logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

«Залучення дітей молодшого віку до витоків народної культури»

Автори: Саликова М. Т., Мітіна С. В., вихователі, МБУ дитячий садок N93 «Мішутка», р. о. Тольятті.

З перших років життя дитини прилучення його до культури, загальнолюдських цінностей допомагають закласти в ньому фундамент моральності, патріотизму, формує основи самосвідомості та індивідуальності.
 Стара приказка говорить: «Все нове - добре забуте старе». Дійсно, дослідниками відзначено, що часто людина і людство повертається до, здавалося б, давно залишеним положень, істинність яких вже перестали вірити.
Народна культура - предмет, який людина повинна опановувати протягом усього життя - від перших кроків. Чим раніше ми починаємо вводити дітей у світ народної культури, тим кращих результатів досягаємо.
 Значення прилучення дітей молодшого віку до витоків народної культури:
-формування позитивного ставлення до навколишнього світу;
-формування позитивних емоцій;
-розвиток мовлення, збагачення словника, уваги, мислення;
-формування естетичних уявлень;
-розвиток первісних уявлень про добро - зло, добре - погано
Актуальність:
Пізнання людиною надбань народної культури, є важливим моментом в моральному і духовному розвитку особистості у всіх його проявах
Працюючи над даною темою ми намагаємося формувати в душі дитини любов, дбайливе ставлення до навколишнього світу, замилування красою предметів народних умільців, інтерес до краси поетичного слова. Все це стає невичерпним джерелом морального й пізнавального розвитку дитини.
Пізнання дітьми народної культури, російської народної творчості, народного фольклору, знаходить відгук у дитячих серцях, позитивно впливає на естетичний розвиток дітей, розкриває творчі здібності кожної дитини, формує духовну культуру. Починати прилучення до цінностей народної культури необхідно починати з молодшого дошкільного віку. Дитячі враження неизгладимы. По-перше, навколишні предмети, вперше пробуджують душу дитини, виховують в ньому почуття краси, допитливість, повинні бути національними. Це допомагає дітям з самого раннього віку зрозуміти, що вони - частина великого російського народу.
По-друге, слід ширше використовувати фольклор у всіх його проявах (казки, пісеньки, прислів'я, приказки, хороводи тощо).Діти дуже довірливі, відкриті. На щастя, дитинство - це час, коли можливо справжнє щире занурення у витоки національної культури.
Як відзначали К. Д. Ушинський, Л. Н.Толстой: пізнання людиною надбань народної культури, є важливим моментом в моральному і духовному розвитку особистості у всіх його проявах (казки, пісеньки, прислів'я, приказки, хороводи тощо).
Основна мета в даному напрямку: формування у дітей молодшого дошкільного віку позитивних емоцій, інтерес до навколишнього світу через ознайомлення з народно - прикладним мистецтвом, художнє слово.
Для реалізації поставленої мети були визначені наступні завдання:
1. Вводити у світ художнього слова через знайомство з усною народною творчістю: казки, потешки, пісеньки, заклички.
2. Виховувати інтерес і любов до народної творчості, до народних ігор.
3. Спонукати емоційну чуйність до краси навколишнього світу: природи, предметів декоративно - прикладного мистецтва, музику
Робота строю на основі головних методичних принципів: врахування вікових особливостей дітей, доступність матеріалу, поступовість його ускладнення.
Необхідна умова залучення дітей до народної культури
- організація розвивального середовища.
Навколишні предмети мають великий вплив на формування душевних якостей дитини - розвиває допитливість, виховує почуття прекрасного. Дітей повинні оточувати предмети, характерні для російського народного побуту. Це дозволяє дітям з раннього віку відчути себе частиною великого народу
Основне завдання - можливість введення дітей в особливий самобутній світ шляхом його дієвого пізнання. Тому крім натуральних речей багато предметів навмисно стилізовані під реальні: макети, народні іграшки, предмети російського побуту: дерев'яний і глиняний посуд, розшиті рушники, російський народний костюм і т. д. Дітям із задоволенням розглядають і маніпулюють з народними іграшками, приміряють сарафани, кокошники, похитують у зыбке ляльку, самі товчуть в ступі зерно.
У групі є різноманітні види театрів (пальчикові, рукавичкові. Бі-ба-бо і ін),художня література: казки, пісеньки, потішки, з допомогою яких відбувається цілісне сприйняття творів різних жанрів, засвоєнню змісту творів і емоційної чуйності на нього.
Друга умова - організація освітнього процесу: у спільної освітньої діяльності в режимних моментах; організація самостійної діяльності дітей; взаємодія з батьками
Третя умова- вибір змісту:
Ø малі фольклорні форми - потішки, загадки, лічилки, пісеньки, заклички, короткі казки.
Ø Народні промисли: народні іграшки (матрьошка), богородская іграшка
Ø Народні ігри (рухливі, хороводні), пальчикові, ігри - вправи
Ø Розваги, свята
Ø Спілкування з природою (спостереження, прогулянки)
Основною формою організації роботи з дітьми є безпосередньо - освітня діяльність - НСД (заняття), яка проводиться як фронтально, так підгрупами та індивідуально. Використовуються комплексні, сюжетні, тематичні та інші види організації НСД.
Найбільш цікавими формами роботи із залучення малюків до народної культури ми вважаємо:
Ø Використання фольклору у організованої освітньої діяльності: пізнавально - мовленнєвої діяльності, ігрової, продуктивної.
Фольклор використовується як на заняттях-іграх, так і у всіх режимних моментах, наприклад, ранкової гімнастики ми з дітьми звертаємося до усної народної творчості, виконуємо вправи під потішки, також при вмиванні і коли прокидаємося і багато іншого. В російському фольклорі, якимось особливим чином поєднується слово, співучість, музичний ритм. Адресовані дітям забавлянки, примовки, заклички, звучать як ласкавий говорок, висловлюючи турботу, ніжність, віру в благополучне майбутнє.
  Ø Розгляд народних іграшок
Велике значення у формуванні інтересу до навколишнього світу надає знайомство з народними іграшками, предметами народних майстрів. В молодшому віці ми знайомимо дітей з матрьошкою і богородської іграшкою. Це можуть бути міні - заняття, предметно - маніпулятивні ігри, використання в організованій
Ø Театралізована діяльність
Велику роль у залученні дітей до народної культури грає театралізована діяльність. Вже з молодшого дошкільного віку через театр вчимо сприймати дії героїв, навколишній світ і адекватно реагувати на події, які розгортаються по ходу сюжету музичного чи літературного твору.
Ø Гра.
Гра є провідним видом діяльності у дошкільному віці. Гра природний супутник життя дитини, джерело радісних емоцій, що володіє великою виховною силою. Тому в своїй роботі ми завжди звертаємося до гри: як дидактичної, так і до народної. Основним змістом гри молодших дошкільників є дії з іграшками і предметами-заступниками, пальчикові ігри, рухливі народні ігри. Тривалість гри невелика.
Ø Розваги, свята
Однією з головних форм прилучення дошкільнят до народної культури є свята і розваги. Пісеньки, заклички, ігри, театр - стимулюють зацікавленість дітей, посилюють їх враження і переживання, збагачує художнє і естетичне сприйняття.
Як правило всі форми роботи проводяться в комплексі: показ театру супроводжується читанням потішок, співом пісень, пальчиковими іграми; у пізнавально - мовленнєвих заняттях використовую предметно - маніпулятивні дії з іграшками, ігри - покази, читання казок, потішок, рухливі ігри
Особлива увага приділяється зміцненню зв'язків з батьками. Спільна участь у творчих заходах допомагає об'єднати сім'ю і наповнити її дозвілля новим змістом. Створення умов для спільної творчої діяльності, поєднання індивідуальної та колективної творчості дітей та батьків сприяє єднанню педагогів, батьків і дітей, формує позитивне ставлення один до одного. Батьки стали активними учасниками педагогічного процесу: вони беруть участь у проведенні свят, в спільній діяльності, виготовлення атрибутів до отобразительным ігор, театралізованій діяльності, у прикрасі групи до російських народних свят, Різдво, Новий рік, Масниця, беруть участь в іграх, активно обговорюють питання виховання на батьківських зборах і семінарах.
У висновку хочемо зазначити, що прилучення дошкільнят до витоків народної культури впливає не тільки на духовну сферу дитини, наповнює життя яскравими барвистими враженнями від зустрічі з народною піснею, казкою, красивими предметами народно - прикладного мистецтва.
Література:
1. Е. В. Королева .Про необхідність долучення дітей до російської народної культури. Інтернет журнал «Містер Вульф». http://www.mrwolf.ru/Nauka_i_obrazovanie/pro4ee/10708 08.09. 19.17
2. Я. С. Чернова . Російська народна іграшка як засіб формування морально-патріотичного виховання. http://do.gendocs.ru/docs/index-286254.html
3. О. Л. Князєва, М. Д. Маханева. Залучення дітей до витоків російської народної культури: Програма. Навчально-методичний посібник. - СПБ.: Дитинство-Прес,2004.
4. М. Ф. Литвинова. Російські народні рухливі ігри для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Практичне посібник. - М.: Айріс-прес, 2003.
5. Харитонова А. А. Розвиток ціннісного ставлення дошкільників до історії та культури рідного міста // Дитячий садок від А до Я. - 2010. - N4.

Бібліографія

Бєлкіна В. Н., Захарова Т. Н. Особливості проектної діяльності в дошкільному освітньому закладі. Ярославський педагогічний вісник - 2011 - N 4 - Те II
Гараніна Н. К. Прилучення дошкільнят до народної культури засобами декоративно-прикладного мистецтва (в умовах музею дошкільного закладу): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: спеціальність 13.00.02 /Теорія та методика навчання та виховання по областях і рівнів освіти/> / Гараніна Наталія Костянтинівна; [Ін-т мистецтв.утворення РАВ]. - Москва: 2010. - 21 с.: іл.; 21 див.
Королева Е. В. Про необхідність долучення дітей до російської народної культури. Інтернет журнал «Містер Вульф». http://www.mrwolf.ru/Nauka_i_obrazovanie/pro4ee/10708 08.09. 19.17
Купецкова Е. Ф. Організація роботи дошкільного закладу в режимі розвитку // Управління ДОП. - 2003. - N 4. - С. 18-24.
Мамонтів С. П. Основи культурології. 2-е вид. М.: З-під РОУ, 1996, - 272 с.
Неволіна В. О. Педагогічна технологія залучення дітей дошкільного віку до народних традицій у процесі освоєння культурного простору регіону: (На прим. Тюмен. обл.): автореф. дис. на соиск. учен.степ. к. п. н.: спец. 13.00.07 / Неволіна Валентина Олексіївна; [Урал. держ. педагог. ун-т]. - Єкатеринбург: 2005. - 22 с.; 21 див.
Толпыкин Ст. Е.. Толпыкина Т. В. Культурологія: підручник для вузів. 2-е вид, ісп. І дод. М.: Експо, 2010. - 432 с.
Харитонова А. А. Розвиток ціннісного ставлення дошкільників до історії та культури рідного міста // Дитячий садок від А до Я. - 2010. - N4.
Чернова Я. С. Російська народна іграшка як засіб формування морально-патріотичного виховання. http://do.gendocs.ru/docs/index-286254.html
Література
М. Ф. Литвинова. Російські народні рухливі ігри для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Практичне посібник. - М.: Айріс-прес, 2003.
О. Л. Князєва, М. Д. Маханева. Залучення дітей до витоків російської народної культури: Програма. Навчально-методичний посібник. - СПБ.: Дитинство-Прес,2004.
Знайомство дітей з російським народним творчістю: Конспекти занять і сценарії календарно-обрядових свят: Методичний посібник для педагогів дошкільних освітніх установ/Авт.упоряд.Л.С.Купріна, Т. А. Бударіна, О. А. Маханева, О. Н,Корепанова та ін-СПб.: «ДИТИНСТВО-ПРЕС», 2004.
Народний календар - основа планування роботи з дошкільнятами по державному освітньому стандарту: План-програма. Конспекти занять. Сценарії свят: Методичний посібник для педагогів дошкільних освітніх установ / Ніколаєва Ц. Р., Катишева І. Б., Комбарова Р. Н., та ін - СПб.: «ДИТИНСТВО-ПРЕС», 2004.
Тихонова М. В., Смирнова Н.С. красна хата...Знайомство дітей з російським народним мистецтвом, ремеслами, побутом в музеї дитячого садка. - СПб.: «ДИТИНСТВО-ПРЕС», 2004.
Календарні обрядові свята для дітей дошкільного віку. Авторський колектив: Пугачова Н.В., Єсаулова Н.А., Потапова Н.Н. навчальний посібник. - М: Педагогічне товариство Росії, 2005.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове