logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Колекціонування - одна з ефективних технологій дослідницької діяльності дошкільників та засобів для розвитку пізнавальної активності дошкільників.

Автор: Зайцева Надія Вадимівна, вихователь МБУ дитячий садок N93 «Мішутка», р. о. Тольятті.

У Китаї говорять: "Хто має захоплення, проживає два життя".

Сучасні вимоги, що пред'являються державою до якості освітньо - виховної діяльності в дитячому саду, мають на увазі, що педагог повинен володіти необхідними освітніми технологіями.

Технологія походить від грецьких слів «майстерність, мистецтво» і «закон, наука» - це наука про майстерність.

Педагогічна технологія - це система функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, побудована на науковій основі, запрограмована в часі і просторі і призводить до намічених результатів (Р. К. Селевко).
 Технологію дослідницької діяльність слід розглядати як особливий вид інтелектуально-творчої діяльності, що породжує в результаті функціонування механізмів пошукової активності і будується на базі дослідницького поведінки.
Ефективним засобом для розвитку пізнавально-дослідницької діяльності у дітей дошкільного віку , в чому я переконалася на практиці, є колекціонування.

Мета: розвиток пізнавально-дослідницької діяльності у дітей дошкільного віку через колекціонування.

Завдання:

 • розвивати емоційно-пізнавальне ставлення до навколишнього світу;
 • закріплювати вміння дітей спостерігати, порівнювати, аналізувати, узагальнювати, виділяти головне;
 • розвивати творчий потенціал вихованців ;
 • поповнювати предметно-розвиваюче середовище матеріалами колекціонування;
 • організувати дитячо-доросле співтовариство по інтересу.

Протягом усього дошкільного дитинства, поряд з ігровою діяльністю, величезне значення в розвитку особистості дитини має пізнавальна діяльність, яка розуміється не тільки як процес засвоєння знань, умінь і навичок, а, головним чином, як пошук знань, їх придбання самостійно або під керівництвом дорослого в процесі взаємодії та співпраці.
Колекціонування займає провідне місце для розвитку інтегративних якостей дошкільника: сприяє розвитку допитливості та активності, оволодіння засобами спілкування при організації пошуку та презентації нових екземплярів, викликає емоційну чуйність. В процесі обстеження предметів дошкільнята вчаться вирішувати інтелектуальні завдання і опановують передумовами навчальної діяльності. Також колекціонування відіграє важливу роль для об'єднання дітей, батьків і педагогів у цікавій та захоплюючій справі. Сприяє розвитку соціального партнерства в умовах модернізації сучасної освіти.
Колекціонування - це одне з природних, яскраво проявляються дошкільниками напрямків діяльності. У дітей завжди закладена пристрасть до збирання . У більшості вона потім зникає, але деякі проносять через все життя.
Багато проблем у встановленні взаємин з дітьми можна подолати, якщо знайти спільну справу, що дозволяє поєднати інтереси дитини і дорослого.
Колекціонування має величезні можливості для розвитку дітей. Воно розширює кругозір дітей. В процесі колекціонування спочатку відбувається процес накопичення знань, далі зібрана інформація систематизується і формується готовність до осмислення навколишнього світу. Предмети колекцій надають своєрідність ігровому, мовному та художньої творчості, активізують наявні знання. В процесі колекціонування розвиваються увага, пам'ять, уміння спостерігати, порівнювати, аналізувати, узагальнювати, виділяти головне, комбінувати.
Для формування у дітей цих якостей необхідно створювати умови для розвитку у них пізнавальної активності, спираючись на їх пізнавальний інтерес.
Створивши у груповій кімнаті нові елементи предметно-розвивального середовища - такі як, зони колекціонування , в яких я організовую різні форми роботи з дітьми, спрямовані на розвиток їх активності та самостійності, в процесі гри з матеріалами колекцій діти непомітно для себе виконують різні вправи, де їм доводиться порівнювати предмети, знаходити спільне і відмінне в будову, властивості об'єктів, робити логічні висновки й умовиводи. Гра ставить дошкільнят умови пошуку.
Колекції в нашій групі найрізноманітніші : черепашки, пір'я, камінчики, листя, фантики, іграшки з кіндер-сюрпризів, предмети старовини, солдатики, літачки, машинки, військова техніка. З початку року ми з дітьми стали збирати колекцію конячок - символ 2014 року. Можна завести одну спільну колекцію на групу або ж кілька, можна мати колекції для дівчаток, хлопчиків.
Також для роботи з дітьми мною розроблений перспективний план збору і продуктивного використання колекцій відповідно до комплексно-тематичним плануванням, дотриманням інтересів дитини, системністю, безперервністю, яке носить рекомендаційний характер.
Етапи роботи з колекцією
Організація моєї педагогічної роботи з колекцією проводиться в три етапи:
1 етап - підготовчий:
- накопичення запасу конкретних уявлень про колекціонування у дітей;
- індивідуальні бесіди з дітьми щодо виявлення інтересів і потреб;
2 етап - основний:
- спонукання дітей до отримання інформації про об'єкти колекціонування;
- читання художньо пізнавальної літератури, енциклопедій;
- включення колекцій в організацію спільної діяльності з дітьми;
- робота з формування у дітей дбайливого ставлення до колекції. Правила поводження з колекцією краще визначати спільно з дітьми.
3 етап - заключний:
- організація виставок колекцій, творчих продуктів дітей;
- презентація готельних предметів колекцій або колекції в цілому;
 
Для залучення батьків до колекціонування я для початку з'ясувала їх позиції та провела анкетування . Результати анкетування показали, що 68% сімей батьки захоплювалися в дитинстві колекціонуванням (збирали марки, календарі , скельця, солдатиків, ляльок, фото акторів, листівки, цукерки, фантики і т. д.), 32% від загального числа опитаних в даний час займаються колекціонуванням (листівки, машинки). У 23% сімей позитивно ставляться до колекціонування, заохочують інтерес дитини до збирання будь-яких предметів, створюють доброзичливу атмосферу, надають допомогу дитині (купують енциклопедії, розмальовки, оформлюють разом коробки для колекцій). Але є сім'ї - 77%, в яких батьки частково цікавляться захопленням дитини або ж взагалі не виявляють інтересу до захоплень дитини, не надихають, не допомагають, вважаючи колекціонування марним заняттям.
Щоб допомогти батькам зрозуміти, що колекціонування - справа надзвичайно захоплююче і в той же час серйозне і копітка, їм було запропоновано консультації, спрямовані на формування позитивного ставлення до даного виду діяльності .
Незабаром і батьки стали проявляти все більший інтерес до збирання колекцій . Так в нашій групі з'явилися колекції, зібрані нашими батьками: колекція макаронних виробів, різної форми, розмірів і кольору; колекція предметів старовини.
Перевагою колекціонування можна також вважати його інтегрованість в різні освітні галузі: ОО Пізнання, ОО Комунікація.
Предмети колекції надають своєрідність мовного, ігрової і художньої творчості (персонажі дають ідею, образи, сюжет, активізують наявні знання, досвід, надає спрямованість творчим інтересам).
Справжнє і корисне колекціонування починається з систематизації і вивчення зібраного, воно розширює кругозір, поглиблює знання, привчає до дослідницької діяльності ,прилучає дитину до світу маленьких таємниць, їх відкриттів.
Таким чином, можу зробити висновок, що колекціонування є доступним і цікавим для дошкільнят видом діяльності.
Проведена робота показала, що колекціонування сприяє розвитку таких важливих якостей творчого потенціалу, як допитливість і пізнавальна активність, привчає дитину до посидючості й акуратності.
Використана література:

 • Венгер Л. А., Мухіна в.с. «Психологія»/ Венгер Л. А., Мухіна в.с. - М: Просвітництво, 1988р.
 • Виготський Л. С. «Уява і його розвиток у дитячому віці»/ Л. с. Виготський// «Хрестоматія з вікової психології»: Учеб. посібник/ Упоряд. Л. М. Семенюк - М.: Воронеж, 2003р
 • Журнал «Дошкільне виховання» № 3,2007. - «Розвиток творчого потенціалу в процесі проблемного навчання».
 • Запорожець А. В. «Питання психології дитини дошкільного віку»/Під ред. Запорожець А. В., Леонтьєва А. В. - М: Педагогіка, 1995р.
 • Куликовська В. Е., Совгир Н.Н.Дитяче експериментування, 2003.
 • Короткова Т. А. «Пізнавально-дослідницька діяльність старшого дошкільного дитини в дитячому садку»/ Короткова Т. А. // «Дошкільне виховання» - 2003р. - N3 - с. 12.
 • Леонтьєв А. Н. «Про формування здібностей»/ А. Н. Леонтьєв. - М: Педагогіка, 1996р.
 • «Організація експериментальної діяльності дошкільників»: Методичні рекомендації/ під ред. Прохорової Л. Н. - М.: «Аркти», 2004р.
 • Савенков А. В. Шлях до обдарованості: дослідницьке поведінку дошкільнят. - СПб., Пітер, 2004.
 • Савенков А. В. Обдарована дитина вдома і в школі. - Єкатеринбург: У - Факторія, 2004.
 • Сучасні освітні технології, Селевко Р. К., 1998.
 • Тугушева Р. П. Чистякова А. Е. Експериментальна діяльність дітей середнього і старшого дошкільного віку, 2007
 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове