logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Новітні інформаційні технології в дошкільному віці.

Автор: Коновалова Ольга Вікторівна (вихователь 2 категорії) МАДОУ «Дитячий садок 4» р. Березники Пермський край.

Стрімкий розвиток техніки і технології призвело до значних змін у розумінні ролі інформаційних процесів у житті суспільства і можливостей застосування засобів обчислювальної техніки.
Психологічна готовність до життя в інформаційному суспільстві, початкова комп'ютерна грамотність, культура користування персональним комп'ютером як засобом вирішення різних завдань необхідні кожній людині незалежно від професії.
В даний час використання комп'ютерних засобів активно входять у педагогічний процес ДНЗ, шкіл.
До основних проблем комп'ютеризації дошкільного дитинства належать:
- визначення місця комп'ютера в системі роботи ДНЗ
- виявлення технічних засобів на психіку і здоров'я дітей
- розробку методичного програмного забезпечення навчального процесу, яка відповідає специфіці дошкільного дитинства
- можливість використання нових комп'ютерних технологій в домашніх умовах
- підготовку фахівців для комп'ютерного навчання дітей дошкільного віку постійне підвищення кваліфікації в умовах швидко розвиваються можливостей сучасної техніки
- виявлення найбільш сприятливих умов на заняттях з використанням комп'ютерів для цілеспрямованої планомірної і результативної роботи дошкільнят.
Використання комп'ютерних засобів у дошкільному дитинстві має певні особливі, обумовлені віковими критеріями розвитку дітей дошкільного віку, характером сприйняття і засвоєння знань, наявністю системних періодів у розвитку дитячого організму.
Так само важливо те, що фахівець, який працює з дітьми, має гармонійно поєднати психолого-педагогічні знання і технічні навички роботи на ПК, а так само орієнтуватися в постійно розвивається програмному забезпеченні навчального процесу.
Все це пред'являє якісно нові професійні вимоги до підготовки фахівців з навчання нових інформаційних технологій дітей дошкільного віку.
До основних вимог можна віднести:
- наявність педагогічної освіти
- придбання навичок на ПК (тобто технічний рівень спеціаліста, необхідний для керівництва комп'ютерно - ігровим комплексом в ДНЗ)
- оволодіння методичними знаннями, що дозволяють грамотно організувати освітній процес з елементів комп'ютерного навчання
- орієнтування в змісті програмного забезпечення, уміння оцінювати його розвивальний потенціал і можливість варіативного використання у навчанні дошкільнят.
Таким чином, сучасне суспільство висуває нові вимоги до покоління, що вступає у життя. Ефективне володіння новими інформаційними технологіями допомагає педагогу відчувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах. Інформаційний ресурс стає одним з найважливіших, визначальних показників розвитку суспільства. Інформатизація дошкільної освіти відкриває педагогам нові можливості для розвитку методів і організаційних форм навчання і виховання дітей.
У сучасних умовах для характеристики інформаційно-фундаментальної готовності фахівця, здатного працювати з дошкільнятами, можна виділити такі інтегративні якості, як мобільність знань, гнучкість методів, критичність мислення Педагоги повинні вміти самі і навчити дошкільнят програмування. Програмування відображає спосіб мислення людини.
Дослідження вчених (Д. Б. Богоявленська, Н.Н.Поддъяков, Л. А. Парамонова, Р. А. Урадовских) показали, що вивчення програмування може позитивно позначається на стилі мови і вміння розв'язувати задачі. Використання мови програмування передбачає:
- розуміння семантики (змісту того, що ми намагаємося сказати) і синтаксису (правильного способу висловити те, що ми збираємося сказати, за допомогою послідовності команд);

 • аналіз - вміння розбити завдання на більш дрібні частини;
 • план - визначення, як вирішити кожну з цих частин;
 • синтез - вміння об'єднати рішення задачі.

Комп'ютер входить у життя дитини через гру. Зараз комп'ютери - улюблена тема розмов у дітей, особливо у хлопчиків, а комп'ютерні ігри - це можливість подружитися навіть дуже різним дітям. Перш за все, особливість таких ігор - активну і безпосередню участь дитини у розгортанні дії на відміну від пасивного перегляду мультиків. Є величезна кількість комп'ютерних розвиваючих ігор для дітей різного віку, які тренують пам'ять, логіку, координацію рухів, вміння планувати свою діяльність, знаходити інформацію, необхідну для вирішення поставленого завдання. Ігри формують у дитини мотиваційну, інтелектуальну, операційну готовність використання комп'ютерних засобів для здійснення своєї діяльності.
Порівняно з традиційними формами навчання дошкільнят комп'ютер володіє рядом переваг:
По-перше, пред'явлення інформації на екрані комп'ютера в ігровій формі викликає у дітей великий інтерес до діяльності з ним.
По-друге, комп'ютер несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий дошкільнятам, які ще не вміють читати і писати. Рухи, звук, мультиплікацію надовго привертають увагу дитини.
По-третє, це засіб підтримки завдань навчання. Рішення проблемних завдань з допомогою комп'ютера, заохочення дитини при їх правильному вирішенні є стимулом пізнавальної активності дітей.
По-четверте, комп'ютер надає можливість індивідуалізації навчання. Дитина сама регулює темп і кількість розв'язуваних ігрових навчальних завдань. В процесі своєї діяльності за комп'ютером дитина набуває впевненості в собі, в тому, що він може багато чого.
По-п'яте, комп'ютер дозволяє моделювати такі життєві ситуації, які не можна побачити в повсякденному житті (льодохід, політ ракети або супутника, перетворення лялечки на метелика, несподівані і незвичайні ефекти).
По - шосте, комп'ютер дуже «терплячий», ніколи не лає дитину за помилки. А чекає, поки він сам виправить їх.
Педагоги можуть використовувати в роботі з дошкільниками комп'ютерні ігри такі як: Асоціації «Комп'ютер і дитинство», (комплекс КІК-Малюк). Ігри відповідають задачам розвитку і навчання дитини, його психофізіологічним можливостям. Характер ігор: розвиваючий, навчальний, ігри-забави, комп'ютерно-діагностичні ігри.
Ігрові комп'ютерні програми різної спрямованості: дидактичні - «Азбука», сюжетно-дидактичні - «Одягни по сезону», «Клімат», «Побудуй місто», сюжетно-режисерські - «Море», «Ліс». Всі програми об'єднані за предметним або розвиваючого ознакою, спрямовані на розвиток пізнавального інтересу, креативного мислення, психічних процесів у дошкільників.
Пропонуючи гри з серії «Світ природи» («Лото рослин», «Урожай»), педагог знайомить дітей з різними явищами, їх взаємозв'язком, з рослинним і тваринним світом, такі ігри сприяють збагаченню знань дітей про навколишній світ.
Граючи в ігри серії «Разом і окремо» («Космос», «ЩО я їм», «Матрьошки», «Четвертий зайвий»»), педагог вчить дітей класифікувати предмети за однією або кількома ознаками (колір, форма, зміст).Розвиває здатність формувати і групувати різні предмети, виділяти властивості, загальні для них.
Знайомить з поняттям швидкість, час, вагу педагог з допомогою ігор серії «Закономірності руху' («Дельфін», «Будівельники»).
Формувати у дітей початкові математичні подання: прямий і зворотний рахунок, рахунок з заданим кроком, склад числа, найпростіші арифметичні дії: додавання і віднімання, допомагає серія ігор«Жива математика» (Увійди в замок», «Архітектор»).
Вчать дітей впізнавати графічні представлення літер, читати, грати зі словами) ігри з серії «Російська мова в картинках» («Підкажи слівце», «Азбука»
Вміння експериментувати, подумки повертати фігури на площині і в просторі, сприяють ігри серії«Орієнтація у просторі» («Побудуй будинок», «Лисиця і курчата»).
Ігри серії «Конструювання» («Калейдоскоп», «Конструктор», «Вітраж», «Плями») розвивають абстрактне мислення, художні, творчі здібності, фантазію. Сприяють сенсорному розвитку, знайомлять дітей з формою, величиною, кольором, властивістю симетрії.
Самостійно вирішувати ігрові завдання в режимі творчого експериментування допомагають ігри серії «Комбінаторика» («Чарівні ключі», «Принцеса-сороконіжка», «Зимові дива»).
Комп'ютерні режисерські ігри («Ліс», «Танцююча гусениця», «Море»), дозволяють дитині повторити весь хід подій у вигляді мультфільму. Діти, фантазуючи, створюють свій власний мультик, сюжет якої розгортається на тлі різних декорацій. Самостійно приймають рішення, висловлюють свою індивідуальність. Завдяки наявності готових форм, дитина не відволікається на їх створення: вирізування або малювання. Його мислення спрямоване безпосередньо на створення образу, фігури, сюжету це дуже важливо, так як діти починають відчувати себе творцями свого мультфільму.
Своєчасне ознайомлення дошкільників з навколишньою дійсністю, природного, соціального за допомогою комп'ютерних ігор дають поштовх (імпульс) розвитку нових форм і змісту традиційних видів дитячої діяльності, збагачують новим змістом спілкування дітей з педагогом і дітей один з одним, допомагає дітям розкрити свої здібності, збагачують педагогічний процес новими можливостями.

Література:
1. Ю. М. Горвиць. «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті» Москва. 1998
2. Журнал управління в ДНЗ 2008р. N 6

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове