвіти

 

 

 

 

 

 

-атестація

 

 

 

 

 

 

-Узагальнення досвіду роботи

 

 

 

 

 

 

-Наставництво

 

 

 

 

 

 

Показники розвитку ігрової діяльності раннього і молодшого віку

N п/п

Вік

Завдання розвитку ігрової діяльності

Критерії володіння ігровими задумами

1

Ранній

-Розвивати самодіяльну гру-експериментування з різними підходящими для цього предметами і природним матеріалом.
-Сприяти оволодінню гарматними діями в грі.
-Сприяти виникненню і розвитку сюжетно-отобразительных ігор.
-Заохочувати дітей до рухливих і дозвіллєвим ігор

-володіння предметно-ігровими способами гри.
-Вчинення одного ігрового дії з різними іграшками та різних дій з однією іграшкою
-Володіння предметами-заступниками
-Володіння предметно-ігровим середовищем.
-Вміння дітей грати разом (характер взаємин у грі)
-Уміння дітей зайняти себе грою

2

Молодший дошкільний вік.
2-я молодша група.

-Створювати умови для виникнення і розвитку сюжетно-рольових дітей.
-Збагачувати зміст самодіяльних ігор дітей через поповнення запасу знань і збагачення їх досвіду.
-Підтримувати спільні ігри дітей, розвивати вміння взаємодіяти з партнерами

-Володіння рольовим поведінкою: вміння взяти на себе роль, позначити її перед партнерами по грі.
-Використання різноманітних ігрових засобів для реалізації ігрових задумів: міміка, жести, предмети-заступники, іграшки
-Вміння грати з одними і тими ж дітьми ( з деякими) і спілкуватися з усіма.

 

Карта професійної майстерності вихователя

N

Критерії оцінки

Ф. В. О. вихователя

 

 

 

 

 

 

1

Вміння вихователя грати разом з дітьми, вміння:

 

 

 

 

 

 

-зайняти позицію « грає партнера»

 

 

 

 

 

 

-вчасно включитися в гру і взяти на себе ініціативу

 

 

 

 

 

 

-непомітно вийти з гри, надавши ініціативу дітям

 

 

 

 

 

 

Передавати дітям нові способи побудови гри:
-у ранньому віці-дії з предметами заступниками
-в молодшому віці-гра, побудована у вигляді ланцюжка рольових діалогів

 

 

 

 

 

 

-Пояснити дітям-партнерам по грі - свої ігрові дії

 

 

 

 

 

 

-Вільно розгортати сюжет того чи іншого будови (одноперсонажный або многоперсонажный) в живому процесі гри, відштовхуючись від тематики, залучає дітей

 

 

 

 

 

 

--прийняти вчасно пропозиції дітей у процесі гри

 

 

 

 

 

 

-ввести новий персонаж (і нову роль)

 

 

 

 

 

 

-Розгорнути запропоноване партнером-дитиною подія

 

 

 

 

 

 

2.

Володіння методом комплексного керівництва грою

 

 

 

 

 

 

-планомірне збагачення досвіду дітей для формування джерела виникнення задуму гри

 

 

 

 

 

 

-Використання навчальних ігор (дидактичних, театральних) для формування у дітей способів перекладу реального досвіду в ігровій, умовний план

 

 

 

 

 

 

 

-вміння вчасно змінити ігрову середу

 

 

 

 

 

 

-Вміння вибудувати спілкування з дітьми під час ігрового процесу

 

 

 

 

 

 

3.

Раціональне і педагогічно доцільне оформлення ігрового середовища

 

 

 

 

 

 

Рекомендації:

 

 

 

Протокол обстеження предметно - розвивального середовища

 

N

 

Питання на контролі

Групи

N1

N2

N3

N 4

1

Умови розвитку сюжетної гри

 

*Ігрові модулі (тверді і м'які)

 

 

 

 

 

*Сюжетно-образні іграшки

 

 

 

 

 

*Предмети-заступники

 

 

 

 

 

*Наявність в групі простору, ігрових зон, в яких діти можуть грати з особистої ініціативи

 

 

 

 

2.

Умови для розвитку театралізованої гри

 

*Атрибути для ігор, шапочки-маски

 

 

 

 

 

*ширма

 

 

 

 

 

*Різні види театрів:

 

 

 

 

 

-настільний

 

 

 

 

 

-площинний

 

 

 

 

 

-пальчиковий

 

 

 

 

 

-ляльки бі-ба-бо

 

 

 

 

 

-ростові ляльки

 

 

 

 

3.

Умови для розвитку ігор-экспериментирований

 

*природний матеріал:

 

 

 

 

 

-різноманітність

 

 

 

 

 

-безпека

 

 

 

 

 

-доступність

 

 

 

 

 

*Будівельний матеріал:

 

 

 

 

 

-різноманітність

 

 

 

 

 

-безпека

 

 

 

 

 

-доступність

 

 

 

 

4.

Достатня кількість дидактичних ігор по всіх напрямках розвитку дітей

 

*Естетичність оформлення ігор

 

 

 

 

 

*Доступність для дітей

 

 

 

 

 

*Змінюваність

 

 

 

 

 

*Відповідність ігор віку

 

 

 

 

 

*Картотека з опис мовних ігор

 

 

 

 

5.

Умови для розвитку рухливих ігор дітей

 

*Організація фізкультурного куточка

 

 

 

 

 

*Доступність для дітей

 

 

 

 

 

*Атрибути для різноманітних рухливих ігор

 

 

 

 

 

*Картотека рухливих ігор

 

 

 

 

 

*Відповідність ігор віку

 

 

 

 

 

*Наявність місця для рухливих ігор

 

 

 

 

6.

Педагогічна доцільність та естетичність оформлення посібників, розміщення іграшок.

 

 

 

 

Рекомендації:

 

 

 

 

 

Анкета професійної майстерності педагогів на тему
«Розвиток ігрової діяльності дітей раннього і молодшого дошкільного віку»

Шановні педагоги!
Відзначте найбільш підходящий на ваш погляд варіант відповіді

 

1. Яка діяльність є провідною у дітей раннього віку?

А. Предметна діяльність
Б. Навчальна діяльність
Ст. Ігрова діяльність
Р. Комунікативна діяльність

2. Яка діяльність є провідною у дітей дошкільного віку?

А. Предметна діяльність
Б. Навчальна діяльність
Ст. Ігрова діяльність
Р. Комунікативна діяльність

3. На чому ґрунтуєтьсягра дитини раннього віку?

А. На прагненні навчитися новому
Б. На бажання отримати радість від гри
Ст. На прагненні спілкуватися з іншими дітьми
Р. На бажанні досліджувати іграшки і предмети

4. На чому ґрунтуєтьсягра дитини дошкільного віку?

А. На прагненні навчитися новому
Б. На бажання отримати радість від гри
Ст. На прагненні спілкуватися з іншими дітьми
Р. На бажанні досліджувати іграшки і предмети

5. У чому, по-вашому, полягає мета дитячої гри?

А. Метою є сам процес гри
Б. Метою є вміння дитини грати з предметами
В. Метою є вміння ділити іграшки і спілкуватися з іншими дітьми
Р. Метою є розвиток фантазії дитини

6. Коли гра дитини раннього віку є найбільш ефективною?

А. В самостійної діяльності дитини
Б. В партнерському взаємодії дитини з дорослим
В. З навчальним керівництвом дорослого
Р. Нейтральне спостереження дорослого та допомога по необхідності

7. Коли гра дитини дошкільного віку є найбільш ефективною?

А. В самостійної діяльності дитини
Б. В партнерському взаємодії дитини з дорослим
В. З навчальним керівництвом дорослого
Р. Нейтральне спостереження дорослого та допомога по необхідності

 

Подальші питання передбачають вільний відповідь

8. Перелічіть види ігор, які ви знаєте

_____________________________________________________________

9. Які методи і прийоми ви використовуєте в роботі для розвитку ігрової діяльності дітей?

_____________________________________________________________

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове