logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Методичні розробки

Система навчання дітей грі на музичних інструментах в дитячому саду.

(з досвіду роботи МДОУ 18 "РОСИНКА")
ПЛАН.
 1. Актуальність проблеми.
 2. Н.А.Метлов - як ініціатор навчання дошкільнят на музичних інструментах.
 3. Гра на ДМІ - корисне і цікаве заняття.
 4. Знайомство з музичними іграшками та інструментами в 1 мл Групі.
 5. Друга молодша група.
 • Гра на ударних інструментах.
 • Розвиток динамічного сприйняття і тембрового слуху.
 • Знайомство з металлофоном.
 1. Гра на металлофоне - новий вид музичної діяльності в середній групі.
 • Освоєння технічних прийомів при грі на металлофоне.
 • Гра попевок на одному звуці і двох сусідніх.
 • Використання музичних іграшок при виконанні програмних пісень.
 1. Старша група.
 • Нові завдання при грі на металлофоне.
 • Знайомство з новими інструментами, оволодіння технікою гри на них.
 • Гра в ансамблі.
 • Роль музично-дидактичних ігор при навчанні дошкільників грі на ДМІ.
 • Знайомство з нотами.
 1. Підготовча група.
 • Знайомство з ксилофоном, акордеоном.
 • Гра на металлофоне розгорнутих мелодій.
 • Навчання нотній грамоті.
 1. Створення оркестру - головний етап нашої роботи.
 2. Значення колективного музикування.

Музичне виховання - це не виховання музиканта, а передусім виховання людини.

В. А. Сухомлинський.

Одна з найбільш актуальних і "великих" проблем, що стоять перед сучасним суспільством - загроза духовного збідніння особистості, небезпека втрати моральних орієнтирів. Тому, нашому вихованню необхідний поворот до життєво-важливих проблем сучасного суспільства, забезпечення морального виховання, протистояння бездуховності, споживацтва, відродженню в дітях бажання і потреби активної інтелектуальної діяльності. Протягом багатьох років ми дискутуємо: серед фахівців є педагоги, які добре розбираються у музичному вихованні дошкільнят; це з одного боку, з іншого - є фахівці і по музичному вихованню дітей у школі. Шкільні вчителі стверджують: "Важко працювати з першокласниками, так як вони не можуть назвати часом жодного композитора, не знають пісень, які вивчали в дитячому садку". Вихователі в свою чергу вважають: "У нас діти вчилися співати, танцювати, а в школі - тільки один урок музики". На жаль, доводиться констатувати: праві і ті, і інші. Рідкісне збіг, коли дитина, отримавши повноцінну музичну освіту в дитячому саду, потрапляє в не менш сприятливу музичну середу школи. Причому взаємодія між музичним керівником дитячого садка і вчителем музики в школі практичний працівник бачить у наступності роботи всього того, що накопичено в музичному вихованні дитини на попередньому етапі.

 

Завдання музичного виховання.

Музика володіє можливостями впливу не тільки на дорослих, але і дітей раннього віку. Більш того, і це доведено, що навіть внутрішньоутробний період надзвичайно важливий для наступного розвитку людини: музика, яку слухає майбутня мати, робить позитивний вплив на самопочуття дитини розвивається (може бути, і формує його смаки і переваги). Зі сказаного можна зробити висновок про те, наскільки важливо створювати умови для формування основ музичної культури дітей дошкільного віку.

Основними завданнями музичного виховання можна вважати:

 1. Розвивати музичні і творчі здібності (з урахуванням можливостей кожного) за допомогою різних видів музичної діяльності;
 2. Формувати початок музичної культури, сприяти формуванню загальної духовної культури.

Успішне рішення перерахованих завдань залежить від змісту музичного виховання, насамперед від значущості використовуваного репертуару, методів і прийомів навчання, форм організації музичної діяльності та ін

В дитині важливо розвивати все краще, що закладено в ньому від природи; враховуючи схильності до певних видів музичної діяльності, на основі різних природних задатків формувати спеціальні музичні здібності, сприяти загальному розвитку.

Музичні здібності дітей виявляються у кожного по-різному. У деяких вже на першому році життя всі три основні здібності : ладове почуття, музично-слухові уявлення і почуття ритму - виражаються досить яскраво, швидко і легко розвиваються, це свідчить про музикальність; у інших пізніше, важче. Найбільш складно розвиваються музично - слухові уявлення - здатність відтворювати мелодію голосу, точно її, интонируя, або підбирати її по слуху на музичному інструменті. У більшості дітей ця здатність проявляється лише до п'яти років. Але відсутність раннього прояву здібностей, підкреслює музикант-психолог Б. М. Теплов, не є показником слабкості або тим більше відсутність здібностей. Велике значення має те оточення, в якому росте дитина (особливо в перші роки життя). Раннє прояв музичних здібностей спостерігається, як правило, саме у дітей, які отримують досить багаті музичні враження.

Основною формою музичної дея-ти в дитячому саду є заняття, які передбачають не тільки слухання музичних творів доступних для сприйняття малюків, навчання співу, руху в музичних іграх і танцях, але і навчанню їх гри на ДМІ. Інтерес до оркестру дитячих музичних інструментів-як засіб музичного виховання був великим. Видатні музиканти просвітителі Б. Асафьев, Б. Яворський, австрієць К. Орф підкреслювали значення активних форм музичної дея-ти дитячого оркестру, як основи елементарного музикування та розвитку дітей. Велике значення оркестру дитячих інструментів надавали і творці діючої у нас системи музичного виховання дітей дошкільного віку.

Ще в 20-ті роки М.Метлов і Л. Михайлов говорили про необхідність організації дитячого оркестру як дієвого засобу розвитку музичного сприйняття і слуху у дітей. У 30-40х роках Н.Метловым були організовані оркестри в дитячому саду, створені нові звуковисотні ДМІ. Почавши в 20-е роки з навчання дітей гри на ударних інструментах(бубон, трикутник, дзвіночки,кастаньєти та ін), Н.А.Метлов незабаром залишає за ними право тільки акомпанують,дають певну забарвлення твору.Він шукає,конструює і вдосконалює мелодичні інструменти,на яких діти могли б виконувати будь-які мелодії,самостійно грати. Першими інструментами для дітей були ксилофон і металофон. При навчанні дітей гри на цих інструментах користувалися системою запису нот. У союзі з майстрами - умільцями Ст. Рахманиновым, Ст. Бодровим та ін. Н.Метлов у 1941-1942 р. створив металофон з точною і стійкої налаштуванням, чистымприятным звучанням. На сучасних ксилофонах і металлофонах зображується назви звуків і їх розташування на нотному стані. Граючи на таких інструментах, діти практично засвоюють елементи музичної грамоти. В групу мелодійних інструментів Метлов ввів дитячу гусла, баян, флейту, гобой. Він організував в дитячому саду оркестр у складі 30-40 дітей грають на музичних інструментах. Для кожного твору Н.А.Метлов створював інструментування з урахуванням жанру і структури.твори, специфіки інструмента.Особливу роль в інструментуванні він відводив партії фортепіано,яку виконував музичний керівник. Партію фортепіано він прикрашав додатковими гармонійними і варициозными засобами виразності. Дуже важливою вважалося інструментування п'єс для ударного оркестру. На основі народних мелодій та пісень Метлов створив репертуар дитячого оркестру, зручний для виконання на дитячих інструментах; пізніше в репертуар увійшли твори радянських композиторів.

Спільно з Н.А.Метловым в 20-40г працювали відомі педагоги Т. З. Бабаджан, Ю. А. Двоскина, М. А. Фумер та ін. А надалі розробкою цих методик займалася Н.А.Ветлугина і її учні (К. Линкявичус, В. о. Іщук).

Чому проводячи музичні заняття ми приділяємо велику увагу гри на ДМІ? Та тому що дитяче музикування розширює сферу музичної діяльності дошкільників, підвищує інтерес до музичних занять, сприяє розвитку музичної пам'яті, уваги, допомагає подолання надмірної сором'язливості, скутості, розширює музичне виховання дитини. У процесі гри яскраво проявляються індивідуальні риси кожного виконавця: наявність волі, емоційності, зосередженості, розвиваються і удосконалюються музичні здібності. Навчаючись гри на ДМІ діти відкривають для себе світ музичних звуків, усвідомленішим розрізняють красу звучання різних інструментів. У них поліпшується якість співу, вони співають чистіше, поліпшується якість музично-ритмічних рухів, діти чіткіше відтворюють ритм.

 

Для багатьох дітей гра на ДМІ допомагає передати почуття,внутрішній духовний світ.Це чудовий засіб не тільки індивідуального розвитку,а й розвитку мислення,творчої ініціативи,свідомих відносин між дітьми. І тому цієї роботи у нашому ДНЗ приділяється велика увага і проводиться вона не формально від випадку до випадку, а є ціла система навчання, яку я спробую розкрити в даній роботі.

Робота проводиться організовано і послідовно, застосовуються різноманітні методи і прийоми: показ ілюстрацій, іграшок, використання музично - дидактичних ігор, є велика база дитячих музичних інструментів. Систематичне застосування на музичних заняттях музичних іграшок та інструментів викликає у дітей інтерес до таких занять, розширює їхні музичні враження, сприяє творчій активності.

Знайомство з музичними інструментами ми починаємо в 1 молодшій групі. Вчимо дітей розрізняти звуки по висоті (високе і низьке звучання дзвоника, металофона, фортепіано), впізнавати і розрізняти звуки бубна, брязкальця, барабана, дудочки.

Кожну музичну іграшку вносимо, створюючи ігрову ситуацію. Наприклад, собачка принесла в кошику цікаві речі ними виявилися брязкальця. Діти з захопленням рассматриваютих, мацають, вчаться спілкуватися з ними витягувати звук. Потім собачка проводить з дітьми гру "Брязкальця" муз. М. Раухвергера. Грається музична п'єса, а діти разом з вихователем виконують руху; під тиху музику грають брязкальцем перед собою, а під гучну піднімають її вгору і струшують з більшою силою. Ця гра приносить малюкам радість, вчить розрізняти голосне і тихе звучання. На кожному занятті створюється атмосфера радісного настрою від спілкування з музикою. На наступному занятті діти зустрічаються з мишком. Він приносить бубон, він хоче танцювати. Але танцює він повільно вперевалочку муз. М Раухвергера, а вихователь ударяє в бубон. Один із активних дітей запрошується потанцювати з ведмедиком ( ведмедик танцює на столі, щоб всі добре бачили). На наступному занятті всі діти перетворюються в ведмедиків, повільно, перевалюючись з ноги на ногу вони танцюють разом з мишком (вос-ль грає на бубні). Потім мишко пропонує дітям пограти на бубні, спочатку з допомогою вихователя. а потім самостійно. Звичайно, не у всіх це виходить ритмічні удари, але всі вміють бити. Часто до дітей приходить лялька Катя і включається в ігри дітей.Діти дуже люблять грати з Катею. Ось Катя йде по залу рідкісні удари в бубон, а от Катя побігла і діти чують часте звучання. При цьому звертається увага на різне звучання бубна. Таким чином, діти вчаться відчувати ритм (розрізняти ритм кроку і бігу), реагувати на зміну музики. Розвивати почуття ритму, а також чути зміну двох частин п'єси, вміння виконувати відповідні рухи, що характеризують мелодію допомагає гра "Ходимо-бігаємо" муз. Е. Теличеевой і танець "Бубон" Р. Фріда. Для розвитку тембрового слуху вже в 1 мл гр.проводимо музично-дидактичну гру "Вгадай на чому граю?".Діти дізнаються барабан,сопілки,бубни,дзвіночок. Спочатку дається тільки 2 контрастних за звучанням інструмента, а потім їх кількість збільшується до 4. Дітей не просять давати назви цих інструментів, вони показують на ті які лежать перед ширмою (ті на яких грає вос-ль лежать за ширмою). Спочатку не всі діти правильно визначають звучать інструменти, але через кілька занять діти успішно справляються із завданням. Використовуючи металофон фортепіано, ми вчимо малюка розрізняти високі і низькі звуки (гра "Птах і птенчики" муз. Теличеевой.)

У 2-ій молодшій групі ми закріплюємо знання дітей про музичні інструменти й іграшки, про які вони дізналися в 1ій мол. гр., продовжуємо знайомити з новими-додаємо музичний молоточок і металофон. Ми помітили, що дітям цього віку подобається виконувати різні рухи з інструментами. Для розвитку ритму ми пропонуємо дітям таку вправу.Всім дітям роздаємо по 2 кубики і пропонуємо зайняти місце у вагончиках-стільчиках. Поїзд набирає хід-діти повільно вдаряють в кубики. Темп прискорюється, діти разом з вихователем намагаються передати ритм швидше. Поїзд остананавливается і разом з мелодією і замовкають і кубики. Завжди з великим задоволенням діти виконують вправи на розвиток ритмічного сприйняття. До дітей у гості приходить матрьошка і приносить з собою кубики і брязкальця. Вона хоче потанцювати, а музики немає. Тоді вихователь просить дітей зіграти матрьошці,а вона буде танцювати. Діти з задоволенням під плясовую музику вдаряють брязкальцями і кубиками. У грі "Ведмедик ходить в гості" муз. Раухвергера (мелодія їм знайома з 1ої мол. гр.) пропонується грати на барабані. Вос-ль водить ведмедя, а дитина повільно б'є в барабан. У грі "Хто по лісі ходить?" завдання ускладнюється. Тут діти вчаться порівнювати та передавати на одному інструменті повільні удари-ходить ведмедик, слон, і швидкі - стрибає зайчик біжить їжак. Практика показує, що діти цього віку без особливих труднощів розрізняють за звучанням 2 різних дзвіночка (високе і низьке звучання), в іграх "Крапельки великі і маленькі", "Яка пташка співає?", діти розрізняють до 1 і до 2 октави. Продовжуючи розвивати динамічне сприйняття, ми використовуємо такі ігри як "Тихі й голосні долоньки", "Тихі й голосні дзвіночки" муз. Рустамова, де діти спочатку дзвонять дзвониками то тихо-голосно, відповідно до зміни сили звуку в музиці, а потім, ускладнюючи завдання: діти діляться на 2 підгрупи. Дівчатка на першому ряду - тихі дзвіночки, а хлопчики на другому гучні, і дзвеніти вони повинні тільки свою музику, розвивається витримка і увагу. У грі " Гуляти-спати" муз. Красева діти реагують на тихе і голосне звучання грою на дзвіночках, виконуючи вправу, пов'язану з двочастинній формою музики. Далі починаємо знайомити дітей з новим музичним інструментом-металлофоном. Намагаємося, щоб знайомство з інструментом проходило в атмосфері великої зацікавленості, з використанням різноманітного матеріалу, в ігровій формі.

Далі

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове