logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Розвиток творчого потенціалу дошкільників у процесі танцювальної діяльності на заняттях ритмічної гімнастики.

Автор: Тітова Наталія Олексіївна, педагог додаткової освіти, ІІ кваліфікаційна категорія, МАОУДОД «ДДТN15», місто Набережні Челни.

Під словом «танець» слід розуміти щось більш
змістовне та ідейно осмислене, ніж просту
суму технічних прийомів...
К. Я. Голейзовський

У сучасному суспільстві останнім часом все частіше обговорюється проблема становлення творчо активної особистості, удосконалення її духовного світу. У багатьох сучасних дітей спостерігається брак творчої вигадки: вони не вміють спілкуватися один з одним, виражати свої почуття, адекватно реагувати на музику. Хлопці, з раннього віку включені в творчу діяльність, є фантазерами і мрійниками, за характером допитливі і цілеспрямовані і тому так цікаві оточуючим.

Важливим засобом активізації творчого начала у дошкільнят було, є і буде рух під музику. Танцювальні, ритмічні і пластичні вправи удосконалюють дитячу пластику, допомагають розвивати музичне сприйняття, запам'ятовувати і оцінювати культуру своїх рухів, творчо втілювати музично - руховий образ.
Дошкільний вік є одним з важливих періодів для розвитку дитини. Саме в ці роки закладаються основи здоров'я, розумового, морального і фізичного розвитку дитини, формується особистість людини.
Творчість спочатку закладено в кожній дитині. Перед батьками та дорослими, які оточують дитину, постає завдання не нашкодити, не «вбити» в дитині це творче начало, а навпаки направити його в потрібне русло, створити необхідні умови для його прояву.
На сучасному етапі педагогічної теорії і практики особлива увага приділяється розвитку творчої особистості. Серед безлічі форм художнього виховання підростаючого покоління хореографія займає особливе місце. Для малюків все починається з ритміки і ритмічних рухів. Заняття ритмічною гімнастикою у дошкільному віці набувають особливої важливості, тому що дитина володіє досить великим потенціалом у розвитку спеціальних здібностей до сприйняття танцю і музики. Дитячий вік має багатющі можливості для розвитку творчих здібностей. Заняття ритмічною гімнастикою сприяють розвитку у дітей музичного слуху, відчуття ритму, пам'яті, уваги, виразності рухів, творчої уяви.
Творча особистість завжди успішна, оскільки вона постійно прагне до вдосконалення і перетворення навколишнього світу. Творчий потенціал дітей розвивається поступово, шляхом цілеспрямованого навчання, за допомогою музичного досвіду, активізації почуттів, уяви, мислення.
Програма розрахована на 3 роки навчання для дітей з 4 - 7 років. Враховуються індивідуальні здібності і вікові особливості кожної дитини. Основною формою організації навчально - виховного процесу є групові форми занять.
Мета занять на уроках ритмічної гімнастики: всебічний розвиток дітей за допомогою розкриття творчих здібностей дитини в танці і осмисленого сприйняття музичного твору.
Завдання: формування танцювальної творчості; розвиток творчої уяви та фантазії; розвиток здатності до імпровізації; потреби самовираження в русі під музику; розвиток та тренування психічних процесів; розвиток морально - комунікативних якостей особистості.
Програма розроблена з урахуванням принципів послідовності і систематичності навчання у відповідності з руховими можливостями дітей, принципу доступності і врахування індивідуальних особливостей дітей.
Програма розроблена з урахуванням психо - фізіологічних особливостей дітей. Вже у 5 років дитина володіє достатньо високим рівнем психічного розвитку. Особливо яскраво виражені емоційність і безпосередність, увага відносно стійко, але саме в силу цієї відносності діти на заняттях швидко втрачають темп, ритм. Умовні рефлекси виробляються швидко, але не закріплюються відразу, і навички спочатку дуже неміцні. Пам'ять п'ятирічної дитини зазвичай розвинена добре, особливо рухова і емоційна, тому він легко запам'ятовує те, що його сильно вразило і зацікавило. У дітей 6 - 7 років розвиток центральної нервової системи характеризується прискореним формуванням морфофізіологічних ознак. Діти усвідомлюють послідовність подій, розуміють складні узагальнення, що сприяє розумінню слів, установок педагога на заняттях, підвищуючи активність впорядкованих рухів. Одночасно удосконалюються основні процеси: збудження і особливо гальмування.
Особливість програми «Танцювальна доріжка» - від поступового оволодіння танцювальної грамотою та розвитку емоційно - комунікативної сфери до мови виразних рухів, виконавській творчості, а від нього до творчості в танці.
На I етапі - вивчаються основи музичної і танцювальної грамоти, танцювальних термінів, позицій рук і ніг, положення корпусу і голови. Для розвитку дитячого музичного - рухового творчості на заняттях ритмічної гімнастики використовується музично - поетичний комплекс фізичних вправ Л. А. Яртовой. Він являє собою систему спеціально підібраних вправ і спрямований на оволодіння мовою образних, пантономических і танцювальних рухів, заснованих на умінні аналізувати і співвідносити їх з характером музики. Крім того, метою першого етапу є розвиток пам'яті, логічного мислення, спонукання до активності. Приклади вправ, які пропонуються дітям: «Стійкий олов'яний солдатик», «Конячка», «Повітряна кулька». Вправи активізують уяву дітей, розвиває емоційність і фантазію.
II етап - націлений на засвоєння прийомів танцювально - ігрового спілкування, на відпрацювання навичок емоційного виконання. Основою занять є ігрова гімнастика Е. Желєзнової. Зміст включає захоплюючі ігрові сюжети, етюди, перетворення. Ігрова гімнастика - це природне продовження навчання дітей мови танцювальних і пантомимических рухів. Навчальні етюди виконуються для знайомства дітей з можливими варіантами побудови танцювальної композиції. Знайомство з етюдом починається з сприйняття музики. Слухаючи музику, діти намагаються визначити, про кого вона «розповідає», який характер цього персонажа, що він робить. Після цього складається подібний розповідь, в якому діє названий персонаж. Перша спроба виконання етюду надається дітям для самостійного пошуку виразних засобів втілення заданого образу. Діти з задоволенням перевтілюються у тварин, птахів, образи казкових персонажів, проявляючи при цьому фантазію, вигадку, ініціативу, використовуючи різноманітну міміку, характерні жести, дії.
В етюді «Кішка» музика підказує використовувати при втіленні образу обережний напівкрок спочатку і сильні стрибки в кінці музичного твору. Діти успішно розрізняють цей контраст і передають його в рухах, проте пластику не завжди відповідає образу кішки. Виконуючи обережний крок, діти нахиляють корпус вперед, зсутуливши спину, опустивши голову, піднявши плечі. Така пластика висловлює обережність, яка викликана страхом, страхом. У кішки, в даному етюді, повинна бути обережність хижака, підкрадається до здобичі. Слід підказати дітям, що при нахилі корпусу вперед, плечі повинні бути опущені вниз, шия витягнута вперед, руки напівзігнуті, їх рух має бути скоординовано з рухами ніг. Кроки подовжені, «слабкі». Етюд формують здатність дітей до музично - рухової імпровізації, вміння включатися у творчий процес, входити в музичний образ, передавати в русі характерність образу.
На III етапі - у міру накопичення обсягу танцювальних рухів і жестів пантоміми у дошкільників пробуджується бажання імпровізувати. На прикладі найпростіших етюдів і вправ діти навчаються образами передавати різні настрої і своє ставлення один до одного і того, що відбувається. Так дошкільнята підводяться до осмисленому , виразному виконанню сюжетних танців. Сюжетним називається танець, в якому основним елементом композиції є сюжет. Цей вид танцю викликає жвавий інтерес у дітей і є дуже яскравою формою прояву творчості, фантазії, поєднує в собі музику, рух, драматизацию.
Музичні твори, призначені для дитячих сюжетних танців, містять яскраві і впізнавані образи, доступні дітям за змістом, близькі їхньому життєвому досвіду і виражені простими зрозумілими засобами, що спонукають до руху. Привабливість сюжетного танцю зумовлена її особливостями: образним перевтіленням виконавців, різнохарактерністю персонажів і їх спілкуванням між собою відповідно до
сюжетним розвитком.
Наприклад, «Колобок», діти аналізують характер музичного твору, вслухаються у музичні характеристики (теми) кожного персонажа, вибудовують план сюжетного танцю. На заняттях всі діти виконують один і той же образ, і разом у співтворчості, намагаються знайти способи його музично - пластичного втілення. Потім епізоди збираються воєдино, діти виконують весь танець цілком, міняючись ролями. Працюючи над танцем, важливо дати зрозуміти дітям, що успіх залежить від старань кожного учасника, що неточність, неуважність, «вихід з ролі» псує загальний танець.
Сюжетний танець створює сприятливі умови для виникнення і розвитку танцювальної творчості у дітей дошкільного віку. Дитина відчуває позитивні емоції, як від процесу діяльності, так і від отриманого результату. Творчість робить життя дитини багатшим, повнішим, радісніше.
Навчання мові рухів з метою формування у дошкільників творчості в танці може бути ефективним тільки на основі музичного матеріалу. В музиці закладені зміст і характер будь-якого танцювального твору. Музика створює емоційну основу, визначає характер танцю, його розвиток. Музика викликає у дітей яскраву рухову реакцію, але більшість з них не вміють або не вирішуються виявляти її в рухах. Вони природно і безпосередньо рухаються. Поступово творчі вміння, які діти набувають, освоюючи вправи, що розвивають і збагачують їх рухову реакцію: діти починають відповідати на музику рухами, більш точно і деталізовано, передають їх індивідуальне сприйняття. Музика активізує фантазію дитини, спрямовує її, спонукає до творчого використання виразних рухів.
Дана програма дозволяє активізувати розвиток творчих проявів дітей. У дошкільників формуються такі вміння:
- вибудовувати просторовий малюнок поведінки персонажа;
- виразно і стійко перевтілюватися в виконуваний образ;
- придумувати способи ігрової взаємодії, не наслідуючи один одному;
- складати зв'язну композицію етюду, танцю.
Таким чином, наше соціально - орієнтоване час вимагає від особи великої творчості, пошуку, пізнань. Саме музика і рух формує у дитяти свободу в творчому мисленні, дають можливість імпровізувати, збагачує його внутрішній світ, допомагає пізнати себе, віддаючи взамен дитяті емоційні реакції - радість, задоволення.
Танець - це спосіб роботи над собою, що допомагає досягати успіхів в будь-якій сфері діяльності. Він виховує ті здібності, які керують взаємодією духу і тіла і допомагає виявляти назовні те, що знаходиться всередині нас.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове