logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду.

Погоджено

Голова ПК

МОУ дитячого садка N__

_________________________

"___" ______________200__г.

Затверджую

Завідувач

МОУ дитячого садка N __

________________________

"___" ______________200__г.

Посадова інструкція завгоспа

 

1. Загальні положення

1.1. На посаду завгоспа приймаються особи віком не молодше 18 років, які мають загальну середню освіту і стаж роботи не менше 1 року.

1.2. Завгосп є матеріально відповідальною особою.

1.3. Підпорядковується завідуючої дитячим садом.

1.4. Призначення на посаду, переміщення і звільнення від посади виробляє завідувач дитячим садом.

1.5. У своїй роботі завгосп керується нормативними документами, цією посадовою інструкцією та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

2. Посадові обов'язки.

2.1. Організовує і забезпечує господарське обслуговування дитячого саду.

2.2. Отримує і доставляє необхідний інвентар і обладнання, миючі та дезинфікуючі засоби.

2.3. Забезпечує збереження майна дитячого садка, його відновлення, ремонт, поповнення.

2.4. Стежить за станом ділянки, приміщень, обладнання закладу, вживає заходів щодо своєчасного їх ремонту.

2.5. Забезпечує виконання протипожежних заходів (контролює наявність графіка евакуації дітей на випадок пожежі, вогнегасників).

2.6. Забезпечує виконання санітарного режиму в дитячому садку і на прилеглій до нього території.

2.7. Веде відповідну звітно-облікову документацію, своєчасно представляє її в бухгалтерію і керівнику установи.

2.8. Керує роботами по благоустрою та озелененню території установи.

2.9. Здійснює контроль за справністю освітлення, систем опалення, вентиляції і т. п.

2.10. Організовує роботу складського господарства, організовує умови для належного збереження майна установи.

2.11. Своєчасно проводить інвентаризацію майна установи, списання частини майна, що прийшов в непридатність.

2.12. Створює необхідні умови для безперебійної роботи пральні та харчоблоку.

2.13. Виконує інші доручення завідуючої дитячого садка.

2.14. Отримує продукти з бази згідно накладної, здійснює зважування і бракераж сирої продуктів.

2.15. Веде облік термінів реалізації продуктів.

2.16. Видає продукти харчування працівникам харчоблоку за вагою, вказаною в меню-розкладці.

2.17. Бере участь у складанні меню-розкладки, забезпечує необхідний набір продуктів на 10 днів.

2.18. Сортує і регулярно перебирає овочі.

2.19. Забезпечує належний стан коморах.

2.20. Контролює дотримання норм витрат на одну дитину.

2.21. Забезпечує правильне зберігання продуктів.

2.22. Веде документацію з обліку продуктів, регулярно представляє її на підпис керівнику.

2.23. Керує молодшим обслуговуючим персоналом.

 

3. Завгосп повинен знати

3.1. Правила зберігання і транспортування продуктів харчування.

3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання дитячого садка.

3.3. Правила техніки безпеки.

3.4. Правила протипожежної безпеки.

 

4. Права

4.1. Має право клопотати перед адміністрацією про покарання обслуговуючого персоналу за порушення правил санепідрежиму, трудові порушення.

4.2. Тривалість чергової відпустки - 28 календарних днів.

4.3. Тривалість робочого тижня - 40 годин.

4.4. Має права, передбачені Трудовим кодексом РФ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Відповідальність

5.1. За збереження матеріальних цінностей.

5.2. За протипожежну безпеку.

5.3. За дотримання правил техніки безпеки.

5.4. За продукти харчування, що зберігаються в коморі.

5.5. За своєчасну реалізацію продуктів харчування.

5.6. За виконання всіх обов'язків, покладених цією інструкцією.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а) та згоден(а).

Дата ____________________________ Підпис ________________________

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове