logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду.

ДОГОВІР N_________
між муніципальним дошкільною освітнім установою і батьками дитини, яка відвідує дошкільний заклад

р. Волгорад "__"______200 р.

Муніципальне дошкільний навчальний заклад дитячий садок комбиниронанного виду N _____ Красноармійського району р. Волгограда, іменоване і надалі <дитячий садок>, та особі завідуючої ________________ , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і ________________________________________________________________

іменований і надалі <батько> дитини

з іншого боку,

уклали договір про нижченаведене:

1. Дитячий садок зобов'язується:

1.1. Зарахувати дитину в групу N _________________ на підставі заяви батьків.

У групи N 1 і N 4 ( для дітей з порушенням мови) діти зараховуються на підставі направлення медико-педагогічної комісії комітету з освіти адміністрації Красноармійського району.

1.2. Забезпечити охорону життя і здоров'я дитини, її інтелектуальний, фізичний і особистісний розвиток, розвиток його творчих здібностей та інтересів: індивідуальний підхід до дитини, враховуючи особливості його розвитку і результат педагогічної та психологічної діагностики; можливу корекцію розвитку.

1.3. Навчати дитину з дошкільної комплексної освітньої програми ________________________________________________________________________-, використовуючи сучасні педагогічні технології та додаткові парціальні програми ________________________________________________________________

У логопедичних групах діти навчаються за програмою __________________________________________________________________________

1.4. Надавати дитині, але заявою батьків, додаткові освітні послуги, здійснювати оздоровчі та санітарно-гігієнічні заходи (у тому числі платні).

1.5. Виконувати санітарні правила і норми для дошкільних установ.

1.6. Встановлювати графік роботи груп дитячого саду-з понеділка по п'ятницю:

- 12 годин - в групах N 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; - з 7-00 до 19-00

- 10,5 год. - в групах N 1,4 (логопедичних) - з 7-30 до 18.00 Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

1.7. Забезпечення дитини харчуванням:

- у групах з 12-годинним режимом перебування дітей - 4 рази в день:

- у групах з 10,5-годинним режимом перебування дітей - 3 рази в день.

1.8. Зберігати місце за дитиною у разі:

- його хвороби, санаторно-курортного лікування, карантину;

- відпустки і тимчасової відсутності батьків з поважної причини (хвороба. відрядження, тощо).

1.9.Надавати кваліфіковану допомогу батькам у вихованні, навчанні дитини, корекції наявних відхилень в його розвитку.

1.10.Надавати пільги, передбачені законодавством, по оплаті за перебування дитини в дитячому саду, за заявою батьків.

1.11. Додаткові платні освітні послуги в дитячому саду робить недержавне приватне освітнє установа дитсадок _______________ за договором з батьками.

1.12.Дотримуватися умов цього Договору.

 

2. Батько зобов'язується:

2.2. Вносити плату за утримання дитини в дитячому саду в сумі, встановленої бухгалтерією управління освіти адміністрації Красноармійського району (телефон 62-73-95) до 10 числа поточного місяця. (Батьки сплачують 20% від загальних витрат на дитину).

Своєчасно надавати документи на пільгову оплату в бухгалтерію.

2.2. Особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передоручаючи дитини стороннім особам і особам, що не досягли 18 років. (У разі, якщо дитину батьки гелі не забрали, дитячий сад залишає за собою право здати дитину в притулок.)

2.3. Виконувати вимоги санітарних норм і правил для дитячих дошкільних установ:

- щодня розписуватися за стан здоров'я дитини, вимірювати температуру (в ясельних групах - щодня, в дошкільних - після вихідних днів)повідомляти про відхилення у здоров'ї дитини вихователю;

- приводити дитину в дитячий сад в охайному вигляді і чистому одязі (у дитини повинна бути зручне змінне взуття та одяг, індивідуальний носовичок, гребінець);

2.4. Протягом одного дня сповіщати про хворобу дитини. Інформувати дитячий садок про майбутній відсутності дитини з причин, встановленим п. 1.8.

2.5. Взаємодіяти з дитячим садком за всіма напрямками виховання і навчання, брати активну участь в розвитку психічних процесів дитини (уваги, пам'яті, мислення тощо).

2.6. Надавати дитячому саду посильну допомогу в реалізації статутних завдань.

3. Дитячий сад має право:

3.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення виховання дитини в сім'ї.

3.2. Не приймати дитину в дитячий сад після його 3-хдневного відсутності, без довідки лікаря дитячої поліклініки.

3.3. Не приймати дитину в дитячий сад, в разі несвоєчасної оплати за його зміст.

3.4. Не приймати в дитячий сад хворої дитини,

3.5. Відрахувати дитину із закладу при наявності медичного висновку про стан здоров'я дитини, що перешкоджає його подальшому перебуванню дитячому саду .

3.6. Не віддавати дитину особам, не зазначених у цьому договорі, батькам у нетверезому стані.

3.6. Розірвати даний договір достроково у разі систематичного невиконання батьками своїх зобов'язань, повідомивши батьків про це за 14 днів.

 

4. Батько має право:

4.1. Брати участь у роботі Ради дитячого садка.

4.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи з дітьми, вибору освітніх програм, організації додаткових послуг.

4.3. Клопотати перед управлінням освіти, про відстрочку платежів за утримання дитини в дитячому саду, при особливо важких життєвих обставинах.

4.4. Вимагати виконання Статуту та умов цього договору.

4.5. В якості пожертвувань:

- надавати матеріальну допомогу для розвитку дитячого саду і групи;

- надавати матеріальну допомогу для ремонту дитячого садка та обладнання території;

- надавати матеріальну допомогу для утримання охорони.

4.6. Надавати посильну допомогу:

- по благоустрою ділянки групи (посадка і перекопування дерев і кущів, розбивка квітників, придбання розсади і насіння квітка і ін.) у весняно-літній період;

- завезення піску для ігор дітей в літній час року і ін.

4.7. Заслуховувати звіти завідуючої дитячого садка і педагогів щодо роботи з дітьми, про використання пожертв і пр.

4.8. Розірвати даний договір достроково за умови попереднього повідомлення про це дитячого садка за 7 днів.

4.9. Дозволити забирати дитину з дитячого садка: __________________________________________________________________

5. Інші умови договору .

5.1. Термін дії договору з _______________ по __________________200__г .

5.2 Договір може бути продовжений, змінений, доповнений за згодою сторін.

5.3. Зміни, доповнення до договору оформляються у формі додатка до нього.

5.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з чинним законодавством.

5.5. Договір складається у 2-х примірниках: один примірник зберігається в дитячому саду, інший - у батьків.

Сторони, що підписали договір:

Дитячий садок N ___

адреса

Волгоград, вул ________________.

Завідуюча __________________

Батько: Ф. В. О.

_________________

_________________

_________________

місце роботи: _________________

Посада _________________

 
   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове