logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Комунікативні музичні ігри як спосіб соціалізації дітей старшого дошкільного віку в дитячому колективі.

З досвіду роботи.

Автор: Серпокрилова Інеса Вікторівна, музичний керівник, Муніципальне бюджетне дошкільна освітнє установа дитсадок N24 «Теремок», р. Хабаровськ.

Соціалізація є важливою умовою гармонійного розвитку дитини. Вже з моменту народження дитина є соціальною істотою, що потребує для задоволення своїх потреб участі іншої людини. Освоєння дитиною культури, загальнолюдського досвіду неможливо без взаємодії і спілкування з іншими людьми. Через комунікацію відбувається розвиток свідомості і вищих психічних функцій. Уміння дитини позитивно спілкуватися дозволяє йому комфортно жити в суспільстві людей; завдяки спілкуванню дитина не тільки пізнає іншу людину (дорослого або однолітка), але і самого себе. У державній програмі «Освіта та розвиток інноваційної моделі освіти 2012 року, одним з пріоритетних напрямків є посилення соціальної спрямованості системи освіти, створення умов для соціалізації особистості. Поняття «соціалізація» при широкому тлумаченні являє собою процес входження в соціальну дійсність через розвиток психіки та особистості дитини. Питання про розвиток динамічної сторони спілкування: легкість вступу в контакт, ініціативності, готовності до спілкування зі своїми однолітками і з педагогами ДНЗ, а також про те, наскільки комфортно почуває він себе в групі дитячого саду, на мій погляд, є дуже важливими та актуальними, оскільки група дитячого садка - це перша ланка в системі суспільного виховання та освіти дітей.
Шлях розвитку особистості дитини визначається системою відносин між ним та соціальною дійсністю і залежить від реального місця, яке маленька людина займає у світі людських відносин. Прихід дитини в дитячий садок та його включення в групу однолітків істотно змінюють соціальну ситуацію його розвитку, яка до цього в основному визначалося зв'язками дитина - дорослий. Тепер ці зв'язки доповнюються відносинами дитина - одноліток. Поза цих зв'язків вже неможливо розглянути формування особистості дитини в період дошкільного дитинства.
Дошкільний вік - найважливіший етап у розвитку особистості. Цей період початкової соціалізації дитини, прилучення його до світу культури, загальнолюдських цінностей, час встановлення початкових відносин з провідними сферами буття - світом людей, світом предметів, світом природи і власним внутрішнім світом. Граючи, займаючись, спілкуючись з дорослими і однолітками, дитина вчиться жити поруч з іншими, намагається враховувати їх інтереси, правила і норми поведінки в суспільстві, тобто стає соціально компетентним.
Сучасний етап розвитку суспільства висуває нові завдання виховання дітей дошкільного віку. Велике значення надається проблемі спілкування дітей, у вирішенні якої провідну роль відіграє формування комунікативних функцій мови, як центральне ланка розвитку дитини. Мова виконує різноманітні функції в житті дитини. Основною і первинною є комунікативна функція - призначення мови-бути засобом спілкування. Метою спілкування може бути підтримка соціальних контактів, обмін інформацією. Всі ці аспекти комунікативної функції мови представлені в поведінці дошкільника і їм активно освоюються. Враховуючи актуальність і важливість вивчення даної теми, були сформульовані такі цілі і завдання.
     Мета - поліпшення соціалізації дітей старшого дошкільного віку в дитячому колективі за допомогою комунікативних музичних ігор.
Спостереження під час музичних занять показав, що через ігрову діяльність дитина відтворює систему соціальних відносин у дитячому колективі, що визначають магістральну лінію соціалізації дошкільнят. Тому вважаю, що через комунікативні музичні ігри ефективно реалізуються наступні задачі:

 • Розвиток динамічної сторони спілкування: легкість вступу в контакт, ініціативності, готовності до спілкування з однолітками.
 • Розвиток емпатії, співчуття до партнера, емоційності і виразності невербальних засобів спілкування.
 • Розвиток позитивного самовідчуття, що пов'язане із станом розкутості, впевненості в собі, відчуттям власного емоційного благополуччя, своєї значущості в дитячому колективі, сформованої позитивної самооцінки.

Оскільки багато комунікативні танці побудовані, в основному на жестах і рухах, які в життєвому побуті висловлюють дружелюбність, відкрите ставлення людей один до одного, то в цілому вони виробляють позитивні, радісні емоції. Тактильний контакт, здійснюваний в танці, ще більше сприяє розвитку доброзичливих стосунків між дітьми і, тим самим, нормалізації соціального клімату в дитячій групі. Відомо, що у фольклорній традиції немає поділу на виконавців та глядачів, а всі присутні є учасниками і творцями ігрового дії. Цей момент є дуже суттєвим, оскільки він знімає механізм оцінювання, розкріпачує дитини і наділяє сенсом сам процес його участі в танці-грі. Особливо діти люблять танці-ігри, де збудований нехитрий сюжет, так наприклад, розроблені мною серія комунікативних ігор: «Гарні і гожі», «Сонечко», «Ниточка з голочкою», «Хвиля». Впровадження таких спеціальних розроблених комунікативних музичних ігор на музичних заняттях надають яскравість, динамічний спосіб, що спонукає дітей до вільного спілкування один з одним в рухах під музику. Рух - це засіб для передачі того, що в музиці виражено. Рух в музичній комунікативної грі додає особливу виразність і яскравість.
         Найефективнішим способом соціалізації дітей у дитячому колективі є комунікативні ігри-танці, спрямовані на розвиток всіх сторін динамічного спілкування зі своїми однолітками. Для ефективності та покращення педагогічного процесу комунікативні ігри можна згрупувати і вибудувати в системі певних моделей, наприклад:

 • Ігри на увагу
 • Ігри на перестроювання
 • Танці зі зміною партнера
 • Сюжетні танці-ігри

Оскільки в роботі з дітьми є постійна потреба оновлювати репертуар, можна самостійно моделювати танці - ігри, змінюючи музичний супровід і моделюючи побудова рухів залежно від підготовленості дітей. Крім того, в подібних танцях-іграх є можливість формувати рухові навички, закріплювати деякі більш складні рухи, які не відразу у всіх дітей виходять. В ігровій формі при багаторазовому повторенні ці рухи поступово і непомітно для дитини засвоюються. Таким чином, йде поступовий розвиток рухових здібностей дітей і підготовки до вивчення більш складних танців до свят і музичним розваг.
Дошкільний вік - це період прилучення дитини до пізнання навколишнього світу, період його початкової соціалізації. Висока сприйнятливість дітей дошкільного віку, легка здатність до навчання, завдяки пластичності нервової системи, створюють сприятливі можливості для успішного морального виховання і соціального розвитку особистості. Цільова педагогічна підтримка соціалізації в музичній ігрової діяльності сприяє накопиченню й осмисленню знань про соціальній дійсності, формування соціально орієнтованих мотивів і творчого оволодіння різноманіттям соціальних ролей, що збагачують соціальний досвід особистості.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове