logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду

Погоджено

Голова ПК

МОУ дитячого садка N__

_________________________

"___" ______________200__г.

Затверджую

Завідувач

МОУ дитячого садка N __

________________________

"___" ______________200__г.

Посадова інструкція вихователя

 

1. Загальні положення

1.1. На посаду вихователя приймаються особи з середньою спеціальною або вищою освітою, які мають медичний висновок.

Вихователь:

1.2. Підпорядковується завідувачу дитячим садом.

1.3. Працює безпосередньо під керівництвом старшого вихователя.

1.4. Приймається на посаду і звільняється від посади наказом завідувача.

1.5. Проходить медичний огляд 1 раз в півроку.

1.6. У своїй роботі керується нормативними документами, цією посадовою інструкцією та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.7. Тривалість робочого тижня - 36 годин, працює за графіком, погодженим з профспілковим комітетом і затвердженим завідувачем.

1.8. Тривалість щорічної чергової відпустки - 42 календарних дні.

1.9. Дотримується трудову дисципліну.

 

2. Посадові обов'язки.

2.1. Здійснює ретельний нагляд за підпорядкованими йому дітьми в суворій відповідності з вимогами інструкції з охорони життя і здоров'я дітей у приміщеннях установи та на дитячих прогулянкових майданчиках.

2.2. Стежить за станом і зміцненням здоров'я кожної дитини в групі, спільно з медперсоналом установи регулярно проводить комплексні заходи, що сприяють зміцненню здоров'я, психофізичного розвитку дітей, здійснює гігієнічний догляд за дітьми раннього віку. Особливу увагу приділяє дітям, що прийшли в дитячий садок після хвороби.

2.3. Планує і здійснює виховно-освітню роботу в відповідності з програмою в тісному контакті з іншими вихователями і фахівцями установи. Ретельно готується до проведення занять.

2.4. Вивчає індивідуальні здібності, схильності та інтереси дітей. Вміло використовує результати вивчення у своїй педагогічній діяльності з метою розвитку кожної дитини. На підставі вивчення індивідуальних особливостей дітей, рекомендацій психолога проводить корекційно-розвивальну роботу зі своїми вихованцями.

2.5. Забезпечує суворе виконання встановленого режиму дня і сітки занять.

2.6. Здійснює спостереження за поведінкою дітей в період адаптації, допомагає їм; у групах раннього віку веде щоденник спостережень.

2.7. Регулярно інформує керівника установи і старшу медсестру про зміни в стані здоров'я дітей. Повідомляє старшій медсестрі про відсутніх дітей, з'ясовує причину їх відсутності, веде табель обліку відвідуваності.

2.8. Веде роботу з батьками з питань виховання дітей у сім'ї, залучає їх до активної співпраці з дитячим садом. Активно працює з батьківським комітетом і окремими батьками, забезпечуючи створення необхідних умов в приміщеннях групи і на ділянці для успішної реалізації виховно-освітньої програми.

2.9. З повагою та турботою ставиться до кожної дитини в своїй групі, виявляє витримку і педагогічний такт у спілкуванні з дітьми та їх батьками.

2.10. Спільно з музичним керівником і інструктором з фізичної культури готує свята, організовує дозвілля дітей.

2.11. Замінює хворого вихователя-змінника протягом хвороби.

2.12. Проходить медичний огляд строго за графіком.

2.13. Виконує вимогу керівника, старшої медсестри, старшого вихователя, пов'язані з педагогічною роботою і охороною життя і здоров'я дітей.

2.14. Своєчасно і чітко веде документацію вихователя.

2.15. Систематично підвищує професійну кваліфікацію та педагогічний рівень на курсах, семінарах, відкритих переглядах.

2.16. На ділянці спільно з дітьми веде роботу з благоустрою згідно з програмою своєї вікової групи.

2.17. Бере участь у педрадах установ, методичних об'єднаннях в районі, окрузі, організовує огляди-конкурси та виставки дитячих робіт до днів відкритих дверей, проводить батьківські збори, участь у святах.

2.18. Строго виконує трудову дисципліну і правила трудового розпорядку.

2.19. Забезпечує санітарно-гігієнічний режим у групі.

2.20. При передачі зміни в кінці робочого дня залишає в групі зразковий порядок.

2.21. Дбайливо використовує майно установи, методичну літературу, посібники.

2.22. Зміну вихователь здає особисто другого вихователю, передає дітей за списком.

 

3. Вихователь повинен знати

3.1. Конвенцію про права дитини.

3.2. Основні державні закони.

3.3. Статут установи, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей, санітарно-гігієнічні норми.

3.4. Педагогіку, психологію, вікову фізіологію і гігієну.

3.5. Основи долікарської медичної допомоги.

3.6. Теорію і методику виховної роботи.

3.7. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

3.8. Порядок дій в екстремальних ситуаціях, що загрожують життю і здоров'ю дітей.

 

4. Права

Має права, передбачені Трудовим кодексом РФ, Законом РФ "Про освіту", регіональними законами, а також Статутом установи та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Відповідальність

5.1. Несе персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час їх перебування в установі.

5.2. Несе відповідальність за виконання всіх обов'язків, покладених цією інструкцією.

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове