logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду.

Муніципальне загальноосвітній установа

дитячий садок N 169 Красноармійського району Волгограда р.

ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказом завідувача МОУ дитячого садка N 169 від ______200_ N ______

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом Ради батьків

вихованців дитячого садка N 169

від _________ 200_ N _______

ПОЛОЖЕННЯ _______N_____
Про Опікунській Раді МОУ дитячого садка N 169
I . Загальні положення.

1.1. Це Положення регулює порядок роботи Опікунської Ради без статусу юридичної особи функції, завдання, організацію і зміст роботи.

1.2. Опікунська Рада дитячого садка N 169 є спільнотою благодійників навчального закладу добровільним об'єднанням батьків вихованців для здійснення благодійної діяльності без утворення благодійної організації (без створення юридичної особи).

1.3. До складу Опікунської Ради можуть увійти також юридичні особи у вигляді організацій, установ, їх колективи, які реалізують свої права через повноважних представників, та фізичні особи - вихователі, пенсіонери, творчі працівники, підприємці, працівники органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів управління і т. д.

1.4. Мета Опікунської Ради - сприяти ефективному функціонуванню та розвитку дитячого саду шляхом залучення додаткових джерел позабюджетного фінансування, зміцнення зв'язків з іншими організаціями.

II . Функції опікунської ради.

2.1. Соціальна - залучення до діяльності ради представників різних соціально-професійних груп населення.

2.2. Економічна - реалізація багатоканальних схем позабюджетного фінансування.

2.3. Політична - проведення в життя державної (регіональної) освітньої політики.

 

III . Завдання опікунської ради.

3.1. Формувати серед населення розуміння значущості якості отриманої освіти для визначення подальшого соціального статусу громадянина.

3.2. Здійснювати пошук додаткового фінансування дитячого садка, в першу чергу за рахунок добровільних пожертвувань батьків та інших осіб.

3.3. Проводити в життя державну політику в галузі освіти.

IV . Організація роботи піклувальної ради.

4.1. Піклувальна Рада створюється на загальних зборах батьків, які добровільно об'єднуються для здійснення благодійної діяльності. Загальні збори в цьому випадку набуває статус Установчих зборів.

4.2. Спільнота піклувальників (батьків) обирає зі свого складу постійно діючий координаційний орган - Опікунська Рада. Кількість членів Опікунської Ради, строк її повноважень встановлює Установчі збори. Рекомендується непарну кількість членів Опікунської Ради (по два представника (батька) від групи), термін повноважень - 2 роки. Завідувач дитячого садка входить до складу Опікунської Ради.

4.3. Опікунська Рада зі свого складу обирає голову і секретаря на термін повноважень Наглядової Ради (2 роки). При необхідності обрання голови Ради та секретаря можливо до закінчення терміну повноважень.

4.4. Засідання Опікунської Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше 1 разу в квартал.

4.5. Опікунська рада без скликання загальних зборів піклувальників може своїм рішенням взяти інших членів: юридичних і фізичних осіб, які виявили бажання надавати благодійну допомогу дитячого садка.

4.6. Всі рішення Опікунської Ради приймаються більшістю голосів при наявності не менше 2/3 його членів, рішення оформляються протоколом, підписуються головою Опікунської Ради та секретарем.

4.7. Документація зберігається у голови Опікунської Ради.

4.8. Здійснення членами Опікунської Ради своїх функцій проводиться на безоплатній основі.

V . Зміст роботи опікунської ради.

5.1. Опікунська Рада МОУ дитячого садка N 169 є розпорядником позабюджетних коштів другого рівня. Головним розпорядником позабюджетних коштів є завідувач дитячого садка.

5.2. Опікунська Рада:

 • координує благодійну діяльність,
 • здійснює збір добровільних пожертвувань батьків, цільових пожертвувань фізичних і (або) юридичних осіб;
 • постійно здійснює пошук додаткових джерел фінансування;
 • виявляє спільно з адміністрацією дитячого садка потреби установи, визначає витрати і план задоволення цих потреб;
 • затверджує кошторис доходів і видатків за поданням завідувача на майбутній фінансовий рік (допускається складання кошторису на квартал в період становлення Опікунської Ради, нестабільності доходів);
 • контролює виконання кошторису;
 • інформує батьків, ЗМІ, установи та підприємства району про проблеми державних освітніх установ в цілому та дитячого садка зокрема;
 • залучає за погодженням з адміністрацією дитячого садка різні соціально-професійні групи населення до діяльності навчального закладу,
 • несе відповідальність за використання позабюджетних коштів разом з головним розпорядником - завідувачем дитячого садка,
 • не менше 1 разу на рік інформує загальні збори піклувальників про стан благодійної діяльності, звітує про використання коштів Піклувальної Ради

5 3. Кошти Опікунської Ради - це ті кошти, які він самостійно знаходить або допомагає знайти адміністрації дитячого садка, вони є складовою частиною позабюджетних коштів дитячого саду і витрачаються:

 • на функціонування і розвиток дитячого саду,
 • на надання матеріальної допомоги які навчаються та працівникам дитячого садка;
 • на оплату екстрених, не передбачених кошторисом витрат - резервний фонд.
VI . Прикінцеві положення

6.1. Піклувальна Рада діє на підставі цього Положення згідно із Статутом дитячого садка та чинним законодавством у галузі освіти.

6.2. В даний Становище по мірі необхідності Опікунською Радою можуть вноситися зміни і доповнення.

6.3. Строк дії цього Положення встановлюється на час існування даної організаційної форми Опікунської Ради, або до прийняття нового Положення.

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове