logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

«Розвиток пізнавальних здібностей дошкільника через експериментальну діяльність в природі»

Автор: Рагозіна Олена Іванівна, вихователь, Муніципальне бюджетне дошкільна освітня установа «Дитячий сад загальнорозвиваючого виду N 6 «Альонушка», р. Будівельник Яковлівського району Бєлгородської області».

Екологія - один з найбільш актуальних питань нашого часу. Взаємозв'язок природи і людини дуже важлива. Діти стикаються з екологічними проблемами щодня, тому екологічне виховання - невід'ємна частина виховання особистості. Без екологічних знань сьогодні жити неможливо, вони потрібні нам, людям, як повітря, як ліки від хвороби, діагноз якої - байдужість до нашого спільного Дому, до Природи.
Діти за своєю природою дослідники. Невситима жага нових вражень, допитливість, постійне прагнення експериментувати, самостійно шукати нові відомості про світі традиційно розглядаються як найважливіші риси дитячої поведінки. Розвиток дослідницьких здібностей дитини - одне з найважливіших завдань сучасної освіти. Знання, отримані в результаті власного експерименту, дослідницького пошуку значно міцніше і надійніше для дитини тих відомостей про світ, що отримані репродуктивним шляхом.
Дошкільна освіта покликана забезпечити саморозвиток і самореалізацію дитини, сприяти розвитку дослідницької активності та ініціативи дошкільника. Дослідницька активність сприяє становленню суб'єктної позиції дошкільника в пізнанні навколишнього світу, тим самим забезпечує готовність до школи. Слід підкреслити, що саме в дошкільному віці створюються важливі передумови для цілеспрямованого розвитку дослідницької активності дітей: розвиваються можливості мислення, становлення пізнавальних інтересів, розвиток продуктивної і творчої діяльності, розширення взаємодії старших дошкільників з навколишнім світом, становлення елементарного планування і прогнозування, гіпотетичність. Все це створює реальну основу для розвитку дослідницьких умінь старшого дошкільника та вдосконалення його дослідницької активності. Дослідницька, пошукова активність - природній стан дитини, він налаштований на пізнання світу, він хоче його пізнати. Природа - найяскравіший джерело натхнення, її краса спонукає до різноманітної пізнавальної діяльності.
В даний час, в системі дошкільної освіти формується ефективний метод пізнання закономірностей і явищ навколишнього світу - метод експериментування.
Головне достоїнство методу експериментування полягає в тому, що він дає дітям реальні уявлення про різні сторони досліджуваного об'єкта, про його взаємини з іншими об'єктами і з середовищем існування. У процесі експерименту йде збагачення пам'яті дитини, активізуються його розумові процеси, так як постійно виникає необхідність здійснювати операції аналізу і синтезу, порівняння і класифікації, узагальнення та екстраполяції. Експеримент позитивно впливає на емоційну сферу дитини, на розвиток творчих здібностей, на формування трудових навичок і зміцнення здоров'я за рахунок підвищення рухової активності. В кожному експерименті розкривається причина спостережуваного явища, діти підводяться до суджень, умовиводів. Уточнюються їхні знання про властивості і якостях об'єктів природи (про властивості снігу, води, рослин, про їх зміни тощо). Спостереження має велике значення для усвідомлення дітьми причинно-наслідкових зв'язків. Знання, здобуті самостійно завжди є усвідомленими і більш міцними.
Експерименти і спостереження бувають випадкові і планові.
Випадкові експерименти спеціальної підготовки не вимагають. Вони проводяться експромтом в тій ситуації, яка склалася на той момент, коли діти побачили щось цікаве у природі, у «Куточку природи» або на ділянці. Однак це не означає, що випадкові експерименти проводити просто. Щоб вихователь міг помітити в природі щось сприяє розвитку пізнавальної активності дитини, він повинен володіти чималими біологічними знаннями. В іншому випадку найцікавіші події пройдуть повз нього незрозумілими і непоміченими. Звідси випливає, що підготовкою до випадкових експериментів є постійна самоосвіта педагога, крім того і постійна психологічна готовність розгледіти в природі нове і цікаве. Це означає, що, гуляючи з дітьми і виконуючи свої різноманітні обов'язки, він повинен одночасно вишукувати в природі явища, які можуть зацікавити дітей, поповнити багаж знань або просто доставити задоволення, викликати позитивні емоції. Безумовно, це не просто, особливо якщо врахувати відсутність спеціальної біологічної літератури, адресованої працівникам ДНЗ.
Планові спостереження і експерименти починаються з визначення педагогом поточних дидактичних завдань. Потім вибирається об'єкт, що відповідає вимогам, викладеним вище. Вихователь знайомиться з ним заздалегідь - і на практиці, і з літератури. Одночасно він освоює техніку експериментування, якщо та йому незнайома.
Пропонуючи дітям поставити досвід, вихователь повідомляє їм ціль або задачу, яка повинна бути вирішена, дає час на обдумування і потім залучає дітей до обговорення методики і ходу експерименту. Звичайно, іноді досвід можна проводити і під команду педагога, але зловживати цим не слід. У переважній більшості випадків такий спосіб себе не виправдовує, оскільки позбавляє дітей ініціативи і свободи волі. Посилання на економію часу неспроможна, оскільки постановка експериментів є не самоціллю, а просто одним із способів розвитку дитячого мислення. Участь дітей у плануванні роботи вирішує цю задачу ефективніше, ніж будь-який інший вид діяльності.
Точно так само небажано заздалегідь передбачати кінцевий результат: у дітей втрачається цінне відчуття першовідкривачів.
Під час роботи не слід вимагати від дітей ідеальної тиші. Потрібно давати можливість працювати з захопленням, тихо вести бесіду, бути раскрепощеными.
Але, відчуваючи себе вільними, діти не повинні переходити певних меж, за якими починається порушення дисципліни.
У процесі роботи вихователь заохочує дітей, що шукають власні способи вирішення завдання, які варіюють хід експерименту та експериментальні дії. У той же час він не випускає з поля зору тих, хто працює повільно, з якоїсь причини відстає і втрачає основну думку. З-за цього в ході заняття в роботі дітей періодично виникає десинхронізація. Це - цілком закономірне явище. Воно проявляється не тільки в дитячій, але і в дорослій аудиторії. Таких ситуацій не слід уникати, але не варто їх і посилювати. При значній десинхронізації обстановка в групі може вийти з-під контролю.
Заключним етапом експерименту є підведення підсумків та формулювання висновків. Як говорилося у попередньому розділі, іноді це можна робити в словесній формі, іноді обирати інші способи.
Після експерименту діти повинні самостійно привести в порядок робоче місце - почистити і сховати обладнання, протерти столи, прибрати сміття і вимити руки з милом.
Тривалість експерименту визначається багатьма чинниками: особливостями досліджуваного явища, наявністю вільного часу, станом дітей, їхнім ставленням до даного виду діяльності. Якщо діти втомилися, заняття слід припинити раніше запланованого терміну, якщо ж, навпаки, інтерес до роботи великий, її можна продовжити понад запланованого часу.
Експериментальна діяльність - найважливіший засіб виховання у дошкільників любові до природи. Дорослі формують у дітей свідоме розуміння взаємозв'язків всього живого і неживого в природі, виховують чуттєво-емоційні реакції дітей на навколишнє середовище. Шляхом цілеспрямованого спілкування з навколишнім середовищем (на прогулянках, екскурсіях, у групах) виховують у дітей дбайливе ставлення до природи. Все це розвиває в дитини моральні принципи, моральні та етичні норми людини майбутнього, здатного жити в гармонії з суспільством і навколишнім середовищем.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове