logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Доповідь «Використання нестандартного обладнання в організації рухової активності дітей молодшого віку»

Автор: Гусєва Тетяна Василівна, старший вихователь, Муніципальне бюджетне дошкільна освітнє установа дитсадок N26 муніципального утворення Усть-Лабінський район, Краснодарський край, ст. Новолабинская.

В даний час особливо актуальними завданнями є прищеплення дітям інтересу до фізичної культури і спорту, а також навчання їх доступними руховим умінням і навичкам. Ростити дітей здоровими, сильними - завдання кожного дошкільного закладу.

Одним із пріоритетних напрямів виховання дошкільників в нашому дитячому садку є фізичне виховання.

Для повноцінного розвитку дитини необхідно, щоб в руховій діяльності він знайомився як можна з більшою кількістю різноманітних фізкультурних посібників і предметів. Предметне оточення має величезне значення для розвитку рухової активності дітей, формування їх ініціативного поведінки і творчості.

Перед педагогами нашого дошкільного закладу постало питання організації рухової активності дітей молодшого дошкільного віку: як зацікавити малюків у виконанні вправ, при їх невеликих рухових можливостях, посильності та дозволеності вправ для даного віку. Малюкам недостатньо просто забезпечити певний набір рухів, у цьому віці дитині необхідні розвиваючі руху, які можливі в умовах різнорідної предметного середовища. Тому поряд з традиційними фізкультурними посібниками, увагу педагогів спрямовано на виготовлення нетрадиційних. Ми прийшли до висновку, що на заняттях з дітьми молодшого дошкільного віку найкраще використовувати обладнання, яке їм найбільш близьке та знайоме, а нетрадиційне обладнання найбільш ефективно, так як можливості малюків ще невеликі.

СЛАЙД 2

Завдання фізичного розвитку можна вирішувати із застосуванням нетрадиційного обладнання, яке дозволяє:

 • підвищувати інтерес дітей до виконання основних видів рухів і участь в іграх;
 • сприяти формуванню фізичних якостей і рухових умінь дітей;
 • чергувати різні види активності дітей, спрямовуючи їх інтереси, стимулюючи бажання дітей займатися руховою діяльністю;
 • підвищити моторну щільність фізкультурних занять;
 • уточнювати уявлення про форму предметів, положення частин, їх відносною величиною, про колір предметів; розвивати відчуття кольору і форми;
 • розвивати у дітей спостережливість, естетичне сприйняття, уяву, зорову пам'ять.

У реалізації цих завдань особливе значення надається використанню багатофункціонального, нестандартного фізкультурного обладнання, яке дозволяє більш швидко і якісно формувати рухові вміння і навички, сприяє підвищенню інтересу до фізкультурних занять, забезпечує активну рухову діяльність дітей протягом усього дня.
Завдання вихователя - правильно підібрати фізкультурно-ігрове обладнання. Тут пропонується виходити з того, які основні види рухів слід розвивати в молодшому віці: ходьбу і біг; рівновагу і координацію; підстрибування на місці (на два роки) і спригіванія з висоти (у три роки); катання, прокатування і кидання м'яча; повзання, підлізання під дуги, влізання в ящик, на куб, перелезание через колоду та ін.

СЛАЙД 3
 Створюючи нестандартне обладнання, ми дотримувалися таких правил.

 • Відповідність його гігієнічним і технічним вимогам: обладнання легке, міцне і безпечне. Всі деталі кріплення зачищені, заовалены, стаціонарне надійно.
 • Потенційна можливість стати предметом відповідної дії (діяльності) дитини. Обладнання забезпечує в повній мірі умови для розвитку рухових умінь і навичок.
 • Все обладнання виконує свою розвиваючу роль тим, що воно доступне для активності дітей, стає предметом для вправ і тренувань у метанні, ходьбі і бігу, лазінні, рівновазі.
 • Обладнання повинно залучати дитину, формувати естетичний смак, обладнання повинно бути яскравим, привабливим.

Нестандартне обладнання - це завжди додатковий стимул фізкультурно-оздоровчої роботи. Тому воно ніколи не буває зайвим. Можна без особливих витрат оновити ігровий інвентар в спортивному залі. Спортивно-ігрове нестандартне обладнання покликане сприяти вирішення специфічних завдань цілеспрямованого розвитку моторики дітей, так і вирішення завдань їх всебічного розвитку і формування особистості, а саме:

 • збагачувати знання про світ предметів та їх багатофункціональності;
 • привчати відчувати себе в просторі, орієнтуватися в ньому;
 • створити умови для прояву максимуму самостійності, ініціативи, вольових зусиль;
 • привчати застосовувати предмети спортивно-ігрового нестандартного обладнання в самостійної діяльності;
 • пробуджувати інтерес до спортивних ігор, занять, розширювати коло уявлень про різноманітні види фізкультурних вправ, їх оздоровчому значенні.

Досвід роботи вихователів дозволив підтвердити думку про те, що використання нетрадиційного обладнання в процесі проведення фізкультурних занять сприяє підвищенню інтересу і збільшує ступінь рухової активності дітей молодшого дошкільного віку. Рухова активність на занятті - важливий показник його ефективності. Вона відіграє двояку роль: створює умови для оволодіння конкретним рухом і забезпечує задоволення потреб дітей у русі. Таким чином, завдання педагогічного впливу на рухову активність дітей з використанням нетрадиційного обладнання, полягає в поступовому залученні малорухомих дітей в активну рухову діяльність і переключення на більш спокійну надмірно рухливих дітей, що дозволяє зміцнювати здоров'я, підвищувати розумову і фізичну працездатність дошкільнят.
Більш точне уявлення про рухової діяльності у дітей молодшого дошкільного віку складається в ігрових вправах, з ігровим фізкультурним обладнанням, в яких формуються елементарні знання про самому русі. Відзначено, що у молодшому віці у дитини закладаються такі важливі якості, як моторна спритність, сенсомоторна координація, почуття рівноваги, домірність і цілеспрямованість рухів та ін. Сучасна педагогіка формування цих якостей пов'язує з фізичним вихованням і сенсорним розвитком. Також наголошується, що переживання свого руху, рівноваги і почуття дотику поверхні свого тіла - просторовий образ себе - відіграє найважливішу роль у побудові дитиною своїх психологічних кордонів. Від оволодіння своїм тілом, довільного керування ним, від адекватної тактильної чутливості залежить формування довільності поведінки, уваги, зорово-просторова орієнтація дитини.
Вихователь, заохочуючи активність кожної дитини, розвиває його прагнення займатися ще і ще. У цьому педагогові допоможуть вправи, засновані на ігрових прийомах. Забарвлені емоційно вони роблять руху для дитини бажаними і досяжними. Граючи, дитина непомітно освоює основні рухи. І найголовніше кожній дитині треба дати відчути, що у нього не тільки все виходить, але кожен раз - все краще і краще.

СЛАЙД 4

Для більш якісного виконання рухів, урізноманітнення вправ, підвищення інтересу дітей ми використовуємо шишки, атласні стрічки, на одному кінці яких колечко, щоб було зручніше триматися; гімнастичні шнури, мішечки, наповнені піском, султанчики, м'які м'ячики, веселі пеньочки та ін. СЛАЙДИ 4-8

Рухові навички, отримані на заняттях, діти закріплюють в самостійної рухової діяльності. СЛАЙДИ 9-10-11-12

Цьому сприяють фізкультурні куточки, створені в групах.
СЛАЙДИ ФІЗ.КУТОЧКИ 13-14-15
СЛАЙД ТАБЛИЦЯ-16-17

При їх створенні враховувалися вимоги гігієни і безпеки. Куточки оснащуються обладнанням, відповідним до віку дітей, спрямованим на розвиток всіх основних рухів. Тут доступно розташовуються як стандартне, так і нестандартне фізкультурне обладнання. Різноманітність форм, кольору фізкультурного обладнання сприяє розвитку сенсорних здібностей дітей, виховання художнього смаку. При створенні обладнання враховували взаємовплив окремих снарядів за формою, кольором, величиною.

 СЛАЙДИ 18-19-20 , відкрити обладнання

Під час прогулянки педагоги керують самостійною руховою діяльністю дітей та індивідуальною роботою з розвитку рухів..
Таким чином, заняття з нетрадиційним (нестандартним) обладнанням дозволяють вирішувати завдання формування рухових навичок в основних видах рухів, збагачувати руховий досвід дітей, роблять більш різноманітними руху дітей, роблять рухову діяльність більш привабливою для дітей, викликають емоційний підйом, розвивають творчість і фантазію. Такі заняття можуть носити як розважальний характер, так і тренувальний характер; їх можна організувати у формі ігрових, сюжетних, тематичних, навчально-тренувальних занять.
Нетрадиційне фізкультурне обладнання має бути мобільним, відповідати вимогам техніки безпеки, піддаватися санітарній обробці.

Воно виготовляється з доступного дешевого підручного
матеріалу: пластикових пляшок і склянок, кришок від пляшок,
фломастерів, залишків лінолеуму, поролону, клейкого паперу, кольорового
скотчу, капсул від кіндер-сюрпризів і т. д.

СЛАЙДИ ОБЛАДНАННЯ З ОПИСОМ

Зроблені допомоги є багатофункціональними і відповідають основним педагогічним вимогам:
? Доступно дітям усіх рівнів фізичної
підготовленості (високого, середнього, низького).
? Дозволяє створювати ігрові ситуації сюжетного
характеру.
? Враховує особливості психологічного розвитку і
образного сприйняття дошкільника.

Позитивних результатів можна досягти, лише зробивши своїми союзниками батьків, ми постаралися викликати у них інтерес до фізичного виховання і зміцнення здоров'я своїх дітей. На батьківських зборах, присвяченому питанням фізичного виховання, батькам було запропоновано зробити нестандартне обладнання будинку. Так вони надали активну допомогу в пошитті і придумуванні килимків для профілактики плоскостопості та вигадування різноманітного обладнання , як для дитячого садка так і для дому. Одна з родин запропонувала допомогу в придбанні поролону та їх руками був зроблений великий валик який використовується для розвитку рівноваги, координації рухів, повзання і т. д.

Проведено конкурс «Кращий тренажер групи», де батьки разом з дітьми придумували і виготовляли нестандартне обладнання .У дитячому саду була організована виставка нестандартного обладнання, підготовлені папки-пересування.

СЛАЙДИ ДОРІЖКИ ЗДОРОВ'Я 21-22-23

А зараз запрошуємо Вас на екскурсію в молодшу і підготовчої до школи групи для знайомства з предметно-розвивальним середовищем.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове