logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Самоосвіта педагогів у дошкільному закладі.

Автор: Осотова Наталія Геннадіївна, старший вихователь, МБДОУ д\з N14 «Казка», р.-Уфалей, Челябінська область.

Що змушує людей постійно працювати над собою, поповнювати свої знання, займаючись самоосвітою? Наука, техніка, виробництво розвиваються і удосконалюються безперервно. У сучасному світі відзначається помітне підвищення соціальної ролі освіти, яка стає головним ресурсом суспільства. Посилення інтелектуального потенціалу, в основі якого закладено пріоритет самоцінності людини, здатної до саморозвитку, - одна з важливих завдань освіти.

Форми підвищення кваліфікації педагогів

Щоб не відстати від часу, педагог повинен постійно удосконалювати свої знання, оволодівати прогресивними педагогічними технологіями виховання та навчання і тим самим забезпечити можливість для свого розвитку. Система безперервного підвищення кваліфікації педагогів ДНЗ передбачає різні форми:

 • навчання на курсах (два рази протягом п'яти років)
 • самоосвіта;
 • участь у методичній роботі міста, району, дитячого садка.

Самоосвіта - це самостійне придбання знань із різних джерел з урахуванням інтересів і схильностей кожної конкретної людини. Як процес оволодіння знаннями, воно тісно пов'язане з самовихованням і вважається його складовою частиною. У період між навчанням на курсах необхідно займатися самоосвітою, яка розширює і поглиблює знання, отримані на курсах, сприяє осмисленню досвіду на більш високому теоретичному рівні.

Вибір тим для самоосвіти

Теми для самоосвіти можуть підбиратися з урахуванням індивідуального досвіду і професійної майстерності кожного вихователя. Вони завжди пов'язані з прогнозованим результатом (що ми хочемо змінити) і спрямовані на досягнення якісно нових результатів роботи. Тому організацію самоосвіти педагогів необхідно робити гнучкою, що дозволяє залучати кожного співробітника, активно включати всю ро боту по самоосвіті в педагогічний процес дитячого садка. При цьому дуже важливі послідовність дій і поступовість у вирішенні завдань. Не слід поспішати в нав'язуванні тим і жорстко вимагати складання різноманітних планів і звітів. В індивідуальній бесіді з вихователем визначається, яка йому цікава проблема або у чому він зазнає труднощів, що нового є в педагогічній практиці. Важливо переконати педагога в актуальності (необхідності) обраної або запропонованої теми. Є педагоги, які самостійно цікавляться всіма інноваціями. Їм часто необхідна допомога в підборі педагогічної літератури по темі. Для вихователів, які навчаються у вузі, можуть не визначатися теми для самоосвіти на цей період. Проте керівник може запропонувати педагогу поділитися з колегами своїми новими знаннями з окремих предметів.

Система методичних заходів повинна бути підпорядкована головній меті - стимулювання педагогів у професійному самовдосконаленні. Можна об'єднати кількох вихователів в роботі над темою, близькою до змісту річного завдання ДНЗ.

Кілька порад займаються самоосвітою

ВАЖЛИВО, щоб знання, з якого - небудь питання, придбані з одного джерела, доповнювалися інформацією з іншого документа.
Це змушує займається порівнювати, аналізувати, робити висновки і формувати свою власну думку з даного питання.
ВАЖЛИВО навчитися користуватися бібліотечними каталогами.
Це скоротить час пошуку потрібної літератури, так як багато картки містять коротку анотацію або перелік основних питань, що розкриваються у книзі.
ВАЖЛИВО вміти збирати, накопичувати та зберігати відомості, факти, висновки.
Вони знадобляться для виступу на семінарах, педагогічних радах, участі в дискусіях і т. д.

ЗМІСТ РОБОТИ ПО САМООСВІТІ

Етапи роботи з
самоосвіти

Діяльність педагога

1.

Формування потреби в самоосвіті, самооцінка підготовленості, усвідомлення потреби в знаннях, постановка цілей і завдань

2.

Планування роботи з самоосвіти

3.

Теоретичне вивчення проблеми (знайомство з предметом, вибіркове вивчення, аналіз і самооцінка результатів)

4.

Практична діяльність (застосування знань, навичок і вмінь на практиці: виготовлення посібників та атрибутів, організація і проведення практичної роботи з дітьми)

5.

Підведення підсумків самоосвіти

Самоосвіта не повинно зводитися до ведення зошитів, написання доповідей та оформлення барвистих папок і стендів. Правильно організована робота із самоосвіти має стати стимулом для підвищення професійної майстерності педагога, так і для розвитку його особистості.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове