logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Методичні розробки

Леонтьєва Е. А. Заступник.зав. з НВР МДОУ Д/с N112 О. В." Р. Магнітогорськ

Розвиток этновосприятия кольору у дітей середнього дошкільного віку

Зображувальна діяльність, як вид художньо-творчої діяльності, спрямована не стільки на відображення вражень, отриманих людиною в процесі сприйняття навколишнього, скільки на вираз його ставлення до зображуваного.

Тобто наше завдання-допомогти маленькій людині висловити своє ставлення до світу, через його творчість.

Для цього необхідно, на скільки можливо раніше занурення дитини в те середовище, оточення його тією системою відносин, які б стимулювали різноманітну творчу діяльність.

Саме такий середовищем, для нас кожен малюк - це яскрава індивідуальність, для якої з урахуванням побажань тат і мам складається особистісна програма розвитку.

У МДОУ освітній процес реалізується на основі наскрізного інтегрування базового компонента програм:

• "Веселка" Т. Н. Дороновой

з додатковим компонентом парціальних програм, однією з яких є програма - "Наш дім - Південний Урал" укладач Бабунова Е. С.

Мета програми: сприяти вихованню та розвитку дітей дошкільного віку на ідеях народної педагогіки, допомогти дітям увійти у світ народної культури, зробити її своїм надбанням.

Дана концепція "Этновосприятие кольору", спрямована на вирішення завдань, поставлених програмою "Наш дім - Південний Урал", так як:

• сприяє розширенню і поглибленню дитячої компетентності про культуру та історію народів Південного Уралу;

• формує емоційно-позитивне ставлення до етнокультурного населенню регіону;

• розвиває вміння творчо і самостійно відображати етнокультурні традиції в різних видах діяльності (головним чином в образотворчій діяльності)

Проведені психолого-педагогічні дослідження свідчать про великі можливості дітей 4-5 років у роботі з кольором: у цьому віці у дитини досить добре розвинений аналізатор, і діти здатні розрізняти різноманітні кольори і відтінки, крім того, в цей же час найбільш яскраво проявляється здатність до цветовосприятию; діти в змозі виражати за допомогою кольору своє ставлення до предметів і усвідомлено використовувати колір при створенні цікавих, емоційно значущих для них образів.

"Розвиток кольоросприйняття - одна з важливих педагогічних проблем, які потребують вирішення як на теоретичному, так і на практичному рівні. Недостатню увагу педагогів до основ кольорознавства, розвитку здібностей кольорознавства і сприйняття емоційної насиченості кольору є, на наш погляд, одним з факторів згасання інтересу дитини до образотворчого творчості".

Зниження мотивації до даного виду діяльності в дошкільному віці не може не позначитися на розвитку дитини в цілому.

Саме ці дві ідеї й сприяли появі моєї авторської концепції. З одного боку вона узгоджується з ідеями народної педагогіки, запропонованих у програмі Наш дім - Південний Урал, з іншого сприяє розвитку емоційного сприйняття насиченості кольору, саме в тому віці (4-5років), коли дитина більш готова до сприйняття різних відтінків кольору, і здатний висловити своє ставлення до навколишнього його дійсності, яка так яскраво проявляється в регіональному компоненті освітньої системи дошкільника.

 

Метою концепції "Этновосприятие кольору" є:

- допомогти дітям увійти у світ народної культури за допомогою особливостей кольоросприйняття різних народностей, що населяють Південний Урал.

Основними завданнями даної концепції є:

 1. Залучення дітей до народного мистецтва; до духовно-мистецьких цінностей, створених народом, до певного образу світу.
 2. Створення умов, що сприяють занурення дітей у світ художніх образів народного мистецтва; накопичення, збагачення і активізації емоційно-естетичних переживань, викликаних кольором.
 3. Формування уявлень дітей про використання кольору, в народному зображувально-пластичному мистецтві великих етнічних груп, що проживають на Південному Уралі (росіян, башкир, татар і т. д.) уміння розуміти символіку кольору
 4. Розвиток умінь дітей створювати виразні образи на основі повтору, варіації, імпровізації; висловлювати власне емоційно-цілісне ставлення до мистецтва, насправді, життя.

Кольори мають властивість по-різному впливати на людей викликати найрізноманітніші емоції. У кожної людини і у дитини є свої улюблені кольори, які його радують, створюють гарний настрій. У силу цього в образотворчому мистецтві і дитячій творчості колір стає важливим засобом виразності, створюваним дорослим і маленьким художником образу.

Є така дитяча гра - дивитися крізь кольорове скло. Ось синє скло - і світ стає серйозним, суворим, навіть сумним. Жовте - хочеться посміхнутися, засміятися, ніби настав свято. Несерйозне, безглузде заняття?

З часу В. Ньютона колір майже втратив в наших очах свою магію. А коли-то кольори вважалися мало не рівними богам і стихій. А зараз, згідно сучасним науковим поглядам на природу кольору й колірного сприйняття, колір - це відчуття, що виникає при дії на зоровий аналізатор електромагнітного випромінювання певної довжини.

Ще здавна люди висловлювали своє суб'єктивне ставлення до кольору, для первісних народів колір висловлював світові сили і почала "вищого" рівня. Колір і є найвища сила або божество, яка тим самим візуально являла до людей. Просто так, випадково або виходячи з естетичних міркувань світло не застосовувався. Тільки присвячені знали священну таємницю кольору, а решта виконували ритуал.

Одягаючи зараз на новонароджених стрічки певного кольору (зазвичай червоного або синього залежно від статі), м відрізняємося від стародавніх людей лише тим, що не знаємо навіщо це робимо. Знаємо лише, що "так прийнято". Продовжуємо уникати чорних кішок, підбираємо відповідний знаку зодіаку камені і т. д.

Але разом з тим наша епоха винайшла багато нового в сприйнятті кольору. Що ми маємо на увазі, кажучи "червоні", "білі", "зелені", а тепер ще й "помаранчеві", якщо згадати події на Україні? В даному випадку, ми продовжуємо кольором, як позначати символом ідеї.

Так робили і наші предки, вважаючи його приємним або неприємним, підходящим для одягу (інтер'єру, прикрас і т. д.) чи ні. Кожен колір, кожен символ мав певний сенс, виконував роль оберегу, амулета або просто розповідав про навколишньої дійсності.

Колір - червоний, жовтий, зелений, чорний. Колір, як жива істота має вік і батьківщину. Історія людства - це історія супутніх факторів його розвитку, в тому числі і кольору. Це можна помітити на прикладі виробів декоративно-прикладного мистецтва будь-якого народу, виробів народних промислів, які мають свої глибинні корені.

Одне із завдань концепції "этновосприятие кольору" це не тільки познайомити з народною символікою кольору, але і наблизити дитину до культури свого народу, зробити його носієм етнокультури.

Методи і прийоми організації занять з розвитку этновосприятия кольору

Культура рідного краю повинна увійти в серце дитини і стати невід'ємною частиною його душі. Аналіз занять з дітьми, їх спільній діяльності з дорослими показує, що середовище, в якому може ефективно розвиватися творчий потенціал і этновосприятие кольору, більш конкретно, вимагає створення спеціальних педагогічних умов. З цього починати працювати з дітьми для розвитку этновосприятия кольору, необхідно організувати в групі ту середу, в якій дитина могла б легко поринути в побут народів Південного Уралу (росіяни, башкири, татари та ін).

В основу пропонованої нами системи роботи з розвитку этновосприятия кольору ми поклали принцип "центрального ланки", що проявляється в тому, що починати знайомити дітей з основними народними квітами необхідно з житла, вдома. Будинок в етнокультурі це найбільш організована частина світу, що має просторовий сенс, приймаючи, і передова за своєю структурою особливості світопорядку.

У будинку проходив весь цикл життя людей тут вони народжувалися, жили і вмирали. Разом з ними своє життя проживали і предмети побуту, одяг. Саме тут оточували людей ті кольори, які були для них найбільш "приємні", значимі в їх житті.

По цьому в груповій кімнаті необхідно організувати народне житло. У нашому випадки житло є мобільним, тобто якщо необхідно познайомити з російським варіантом этновосприятия кольору, то в спеціально виділеному місці організовується міні музей - російська хата, з характерними елементами оздоблення, посуду, одягу, знаряддями праці і т. п.

Після знайомства хата розбирається, і на її місці розташовується житло іншого народу.

Так як, основним завданням при розвитку этновосприятия кольору у дошкільнят (4-5років), варто залучення до декоративно-прикладного мистецтва; те початку необхідно познайомити дітей з видом мистецтва, розглянути предмети, зазначити їх особливості, збагативши уявлення дітей про взаємозв'язок народного промислу і природи.

Наступний крок передбачає проведення пізнавального заняття про конкретних предметах даного промислу. Дітям емоційно, в доступній для них формі необхідно розповісти про історію виникнення промислу, його этнопроисхождении, специфіці кольору і форми. Потім необхідно присвятити низку занять з ознайомлення із засобами художньої виразності, з основними елементами художньої мови, однією з яких є - колірна гамма, при цьому особливу увагу слід звертати на розвиток уяви і сприйняття. Далі необхідно навчання дітей створення декоративного образу, освоєння ними елементів візерунка даного промислу спочатку на репродуктивних, потім на виконавсько-творчих заняттях і пізніше на пошуково-творчих.

У середній групі продовжується робота щодо розвитку у дітей естетичного сприйняття шляхом розвитку перцептивних дій - дій сприйняття, виділення, розрізнення назви кольору предметів, а потім і передачі основного кольору в малюнку і аплікації. Ці завдання вирішуються шляхом залучення дітей до народного декоративно-прикладного мистецтва, кожен вид якого володіє своєю кольоровою гамою.

Для прищеплення інтересу до народного декоративно-прикладного мистецтва, для розвитку этновосприятия кольору, необхідно використовувати різні ігрові прийоми. Наприклад, в гості приходять народні іграшки, або "господарочка" демонструє свій наряд, вони співають знайомі пісні, розповідають казки, загадують загадки. Потім дітям пропонують намалювати кілька нескладних візерунків, при цьому педагог особливу увагу приділяє на колірну гаму узору і його значення в народній символіці.

Іграшки, ілюстрації на деякий час розставляються в груповій кімнаті, а саме в імпровізованому житло народу-творця даних виробів. В процесі знайомства з мистецтвом певного народу діти починають дізнаватися образи (бариня, баран:), вчаться оцінювати красу і неповторність візерунків, кольору і його значення. Сформувавши інтерес до цього твору народного мистецтва, вихователь знайомить з їх назвою (димковская іграшка, урало-сибірська розпис).

Необхідно уточнювати, чи робити акцент на колірній гамі творів народного мистецтва, тим самим, розвиваючи этновосприятие кольору.

Ми спонукаємо дітей використовувати в малюванні, аплікації різноманітні кольори, звертаючи увагу на різнобарвну в народному декоративно-прикладному мистецтві.

Важливим умінням, від якого залежить отримання чистого кольору при малюванні фарбами, є добре промивання пензля. Цей навик необхідно формувати у дітей молодшої та середньої групи і продовжувати в старшій.

Нами розроблено тематичне планування з розвитку этновосприятия кольору в блоці інтегрованих занять кожна задана тема (Филимоновская іграшка, Гжель, Димковская іграшка, Урало-сибірська розпис тощо) основним стрижнем переходить в заняття з аплікації ліплення, відбивається у пізнавальній діяльності й у рухливих іграх.

Крім того, передбачається закріплення кожної теми в блоці в спільній діяльності з дітьми в групі або вдома з батьками і вільної самостійної діяльності дітей. Для цього зроблена добірка дидактичних ігор:

• Народні візерунки - Короткоских Л. Н., Месеренко Л. К., Москвіна Л. А., Рудоменкина Н.П.

- "Російська візерунок"

- "Прикрась ічиги, тюбетейку"

- "Прикрась юрту, килим"

• Авторські ігри

- "Курдины" - викласти візерунок, використовуючи шнурки

- " Зернятко" - викласти візерунок, використовуючи різні види

круп

• Комп'ютерні ігри

- "На що схоже" (авторська гра)

- "Підбери за кольором"

Завдання цих видів діяльності - виділяти ознаки, за якими можна співвідносити колір, колорит, розташування візерунка з певним видом народно-художнього промислу, розвивати пам'ять, увагу, уяву, дрібну моторику, художній смак, творчість.

 

Тематичне планування з розвитку этновосприятия кольору в блоці інтегрованих занять для середньої групи.

Руська селянська хата

Житло російської людини відрізняється єдиним принципом побудови внутрішнього простору хати. Її внутрішню, житлову частину розділяла на дві половини матриця - особливе обтесане колоду на яке вкладалися стельові колоди.

В одній частині будинку знаходилися вхідні двері, піч, в інший "червоний кут".

У першій зоні священним місцем є піч, на цьому її називають ще й пічної зоною. Піч і годує, і обігріває сім'ю, дає можливість влаштувати саме затишне, тепле місце для сну.

По діагоналі від печі розташовувалася обрядова зона - "червоний кут". У "червоний кут" запрошували сісти найпочесніших гостей. Тут знаходилися ікони. В цілому "червоний кут" оформлявся за принципом піраміди, високого терема: нижче іконостасу стояв стіл, ще нижче лавки розташовані по периметру підлоги.

У більш просторій хаті окремо виділялася "біла світлиця", де була спальня господарів.

Крім стін житла розписувалися і домашнє начиння (посуд, шафи, припечные дошки та ін), а так само іграшки.

Филимоновская іграшка

Яскрава весела іграшка-свистулька, яку на забаву робили жінки в дерене Філімонова. На відміну від інших глиняних іграшок має видовжені пропорції фігурок з невеликою голівкою. Червоні, зелені, жовті смуги прикрашають ці іграшки. Розпис схожа на скоропис: швидкі нерівні лінії штрихи різної товщини і інтенсивності кольору, що зберігають рух руки. Розпис яскрава звучна, візерунок пишуть як би в жарт. Іграшки так і світяться сонячним кольором.

Пізнавальна діяльність. Познайомити дітей з filimonovskoj іграшкою, вчити розглядати глиняні іграшки, визначати і називати колір, елементи розпису (смужки, точки, ялинки тощо).

Малювання. Малювання узору на смузі "Облямівка". Вчити складати візерунок ліній одного кольору, візерунок на смузі "ялинка". Розпис коня-свищики.

Ліплення. Викладання елементів візерунка з паличок (кольоровий пластилін).

Аплікація. Килимок для собачки. Вчити наклеювати смужки двох кольорів, чергуючи їх.

Физминутка. Російська рухлива гра "Овечки"

Дымковские іграшки.

Вироби кіровських майстрів дивують пластикою форми, особливими пропорціями, а так само незвичайними по яскравості візерунками. По білому тлу вони розписані кольоровими кружечками, кільцями, лініями. Виблискують позолотою. Всі вироби дымковских майстрів відрізняються життєрадісністю і тонким гумором. Такий святковості візерунка дымковские майстри досягли завдяки контрастному поєднанню кольорів (червоний - зелений, синій - оранжевий або жовтий). Залишається багато незаповненого простору білого кольору, з цього візерунок здається легше, світліше, ошатнішим. Дітям дуже подобається розглядати іграшки, слухати розповіді про те як і де їх роблять.

Пізнавальна діяльність. Дымковские іграшки. Особливості колірного колориту.

Малювання. Тканина на спідницю (узор з кругів двох кольорів, які розташовані вертикально, і точок). Тканина на сукню (візерунок з смуг і кіл між ними). Прикрасимо перо райського птаха.

Ліплення. Посуд для іграшок (глина) з подальшим розписом.

Аплікація. Візерунок на чашці ( узор з кругів різних кольорів).

Физминутка. Гра "Чарівні фігурки" ( на тему "Замри")

Гжель

Білосніжні фарфорові чайники, свічники, годинники, фігурки людей і тварин, прикрашені синім розписом - називають "гжель", по імені невеликого підмосковного села Гжель. За що гжель подобається всім? Чим вона відрізняється? Передусім своїм кольором. Він завжди однаковий: біло-синій. Самі Гжельцы люблять говорити, що небо в них, як ніде в Росії небо синє-синє. Ось майстра і перенесли на свої вироби блакитне небо, сині ліси, білий сніг. По білому тлу чашки або підсвічника веде рука художника кіс точку з фарбою.: То сильніше, То слабше натискає на неї. І все, що кисть малює стає синім і блакитним.

Пізнавальна діяльність. Гжельская казка.

Малювання. "Палац для снігуроньки"

Ліплення. "Дід мороз і снігуронька" (солоне тісто)

Аплікація. "Чайний сервіз" (кольоровий папір)

Физминутка. Танець "Гжель", "Російський сувенір" (муз. і сл. Е. Чурилової)

Хохломская розпис

Батьківщина Хохломы - Лісове Заволжя. Хохлома - це найбільше торговельне село, звідки постачали розписний дерев'яний посуд. З часом самі вироби, розписані в оригінальній техніці, характерною лише для цих місць, стали іменувати Хохломою. На темно-червоному тлі серед зелені блищать золоті стебла і пелюстки, виконані в іконописній техніці золочення дерева. Багато особливості розписів Хохломы були результатом злиття в промислі двох традиційних ліній російського декоративного мистецтва, одна з яких восходит до орнаменту іконопису, а інша до ремесел Стародавньої Русі. У кожної з цих ліній по-своєму виявилися народні особливості розуміння орнаменту, професійно сформовані прийоми. Фон майстри фарбували в один або два кольори, по-різному поєднуючи площині, пофарбовані чорною або червоною фарбами або червоної і зеленої. При фарбуванні фону так само застосовувалися коричневий і жовті фарби. Проте "золотий" колір завжди в її малюнках переважає. Разживка дається за зовнішнім сторонам завитків курдін тонкими розмашистими штришками. У квітів намічаються контури пелюсток, плями об'єднують орнамент і фон.

Пізнавальна діяльність. Золота хохлома.

Малювання. Трав'янистий орнамент. Орнамент "Ягідки і листочки". Розпис тарілки.

Ліплення. колективне панно "Ягідки" (кольоровий пластилін).

Аплікація. "Ягідка"

Физминутка Танець ложкари.

Урало-Сибірська розпис

Декоративний розпис Уралу - одне з самобутність явищ російського народного мистецтва. Вона включає в себе гармонійну і вражаючу за своєю цілісності розпис побутових речей: берестяній посуду, дерев'яної начиння, металевих виробів і поширений серед селянства звичай розписувати свої будинки. У уральської розпису воліли холодні тону забарвлення фону переважали сині, блакитні і зелені кольори. У тому випадки, коли колір фону був теплим, холодні кольори мотивів зводили відчуття теплоти до мінімуму. Різниця між хохломской і Урало-Сибірської розписом тільки в тому, що в Хохломе мазок одноколірний, а в Урало-Сибірської розпису - різнокольоровий. При написанні композиційного центру фарбою основного кольору пальцями наносили подмалевок. Потім, взявши пензель, промальовували пелюстки квітів, відтіняючи їх білилами, наносили оживку на листя.

Пізнавальна діяльність Оповіді. Бажова,

Малювання "Чарівні візерунки"

Аплікація "Сова" (кольоровий папір, нитки)

Ліплення "Древо життя" (панно з елементами уральських візерунків - кольоровий пластилін)

Физминутка Народна гра "Аріна"

Башкирське народне житло

Башкирська юрта

Куляста форма видимого світу знайшла втілення у круглому житло - юрті (тримэ). Купол юрти з круглим отвором співвідносився з небокраєм, а сам отвір асоціювалася з сонцем - через нього в житло проникав світло. Стіни означали повітря. Своєрідною додатковою стіною була завіса, делившая інтер'єр на чоловічу і жіночу половини. Епіцентр розташовувався в центрі під отвором на куполі. У чоловічій половині юрти, напроти входу ставили на підставці високу гору різнокольорових подушок, матраців, візерункових войлоков, перетягнутою декоративно оформленої стрічкою (тартма). Тут же на підлозі стелили великий палац. Уздовж стін розвішувалися декоративно оформлені рушники, гарний одяг, деталі кінського спорядження, зброю. У цій половині приймали гостей. Різнокольорові барвисті предмети були не тільки ознакою почесного місця, особливого ставлення до гостей, але і володіли оберігає функцією, т. к. колір - за поняттями башкирів, захищав людину від нещастя і приносив благополуччя.

Права половина юрти вважалася жіночою, господарської і менш почесною. Тут розташовувалися харчові запаси і посуд.

Особливо звертали увагу на орнамент, який прикрашав вхідні двері юрти. Двері - межа з'єднує, внутрішній простір з навколишнім світом. Повсть юрти білого або сірого кольору прикрашали геометричним і рослинним орнаментом.(2)

Башкирська дерев'яна хата

Башкирські будинку завжди розташовувалися на вулиці короткою стороною. Саме таке становище дозволило відокремити кухню від вулиці і наблизити її до господарських будівель.

В хаті важливим місцем стали низькі і просторі нари. Вони шикувалися в протилежний бік входу (як в юрті). Нари покривалися повстю та паласами. Подушки, матраци, стьобані ковдри, як і в юрті складалися красивою, яскравою стопкою. Запони (шаршау) обгороджує, закриває нари на ніч. Вранці вона зсувається, збільшуючи простір інтер'єру.

Піч ставили в лівому кутку при вході на відстані 70 - 80 см . від стін, так щоб її можна було обійти навколо. Піч позначала жіночу половину. Речі постійно потрібні в господарстві (посуд, лампа тощо), розміщувалися на виступах печі, її нішах. Поруч до пеньків поличка куди складалася більш тендітна посуд. Окремо до пеньків сірої для ложок. Речі зберігали в скринях.

Інша половина - "чиста хата" - призначався для гостей. Це чиста. Завжди прибрана, найзатишніша половина будинку. В ній жив господар будинку. Дітям сюди ходити не годилося. В цілому інтер'єр башкирського будинку був досить простий.

Башкирська орнамент

У формуванні башкирського народу і його культури вирішальну роль зіграли кочові тюркські і частково монгольські скотарські племена. До складу башкирів увійшли так само більш давні аборигени краю - місцеві осілі землеробські фінно-угорські племена. Звідси і риса подібності башкирського мистецтва, з одного боку, з мистецтвом споріднених тюрксько-монгольських народів Сибіру, середньої та центральної Азії, з іншого мистецтвом фінно-угорських народів Поволжя і Приуралля.

Особливістю колориту башкирського орнаменту є активність фону, який відіграє важливу роль в колірному оформленні.

В цілому червоний фон вважається улюбленим. Характерне зображення на червоному тлі - поєднання - жовтого, зеленого, а на чорному - червоного і жовтого. Дамо характеристику основним кольорам, що застосовуються в народному мистецтві башкирів.

Зелений колір ми зустрічаємо у варіаціях від світло-зеленого до темно-зеленого. Зелений колір - символ життя, колір весни, колір пробудження природи. Колір зеленої трави, що покриває степу, дають корм худобі - основі життя кочівників. У мусульман, віросповідання, якого з 10-11 століття дотримувалися башкири, зелений колір так само є домінуючим.

Червоний колір - це знак вогню. А вогонь у стародавніх башкирів є основою життя. Вогонь нищив і одночасно давав життя, обігріваючи житло і надаючи можливість приготувати гарячу їжу.

Жовтий колір - це символ тепла, сонця.

Чорний колір вживалося рідше. Чорний колір характеризує аскетизм, строгість, відчуженість від мирських радощів. Чорний колір - це і певна паралель смерті. У башкирів є поняття "Кара йылан" - чорна змія - синонім смерті. "Кара йозло кеші" - людина з чорним обличчям - людина з поганими намірами.

Пізнавальна діяльність Легенди "Про походження башкир", "Як виникла Місяць і Уральські гори".

Малювання "Юрта" (тирмэ), "рушник"

Аплікація "Візерункова стрічка" (тартма), "Килимок для гостей" (тур юрфан)

Ліплення "Скриня" викладання елементів орнаменту з кольорового пластиліну

Физминутка Башкирська народна рухлива гра "Кінне змагання"

Татарське народне житло

Зовнішній вигляд будинків татар скидався на оселі росіян. Але будинок ділився на 2-4 частини. Для кожного одруженого сина була своя кімната, в ній влаштовувалися нари, замінювали меблі. Вони устилались кошмами або килимами. В одному кутку на нарах містилася ліжко - перина, подушки, ковдру. Днем жінки, крім бабусь, які перебували в особливій кімнаті, куди стороннім входити не дозволялося. В будинку дотримувалися затишок, порядок, охайність. Печі кілька разів на рік білилися, а стелі і стіни фарбувалися.

Татарський орнамент

Татарському орнаменту, так само як і російській притаманна мозаїчність. Візерунки складаються з рослинних форм. Дуже часто зустрічаються мотив сердечка, який вже нагадує квітку.

При використанні кольору майстра Татарії керуються принципами контрастного поєднання теплих і холодних, темних і світлих фарб. Незважаючи на різнобарвну в орнаменті, вироби не створюють враження строкатості завдяки продуманому підбору матеріалів. Найбільш поширені кольори татарського орнаменту: синій, блакитний, зелений, іноді червоний і їх відтінки.

Пізнавальна діяльність Татарська казка "Три доньки", татарські прислів'я

Малювання "Прикрась ічиги" (ічиги - розшиті татарські чобітки)

Аплікація "Тюбетейка"

Физминутка Татарська народна гра "Терербай".

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове