logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду.

Погоджено

Голова ПК

МОУ дитячого садка N__

_________________________

"___" ______________200__г.

Затверджую

Завідувач

МОУ дитячого садка N __

________________________

"___" ______________200__г.

Посадова інструкція педагога-психолога

 

1. Загальні положення

1.1. Педагог-психолог призначається на посаду з числа осіб з вищою професійною освітою.

1.2. Підпорядковується завідувачу дитячим садом.

1.3. Приймається на посаду і звільняється від посади наказом завідувача.

1.4. Проходить медичний огляд 1 раз в пів року.

1.5. У своїй роботі керується нормативними документами, цією посадовою інструкцією та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.6. Дотримується трудову дисципліну.

 

2. Посадові обов'язки.

2.1. Здійснює професійну діяльність, спрямовану на збереження психічного і соціального благополуччя вихованців.

2.2. Сприяє охороні прав особистості дитини відповідно до Конвенції про права дитини.

2.3. Визначає фактори, що перешкоджають розвитку дітей, і вживає заходів щодо надання дітям різного виду психологічної допомоги (психокорекційної, реабілітаційної та консультативної).

2.4. Надає допомогу дітям, батькам, педагогічному колективу у вирішенні конкретних проблем.

2.5. Проводить психологічну діагностику різного профілю і призначення.

2.6. Складає психолого-педагогічні висновки за матеріалами дослідних робіт з метою орієнтування педагогічного колективу, батьків до проблеми особистісного і соціального розвитку вихованців.

2.7. Веде документацію за встановленою формою і використовує її за призначенням.

2.8. Бере участь у плануванні та розробці розвиваючих та корекційних програм, освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних і статевовікових особливостей вихованців.

2.9. Здійснює психологічну підтримку творчо обдарованих вихованців, сприяє їх розвитку. Визначає ступінь відхилень (розумових, фізичних, емоційних) у розвитку вихованців, а також різного виду порушень соціального розвитку і проводить їх психолого-педагогічну корекцію.

2.10. Формує психологічну культуру вихованців, педагогічних працівників і батьків, в тому числі і культуру статевого виховання.

2.11. Консультує педагогів з питань практичного застосування психології, сприяє підвищенню соціально-психологічної компетентності педагогів, батьків.

 

3. Педагог-психолог повинен знати

3.1. Нормативні правові документи сфери освіти.

3.2. Загальну психологію, педагогічну психологію та загальну педагогіку, психологію особистості і диференціальну психологію, дитячу та вікову психологію, соціальну психологію, медичну психологію, дитячу нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику, основи дефектології, психотерапії, сексологію, психогигиену, психології праці, психологічного консультування.

3.3. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

3.4. Порядок надання першої медичної допомоги.

3.5. Порядок дій в екстремальній ситуації.

 

4. Права

4.1. Тривалість чергової відпустки - 42 календарних дні.

4.2. Тривалість робочого тижня - 36 годин.

4.3. Має права, передбачені Трудовим кодексом РФ.

 

5. Відповідальність

Несе відповідальність за виконання всіх обов'язків, покладених цією інструкцією.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а) та згоден(а).

Дата ____________________________ Підпис ________________________

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове