logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду.

ДОГОВІР

ПРО ВЗАЄМИНИ МІЖ МУНІЦИПАЛЬНИМ

ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТНІМ УСТАНОВОЮ І БАТЬКАМИ (ЗАКОННИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ)

р. Бор 1 вересня 2002р

Муніципальне дошкільний навчальний заклад дитячий садок № 18 «РОСИНКА» комбінованого виду іменоване надалі «ДОУ», в особі завідувача ДНЗ ( ф.і.про) що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і матір'ю (батьком, законним представником) Хазовой Мариною Поликарповной іменується надалі «Батько», дитину Хазовой Ганни Сергіївни 1.08.95 р з іншої сторони уклали даний договір про нижченаведене:

1.Дитячий садок зобов'язується:

1.1.Зарахувати дитину в підготовчу логопедичну групу на підставі заяви батьків. ,висновку медико-педагогічної комісії

1.2.Надати дитині наступні безкоштовні освітні послуги;

розвиток мовлення (логопед), розвиток мови (вос-ль), розвиток елементарних математичних уявлень, музичні заняття, фізкультурні заняття, малювання, ліплення, аплікація, конструювання, ознайомлення з навколишнім - за періодами навчання.

театральний гурток «Казка»-1 раз в тиждень.

1.3.Навчати дитину за програмами: «Програма виховання і навчання в дитячому садку» під редакцією М. А. Васильєвої, Москва 1985 р., Р. А. Каші Т. Б. Филичева « Програма навчання дітей з недорозвиненням фонетичного ладу мовлення» Москва.1978р. «Основи безпеки життя дітей дошкільного віку» під редакцією Р .Стеркиной Москва 1997р.С.Н.Миколаєва «Юний еколог» Москва 1999р. О. С. Ушакова «Програма розвитку промови дітей дошкільного віку» Москва 1994р

1.4.Здійснювати медичне обслуговування дитини: лікувально-профілактичні заходи відповідно до затвердженого плану роботи дитячого садка та поліклініки (в тому числі щеплення), медичне обстеження дитини спеціалістами дитячої поліклініки. Санітарно-гігієнічні заходи: прищеплення культурно-гігієнічних навичок; оздоровчі заходи; заняття ранковою гімнастикою (щоденно); загартовуючі заходи; заняття фізкультурою.

1.5.Забезпечити дитину збалансованим харчуванням у відповідності з віком і часом перебування в ДНЗ 3 рази в день в межах нормативного фінансування на харчування.

1.6.Встановити графік відвідування дитиною ДОУ - понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця з 6.30-18.30 (вихідні-субота, неділя, святкові дні.)

1.7.Зберігати місце за дитиною в разі його хвороби, санаторно-курортного лікування; карантину та тимчасової відсутності Батьків з поважних причин (хвороба, відрядження, тощо), а також у літній період терміном до 75 днів, незалежно від тривалості відпустки Батьків, при дотриманні наступних умов:

- при своєчасному наданні на ім'я завідувача дитячим садом заяви на відпустку чи інші причини можливого відсутності дитини в дитячому саду;

- у випадках надання заяви на додаткову відпустку на ім'я завідувача дитячого садка у строк не пізніше 1 дня після закінчення основної відпустки, використовуваного дитиною (1 рік зберігається заява батьків);

- при своєчасної та регулярної оплати батьками відвідування дитиною ДНЗ.

1.8.Надавати кваліфіковану допомогу Батькам у вихованні і навчанні дитини, корекції наявних відхилень в його розвитку .

1.9.По закінченні навчального року випустити в 1 клас загальноосвітньої школи.

1.10.Інші обов'язки:

Організувати та забезпечити розвиваюче середовище у відповідність з Держстандартом. Забезпечити збереження майна дитини ,крім дорогих речей , прикрас із золота і дорогоцінних металів ,дорогих іграшок ,колясок і санок.

                      

2.Батько зобов'язується:

2.1.Дотримуватися Статуту ДНЗ і цей договір.

2.2.Вносити плату за утримання в сумі, визначеній розпорядженням адміністрації Борського району у строки, 25 числа поточного місяця надавати оплачену квитанцію, довідки на пільги, утримання дитини в дитячому саду в розмірі 250 рублів.

2.3.Особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передаючи дитини особам, які не досягли 14-ти років при наявності заяви із зазначенням ступеня спорідненості.

2.4.Поводитися з співробітниками д./саду в шанобливому тоні згідно з етикою.

2.5.Приводити дитину в дитячий сад здоровим, в охайному вигляді, чистому одязі і взутті, з запасним натільною білизною, при необхідності з теплими речами.

2.6.Взаємодіяти з ДОУ за всіма напрямками виховання і навчання, виконувати доручення педагогів групи.

2.7.Надавати посильну допомогу в реалізації статутних завдань для потреб ДНЗ (в тому числі і матеріальну).

2.8.Інші обов'язки: надавати письмову заяву вихователю на можливе

одноденне відсутність дитини напередодні зазначеного дня; при відсутності своєчасної інформації від батьків дитини знімають з харчування.

3.Дитячий сад має право:

3.1.Відрахувати дитину із закладу при наявності медичного висновку про стан здоров'я дитини, що перешкоджає його подальшому перебуванню в ДНЗ.

3.2.Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи з дітьми.

3.3.Розірвати договір достроково у разі систематичного невиконання Батьками своїх зобов'язань, повідомивши Батьків про це через 7 днів.

3.4.У випадку несвоєчасної оплати батьками батьківської плати за утримання дитини, ДНЗ залишає за собою право стягнути заборгованість в судовому порядку.

4. Батько має право:

4.1.Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи з дітьми.

4.2.Перебувати з дитиною в ДНЗ в період адаптації протягом 5 днів.

4.3.Відвідувати заняття, заздалегідь попередивши вихователя, узгоджуючи з завідувачем д./с, бути присутнім на дитячих ранках з відеокамерами з дозволу завідувача д./садом.

4.4.Ходотайствовать перед ДОУ про відстрочення платежів за утримання дитини в ДНЗ за згодою завідувача д/садом.

4.5.Вимагати виконання Статуту ДНЗ та дотримання умов цього договору.

4.6.Заслуховувати звіти завідувача ДНЗ та педагогів щодо роботи з дітьми в групі.

4.7.Розірвати даний договір достроково в односторонньому порядку, за умови попереднього повідомлення про це ДОУ за 7 днів та надати завідувачу ДНЗ оплачену квитанцію за утримання дитини в дитячому саду.

5.Інші умови:

5.1.Договір діє з моменту його підписання і може бути продовжений, змінений та доповнений за згодою сторін.

5.2.Зміни та доповнення до договору оформляються у вигляді додатка до нього.

5.3.У разі виникнення розбіжностей між батьками і ДОУ сторони зобов'язуються вжити всі можливі заходи для вирішення конфлікту шляхом переговорів. При недосягненні згоди сторони мають право подавати скаргу в організації, що здійснюють контроль за діяльністю ДНЗ, які розглядають скарги, вносять мотивоване рішення.

5.4.Термін дії договору з 1.09.02 за 31.08.03

5.5.Договір складено у двох примірниках: один зберігається у ДНЗ, інший - у Батьків.

Реквізити сторін.

 

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове