logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду.

Примірна форма протоколу батьківських зборів.

Прислала: Глаголєва Мргарита Володимирівна, вихователь МДОУ N20 р. Єфремов, Тульська область.

 

Примірна форма протоколу батьківських зборів

Протокол N... батьківських зборів групи _____________________

Тема:_______________________________________________________

від « »_____________201_______года.
        
Були присутні: ....... осіб.
Було відсутнє: ........ людина.

Запрошені: (Ф. В. О., посада).

Порядок батьківських зборів:
1. ...
2. ...

По першому питанню слухали: (Ф. В. О., посада). Вона (він) ................ (необхідно коротко викласти головну думку виступаючого)
Далі вихователь запропонував батькам спільно обговорити дане питання, висловити свою думку, пропозиції, зауваження, запитання і т. п.
(У протоколі секретар конкретно вказує, хто (Ф. В. О.) і які думки висловлював, пропонував, висловлюючи незгоду і з якого питання.)

Прийняття рішення шляхом голосування.
За - ... чоловік, проти - ... людина (конкретно Ф. В. О. батька)

Постановили: прийняти одноголосно (прийняти більшістю голосів, не прийняти).

По другому питанню слухали: ... (аналогічно з усіх питань порядку).

Рішення зборів:
1_______________________________ответственный_______ (Ф. В. О.).

Термін виконання._________________________________________________

2______________________________Ответственный_________ (Ф. В. О.).

Термін виконання._________________________________________________

3___________________________Ответственный_______________(Ф. В. О.).

Термін виконання._________________________________________________

Голова:_________________(підпис)_____________(розшифровка).

Секретар:__________________(підпис) _______________(розшифровка).

 

 

Рекомендації
1.У графі «були присутні» необхідно вказати кількість присутніх батьків на зборах.
2. Необхідно познайомити відсутніх на збори з рішенням батьківських зборів через оголошення в батьківському куточку або індивідуально.
3. У протоколі слід вказувати конкретні прізвища батьків та їх питання, пропозиції, що виникають в ході обговорення питання.
4. Вихователі не мають права нав'язувати свою думку батькам. Йде спільне обговорення питань порядку денного.
5. На зборах слід обговорювати і вирішувати в першу чергу
педагогічні питання, що стосуються питань виховання, навчання і розвитку дітей.
6. Результати педагогічної діагностики на загальне обговорення не виносяться. Дані про дітей даються батькам (законному представнику) лише в індивідуальному порядку (конфіденційно).
7. Рішення приймаються з кожного питання окремо, шляхом
голосування. Секретар записує кількість голосів: скільки людей - і за скільки - проти (хто конкретно проти, із зазначенням Ф. В. О.).
8. Формулювання рішення повинна бути чітка, конкретна, із зазначенням строків виконання та відповідальних.
9. Протокол батьківських зборів є документом, що входять у номенклатуру справ МДОУ, оформляється своєчасно (протягом 3 днів).
10. Відповідальність за своєчасне заповнення та правильне оформлення протоколів батьківських зборів несуть:
• за загальні батьківські збори - старший вихователь МДОУ;
• за групові батьківські збори - вихователі.
11. До протоколу батьківських зборів повинні додаватися тексти виступів, консультацій вихователів групи та інших працівників ДНЗ, які виступали на батьківських зборах.

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове