logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду.

Надіслала Тетяна Малахова, старший вихователь МДОУ дитячий садок 15 "Теремок" р. Котовська Тамбовської області.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Педагогічною радою N__

МДОУ дитячий сад N15 «Теремок»

Протокол N__

від «____» _____________ 2009 р.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКОЛУ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ

 

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає організаційно-методичну основу діяльності Школи молодого спеціаліста (далі - Школа), сприяє підвищенню професійної майстерності молодих педагогів муніципальних дошкільний навчальний заклад дитячий садок 315 «Теремок» (далі - Установа).
1.2. Положення розроблено у відповідності зі ст. 30 Конституції РФ, ст. 35 Закону РФ від 10.07.1992 N 3266-1 "Про освіту", ст. 53 Трудового кодексу РФ.
1.3. Діяльність Школи здійснюється відповідно до чинного законодавства Російської Федерації в галузі освіти, Статуту Установи, нормативними правовими документами про освіту, цим Положенням.
1.4. До складу Школи входять: голова (вибирається з досвідчених висококваліфікованих педагогів), молоді педагоги.
1.5. Вирішення Школи є рекомендаційними для педагогів-початківців.
1.6. Термін дії Положення не обмежений.
2. Завдання школи молодого фахівця
Головними завданнями Школи є:
2.1. Розробка організаційно-педагогічних рекомендацій щодо оптимізації освітнього процесу, умов навчання та виховання дітей дошкільного віку.
2.2. Сприяння всім починаючим педагогам в придбанні знань і умінь, необхідних у навчальній діяльності.
2.3. Аналіз розділів загальноосвітніх програм дошкільної освіти, педагогічних технологій і методик.
2.4. Забезпечення реалізації потреби педагогів-початківців на підвищення своєї професійної кваліфікації.
2.5. Надання консультативної допомоги всім початківцям педагогам з питань освіти і виховання дітей дошкільного віку.

3. Функції Школи молодого фахівця
Школа здійснює наступні функції:
3.1. Обговорює і затверджує план роботи Школи.
3.2. Вивчає загальноосвітні програми дошкільної освіти, нормативні документи, методичну літературу з питань освіти.
3.3. Надає консультативну допомогу через семінари, тренінги, консультації фахівців, практичні заняття, взаємовідвідування.
3.4. Визначає відповідність предметно-розвивального середовища та освітнього процесу віковим, індивідуальним особливостям вихованців, вимогам загальноосвітньої програми дошкільної освіти.
3.5. Відстежує підсумки успішності навчання і виховання дітей, стану їх здоров'я.
4. Права Школи молодого фахівця
Члени Школи мають право:
4.1. Приймати рішення з питань, що входять в їх компетенцію.
4.2. Запрошувати на засідання Школи фахівців, висококваліфікованих педагогічних працівників для надання консультативної допомоги.
4.3. У необхідних випадках запрошувати на засідання представників громадських організацій, установ, батьків вихованців.
4.4. Брати участь у роботі методичних об'єднань, шкіл передового досвіду на муніципальному рівні.
4.5. Прагнути до підвищення своєї професійної майстерності.
5. Відповідальність Школи молодого вихователя
Члени Школи несуть відповідальність:
5.1. За виконання плану роботи.
5.2. Прийняття конкретних рішень по кожному розглянутому питанню із зазначенням відпові-ських осіб і термінів виконання рішень.
5.3. Відповідність прийнятих рішень законодавства Російської Федерації в області освіти.
6. Організація діяльності Школи молодого вихователя
6.1. Школа обирає зі свого складу секретаря, який працює на громадських засадах.
6.2. Школа працює за планом, який є складовою частиною плану роботи Установи.
6.3. Засідання Школи скликаються відповідно до плану роботи, але не рідше 1 разу на місяць.
6.4. Результати роботи Школи доводяться до відома педагогічного колективу на педагогічній раді, оперативній нараді.
7. Документальне оформлення діяльності Школи молодого вихователя (діловодство)
7.1. Засідання Школи оформляються протоколами. Вони підписуються головою та секретарем Школи.
7.2. Нумерація протоколів ведеться від початку навчального року.
7.3. Звіт про роботу Школи за навчальний рік подається в письмовому вигляді головою Школи.
8. Прикінцеві положення
8.1. Це Положення вступає в дію з моменту затвердження та видання наказу керівника Установи.
8.2. Зміни і доповнення вносяться до цього Положення не рідше 1 разу в 5 років і підлягають затвердженню керівником Установи.

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове