logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Методичні розробки

Розвиток творчої уяви та формування здібностей до наочного моделювання (використання моделей і схем) у різних видах діяльності на пізнавальних іграх-заняттях.

Введення.

Дошкільний вік - важливий період у житті людини. У віці від 3 до 7 років закладаються основи майбутньої особистості, формуються передумови для фізичного, розумового, морального розвитку дитини.

Поглиблене вивчення особливостей дошкільного дитинства привело вчених до висновку, що на кожному віковому етапі в процесі освоєння дітьми різних видів діяльності складається як би певний "поверх", що займає своє місце в структурі цілісної особистості. На цьому "поверсі" формуються психічні властивості та здібності, необхідні не тільки для переходу до наступного поверху", але і для всієї майбутньої життя, що мають неминуще значення. Недобудований "нижній поверх" - погана опора для наступного.

Найбільший учений А. В. Запорожець у своїх роботах пише, що "метою дошкільного навчання повинна бути ампліфікація , тобто збагачення, максимальне розгортання тих цінних якостей, по відношенню до яких цей вік найбільш сприйнятливий".

Отже, ампліфікація. Для розумового розвитку дітей дошкільного віку ампліфікація означає передусім: 1) розвиток образного мислення, яке виражається в оволодінні здібностями до заміщення і використанні схем, а саме - вміння використовувати при вирішенні різноманітних розумових завдань умовні заступники реальних предметів або явищ; 2) уяви, а саме - розвиток спрямованості уяви, у результаті якого створюються нові образи.

Здатність до заміщення є фундаментальною особливістю людського розуму. У розвиненому вигляді вона забезпечує можливість будувати, освоювати і вживати символи і знаки, без яких були б неможливі не тільки наука та мистецтво, але і взагалі існування людства. І складатися ця здатність починає, як показав видатний швейцарський психолог Жан Піаже, саме на рубежі трирічного віку.

Але головне для дитини - це зовсім не оволодіння зовнішніми формами заміщення і моделювання, які виступають у вигляді умовних позначень, креслень або схематичних малюнків. Суть справи полягає в тому, що оволодіння подібними зовнішніми формами веде до здатності вживати заступники і моделі "в умі", вирішувати завдання "про себе", тобто у внутрішньому плані. Психологи часто вживають термін "знакова функція свідомості" для позначення такого більш високого інтелектуального рівня дітей.

Пов'язано це назва з тим, що для нормального розвитку дітям необхідно зрозуміти, що існують певні знаки (малюнки, креслення, букви або цифри), які як би заміщають реальні предмети. Можна пояснити дитині, що для того, щоб порахувати, скільки машинок в гаражі, не обов'язково перебирати самі машинки, але можна позначити їх паличками або кружечками і порахувати ці палички - заступники машинок. Для вирішення більш складної задачі можна запропонувати дітям побудувати креслення, який би допоміг уявити умова завдання і вирішити її на основі даного графічного зображення.

Поступово такі малюнки-креслення стають все більш умовними, так як діти, запам'ятовуючи цей принцип, можуть вже як би намалювати дані позначення (палички, схеми) у розумі, у свідомості, тобто в них виникає та сама "знакова функція свідомості". Діти опиняються в стані заздалегідь "бачити" можливі результати власних дій. А це і є розуміння, мислення, уяву.

Уява є вищою психічною функцією і відображає дійсність. Однак за допомогою уяви здійснюється уявний відхід за межі безпосередньо сприйманого. Основне його завдання - подання очікуваного результату до його здійснення. З допомогою уяви формується образ ніколи не існуючого або не існуючого в даний момент об'єкта. Уяву часто називають фантазією.

Фантазія малюка ще дуже нестійка, не підпорядкована певної задачі, а саме вміння спрямувати свої уявлення в потрібну сторону, підпорядкувати їх певним цілям і характеризує продуктивну творчу уяву. Абсолютно справедливо вираз, що "що без плану можна тільки марити" і воно справедливо і по відношенню до такого вільного процесу , як творчий. Тільки послідовна реалізація задуму може привести до виконання задуманого, до створення творчого твору. Невміння керувати своїми ідеями, підпорядковувати їх своїй цілі , призводить до того, що найкращі задуми гинуть, не знаходячи втілення. Тому найважливіша лінія в розвитку уяві дитини - це розвиток спрямованості уяви.

Використання заступників, символів, моделей в різних видах діяльності - джерело розвитку розумових здібностей і творчості в дошкільному дитинстві. Різні програми виховання і навчання дітей, а саме програма "Розвиток" під редакцією Л. А. Венгера, доктора психологічних наук дає таку можливість. Однак у даних умовах, з об'єктивних причин, це не завжди вдається. Режим дня школи "Талант" передбачає організацію навчальної діяльності по системі М. Монтессорі до 11 годин дня. На додаток, після денного відпочинку, тобто після 15-ти годин, діти займаються з педагогами додаткової освіти. Будувати роботу за програмою "Розвиток", повністю зберігаючи всі заняття з різних розділів програми , не представляється можливим. Тому з'явилася потреба ввести частково елементи програми "Розвиток", трансформуючи їх під місцеві умови. Так як в даному віці розвиток уяви та образного мислення є головними напрямами розумового розвитку, то доцільно зупинитися на розвиток уяви та формування здібностей до наочного моделювання в різних видах діяльності: при ознайомленні з художньою літературою; при ознайомленні дітей з природою, на заняттях з малювання. Ці види діяльності залучають дітей, відповідають їх віку.

Так само в даних умовах важливо було вибрати оптимальну форму занять, яка могла б забезпечити результативність роботи, головна мета якої - розвиток інтелектуальних здібностей дітей, їх розумовий розвиток. І основним при цьому буде оволодіння різними засобами розв'язання пізнавальних завдань. Розвиток буде відбуватися тільки в тих випадках, коли дитина опиняється в ситуації наявності - саме для нього - пізнавальної завдання і вирішує її успішно.

Продовження >>

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове